Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Nhìn ra thế giới - Thiên đường mùa hè ở bờ biển Uradone Nhật Bản (50')

Thiên đường mùa hè ở bờ biển Uradone Nhật Bản

02:25
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
MUSIC FACE (30')

Ca sĩ Nhật Tinh Anh

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 5 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 5

10:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 131 (35')

13:35
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (25')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Việt Nam - Nhật Bản: Những câu chuyện về Phật Giáo - Tập 4 (30')

Việt Nam - Nhật Bản: Những câu chuyện về Phật Giáo - Tập 4

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

21:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Giao lưu văn hóa Việt - Nhật - Trải nghiệm Akita- Nhật Bản (40')

Trải nghiệm Akita- Nhật Bản

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

Sắp tới
00:40
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 131 (25')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 6 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 6

07:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 131 (30')

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tạp chí tiếng Nhật - (30')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim Việt chiều Chủ Nhật: Ảo... (95')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tạp chí tiếng Nhật - (30')

21:05
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Giao lưu và toạ đàm - Trải nghiệm tại Akita - Nhật Bản (55')

Trải nghiệm tại Akita - Nhật Bản

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Nhìn ra thế giới - Vẻ đẹp Nhật Bản Đôi đũa trong ẩm thực Nhật Bản Cái kèo (50')

Vẻ đẹp Nhật Bản Đôi đũa trong ẩm thực Nhật Bản Cái kèo

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Nhật Bản đồng hành - Số 17 (15')

Số 17

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 7 (60')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 7

15:30
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 131 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

20:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

20:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

20:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

20:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ - Phần 3 (45')

Đặc vụ - Phần 3

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 8 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 8

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Nhật Bản đồng hành - Số 17 (15')

Số 17

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

20:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Nhật ký tuổi hoa (45')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

13:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (15')

10:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
NHẤT NGHỆ TINH (15')

Trang sức sơn mài

07:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
MUSIC FACES (15')

Ca sĩ Nhật Tinh Anh

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 4 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 4

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

20:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

20:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

20:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 1) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác