Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người Việt bốn phương (15')

04:25
05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chuyện bốn mùa: Người thầy của tôi (60')

06:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người tốt việc tốt : (5')

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người Việt bốn phương (15')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 85

10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội: (25')

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người đi xuyên tường (48')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 85

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

06:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Tiếng kèn sona ra phố

09:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
GÓC CUỘC SỐNG (15')

Người đi tìm thần dược

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 86

14:05
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Sức khoẻ cho mọi người - Bí quyết khoẻ và đẹp (15')

17:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Người bán cháo rong

19:56
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
TUYỂN NGƯỜI ĐẸP PHƯỜNG (34')

21:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc (30')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Người bí ẩn - VN (90')

Tập 11

21:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Người bí ẩn (75')

04:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 86

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

13:40
13:56
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
TUYỂN NGƯỜI ĐẸP PHƯỜNG (34')

21:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Người kế tiếp (70')

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 86

07:56
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
TUYỂN NGƯỜI ĐẸP PHƯỜNG (34')

09:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Người bí ẩn (60')

Tập 11

Đã phát
21:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Người đi xuyên tường (55')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (50')

Tập 14_phần 1,2,3

18:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (15')

Số 13: Phòng bệnh cơ xương khớp ở người ĐTĐ

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Kết nối người và việc (25')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Vì người nghèo (15')

15:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (45')

Tập 85

13:40
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác