Chúng tôi là chiến sỹ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Trường ĐH VHNT Quân đội/TCCT (50')

Trường ĐH VHNT Quân đội/TCCT

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

Sắp tới
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Trung đoàn 148/Sư đoàn 316/QK2 (55')

Trung đoàn 148/Sư đoàn 316/QK2

Đã phát
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Trường ĐH VHNT Quân đội/TCCT (55')

Trường ĐH VHNT Quân đội/TCCT

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Sư đoàn BB5/QK7 (40')

Sư đoàn BB5/QK7

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác