Chúng tôi là chiến sỹ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy Chúng tôi là chiến sỹ trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Đã phát
15:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TÔI 20: Chúng em là chiến sĩ (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (60')

Chương trình tổng kết năm thứ 8

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

10:15
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
TÔI 20: Chúng em là chiến sĩ (30')

09:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Gala sinh nhật năm thứ 8

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác