Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Father Of A Nation: Lee Kuan Yew (60')

Những người rừng Alaska

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Con người và thiên nhiên xứ Mường

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 25 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

03:43
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
BẠC NÓNG BẠC NGUỘI (22')

04:25
04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Ô xy cho cuộc sống (30')

Sự trộn lẫn trong món ăn người Việt

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Ra phố hát Xẩm (5')

06:00
06:30
06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Rời quê ra phố làm giàu (10')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:15
07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Người Khơ Mú tại Điện Biên – P1( 26’27) "

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 77

10:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Father Of A Nation: Lee Kuan Yew (60')

Những người rừng Alaska

10:15
10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người Tràng An- Người Hà Nội (25')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Ô xy cho cuộc sống (30')

Sự trộn lẫn trong món ăn người Việt

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 34 (60')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:00
12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 26 (60')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 17

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 18

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Vì người nghèo (15')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 35 (60')

19:52
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
NGƯỜI GIÀ (20')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 15_phần 1,2,3

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người đi xuyên tường (55')

21:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Đường đến thành công: Người truyền lửa (30')

21:48
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (12')

22:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Netviet Stories: Tình người xuyên biên giới (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 26 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 77

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Ô xy cho cuộc sống (30')

Sự trộn lẫn trong món ăn người Việt

02:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG: Một đời người, một rừng cây (5')

02:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Netviet Stories: Tình người xuyên biên giới (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

04:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Đường đến thành công: Người truyền lửa (30')

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
CA NHẠC GHI HÌNH: Người Hà Nội - P.2 (50')

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 77

05:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Hà Nội trong thơ tôi (5')

06:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: Ra phố hát Xẩm (10')

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Người Khơ Mú ở Điện Biên - P.2 ( 24 ’50) "

08:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người nổi tiếng PM (23S) -số 10 (15')

08:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Đường đến thành công: Người truyền lửa (30')

09:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
115 - Những sai lầm khi xử trí người bị điện giật (15')

09:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Ô xy cho cuộc sống (30')

Sự trộn lẫn trong món ăn người Việt

10:15
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) (10')

11:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 35 (60')

11:15
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 27 (60')

13:52
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
NGƯỜI GIÀ (20')

14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 78

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 18

14:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Netviet Stories: Tình người xuyên biên giới (15')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 19

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 36 (60')

20:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 16_phần 1,2,3

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người bí ẩn - VN (60')

Tập 3

23:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 78

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 27 (60')

00:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Vì người nghèo (20')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

05:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: (5')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ: (10')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 36 (60')

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chính phủ với người dân (10')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CLB người cao tuổi (15')

16:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 37 (60')

19:30
20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chính phủ với người dân (10')

23:30
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

00:00
Kênh: Discovery - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 37 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 38 (60')

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Alaskan Bush People (S2) (60')

Những người rừng Alaska

Đã phát
21:48
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (12')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Người đi xuyên tường (55')

20:30
19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 34 (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Kết nối người và việc (25')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Vì người nghèo (15')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 17

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (45')

Tập 77

14:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Người Khơ Mú ở Điện Biên - P.2

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 16

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Ô xy cho cuộc sống (120')

Sự trộn lẫn trong món ăn người Việt

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác