Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

Cô gái người Tày đam mê Vovinam

01:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người chồng hoàn hảo (25')

02:20
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Robocop (2014) - Cảnh Sát Người Máy (Action) (1300')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Lao động và công đoàn (20')

Việc làm cho người bị thu hồi đất

05:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Đồng hành cùng 23h (5')

Tình yêu của những người chuyển giới

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thể dục cho mọi người (60')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Kimmese

06:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: (10')

08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Phim truyện Đài Loan Hai người cha - 68 (60')

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Nguyễn Thành Vinh và hành trình đi tìm ánh sáng tri thức

09:05
09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
VTV kết nối (0')

Những đứa trẻ hay chuyện - hấp dẫn qua lăng kính trẻ thơ về những vấn đề rất người lớn

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (0')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Đảng trong cuộc sống hôm nay (30')

Đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc ít người chưa hiệu quả

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Cô gái người Tày đam mê Vovinam

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - tập 10 (60')

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Phim truyện Đài Loan: Hai người cha - 69 (60')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Cô gái người Tày đam mê Vovinam

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (0')

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
5S online (70')

Kẻ thừa người thiếu

21:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Expat Living (30')

Nữ họa sĩ người Anh mang tình yêu hội họa đến với trẻ em dân tộc miền núi

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - tập 11 (60')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:40
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Stranger Within (2013) - Người Lạ Trong Nhà (95')

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Mó nước hiểu tiếng người

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thể dục cho mọi người (60')

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Người thành phố quan tâm (20')

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Mó nước hiểu tiếng người

08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Phim truyện Đài Loan Hai người cha - 69 (60')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
5S online (15')

Kẻ thừa người thiếu -Tập 255

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 11 (60')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Sân khấu Kịch - Người chồng vô tâm (120')

16:10
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Phim truyện Đài Loan: Hai người cha - 70 (60')

19:50
Kênh: AXN - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Spider-Man - Người Nhện (130')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Người kế tiếp (55')

Số 51

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - tập 12 (60')

23:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Đồng hành cùng 23h (5')

Khi con tôi là người chuyển giới

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Người kế tiếp (45')

Số 51

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Phim truyện Đài Loan Hai người cha - 70 (60')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Cà Mau - mảnh đất tình người

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Vì người nghèo (15')

Phát lại

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
5S online - 255 (15')

Kẻ thừa người thiếu

17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Phim truyện Đài Loan: Hai người cha - 71 (60')

22:10
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Người tình Internet (35')

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
5S online (15')

Kẻ thừa người thiếu - Tập 255

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng (60')

Tập 53

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

02:30
Kênh: HBO - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
People Like Us - Những Người Như Chúng Ta (120')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

15:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Người Tràng An - Người Hà Nội (35')

17:15
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Người tình Internet (30')

18:00
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Spider-Man - Người Nhện (130')

20:25
Kênh: HBO - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Warm Bodies - Hơi Ấm Con Người (95')

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

03:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Kim

04:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
5S online (15')

Kẻ thừa người thiếu-Tập 255

09:35
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Phim tài liệu (25')

Những đứa con của người thợ thêu

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Phim tài liệu (30')

Những đứa con của người thợ thêu

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
THTT: Tôi là người chiến thắng (120) (120')

Đã phát
23:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Đồng hành cùng 23h (5')

Tình yêu của những người chuyển giới

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chính phủ với người dân (10')

22:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Những người bạn lạ kỳ - Tập 02 (30')

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - tập 10 (60')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nghĩ khác (0')

Văn hóa giao thông của người đi xe đạp, xe máy

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Đảng trong cuộc sống hôm nay (23')

Đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc ít người chưa hiệu quả

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (0')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Cô gái người Tày đam mê Vovinam

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Lao động và công đoàn (15')

Việc làm cho người bị thu hồi đất

17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Phim truyện Đài Loan: Hai người cha - 68 (60')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Đầm vịnh Nam Trung Bộ - Tập 5

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác