Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Mùa hè tuyệt nhất

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập1

03:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

06:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ  - Tập 2

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Nơi thử thách khắc nghiệt nhất - Phần 1

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Nơi thử thách khắc nghiệt nhất - Phần 1

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập2

03:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
5S online  - Tập 213 (15')

Bông hoa đẹp nhất

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Phim tài liệu:Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 3

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Những bông hoa nhỏ (30')

Vườn cổ tích - phát lại chương trình chủ nhật

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Nơi thử thách khắc nghiệt nhất - Phần 2

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Nơi thử thách khắc nghiệt nhất - Phần 2

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 3

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Bão Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 4

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những vùng đất của ký ức - Phần 4

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

07:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

12:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
10 phút cập nhật (10')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Nhật Bản ngày nay (50')

 

20:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
10 phút cập nhật (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

17:45
17:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Nông nghiệp và nông thôn (cập nhật-PL) (10')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

14:35
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) (10')

13:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Dạy tiếng Nhật (15')

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
10 phút cập nhật (10')

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác