Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Những phong cảnh đẹp nhất châu Phi

02:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (45')

Tập 91

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

07:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
16 phút cập nhật (10')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

09:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 19

09:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật ký tuổi hoa (20')

10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
NHẤT NGHỆ TINH (10')

11:00
12:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
10 phút cập nhật (10')

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Rubic nhiều mặt (95')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
10 phút cập nhật (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 17 (60')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành – Số 19

22:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
16 phút cập nhật (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

Sắp tới
02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 19

03:00
07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
10 phút cập nhật (10')

07:00
08:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Hoạt hình: Nhật ký vui vẻ (T15) (20')

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
10 phút cập nhật (10')

13:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Dạy tiếng Nhật (15')

15:00
18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
10 phút cập nhật (30')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim Nhật (55')

Cha tôi là thần tượng - Tập 4

21:00
21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (50')

Số 92

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
10 phút cập nhật (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Miền tây Nhật Bản

08:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Hoạt hình: Nhật ký vui vẻ -T16 (20')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim Nhật (55')

Cha tôi là thần tượng - Tập 5

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

05:50
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Quà tặng cuộc sống (10')

Cuộc sống là thứ quan trọng nhất

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim Nhật (55')

Cha tôi là thần tượng - Tập 6

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thế giới cập nhật (15')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
15 phút cập nhật (10')

21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 18: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giao thông Vận tải ở Nhật Bản

21:00
20:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Chương trình giải trí - Nhật thực - Tập 2 (60')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Chương trình giải trí - Nhật thực - Tập 1 (60')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
10 phút cập nhật (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thế giới cập nhật (15')

15:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 19

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
10 phút cập nhật (10')

10:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 88 (35')

07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
15 phút cập nhật (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác