Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Chuyện đêm muộn (50')

Người chồng hoàn hảo

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Hò khoan xứ Quảng

00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 58 (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Việt Bắc gió ngàn - Tập 8: Những phong tục tập quán tình người

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
5S online (15')

Người tình hạc giấy

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 48

01:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người tìm ngọc trong đá (30')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Gặp lại người thương

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
PHIM TÀI LIỆU: Theo dấu chân người (30')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Sắc màu các dân tộc (30')

Nghề săn voi của người M"Nông

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 59 (60')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Vietnam Discovery (25')

Trải nghiệm thú đi rừng của người Mường ở Hòa Bình

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Câu hò sông Mã

09:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Gặp lại người thương

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 60 (50')

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
5S online (15')

Người tình hạc giấy

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 62+Cà phê cười_T11 (60')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Người kế tiếp (55')

 

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Chuyện đêm muộn (50')

Người chồng hoàn hảo

Sắp tới
00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 59 (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim ta liệu (30')

Việt Bắc gió ngàn - Tập 9: Nơi hội tụ của đất và người

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vietnam Discovery (30')

Trải nghiệm thú đi rừng của người Mường ở Hòa Bình

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người kế tiếp - Số 47 (45')

 

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 60 (60')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Nguyễn Văn Long - làm nông dân không nghèo

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 48

11:14
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người Việt bốn phương (16')

 

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 61 (50')

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vì người nghèo (15')

 

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vietnam Discovery (25')

Trải nghiệm cuộc sống người Dao ở Mẫu Sơn

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người kế tiếp - Số 47 (45')

 

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 63+Cà phê cười_T12 (60')

00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 60 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 61 (60')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

Thoát khỏi nạn buôn bán người

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

10:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người tử tế (20')

Đồng lòng chống tội phạm

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 62 (50')

11:44
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người Việt bốn phương (16')

 

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (30')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Văn hoá Công an nhân dân (30')

Ca nhạc "tiếng hát người lính"

15:55
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Về quê (5')

Khó khăn của 03 mẹ con người dao

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Chuyện người bán rau

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 64+Cà phê cười_T13 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
THTT Tôi là người chiến thắng (120')

Tập 8

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
An sinh xã hội (20')

Chính sách trợ cấp  cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

00:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 61 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng– VN (60')

Tập 48

07:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 62 (60')

09:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (35')

11:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 63 (50')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng (60')

Tập 49

15:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Trích đoạn: Người tình trên chiến trận (45')

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Ý chí người thương binh

19:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 65+Cà phê cười_T14 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Kẻ giết người - T1 (60')

20:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

21:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Kẻ giết người - T2 (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

Thoát khỏi nạn mua bán người

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (20')

Ý chí người thương binh

11:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Văn học nghệ thuật (25')

Người tìm về nguồn cội

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Văn hoá Công an nhân dân (30')

Ca nhạc " Tiếng hát người lính "

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phong tục Việt (25')

Tục làm vía của người Thái

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Đầm vịnh Nam Trung Bộ - Tập 1

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Đầm vịnh Nam Trung Bộ - Tập 1

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

21:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không mũ (90')

Chương trình giao lưu nghệ thuật: Theo dấu chân Người

23:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Người mở trường học trực tuyến

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233   (15')

Người tình hạc giấy

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Theo dấu chân Người (90')

 

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

Đã phát
22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH BÍ ẨN T42 (61')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
5S online (15')

Người tình hạc giấy

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 61+Cà phê cười_T10 (60')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Câu hò sông Mã

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Ca nhạc   (30')

Tình người miền Tây

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Xung đột người và voi - Tập 2

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 59 (50')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Chính phủ với người dân (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác