Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 4-5 (120')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk VietNam (50')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:40
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Kết nối người và việc (15')

05:05
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 6-7 (120')

08:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Trái tim người mẹ (120')

10:15
10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chuyện ngày xưa - Người thợ dệt thảm (30')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 13 (30')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 8-9 (120')

13:50
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt Nam -Hàng Việt Nam (10')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 10-11 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T33) (61')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

Sắp tới
01:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 6-7 (120')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

02:00
02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Vì người nghèo (20')

Cách làm hay trong xóa nghèo ở Bến Tre

03:00
03:20
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

04:10
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:30
Kênh: SCTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Trái tim người mẹ (120')

05:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

05:05
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:05
06:50
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

07:00
07:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 8-9 (120')

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phong tục Việt (20')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

11:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 14 (30')

13:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 10-11 (120')

16:00
17:00
19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

19:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Người cha phú quý - Tập 12-13 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T34) (61')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Reality show - Người bí ẩn 01 (75')

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

22:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Sự thật là đây - Một góc con người (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khi người điên khóc ( SCTV) P1 (60')

05:05
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 15 (30')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Talk VietNam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Sự thật là đây - Một góc con người (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T35) (61')

23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chuyện đêm muộn (50')

Đằng sau người phụ nữ thành công

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
HERO; THE (SEASON 1) (50')

NGƯỜI HÙNG

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

05:05
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

05:05
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

06:50
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (50')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

15:32
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Vì người nghèo (13')

Cách làm hay trong xóa nghèo ở Bến Tre

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Quảng cáo thuốc Việt

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

23:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Chuyện đêm muộn (30')

Đằng sau người phụ nữ thành công

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Người lưu giữ ấn triện

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Người lưu giữ ấn triện

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Về quê (5')

Biên phòng Hoành Mô với người dân nghèo

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Quảng cáo thuốc Việt

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Cà Mau - Mảnh đất tình người

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 32

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Cà Mau - Mảnh đất tình người

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

Đã phát
22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

20:25
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Warm Bodies - Hơi Ấm Con Người (95')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu tự hào (120')

Người Hà Nội

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác