Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

09:00
10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhất định anh sẽ đến (T38)- Hết (60')

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Toán lớp 9: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế

15:00
18:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Ai hiểu mẹ nhất (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
19:05
20:10
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
10 phút cập nhật (5')

20:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhật ký tuổi hoa (30')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:30
Sắp tới
01:00
07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
10 phút cập nhật (10')

09:00
12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
10 phút cập nhật (10')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ca nhạc: Hoàng Nhất - Kiều Oanh (30')

15:00
19:00
20:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
10 phút cập nhật (10')

21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
10 phút cập nhật (10')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
09:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhật ký tuổi hoa (20')

09:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Ca nhạc: Hoàng Nhất - Kiều Oanh (35')

12:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Đối mặt -P1 (95')

17:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Cá Còi, loài cá kỳ dị nhất hành tinh

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Số 7 may mắn - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 8 (60')

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

21:45
01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá Việt Nam (20')

Cá Còi, loài cá kỳ dị nhất hành tinh

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Ca nhạc: Hoàng Nhất - Kiều Oanh (35')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 3: "Những phong cảnh đẹp nhất"

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 3: "Những phong cảnh đẹp nhất"

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Toán lớp 9 - Bài 10: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đạ số

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

20:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

19:05
19:00
18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

16:00
15:00
14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Toán lớp 9: Hàm số bậc nhất - Phần 4

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
10 phút cập nhật (10')

11:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Ai hiểu mẹ nhất (30')

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Nhất định anh sẽ đến (T37) (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác