đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

23:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đọc chậm quân đội (45')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ai trúng số độc đắc (45')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

Sắp tới
22:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Ẩm thực độc đáo: (15')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Vừng ơi mở cửa ra (25')

Lọ thủy tinh độc đáo

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Kiến thức cộng đồng (30')

Văn hoá đọc

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Vừng ơi mở cửa ra (30')

Lọ thủy tinh độc đáo

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Kiến thức cộng đồng (25')

Văn hoá đọc

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Kiến thức cộng đồng (30')

Văn hoá đọc

Đã phát
22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Ai trúng số độc đắc (40')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Độc đáo tượng đất cổ chùa Nôm

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Độc đáo tượng đất cổ chùa Nôm

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác