360 độ Thể thao được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao: PL trưa (55')

00:20
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Nhịp sống thể thao (40')

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

04:50
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

13:30
18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thể thao: PL (60')

23:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
THỂ THAO (30')

Cảm xúc thể thao

Sắp tới
02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

04:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

07:30
11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao (60')

17:30
18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

21:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thể thao: PL trưa (50')

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

01:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

04:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

08:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

12:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

13:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao (60')

18:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 28 – 15 Mới

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Thể thao: PL trưa (55')

13:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 10/07/2015.
Thể thao (60')

23:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 10/07/2015.
Thể thao: PL trưa (60')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Thể thao (60')

23:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 12/07/2015.
Nhịp đập thể thao (35')

Đã phát
23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

15:50
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Sự kiện thể thao (30')

15:45
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao: Man Utd - Hull City (B1: 4932;B2: 5406) (95')

13:15
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

11:45
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:45
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

08:15
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 27 – 15 (tuần trước)

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác