đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phong cách số: Độc đáo loa sơn mài nghệ thuật (60')

23:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Nghe cá - Nghề độc đáo ở Phước Hải

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Nghe cá - Nghề độc đáo ở Phước Hải

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử - Tập 1: Tuyên ngôn độc lập

10:20
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Ngày Độc Lập - Independence Day (145')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử - Tập 1: Tuyên ngôn độc lập

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tâm hồn Việt (15')

Độc đáo tàu tượng đối ca

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử - Tập 1: Tuyên ngôn độc lập

07:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tâm hồn Việt (15')

Độc đáo tàu tượng đối ca

21:55
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ngày Độc Lập - Independence Day (125')

Đã phát
22:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Ẩm thực độc đáo: (15')

22:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

17:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Chơi chợ: Chợ mắm Châu Đốc (30')

14:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

13:50
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Ngày Độc Lập - Independence Day (145')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Ai trúng số độc đắc (45')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

10:30
23:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Đọc chậm quân đội (45')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác