đọc+chậm+quân+đội được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
16:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
115 (15')

Xử lý ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng

19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (50')

Sắp tới
15:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

14:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

Đã phát
04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo lòng gà chiên xôi

22:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

16:15
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo lòng gà chiên xôi

15:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo món nấm pha lê

14:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (40')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (35')

19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Ai trúng số độc đắc (50')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác