Phim: Nhất đỏ nhì đen - Phần 2 - Tập 18 - 19 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 9 (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin 10' CẬP NHẬT (20')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 8 (60')

07:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
10 phút cập nhật (10')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

12:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
10 phút cập nhật (10')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 94-96 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 9 (60')

13:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Dạy tiếng Nhật (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 11 (60')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
10 phút cập nhật (30')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Nhật Bản ngày nay (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật (45')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
10 phút cập nhật (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

Sắp tới
00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 10 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 9 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 10 (60')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 12 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 100-102 (60')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

01:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Thiên hạ đệ nhất Park Chung Geum (63 tập) (60')

T. 16

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 82 - 84 (60')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Nhật (55')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

Đã phát
22:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
16 phút cập nhật (10')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Nhật bản đồng hành (15')

20:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

19:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
10 phút cập nhật (30')

18:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 10 (60')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Duyên nợ (95')

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tạp chí tiếng Nhật (30')

12:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
TRUY NHẬT HÀO HÙNG - TẬP 8 (60')

12:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
10 phút cập nhật (10')

11:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác