Chúng tôi là chiến sỹ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (90')

Trung đoàn BB38, Sư đoàn 2, Quân khu 5

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Sắp tới

Không tìm thấy Chúng tôi là chiến sỹ trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
22:10
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (0')

Trung đoàn BB38, Sư đoàn 2, Quân khu 5

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

09:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (100')

Vùng Cảnh sát biển 4 - Cánh sát biển Việt Nam

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác