Đồ rê mí được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

17:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (5')

 

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Đồ Rê Mí (40')

Số 7

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Đồ Rê Mí (45')

Số 7

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Đồ rê mí (70')

Số 8

Đã phát
17:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (5')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

17:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (5')

 

17:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (10')

 

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Truyền hình trực tiếp (70')

Đồ rê mí

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Đồ Rê Mí (45')

Số 6

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Đồ Rê Mí (40')

Số 6

17:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (5')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác