Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người tình bí ẩn: T37 (120')

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người kế tiếp - Số 46 (45')

 

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 5: Những người bảo vệ trái đất thầm lặng

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người tình internet - Cần lắm lương tâm (60')

08:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 55 (60')

09:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Những người bạn lạ kỳ - Tập 25 (30')

09:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
An sinh xã hội (10')

Chính sách trợ cấp  cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

15:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 56 (60')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Cây cao bóng cả (15')

Người cao tuổi góp sức xây dựng nông thôn mới

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 57 (60')

20:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người tìm ngọc trong đá (30')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
THTT Tôi là người chiến thắng (120')

Tập 7

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
An sinh xã hội (10')

Đưa người lao động Việt Nam từ Lybia trở về nước an toàn

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người kế tiếp - Số 46 (45')

 

22:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Người tình bí ẩn: T38 (120')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng– VN (60')

Tập 47

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

05:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Ưu thế hơn người

05:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Cây cao bóng cả (20')

Người cao tuổi góp sức xây dựng nông thôn mới

07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Người ba lần khởi nghĩa

08:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 56 (60')

09:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Ưu thế hơn người

09:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Những người bạn lạ kỳ - Tập 26 (30')

09:35
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Phim tài liệu (25')

Nhà báo Wilfred Burchett - Người dấn thân vì hòa bình

13:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Ưu thế hơn người

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng (60')

Tập 48

15:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 57 (60')

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Những người không đầu hàng số phận

16:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người tìm ngọc trong đá (30')

17:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Người đi tìm công lý cho nạn nhân da cam

17:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Vì cộng đồng (15')

Người  lưu giữ hồn phố Hội

19:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 58 (60')

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nhà báo Wilfred Burchett - Người dấn thân vì hòa bình

22:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Người tình bí ẩn: T39 (6')

22:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Xung đột Người và Voi - Tập 2

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Phóng sự (20')

Giấc mơ người Việt Nam

04:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
An sinh xã hội (10')

Chính sách trợ cấp  cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (20')

Những người không đầu hàng số phận

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Xung đột Người và Voi - Tập 2

10:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Phóng sự (15')

Giấc mơ người Việt Nam

11:14
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Người Việt bốn phương (16')

 

12:50
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Về quê (10')

Khó khăn của 03 mẹ con người dao

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (25')

Xung đột Người và Voi - Tập 2

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nhà báo Wilfred Burchett - Người dấn thân vì hòa bình

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

 

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Về quê (5')

Khó khăn của 03 mẹ con người dao

11:14
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Người Việt bốn phương (16')

 

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Vietnam Discovery (25')

Trải nghiệm thú đi rừng của người Mường ở Hòa Bình

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Vietnam Discovery (30')

Trải nghiệm cuộc sống người Dao ở Mẫu Sơn

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Vì người nghèo (15')

Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

 

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Xin báo tên sau

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Xin báo tên sau

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Về quê (5')

Khó khăn của 03 mẹ con người dao

10:45
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Vì cộng đồng (15')

Người  lưu giữ hồn phố Hội

11:14
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Người Việt bốn phương (16')

 

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Những mảnh ghép của cuộc sống (30')

Xung đột Người và Voi - Tập 2

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Ca nhạc (30')

Tình người miền Tây

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Việt Bắc gió ngàn - Tập 8: Những phong tục tập quán tình người

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Vietnam Discovery (25')

Trải nghiệm thú đi rừng của người Mường ở Hòa Bình

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Về quê (5')

Khó khăn của 03 mẹ con người dao

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim ta liệu (30')

Việt Bắc gió ngàn - Tập 9: Nơi hội tụ của đất và người

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vietnam Discovery (30')

Trải nghiệm thú đi rừng của người Mường ở Hòa Bình

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vì người nghèo (15')

 

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Vietnam Discovery (25')

Trải nghiệm cuộc sống người Dao ở Mẫu Sơn

Đã phát
22:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phóng sự (15')

Giấc mơ người Việt Nam

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 56 (60')

15:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 55 (60')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người kế tiếp - Số 46 (45')

 

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Chỉ thấy một con người

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Vì người nghèo (15')

Mỗi tổ chức, cá nhân là một địa chỉ nhân đạo

11:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người tình internet - Cần lắm lương tâm (60')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 47

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Chỉ thấy một con người

09:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Những người bạn lạ kỳ - Tập 24 (30')

08:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Người sói vô hình-Tập 54 (60')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Chỉ thấy một con người

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác