đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Đọc truyện dài kỳ (60')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

Sắp tới
03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim tài liệu (50')

Hành trình không đơn độc

22:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

Đã phát
22:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Đọc truyện đêm khuya (30')

20:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ẩm thực độc đáo: (15')

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

14:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Đọc truyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Đọc truyện đêm khuya (30')

15:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ai trúng số độc đắc (35')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Đọc truyện dài kỳ (30')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim tài liệu (50')

Hành trình không đơn độc

23:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Đọc chậm quân đội (45')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Đọc chuyện dài kỳ (60')

22:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Đọc truyện đêm khuya (30')

19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ai trúng số độc đắc (50')

14:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Đọc truyện dài kỳ (30')

23:00
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Đọc truyện dài kỳ (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác