Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:50
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (130')

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Mạc Cửu - Người khai trấn Hà Tiên

00:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Người nhà quê (P2) (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sắc màu các dân tộc (25')

Người Dao làm du lịch

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Dân số và phát triển (30')

Đà Nẵng với chương trình hỗ trợ người khuyết tật

03:40
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (Action) (110')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Hãy ghi nhớ người phục vụ cho bạn

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người thổi hồn vào đất

06:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Người ngựa ngựa người - Bói ông bói bà (60')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phóng sự (15')

Phố vợ những người lính Trường Sa

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chuyện ngày xưa - Con gái người chăn cừu (30')

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Hãy ghi nhớ người phục vụ cho bạn

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Kiến thức Sử - Địa (30')

Đất và người dựng nghiệp nhà Trần ở Đông Triều

10:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Người giúp việc - Anh Hùng thời@ (60')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:00
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Grown Ups 2 - Người Lớn Phần 2 (20')

12:35
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (130')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự lễ hội - Tập 4: Lễ cúng rừng người Mông

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Hãy ghi nhớ người phục vụ cho bạn

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM _ TẬP 02 (55')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

14:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tri thức con người xưa và nay: (30')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

15:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khoa học công nghệ - Người nông dân sáng tạo (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Vì người nghèo (15')

Vì sao người dân không muốn thoát nghèo - Phần 2: Xoá nghèo bền vững phải từ ý thức

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người thổi hồn vào đất

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM_ TẬP 03 (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 20

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người ngựa ngựa người - Bói ông bói bà (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 20

04:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người giúp việc - Anh Hùng thời@ (60')

04:40
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Kết nối người và việc (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 4: Lễ cúng rừng người Mông

08:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khoa học công nghệ - Người nông dân sáng tạo (30')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

13:50
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người Việt Nam -Hàng Việt Nam (10')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

15:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người Tràng An - người HN (35')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

17:45
Kênh: StarMovies - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (135')

18:15
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Hollow Man - Người Vô Hình (115')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 21

21:45
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sân khấu (90')

Kịch nói: Những người con Hà Nội

00:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phóng sự (20')

Phố vợ những người lính Trường Sa

00:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khoa học công nghệ - Người nông dân sáng tạo (30')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 21

02:00
02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Vì người nghèo (20')

Vì sao người dân không muốn thoát nghèo - Phần 2: Xoá nghèo bền vững phải từ ý thức

02:30
03:00
04:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
06:00
07:00
07:00
07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Người cùng vua Lê mở nước

08:15
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (130')

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phong tục Việt (20')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt -Phần 1

12:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự lễ hội - Tập 6: Hội xuân của người Mường xứ Thanh

14:00
16:00
17:00
19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 22

21:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá (15')

Nghề Rèn, Đúc của người H Mông

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 22

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Nhớ anh người lính đảo

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Châu Á lạ thường - Phần 5: Người dệt ước mơ

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Vì cộng đồng (15')

Nỗi niềm người qua sông

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 6: Hội xuân của người Mường xứ Thanh

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Dân ca nhạc cổ (25')

Nhớ anh người lính đảo

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự lễ hội - Tập 7: Lễ đâm trâu của người Bana

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Khám phá (25')

Nghề Rèn, Đúc của người H Mông

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim tài liệu (30')

Những đứa con của người thợ thêu

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 23

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chúc bé ngủ ngon (10')

Thắc mắc của bé: Có nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình không?

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phong tục Việt (25')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Biển trời Kiên Giang

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 7: Lễ đâm trâu của người Bana

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Khám phá (15')

Nghề Rèn, Đúc của người H Mông

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Vì người nghèo (15')

Vì sao người dân không muốn thoát nghèo - Phần 2: Xoá nghèo bền vững phải từ ý thức

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Biển trời Kiên Giang

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 24

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 24

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

09:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 25

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Chúc bé ngủ ngon (20')

Thỏ Ngố: Lần đầu tiên tớ mua quà cho một người bạn.

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 25

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phong tục Việt (15')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 26

Đã phát
22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 24 (60')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

20:20
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Grown Ups 2 - Người Lớn Phần 2 (60')

20:05
Kênh: AXN - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Hollow Man - Người Vô Hình (115')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 02 (60')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Kiến thức Sử - Địa (23')

Đất và người dựng nghiệp nhà Trần ở Đông Triều

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Người giúp việc - Anh Hùng thời@ (60')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Dân số và phát triển (30')

Đà Nẵng với chương trình hỗ trợ người khuyết tật

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác