đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sân khấu Kịch: Những kẻ độc th... (180')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sống đẹp - Đọc sách đúng cách để mang lại hiệu quả (5')

Đọc sách đúng cách để mang lại hiệu quả

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:33
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sống đẹp - Xây dựng văn hóa đọc nơi công sở (2')

Xây dựng văn hóa đọc nơi công sở

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

Sắp tới
04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Việt Nam 70 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Tập 2 (30')

Việt Nam 70 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Tập 2

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sống đẹp - Xây dựng văn hóa đọc nơi công sở (5')

Xây dựng văn hóa đọc nơi công sở

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Những loài có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

23:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ai trúng số độc đắc: PL trưa (40')

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

16:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo xôi củ dền

21:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ai trúng số độc đắc: Pl chiều (40')

Đã phát
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:33
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Sống đẹp - Đọc sách đúng cách để mang lại hiệu quả (2')

Đọc sách đúng cách để mang lại hiệu quả

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ai trúng số độc đắc: PLCN (40')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Đi là Đến: Khám phá Châu Đốc (30')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Độc đáo xôi củ dền

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo xôi củ dền

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác