Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Talk Vietnam (45')

Gặp gỡ nhà làm phim tài liệu người Mỹ Craig Forrest

01:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Việt Nam đất nước con người: (15')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

05:50
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Việt Nam đất nước con người: (10')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bài ca không quên (30')

Bài ca người linh

07:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Việt Nam đất nước con người (15')

08:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Một ngày làm người Việt: (15')

08:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

09:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tư vấn sức khoẻ người cao tuổi (30')

10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Phạm Hạnh Phúc - Một đời đi tìm đồng đội

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Chính phủ với người dân (10')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Chính phủ với Người dân (PL) (10')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Talk Vietnam (45')

Gặp gỡ nhà làm phim tài liệu người Mỹ Craig Forrest

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Văn hoá Công an nhân dân (30')

Ca nhạc: Hát về người chiến sỹ công an

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tư vấn sức khoẻ người cao tuổi (30')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (25')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Những người thợ xẻ - T1 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Những người thợ xẻ - T2 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THTT Tôi là người chiến thắng (120')

Tập 3

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Người kế tiếp - Số 42 (45')

 

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Người làm nhạc (60')

Vũ Thắng Lợi - tình ca đất nước

01:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng– VN (60')

Tập 43

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Người tiền sử ở Châu Á

04:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ca nhạc (30')

Hát về Người

07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Người xây hành cung Vũ Lâm

09:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng (60')

Tập 44

14:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Những người thợ xẻ - T1 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Những người thợ xẻ - T2 (60')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

04:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 44

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Chuyện về nữ Chủ tịch hội người cao tuổi

08:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Những người thợ xẻ - T1 (50')

09:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Những người thợ xẻ - T2 (60')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 2

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam- Đất nước - Con người (30')

Về Quế Sơn

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phóng sự (15')

Người ở lại với buôn làng

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Vì người nghèo (15')

Tận tâm với nghề

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam- Đất nước - Con người (30')

Về Quế Sơn

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại - Tập 1

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
5S online  - Tập 216 (15')

Người yêu lý tưởng

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Bách

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới quanh ta (20')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 3

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại - Tập 1

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Phạm Hạnh Phúc - Một đời đi tìm đồng đội

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

 

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

Mạch Sống Cù Lao - Trấn Sơn Cửa Đại  - Tập 1

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 4

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (30')

 

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Ký sự (15')

Khám phá Việt Nam: Người kè khan hàng ngày

Đã phát
21:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Một ngày làm người Việt: (30')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

19:30
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Việt Nam đất nước con người: (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Chuyện về nữ Chủ tịch Hội người cao tuổi

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Người trẻ với nghệ thuật hát xẩm

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tư vấn sức khoẻ người cao tuổi (30')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Chính phủ với Người dân (PL) (10')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

13:45
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Việt Nam đất nước con người: (15')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Người kế tiếp (45')

 

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Vì người nghèo (15')

Tận tâm với nghề

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Chính phủ với người dân (10')

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Trò chuyện với người nổi tiếng - VN (60')

Tập 43

09:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tư vấn sức khoẻ người cao tuổi (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác