Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại  - Tập 1

00:01
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (59')

Tập 44

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 4

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

 

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Ký sự (15')

Khám phá Việt Nam: Người kè khan hàng ngày

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

 

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Người làm nhạc

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 5

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Người kế tiếp -Số 43 (45')

 

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tôi người Việt Nam (25')

Phạm Hạnh Phúc - Một đời đi tìm đồng đội

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Người làm nhạc

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Vì người nghèo (15')

 

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Người kế tiếp - Số 43 (45')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 6

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
5S online  - Tập 216 (15')

Người yêu lý tưởng

10:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Người tử tế (20')

Thành phố San Hô - Phần 1 - Tập 9

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Người kế tiếp - Số 43 (45')

 

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Tâm hồn Việt (15')

Người trẻ với nghệ thuật handmade

05:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phóng sự (15')

Người ở lại với buôn làng

06:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

07:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Tâm hồn Việt (15')

Người trẻ với nghệ thuật handmade

09:35
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim tài liệu (25')

Nhà báo Wilfred Burchett - Người dấn thân vì hòa bình

14:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Dấu ấn tình người (20')

 

17:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Vì cộng đồng (15')

Nỗi niềm của người qua sông

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nhà báo Wilfred Burchett - Người dấn thân vì hòa bình

Đã phát
17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

 

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Phạm Hạnh Phúc - Một đời đi tìm đồng đội

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại - Tập 1

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới quanh ta (20')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 3

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
5S online  - Tập 216 (15')

Người yêu lý tưởng

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại - Tập 1

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam- Đất nước - Con người (30')

Về Quế Sơn

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Vì người nghèo (15')

Tận tâm với nghề

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng – VN (45')

Tập 44

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phóng sự (15')

Người ở lại với buôn làng

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam- Đất nước - Con người (30')

Về Quế Sơn

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 2

03:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Những người thợ xẻ - T2 (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác