Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 47

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 5

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Dân số và phát triển (30')

Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á - THE APPRENTICE ASIA (50')

06:50
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á - THE APPRENTICE ASIA (50')

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

09:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Tôi người Việt Nam (35')

Người gieo chữ cho trẻ em nghèo

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Người mẫu Việt Nam (50')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 33 (30')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Tâm kế người mẹ - Tập 4 (50')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 5

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Tư vấn sức khỏe người cao tuổi (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Vì người nghèo (15')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

17:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Vì cộng đồng (20')

Chia sẻ tình người

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Kết nối người và việc (15')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Phim truyện (50')

Người phụ nữ của anh - Tập 48

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Chính phủ với người dân (15')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 6

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 48

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim Việt Nam (60')

Chúng ta là người lớn - Tập 6

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 7: Những người bảo vệ quần đảo Hawaii

04:10
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á - THE APPRENTICE ASIA (55')

04:25
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:05
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á - THE APPRENTICE ASIA (55')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Vì cộng đồng (20')

Chia sẻ tình người

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 34 (30')

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự nước Lào - Tập 20: Người Khơ Mú ở Lào

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 6

15:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người Tràng An - Người Hà Nội (35')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 49

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Người mẫu Việt Nam (70')

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 49

02:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Vì người nghèo (20')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

04:25
05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập múa vòng dành cho người cao tuổi

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thể dục cho mọi người (15')

06:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự nước Lào - Tập 20: Người Khơ Mú ở Lào

08:00
Kênh: HBO - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
NGƯỜI GIÚP ViỆC - THE HELP (140')

11:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 35 (30')

12:00
13:00
15:55
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Biển đảo quê hương (5')

Trồng người trên vùng đất mặn

17:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (60')

Sức khỏe với người nổi tiếng

18:00
19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 50

20:00
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (135')

20:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thông điệp cuộc sống (10')

Đánh giá một con người

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Reality show - Người bí ẩn 04 (75')

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

02:15
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - LES MISERABLES (2012) (160')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (20')

Bổn phận người trở về

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cô bé người máy - Tập 36 (30')

12:05
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (130')

13:15
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - LES MISERABLES (2012) (155')

19:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

21:50
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Người Sói - The Wolverine (130')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vì người nghèo (15')

Giảm nghèo bền vững- góc nhìn từ nghèo đa chiều - Phần 1: Từ khái niệm đến thực tế

15:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vì cộng đồng (15')

Chia sẻ tình người

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

Đã phát
22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 5

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Chính phủ với người dân (10')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

20:30
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Vì an ninh Tổ quốc (28')

Những người giáo viên công an nhân dân

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 47

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Làng nghề truyền thống Mỹ Xuyên

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác