Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim nước ngoài (30')

Người phụ nữ của anh - Tập 49

02:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Vì người nghèo (5')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Vì người nghèo (20')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

02:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

04:25
05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thể dục theo mùa (10')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự nước Lào - Tập 20: Người Khơ Mú ở Lào

08:00
Kênh: HBO - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
NGƯỜI GIÚP ViỆC - THE HELP (140')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Người lưu giữ cây đàn trăm năm tuổi (35')

10:15
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) (10')

11:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 35 (30')

12:00
12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Tâm kế người mẹ - Tập 6 (50')

13:00
13:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM _ TẬP 32 (55')

14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Dấu ấn tình người (15')

15:55
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Biển đảo quê hương (5')

Người gieo chữ trên vùng đất mặn

16:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Dấu chân người Việt: Dấu chân người Việt - số 6 (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Bổn phận người trở về

16:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Chuyện tuổi già: Hip hop chp người cao tuổi (25')

17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 33 (60')

18:00
19:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Góc cuộc sống: Người thổi hồn vào tranh cát (15')

20:00
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (135')

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Reality show - Người bí ẩn 04 (75')

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

23:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bí mật của tạo hóa (40')

Tình dục của người đồng tính

Sắp tới
00:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Góc cuộc sống: Người thổi hồn vào tranh cát (15')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 50

02:15
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - LES MISERABLES (2012) (160')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (20')

Bổn phận người trở về

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

08:15
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Góc cuộc sống: Người thổi hồn vào tranh cát (15')

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Tiến sỹ người Ý và thế giới côn trùng Việt Nam

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 36 (30')

12:00
12:05
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (130')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM (55')

13:15
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - LES MISERABLES (2012) (155')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Chính phủ với người dân (10')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
CLB người cao tuổi (15')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cho muôn đời sau (23')

Lễ cúng 3 ngày tuổi của người Sán Chỉ

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 34 (60')

19:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 51

20:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (20')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:50
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (130')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Chính phủ với người dân (10')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Phương Anh Idol

23:30
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Sắc màu các dân tộc (30')

Người Dao làm du lịch

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 51

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 7

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phương Anh idol

04:25
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Ai về Thanh Hóa

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (30')

Thuốc trị bệnh hen

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (20')

08:35
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Cha Bí Ẩn - Delivery Man (105')

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Cho muôn đời sau (30')

Lễ cúng 3 ngày tuổi của người Sán Chỉ

11:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phương Anh idol

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 37 (30')

12:00
12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự nước Lào - Tập 22: Hệ thống khách sạn của người Việt

13:50
14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 8

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

15:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vì người nghèo (15')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Ai về Thanh Hóa

15:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vì cộng đồng (15')

Chia sẻ tình người

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 52

20:20
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
HƠI ẤM CON NGƯỜI - WARM BODIES (100')

21:35
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (25')

Những người giữ hồn Raglai - Phần 1

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 9

22:00
Kênh: AXN - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
NGƯỜI HÙNG - HERO, THE (SEASON 1) (55')

22:30
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Người Cha Bí Ẩn - Delivery Man (90')

23:10
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Gõ cửa trái tim số 56: Chờ người nơi ấy (50')

23:50
Kênh: AXN - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
NGƯỜI HÙNG - HERO, THE (SEASON 1) (10')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cho muôn đời sau (30')

Lễ cúng 3 ngày tuổi của người Sán Chỉ

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 52

01:50
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Người Nhà Peeples - Peeples (95')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 8

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự nước Lào - Tập 22: Hệ thống khách sạn của người Việt

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

11:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 38 (30')

12:00
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
HƠI ẤM CON NGƯỜI - WARM BODIES (95')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 9

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Sức khỏe với người nổi tiếng

16:45
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (15')

Nâng cao sức đề kháng của con người

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Sắc màu các dân tộc (23')

Sách lá của người Khmer

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 53

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Những người giữ hồn Raglai - Phần 2

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

Tác dụng của dầu gấc

21:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Biển đảo quê hương (5')

Trồng người trên vùng đất mặn

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 10

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 9

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Những người thầy và chuyến đò đặc biệt

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 10

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim trẻ (45')

Người đàn ông trong bể cá

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim trẻ (45')

Người đàn ông trong bể cá

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Những người thầy và chuyến đò đặc biệt

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 10

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Đặng Ngọc Trâm - Người nghệ sỹ phố núi

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Người ở lại

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá (30')

Nghề rèn đúc đồng người Mông

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Đặng Ngọc Trâm - Người nghệ sỹ phố núi

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Người ở lại

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá (30')

Nghề rèn đúc đồng người Mông

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 11

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 11

06:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Đi bộ vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 11

15:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Người Tràng An - Người Hà Nội (35')

Đã phát
20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người mẫu Việt Nam (70')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 49

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 32 (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Hài kịch: Người hàng xóm (30')

15:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người Tràng An - Người Hà Nội (35')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 6

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM _TẬP 31 (55')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác