Phim ĐL: Khi người ta yêu - Phần 2 - Tập 67 - 68 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 2-3 (120')

01:20
01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 26

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Người làm nhạc

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:30
04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Láng Sen - mùa nước nổi

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đại đoàn kết (20')

Huy động mọi nguồn lực giúp người nghèo

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 4-5 (120')

07:35
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Grown Ups - Người Lớn (Comedy) (105')

09:20
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (Action) (110')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Về quê (5')

Cuộc sống người dân thôn Suối Chạc – Bắc Giang

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Nguyễn Thành Vinh và con đường đi tìm ánh sáng tri thức

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Người làm nhạc

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim tài liệu (25')

Trong mắt Người Hà Nội

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 6-7 (120')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Vì người nghèo (15')

Cách làm hay trong xóa nghèo ở Bến Tre

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 8-9 (120')

20:00
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Wer - Người Hóa Sói (Horror) (105')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: NGƯỜI RÌNH CUỒNG SI (T32) (61')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu tự hào (120')

Người Hà Nội

20:25
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Warm Bodies - Hơi Ấm Con Người (95')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 4-5 (120')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk VietNam (50')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

04:40
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Kết nối người và việc (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 6-7 (120')

08:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Trái tim người mẹ (120')

10:15
10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chuyện ngày xưa - Người thợ dệt thảm (30')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 13 (30')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 8-9 (120')

13:50
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt Nam -Hàng Việt Nam (10')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 10-11 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T33) (61')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

01:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 6-7 (120')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

02:00
02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Vì người nghèo (20')

Cách làm hay trong xóa nghèo ở Bến Tre

03:00
04:30
Kênh: SCTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Trái tim người mẹ (120')

05:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:05
07:00
07:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 8-9 (120')

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phong tục Việt (20')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

11:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 14 (30')

13:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 10-11 (120')

16:00
17:00
19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

19:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 12-13 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T34) (61')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Reality show - Người bí ẩn 01 (75')

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

22:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Sự thật là đây - Một góc con người (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

04:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khi người điên khóc ( SCTV) P1 (60')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 15 (30')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Talk VietNam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Sự thật là đây - Một góc con người (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T35) (61')

23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chuyện đêm muộn (50')

Đằng sau người phụ nữ thành công

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

15:32
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Vì người nghèo (13')

Cách làm hay trong xóa nghèo ở Bến Tre

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Quảng cáo thuốc Việt

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

23:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Chuyện đêm muộn (30')

Đằng sau người phụ nữ thành công

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Người lưu giữ ấn triện

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Người lưu giữ ấn triện

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Về quê (5')

Biên phòng Hoành Mô với người dân nghèo

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Quảng cáo thuốc Việt

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Cà Mau - Mảnh đất tình người

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 32

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Cà Mau - Mảnh đất tình người

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

Đã phát
22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 28 (60')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác