Đồ rê mí được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:15
Sắp tới
07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Đồ Rê Mí (40')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Đồ Rê Mí (45')

Đã phát
17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (5')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tường thuật trực tiếp (190')

Chung kết Đồ Rê Mí 2014

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (0')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đồ Rê Mí (45')

Số 10

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đồ rê mí (0')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đồ Rê Mí (40')

Số 10

17:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (25')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (0')

19:42
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
VTV kết nối (28')

Đồ Rê Mí 2014 đã tìm ra hai gương mặt vào chung kết

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Đồng hành Đồ Rê Mí (0')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác