Món ngon mỗi ngày được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Cuốn lá lốt chay (15')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Cuốn lá lốt chay (15')

20:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (5')

Sắp tới
07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Sườn chiên xốt nấm (15')

11:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Sườn chiên xốt nấm (15')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (5')

07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Vịt hầm bí xanh (15')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Vịt hầm bí xanh (15')

Đã phát
20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

16:30
11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

07:00
20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Chả cá Hà Nội (15')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Món ngon mỗi ngày - Chả cá Hà Nội (15')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

16:30
11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

07:00
20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

16:30
11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác