Đồ rê mí được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

Sắp tới
16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Đồ Rê Mí 2015 - Số 6 (60')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Đồ Rê Mí 2015 - Số 7 (55')

Đã phát
14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

12:50
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí (1')

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

13:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí (2')

08:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Đồ Rê Mí (60')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 24/07/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí (2')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 23/07/2015.
Đồ Rê Mí (53')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/07/2015.
Đồ Rê Mí (53')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/07/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí (2')

13:15
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/07/2015.
Đồ Rê Mí (45')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác