Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 29 (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 28 (60')

09:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

09:15
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Hạng Nhất Pháp 14/15 Vòng 33 (105')

Nice - PSG

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

12:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 29 (60')

13:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (20')

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Sân cỏ Chủ nhật (45')

Công – Việt Live

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

Sắp tới
00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 30 (HẾT) (60')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 29 (60')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 30 (HẾT) (60')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Nhật Bản ngày nay (45')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 30 (HẾT) (60')

Đã phát
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 30 (HẾT) (60')

15:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

13:35
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (25')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 28 (60')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 27 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Sống ở nơi khắc nghiệt nhất (50')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 28 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác