đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Độc tâm thần thám (T10) (60')

03:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Độc tâm thần thám (T11) - Hài "Sao Việt- Số 10 (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

15:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Độc tâm thần thám (T12) (0')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Độc tâm thần thám (T13) (0')

18:47
19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Ai trúng số độc đắc (50')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

22:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Độc tâm thần thám (T14) (0')

23:00
23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

23:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Đọc chậm quân đội (45')

Sắp tới
02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Độc tâm thần thám (T12) (60')

03:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Độc tâm thần thám (T13) - Hài "Sao Việt- Số 11 (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

15:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
TÔI 20: Thú vui độc đáo của teen Sài Gòn (30')

15:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Độc tâm thần thám (T14) (0')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Ai trúng số độc đắc (40')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Độc tâm thần thám (T15) (0')

19:00
22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

22:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Độc tâm thần thám (T16) (0')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

02:15
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Độc tâm thần thám (T14) (60')

03:15
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Độc tâm thần thám (T15) - Hài "Sao Việt- Số 12 (60')

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 3

14:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

15:20
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Độc tâm thần thám (T16) (0')

16:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phong cách số: Độc đáo xe ga phân khối lớn Honda NM4 (45')

16:20
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Độc tâm thần thám (T17) (0')

22:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Đọc truyện đêm khuya (30')

22:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Độc tâm thần thám (T18) (0')

23:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (60')

02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Độc tâm thần thám (T16) (60')

03:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Độc tâm thần thám (T17) - Hài "Sao Việt- Số 13 (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

15:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Độc tâm thần thám (T18) (0')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Độc tâm thần thám (T19) (0')

22:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Độc tâm thần thám (T20)- Hết (0')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

Đã phát
22:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Độc tâm thần thám (T12) (0')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Độc tâm thần thám (T11) (0')

15:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Độc tâm thần thám (T10) (0')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Đọc truyện dài kỳ (30')

11:30
03:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Độc tâm thần thám (T9) - Hài "Sao Việt- Số 9 (60')

02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Độc tâm thần thám (T8) (60')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

22:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Độc tâm thần thám (T10) (0')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Độc tâm thần thám (T9) (0')

15:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Độc tâm thần thám (T8) (0')

09:00
03:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Độc tâm thần thám (T7) - Hài "Sao Việt- Số 8 (60')

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
TÔI 20: Thú vui độc đáo của teen Sài Gòn (30')

02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Độc tâm thần thám (T6) (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác