Phim TQ: Dâu bể đời người - Tập 29 - 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:00
01:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Vi khuẩn kẻ thù và ân nhân của con người

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 78

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Nhớ anh người lính đảo

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Lời nguyền của người Voi - Phần 1

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Người thầy thuốc trên bục giảng

05:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Họ đang làm gì ? (5')

Diễn viên - Người mẫu Minh Tiệp

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ngược chiều (30')

Như người xa lạ - Phần 1

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 10 (30')

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Talk Vietnam (45')

Ryan Duy Hùng - Chàng trai người Mỹ đam mê nhạc Việt

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc (30')

Người chiến sĩ ấy

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Người mẹ cầm súng

09:00
09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc: Người chiến sỹ ấy (30')

09:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Lời xin lỗi muộn_VLSC - Người nhện - Phần 5 (60')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Dân ca nhạc cổ (25')

Nhớ anh người lính đảo

11:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chính phủ với người dân (10')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Viết tiếp bài ca người lính (15')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
PHIM TRUYỆN: Tâm kế người mẹ - Tập 35 (50')

13:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Kết nối người và việc (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chính phủ với người dân (10')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chuyện đương thời (45')

Chống tham nhũng - Mỗi người có thể làm gì?

14:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Trái tim cho em (5')

Chuyện người trong cuộc

14:50
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

15:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CLB người cao tuổi (15')

15:00
15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 11 (30')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhân đạo (15')

Nghĩa tình người lính Quân khu 3

16:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Việt Nam trong tim tôi (10')

Filip Graovac – Người serbia gia đình tôi thẤy yên bình ở Việt Nam

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Cho muôn đời sau (23')

Lễ sinh nhật của người Nùng Lạng Sơn

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HÀI: Người phường phố - Phần 1 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 79

19:00
20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc (18')

Trái tim người lính

21:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Người kế tiếp (70')

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chính phủ với người dân (10')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Hoàng Tôn

22:35
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Robocop (2014) - Cảnh Sát Người Máy (85')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 11 (30')

23:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Sức khỏe cho mọi người :Tăng huyết áp (0')

23:30
Sắp tới
01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 79

01:35
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Shadow Man -Người Bóng Tối (90')

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Tôn

03:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Lời xin lỗi muộn_VLSC - Người nhện - Phần 5 (60')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Lời nguyền của người Voi - Phần 2

04:25
05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Miệt vườn văn minh trên đất Tây Đô

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (30')

Sản xuất thuốc Việt đạt hiệu quả cao

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 11 (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Cho muôn đời sau (30')

Gìn giữ cho muôn đời sau:Lễ cấp sắc của người sán chí

11:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Tôn

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu: Người Anh cả Quân đội (30')

14:50
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Vì người nghèo (15')

Tạo vốn cho người nghèo

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Miệt vườn văn minh trên đất Tây Đô

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 12 (30')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Ca nhạc: Người chiến sỹ ấy (40')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Đất học Quỳnh Đôi

17:30
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
The Cable Guy -Người Mắc Cáp (35')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 80

21:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

22:25
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Machete Kills - Người Hùng Machete (95')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 12 (30')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Cho muôn đời sau (30')

Gìn giữ cho muôn đời sau:Lễ cấp sắc của người sán chí

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Chuyện đương thời (50')

Chống tham nhũng - Mỗi người có thể làm gì?

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 80

03:00
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
When A Stranger Calls (Khi Người Lạ Gọi) (0')

04:45
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Stand Up Guys -Những Người Chính Trực (90')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 12 (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Gương sáng trong cuộc sống (15')

Những người gìn giữ văn hóa thuốc Nam của người Việt

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Đất học Quỳnh Đôi

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

14:50
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 13 (30')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Người sói vô hình- Phil. (T1) (40')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Kết nối người và việc (25')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 81

19:50
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Spider-Man 2 (Người Nhện 2) (35')

20:25
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Stand Up Guys -Những Người Chính Trực (95')

21:00
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Chinh phục (55')

Con người

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Người Việt dùng thuốc Việt (15')

Bệnh U xơ tiền liệt tuyến

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 13 (30')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

04:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Chinh phục (45')

Con người

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 13 (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Chinh phục (45')

Con người

14:50
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 14 (30')

16:20
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Người sói vô hình- Phil. (T2) (40')

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Ngược chiều Như người xa lạ - Phần 2 (30')

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
5S online (15')

Người thừa kế

21:00
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 14 (30')

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Ngược chiều Như người xa lạ - Phần 2 (30')

01:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Ngược chiều (30')

Như người xa lạ - Phần 2

14:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

14:50
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
APPRENTICE ASIA; THE (55')

NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á

21:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

21:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
HOLLOW MAN (115')

NGƯỜI VÔ HÌNH

01:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Ngược chiều (30')

Như người xa lạ - Phần 2

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
5S online (15')

Người thừa kế

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Ngược chiều (30')

Như người xa lạ - Phần 2

11:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
5S online (15')

Người thừa kế

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Ngược chiều Như người xa lạ - Phần 2 (30')

00:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Chinh phục Con người (45')

00:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
5S online (15')

Người thừa kế

01:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Người Việt bốn phương (15')

01:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Gala Tinh hoa võ thuật 2014 (90')

Khí phách người giữ biển

09:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
5S online (15')

Người thừa kế

13:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Gala Tinh hoa võ thuật 2014 (95')

Khí phách người giữ biển

15:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Hoàng Tôn

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Gala Tinh hoa võ thuật 2014 (90')

Khí phách người giữ biển

Đã phát
23:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 10 (30')

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Kết nối người và việc (20')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Reality show - Người bí ẩn (75')

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 78

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Người nhảy việc - tập 6 (60')

18:00
17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim NGƯỜI PHỤ NỮ NGUY HIỂM TẬP 61 (60')

17:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim tài liệu: Người Anh cả Quân đội (35')

17:40
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
AMAZING SPIDER-MAN; THE (150')

NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG

17:40
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
AMAZING SPIDER-MAN; THE (150')

NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG

17:40
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
AMAZING SPIDER-MAN; THE (150')

NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG

17:40
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
AMAZING SPIDER-MAN; THE (150')

NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác