đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Phóng sự (10')

Độc đáo nghi lễ Lúng Ta

12:30
14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

Sắp tới
06:20
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
The Bachelor - Anh Chàng Độc Thân (60')

08:30
19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Ai trúng số độc đắc (50')

04:30
01:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Sông Đốc vui mùa biển mới+Thăm đảo hải tặc (30')

Đã phát
16:30
12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Phóng sự (15')

Độc đáo nghi lễ Lúng Ta

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

20:30
14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

05:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sài Gòn xưa và nay (10')

Dinh thống đốc Nam kỳ xưa và nay – Phần 1

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

21:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Ẩm thực độc đáo: (15')

14:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác