Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tuổi vàng (15')

PL : Vai trò người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 73

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Vì người nghèo (20')

02:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Đi và gặp (30')

Người thầy giáo và giấc mơ nam dược trị nam nhân

05:45
05:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Khởi nghiệp (5')

06:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Dấu chân người Việt - Số 1 (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Người trồng rau trên phố (10')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH: Hậu trường phim "Người chim" (30')

09:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tre xanh: Tục ăn trầu của người Việt - P2 (15')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

Người đàn ông đến từ xích đạo (29t) Số 12

10:15
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) (10')

11:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (15')

Số 2: Kiêng khem với người đái tháo đường

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 7 (60')

11:15
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Dấu chân người Việt: Hòa tấu nhạc dân tộc (30')

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng (45')

PLSiêu mẫu Vũ Thu Phương

13:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Dấu chân người Việt (30')

13:45
13:55
14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

15:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - (30')

PLSiêu mẫu Vũ Thu Phương

16:00
16:25
17:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 8 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Người đàn ông đến từ xích đạo (29t) Số 13

19:45
20:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 8_phần 1,2,3

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

23:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

23:45
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Học làm người đô thị (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 8 (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

16:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 9 (60')

19:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Học làm người đô thị (25')

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người làm nhạc (30')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (30')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

09:25
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Học làm người đô thị (40')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 9 (60')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người làm nhạc (30')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

13:45
15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Vì người nghèo (13')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 10 (60')

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

00:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 10 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 2 (60')

13:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 11 (60')

Đã phát
20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 7_phần 1,2,3

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Người đàn ông đến từ xích đạo (29t) Số 13

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 7 (60')

18:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tre xanh: Tục ăn trầu của người Việt - P2 (15')

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (120')

Số 2: Kiêng khem với người đái tháo đường

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 6 (60')

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (30')

Số 2: Kiêng khem với người đái tháo đường

10:15
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác