Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý... (120')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

00:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Nhật Bản đồng hành - Tái chế và xử lý rác thải (15')

Tái chế và xử lý rác thải

00:40
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 118 (25')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

02:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Nét đẹp Nhật Bản (20')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý... (60')

07:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 118 (30')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (120')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Nhật ký tuổi hoa (20')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H36 (60')

"Nhất định anh sẽ đến Số 27"

11:30
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Tạp chí tiếng Nhật - (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Cựu chiến binh Việt Nam - Câu chuyện từ quyển nhật ký đồng đội (15')

Câu chuyện từ quyển nhật ký đồng đội

16:15
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Bí mật đêm chủ nhật - VN (75')

Tập 9

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Nhất định anh sẽ đến Số 28"

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Tạp chí tiếng Nhật - (30')

21:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Giao lưu và toạ đàm - Giao lưu văn hóa Việt - Nhật (60')

Giao lưu văn hóa Việt - Nhật

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Bí mật đêm chủ nhật - VN (90')

Tập 10

21:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Bí mật đêm chủ nhật (110')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý... (120')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thông điệp từ quá khứ - Dấu ấn người Nhật tại Hội An (30')

Dấu ấn người Nhật tại Hội An

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhật Bản đồng hành - Tái chế và xử lý rác thải (15')

Tái chế và xử lý rác thải

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Cựu chiến binh Việt Nam - Câu chuyện từ quyển nhật ký đồng đội (20')

Câu chuyện từ quyển nhật ký đồng đội

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý... (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (120')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (30')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhật Bản ngày nay - (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý... (120')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Giao lưu văn hóa Việt - Nhật - Khám phá thành phố Arishi Hokkaido (40')

Khám phá thành phố Arishi Hokkaido

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Nhất định anh sẽ đến Số 27"

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Tình như đám mâ... (60')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Nhật Bản đồng hành - Tái chế và xử lý rác thải (20')

Tái chế và xử lý rác thải

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim Nhật Bản: Mẹ chồng nàng d... (60')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Thông điệp từ quá khứ - Dấu ấn người Nhật tại Hội An (20')

Dấu ấn người Nhật tại Hội An

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác