đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Khám phá Việt Nam - Thanh âm không đơn độc (20')

Thanh âm không đơn độc

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

21:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Ai trúng số độc đắc: Pl chiều (40')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Đi là Đến: Khám phá Châu Đốc (60')

Đã phát
22:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Cười vui lắm - Tấm lòng của Giám đốc (30')

Tấm lòng của Giám đốc

17:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Khám phá Việt Nam - Thanh âm không đơn độc (20')

Thanh âm không đơn độc

12:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Cười vui lắm - Tấm lòng của Giám Đốc (20')

Tấm lòng của Giám Đốc

23:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Ai trúng số độc đắc: PL trưa (40')

19:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Cười vui lắm - Tấm lòng của Giám Đốc (15')

Tấm lòng của Giám Đốc

04:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
115 (15')

Xử trí khi ngộ độc chì

09:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
GÓC NHÌN (25')

Người hùng cô độc Đỗ Việt Khoa

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
GÓC NHÌN (45')

Người hùng cô độc Đỗ Việt Khoa

09:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Ai trúng số độc đắc (45')

16:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Ai trúng số độc đắc: PLCN (40')

21:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Ai trúng số độc đắc: Pl chiều (40')

20:45
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Phóng sự - Không để ngộ độc (15')

Không để ngộ độc

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác