Đồ rê mí được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy Đồ rê mí trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới
16:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Đồ Rê Mí - Chung kết (120')

Chung kết

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 7 (45')

Số 7

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 7 (45')

Số 7

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 7 (45')

Số 7

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 7 (45')

Số 7

Đã phát
21:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí - (5')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Đồ Rê Mí - Chung kết (115')

Chung kết

21:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí - (5')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 6 (45')

Số 6

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Đồ Rê Mí - Số 11 (45')

Số 11

21:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồng hành Đồ Rê Mí - (5')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 6 (45')

Số 6

13:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 11 (60')

Số 11

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 6 (45')

Số 6

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 11 (45')

Số 11

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 6 (45')

Số 6

19:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Đồ Rê Mí - Số 11 (55')

Số 11

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác