Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Les Miserables (2012) - Những Người Khốn Khổ (Drama) (120')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T16 (ĐD gắn Panel )

00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 64 (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

01:30
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
The ceman - Người Băng (Crime) (105')

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tình khúc cho người (36')

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

03:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Trích đoạn: Người tình trên chiến trận (50')

04:40
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biloxi Blues - Những Người Lính Ở Biloxi (Comedy) (105')

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Đầm vịnh Nam Trung Bộ - Tập 1

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 65 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Kẻ giết người - T1 (60')

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T17 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Kẻ giết người - T2 (60')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 66 (50')

12:00
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Les Miserables (2012) - Những Người Khốn Khổ (Drama) (160')

12:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T23 (ĐD gắn Panel )

13:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

14:40
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
The Brave One - Người Dũng Cảm (Horror-Thriller) (120')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Đầm vịnh Nam Trung Bộ - Tập 1

15:40
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
The ceman - Người Băng (Crime) (105')

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T24 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

16:31
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (29')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 67-Cà phê cười - T16 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

21:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không mũ (90')

Chương trình giao lưu nghệ thuật: Theo dấu chân Người

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

23:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Người mở trường học trực tuyến

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T17 (ĐD gắn Panel )

Sắp tới
00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 65 (60')

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

00:58
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Trích đoạn: Người tình trên chiến trận (53')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

02:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Kẻ giết người - T1 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Kẻ giết người - T2 (60')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 66 (60')

08:00
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
The Guys - Những Con Người Ấy (Drama) (90')

08:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233   (15')

Người tình hạc giấy

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 67 (50')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T24 (ĐD gắn Panel )

13:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Theo dấu chân Người (90')

 

18:10
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
X-Men - Người Đột Biến (Action) (110')

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 68-Cà phê cười - T17 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

22:00
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Man Of Steel - Người Đàn Ông Thép (Action-Adventure) (120')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 66 (60')

00:55
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
X-Men - Người Đột Biến (Action) (105')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

04:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

06:15
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
The ceman - Người Băng (Crime) (105')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phóng sự (15')

Người viết sử võ Việt

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 67 (60')

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

11:00
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Man Of Steel - Người Đàn Ông Thép (Action-Adventure) (140')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 68 (50')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

13:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phong tục Việt (30')

Tục làm vía của người Thái

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

15:29
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Quê hương và người lính (39')

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 69-Cà phê cười - T18 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Người kế tiếp - Số 48 (55')

 

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

00:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 67 (60')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

01:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người kế tiếp - Số 48 (45')

 

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Lão ăn mày và người keo kiệt

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

06:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quê hương và người lính (46')

07:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 68 (60')

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Lão ăn mày và người keo kiệt

10:35
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
X-Men - Người Đột Biến (Action) (105')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

11:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 69 (50')

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Vì người nghèo (15')

 

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Lão ăn mày và người keo kiệt

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người kế tiếp - Số 48 (45')

 

13:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Người mở trường học trực tuyến

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

19:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Người sói vô hình -Tập 70-Cà phê cười - T19 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T23 (ĐD gắn Panel )

22:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Talk Vietnam (45')

Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn và 10.000 khoảnh khắc Việt Nam

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Talk Vietnam (45')

Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn và 10.000 khoảnh khắc Việt Nam

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Văn hoá Công an nhân dân (30')

tấm lòng người thầy thuốc

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Người kế tiếp - Số 48 (45')

 

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phóng sự (15')

Người viết sử võ Việt

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Truyền hình trực tiếp (115')

Chung kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Người Việt bốn phương (15')

 

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (20')

Người mở trường học trực tuyến

03:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Người tiên phong

05:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phóng sự (15')

Người viết sử võ Việt

08:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phong tục Việt (20')

Tục làm vía của người Thái

11:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Tạp chí Dân tộc và phát triển (25')

Người Dao xuống biển

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Người có tấm lòng nhân ái

21:05
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Theo dấu chân Người (85')

 

Đã phát
23:30
22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Chính phủ với người dân (10')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Drama - Người Đẹp Và Quái Vật Eps05 (60')

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T23 (ĐD gắn Panel )

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Văn hoá Công an nhân dân (30')

Ca nhạc " Tiếng hát người lính "

15:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Kẻ giết người - T2 (60')

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
CLB người cao tuổi (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác