Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Người bí ẩn (60')

Tập 3

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (30')

Tập 78

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người thành phố quan tâm (20')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Reng reng Cafe

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

09:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chuyện tuổi già: Ghen ở người già (25')

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

Một thế kỷ vì người bệnh tâm thần

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 39 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 31 (60')

13:00
14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 20

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 21

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Lạc quan trong gian khó

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 40 (60')

20:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (30')

Số 6: Rối loạn cương dương ở người ĐTĐ.

21:00
22:40
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
GÓC CUỘC SỐNG (15')

Những người muôn năm cũ

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Người Nùng ở Bắc Giang

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 31 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chuyện bốn mùa - Những người lính già (60')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Lạc quan thời gian khó

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chuyện tuổi già : Ghen ở người già (25')

07:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Vì người nghèo (30')

09:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
GÓC CUỘC SỐNG (15')

Những người muôn năm cũ

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Hai người bạn đồng hành (30')

10:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: (20')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 40 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 32 (60')

13:40
14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 21

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (45')

Tập 78

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 22

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Vì người nghèo (15')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Kết nối người và việc (25')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Lập nghiệp ở phố

18:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (30')

Số 6: Rối loạn cương dương ở người ĐTĐ.

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 41 (60')

20:00
21:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Người đi xuyên tường (50')

22:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
NGƯỜI GƯƠNG MẪU (45')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 32 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Hai người bạn đồng hành (30')

04:25
05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Lập nghiệp ở phố

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 78

09:00
10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (30')

Số 6: Rối loạn cương dương ở người ĐTĐ.

10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội (25')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Hai người bạn đồng hành (30')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 41 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 33 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 22

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (120')

Số 6: Rối loạn cương dương ở người ĐTĐ.

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 23

16:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Nem Bùi: Món quà độc đáo của người Kinh Bắc

16:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
NGƯỜI GƯƠNG MẪU (45')

17:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Quán kem xa quê

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 42 (60')

20:00
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 17_phần 1,2,3

00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 33 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 78

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 78

06:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Quán kem xa quê

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Việt nam - Đất nước - Con người (30')

08:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người nổi tiếng PM (23S) -số 11 (15')

09:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Phim Người Chưa Biết Nói PL (110')

09:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Nem Bùi - Món quà độc đáo của người Kinh Bắc

10:45
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
NGƯỜI GƯƠNG MẪU (45')

11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (30')

Số 6: Rối loạn cương dương ở người ĐTĐ.

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 42 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 34 (60')

14:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 79

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 23

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 24/24

17:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Ước mơ của chàng phụ hồ

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 43 (60')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 18_phần 1,2,3

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Người bí ẩn - VN (90')

Tập 4

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
GÓC NHÌN CUỘC SỐNG (30')

Những người giữ gió đại ngàn

Đã phát
22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chính phủ với người dân (10')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 39 (60')

18:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (15')

Một thế kỷ vì người bệnh tâm thần

17:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Reng reng cafe

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Kết nối người và việc (25')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 20

14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chính phủ với người dân (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác