Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chuyện đêm muộn - Người tình trong mộng (30')

Người tình trong mộng

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Sắc màu các dân tộc - Nơi ấy ghi mãi tên Người (45')

Nơi ấy ghi mãi tên Người

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim tài liệu - Con người và thiên nhiên - Phần 16 (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 16

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Giai điệu cuộc sống - Khúc hát dâng Người (30')

Khúc hát dâng Người

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

07:30
07:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
PTL - Người là niềm tin tất th... (20')

08:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG (30')

Diễn viên Kim Hiền

08:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
KÝ SỰ (15')

Ký sự đi dọc miền Trung: Tập 1 - Người Nguồn

09:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Hành trình khám phá - Gặp gỡ người Massai (15')

Gặp gỡ người Massai

09:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (25')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Huyết áp mỡ máu: (20')

Đề phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
NGƯỜI TỐT CÒN SÓT LẠI (30')

10:30
11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Huyết áp mỡ máu: (30')

Đề phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 81 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

12:30
14:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
SMVH (30')

Số 8 - Sinh ca người Cao Lan

14:10
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
KTPT - Bóng Người rạng chiếu k... (30')

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Giai điệu phương Nam - Khúc hát dâng Người (25')

Khúc hát dâng Người

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 7 (60')

16:15
16:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG (15')

Nhạc sĩ, ca sĩ Châu Đăng Khoa

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha -... (60')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Kết nối người và việc (25')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 82 (60')

19:30
20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (30')

Người đi tìm hình của nước

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 8 (60')

20:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG (30')

Diễn viên Hiền Mai

21:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Expat Living - Bread of Life - Chiếc bánh cuộc sống cho người khiếm thính (30')

Bread of Life - Chiếc bánh cuộc sống cho người khiếm thính

Sắp tới
00:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Giai điệu phương Nam - Khúc hát dâng Người (25')

Khúc hát dâng Người

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim tài liệu - Con người và thiên nhiên - Phần 17 (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 17

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Hành trình khám phá - Gặp gỡ người Massai (15')

Gặp gỡ người Massai

04:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NGƯỜI TỐT CÒN SÓT LẠI (30')

04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Thể dục cho mọi người (45')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Cổ tích Việt Nam: Đúc người (60')

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim tài liệu - Một con người - Một nhân cách (25')

Một con người - Một nhân cách

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

07:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Bài ca không quên - Người là niềm tin tất thắng (30')

Người là niềm tin tất thắng

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội: PL CN (30')

08:10
08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sắc màu các dân tộc - Nơi ấy ghi mãi tên Người (25')

Nơi ấy ghi mãi tên Người

08:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Expat Living - Bread of Life - Chiếc bánh cuộc sống cho người khiếm thính (30')

Bread of Life - Chiếc bánh cuộc sống cho người khiếm thính

09:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (30')

Người đi tìm hình của nước

09:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Huyết áp mỡ máu: (30')

Đề phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 82 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Những người đàn ông tự tin - Đàn ông làm đẹp (30')

Đàn ông làm đẹp

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 8 (60')

15:15
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
KÝ SỰ Ký sự đi dọc miền Trung: (15')

Tập 1 - Người Nguồn

16:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sức khỏe cho mọi người: Bệnh... (30')

16:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (15')

Người đi tìm hình của nước

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha -... (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 83 (60')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 9 (60')

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (15')

Gỡ nút thắt cho người ăn kiêng

21:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG (30')

Diễn viên Hiền Mai

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

04:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Huyết áp mỡ máu: (30')

Đề phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Người Việt bốn phương - (15')

09:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (30')

Người đi tìm hình của nước

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (20')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

10:50
12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 83 (60')

14:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG (30')

Diễn viên Hiền Mai

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 9 (60')

16:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (15')

Người đi tìm hình của nước

18:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống khỏe với ĐTĐ: (10')

Gỡ nút thắt cho người ăn kiêng

18:51
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NGƯỜI TA SỢ GÌ NHẤT - PHẦN 1,2 (39')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 84 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (30')

Bánh tráng phơi sương

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 10 (60')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Những người đàn ông tự tin - (30')

21:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Người Việt dùng thuốc Việt - Bệnh ngoài da do virus (15')

Bệnh ngoài da do virus

10:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Người Tràng An - Người Hà Nội (25')

Đã phát
22:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim tài liệu - Đất và người miền Tây - Tập 5 (15')

Đất và người miền Tây - Tập 5

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 7 (60')

Người đứng trong gió - Tập 7

21:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Gameshow - Người kế tiếp (45')

Người kế tiếp

20:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim nước ngoài - Người cha đảm đang - Tập 59 (45')

Người cha đảm đang - Tập 59

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔIT. 7 (60')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 81 (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

18:25
17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha -... (60')

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sắc màu các dân tộc - Nơi ấy ghi mãi tên Người (28')

Nơi ấy ghi mãi tên Người

16:25
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim tài liệu - Đất và người miền Tây - Tập 3 (20')

Đất và người miền Tây - Tập 3

16:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
NGƯỜI TỐT CÒN SÓT LẠI (30')

15:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Trực tiếp - Tôn vinh và tri ân những người bạn đã đồng hành cùng sự phát triển của báo Tuổi trẻ suốt 40 năm (100')

Tôn vinh và tri ân những người bạn đã đồng hành cùng sự phát triển của báo Tuổi trẻ suốt 40 năm

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác