Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:30
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
NHẬT KÝ THỜI TRANG 69 (1350')

00:01
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
U19 ĐNÁ 2014 Chung kết (104')

Việt Nam - Nhật Bản Phát lại

02:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (40')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 (15')

07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

09:00
09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Oshin - Tập 80 (60')

16:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhật ký Asiad 2014 (0')

18:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Ai hiểu mẹ nhất (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (0')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

20:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

20:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhật ký tuổi hoa (30')

21:45
22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

Sắp tới
03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

09:00
09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

16:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

18:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Hạng Nhất Anh 14/15 Vòng 7 (135')

Watford - Bournemouth

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

21:45
23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

01:00
03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

09:00
09:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Ánh sáng đom đóm - 2 (60')

09:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (240')

09:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:00
15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tạp chí tiếng Nhật (330')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim Việt chiều Chủ Nhật: Ngày trở về (95')

15:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim truyện: Tình như mây xa -Phim Nhật - Tập 1 (45')

19:00
19:30
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

21:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nhật Bản ngày nay (50')

Tập 71

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Ánh sáng đom đóm - 3 (60')

22:00
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Hạng Nhất Pháp 14/15 Vòng 6 (120')

Racing Lens - St Etienne

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

Đã phát
22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

21:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới cập nhật (95')

21:45
20:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
10 phút cập nhật (10')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhật kí Asiad 2014 Live (15')

17:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới cập nhật (90')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Oshin - Tập 79 (60')

15:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
U19 ĐNÁ 2014 Chung kết (135')

Việt Nam - Nhật Bản Phát lại

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

13:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhật ký Asiad 2014 (110')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác