Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (30')

Tập 82

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (30')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Con người và thiên nhiên xứ Mường

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Những người ở lại (60')

08:45
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Dấu ấn tình người (15')

08:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội: PL (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 26 (60')

09:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người nổi tiếng số 21 (15')

09:45
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (35')

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tuổi vàng (30')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tuổi vàng (120')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

14:05
15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

16:35
17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Kết nối người và việc (15')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 27 (60')

23:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Người bí ẩn (60')

Tập 7

Sắp tới
01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Người thành phố quan tâm (20')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội: (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 27 (50')

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 82

11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tuổi vàng (30')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

13:00
14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

16:30
19:00
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 28 (60')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Con người và thiên nhiên xứ Mường

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Ngươi tốt việc tốt (5')

09:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tuổi vàng (30')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 28 (60')

13:40
13:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (45')

Tập 82

16:30
17:25
17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Kết nối người và việc (15')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 29 (60')

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Tuổi vàng (30')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 82

09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội (25')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Vì người nghèo (15')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Người đi xuyên tường (50')

06:30
14:00
16:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Chuyện tuổi già: Vấn đề ở người già (55')

21:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Người bí ẩn (75')

Đã phát
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 26 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tuổi vàng (30')

PL : Hen phế quản ở người cao tuổi

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Ca nhạc- Rạng ngời thành phố mang tên Người (30')

16:30
15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

15:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Người bí ẩn (80')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác