Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim tài liệu (30')

Đám cưới người Sán Chay

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

04:25
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thể dục theo mùa (25')

Thể dục dưỡng sinh 30 động tác dành cho người cao tuổi

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Vì cộng đồng (20')

Người lưu giữ hồn phố Hội

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:30
07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Văn học nghệ thuật (30')

Người thắp sáng hồn dân ca xứ Nghệ

07:53
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TUYỂN NGƯỜI ĐẸP PHƯỜNG (17')

10:15
11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

13:50
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Người Việt Nam -Hàng Việt Nam (10')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 21: Tiếng vọng của biển

14:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Hài kịch - Người đàn ông thời đại (60')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
NGƯỜI GIÚP ViỆC (18')

22:00
Sắp tới
00:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Gìn giữ cho muôn đời sau (30')

Lễ 3 ngày tuổi của người Sán Chi

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

01:53
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TUYỂN NGƯỜI ĐẸP PHƯỜNG (17')

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Vì người nghèo (20')

Giải pháp để thoát nghèo bền vững

02:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 20: Động vật quý hiếm

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thể dục theo mùa (25')

Thể dục dưỡng sinh 30 động tác dành cho người cao tuổi

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hai người cha - Tập 31 (60')

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 21: Tiếng vọng của biển

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống (25')

Tràng An - Vùng đất người Việt cổ

10:15
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) (10')

11:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 22: Nhà nghiên cứu động vật

15:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
NGƯỜI GIÚP ViỆC (18')

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chuyện nhỏ mà không nhỏ - Kết nối người và việc (30')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Gameshow - Người bí ẩn (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hai người cha - Tập 32 (120')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá Việt Nam (20')

Nghệ thuật làm trống của người Dao Đỏ

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 21 Tiếng vọng của biển

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

05:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam đất nước con người (15')

06:30
07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 22: Nhà nghiên cứu động vật

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (25')

Lên miền sơn cước Quế Phong

10:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Học làm người đô thị (25')

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

Bà Bảy từ thiện

13:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam đất nước con người: (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 23: Giải cứu rùa biển

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chính phủ với người dân (10')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
CLB người cao tuổi (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Người bảo vệ thiên nhiên

19:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam đất nước con người: (30')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Người kế tiếp (70')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chính phủ với người dân (10')

22:00
23:30
23:30
01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân

04:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá Việt Nam (15')

Hồ Khanh - Người khám phá hang động

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá Việt Nam (15')

Hồ Khanh - Người khám phá hang động

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Vì người nghèo (15')

Giải pháp để thoát nghèo bền vững

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Lên miền sơn cước Quế Phong

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên

15:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Vì cộng đồng (15')

Người lưu giữ hồn phố Hội

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống (25')

Những người giữ hồn Raglai

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Người Việt bốn phương (15')

Đã phát
22:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Chính phủ với người dân (15')

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Cây thuốc quý trên đỉnh Fansipan

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Người đi xuyên tường (55')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Tràng An - Vùng đất người Việt cổ

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Kết nối người và việc (15')

17:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Vì cộng đồng (20')

Người lưu giữ hồn phố Hội

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Vì người nghèo (15')

Giải pháp để thoát nghèo bền vững

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Sân khấu (90')

Đất gọi tình người

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Khám phá thế giới (30')

Người bảo vệ thiên nhiên

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác