Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

23:45
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Học làm người đô thị (15')

00:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 8 (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

16:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 9 (60')

19:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Học làm người đô thị (25')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

02:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người làm nhạc (30')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (30')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

09:25
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Học làm người đô thị (40')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 9 (60')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Người làm nhạc (30')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

13:45
15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Vì người nghèo (13')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 10 (60')

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

00:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Người Việt bốn phương (15')

07:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 10 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 2 (60')

13:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 11 (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 2 (60')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 11 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 3 (60')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 12 (60')

Đã phát
20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 8_phần 1,2,3

20:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Alaskan Bush People (60')

Những người rừng Alaska

19:45
19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Người đàn ông đến từ xích đạo (29t) Số 13

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 8 (60')

17:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

16:25
16:00
15:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - (30')

PLSiêu mẫu Vũ Thu Phương

14:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tôi người Việt Nam (30')

14:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người đàn bà mang áo tu sĩ (60')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 74

14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

13:55
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác