Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá Việt Nam - Tục rước người ở Hà Nam (15')

Tục rước người ở Hà Nam

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 3 (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 3

03:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P1) (85')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

08:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người thương biển nhớ (SX2 -P1) (90')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
SKMN đặc biệt - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (50')

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

09:45
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ký sự Hồ Hà Nội - Hồ Gươm kỷ niệm của mỗi người (35')

Hồ Gươm kỷ niệm của mỗi người

10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội (25')

10:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P2) (85')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sân khấu Kịch: Người tốt (180')

14:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người thương biển nhớ (SX2 -P2) (75')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sống ở Sài Gòn - Thú chơi xe cổ của người Sài Gòn (15')

Thú chơi xe cổ của người Sài Gòn

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (30')

Tập 106

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 45 (60')

16:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P2) (85')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Cây cao bóng cả - Tháng hành động về người cao tuổi ở Triệu Sơn (15')

Tháng hành động về người cao tuổi ở Triệu Sơn

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim tài liệu - Người Khmer Nam Bộ - Phước biển (25')

Người Khmer Nam Bộ - Phước biển

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người chồng điên - 10+11 (85')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 46 (60')

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Người tì... (60')

22:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P2) (85')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Gương sáng trong cuộc sống - Người con của đảo (15')

Người con của đảo

00:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá Việt Nam - Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt (15')

Hát văn và nghi lễ chầu văn của người Việt

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Vì người nghèo - Vì sao người dân chưa muốn thoát nghèo - Phần 2 (20')

Vì sao người dân chưa muốn thoát nghèo - Phần 2

03:40
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P2) (85')

04:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
5S Online - Anh em khăng khí như người dưng - Phần 2 (15')

Anh em khăng khí như người dưng - Phần 2

05:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Cây cao bóng cả - Tháng hành động về người cao tuổi ở Triệu Sơn (20')

Tháng hành động về người cao tuổi ở Triệu Sơn

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

08:05
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Người thương biển nhớ (SX2 -P2) (90')

09:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 3 (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 3

14:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tôi người Việt Nam - Gặp gỡ với nhà toán học Lê Bá Khánh Trình (30')

Gặp gỡ với nhà toán học Lê Bá Khánh Trình

14:05
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sức khoẻ cho mọi người - Hiểu... (15')

15:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Văn hoá Quân đội nhân dân - Người chiến sĩ của Thủ đô (30')

Người chiến sĩ của Thủ đô

15:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 46 (60')

15:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tôi người Việt Nam - Người nặng lòng với rừng (30')

Người nặng lòng với rừng

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Người tì... (60')

16:15
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tôi là người chiến thắng - VN (75')

Tập 13

18:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Người giữ thanh âm Huế (5')

Người giữ thanh âm Huế

18:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

19:05
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
MỘT GÓC CON NGƯỜI (25')

19:05
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Người chồng điên - Tập 12+13 (85')

20:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 47 (60')

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Truyền hình trực tiếp - Chung kết người mẫu Việt Nam (85')

Chung kết người mẫu Việt Nam

20:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THTT: Cuộc thi "Người dẫn chươ... (120')

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Người tì... (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

06:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Vì một tương lai xanh - Người thầm lặng làm sạch đẹp thủ đô (5')

Người thầm lặng làm sạch đẹp thủ đô

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa (50')

Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Tôi người Việt Nam - Người phụ nữ say mê thảo dược (30')

Người phụ nữ say mê thảo dược

13:55
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Chuyên gia đình vàng - Người già hay lo - Tập 538 (5')

Người già hay lo - Tập 538

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Sống ở Sài Gòn - Thú chơi xe cổ của người Sài Gòn (10')

Thú chơi xe cổ của người Sài Gòn

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 47 (60')

15:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng – VN (15')

Tập 106

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Người tì... (60')

17:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Chuyên gia đình vàng - Người già hay lo - Tập 538 (5')

Người già hay lo - Tập 538

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Người chồng điên - Tập 14+15 (85')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 48 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim HQ (60T): Người vợ dũng c... (60')

20:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Quốc hội với cử tri - Vai trò của người dân trong xây dựng pháp luật (23')

Vai trò của người dân trong xây dựng pháp luật

21:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 18 (60')

Người đứng trong gió - Tập 18

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Người tì... (60')

23:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Sức khỏe cho mọi người: Dinh d... (30')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

01:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng – VN (30')

Tập 106

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt - Bệnh Sa sút trí tuệ (30')

Bệnh Sa sút trí tuệ

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phóng sự - Biển xanh không phụ công người (15')

Biển xanh không phụ công người

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Vì người nghèo - Vì sao người dân chưa muốn thoát nghèo - Phần 2 (15')

Vì sao người dân chưa muốn thoát nghèo - Phần 2

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 19 (60')

Người đứng trong gió - Tập 19

21:33
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Sống đẹp - Nhặt được của rơi trả người đánh mất (2')

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Đã phát
22:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
HÀNH TRÌNH TRI THỨC VIỆT (15')

Người bạn của động vật hoang dã

22:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khi người điên khóc (HAT - P1) (85')

21:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt - Bệnh Sa sút trí tuệ (15')

Bệnh Sa sút trí tuệ

21:15
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Vì người nghèo - Văn Chấn với công tác giảm nghèo (15')

Văn Chấn với công tác giảm nghèo

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Những người đàn ông tự tin - Khi vợ thành đạt (30')

Khi vợ thành đạt

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
5S Online - Anh em khăng khí như người dưng - Phần 2 (15')

Anh em khăng khí như người dưng - Phần 2

20:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dành cho đôi mắt (15')

Tạo hình và phục hồi chức năng sa trễ mi ở người lớn tuổi

20:08
20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI 45 (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Người chồng điên - Tập 8+9 (85')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (115')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kết nối người và việc (25')

17:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Quên mình là người khuyết tật (30')

Quên mình là người khuyết tật

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác