Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phóng sự (20')

Phố vợ những người lính Trường Sa

00:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khoa học công nghệ - Người nông dân sáng tạo (30')

01:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim tài liệu (30')

Vì người dân

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 21

02:00
02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Vì người nghèo (20')

Vì sao người dân không muốn thoát nghèo - Phần 2: Xóa nghèo bền vững phải từ ý thức

02:30
03:00
05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
06:00
07:00
07:00
07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Người cùng vua Lê mở nước

08:15
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (130')

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phong tục Việt (20')

Tục thờ chó đá của Người Việt

10:15
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) (10')

11:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự lễ hội - Tập 6: Hội xuân của người Mường xứ Thanh

13:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM _ TẬP 04 (55')

14:00
14:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Dấu ấn tình người (20')

14:40
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Vì cộng đồng (15')

Nỗi niềm người qua sông

16:00
17:00
17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 05 (60')

18:15
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 22

21:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá (15')

Nghề rèn, đúc của người Hmông

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

21:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

23:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (60')

Châu Á lạ thường : Người dệt ước mơ

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tri thức con người xưa và nay: Những cơn siêu bão (40')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 22

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Nhớ anh người lính đảo

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Châu Á lạ thường - Phần 5: Người dệt ước mơ

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Vì cộng đồng (15')

Nỗi niềm người qua sông

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 6: Hội xuân của người Mường xứ Thanh

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chuyện ngày xưa - Người thợ dệt thảm (30')

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Dân ca nhạc cổ (25')

Nhớ anh người lính đảo

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 24 (60')

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự lễ hội - Tập 7: Lễ đâm trâu của người Bana

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Khám phá (25')

Nghề Rèn, Đúc của người H Mông

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM (55')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
CLB người cao tuổi (15')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim tài liệu (30')

Những đứa con của người thợ thêu

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 06 (60')

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 23

20:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (20')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chúc bé ngủ ngon (10')

Thắc mắc của bé: Có nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình không?

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 25 (60')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chính phủ với người dân (10')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Cặp đôi Đông Hùng - Phương Linh

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phong tục Việt (25')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

23:20
23:30
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Cặp đôi Đông Hùng - Phương Linh

04:40
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Kết nối người và việc (15')

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Biển trời Kiên Giang

05:05
06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 7: Lễ đâm trâu của người Bana

06:50
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (Action) (110')

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (20')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Khám phá (15')

Nghề Rèn, Đúc của người H Mông

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 25 (60')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người làm nhạc (20')

Cặp đôi Đông Hùng- Phương Linh

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM _TẬP 06 (55')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Vì người nghèo (15')

Vì sao người dân không muốn thoát nghèo - Phần 2: Xoá nghèo bền vững phải từ ý thức

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Biển trời Kiên Giang

16:05
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (130')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 7 (60')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 24

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 2-3 (120')

21:30
21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 26 (60')

22:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Trái tim người mẹ (120')

22:00
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Man Of Steel - Người Đàn Ông Thép (120')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 24

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

04:40
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (Action) (110')

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

09:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 2-3 (120')

13:15
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Man Of Steel - Người Đàn Ông Thép (140')

15:30
16:15
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (Action) (110')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Trái tim người mẹ (120')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 25

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người cha phú quý - Tập 4-5 (120')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Quên mình là người khuyết tật

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Chúc bé ngủ ngon (20')

Thỏ Ngố: Lần đầu tiên tớ mua quà cho một người bạn.

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 25

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (20')

Tâm lý sính thuốc ngoại của người Việt

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phong tục Việt (15')

Phong tục thờ chó đá của Người Việt - Phần 2

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 26

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 26

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Người làm nhạc

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Người làm nhạc

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Người Việt bốn phương (15')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Talk Vietnam (45')

Paul Welsh, đạo diễn người Anh với nỗ lực phát triển điện ảnh Việt Nam

Đã phát
21:40
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Nhà hát truyền hình (95')

Kịch nói: Những người con Hà Nội

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 21

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

18:15
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Hollow Man - Người Vô Hình (115')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 04 (60')

17:45
Kênh: StarMovies - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Iron Man 3 - Người Sắt 3 (Action) (135')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Ca nhạc (30')

Gặp lại người thương

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác