Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

23:25
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới giải trí (35')

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới tuổi thơ - Làm phim hoạt hình (30')

Làm phim hoạt hình

23:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

23:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 9

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Hành trình kỳ diệu của trái đất - Tập 1: Sự quay tròn của trái đất (60')

Hành trình kỳ diệu của trái đất - Tập 1: Sự quay tròn của trái đất

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhìn ra thế giới - Đến thăm vùng đất Xá Châu - Trung Quốc (50')

Đến thăm vùng đất Xá Châu - Trung Quốc

02:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - (45')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1 (45')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 4: Tập hợp người ở khu vực Đông Bắc (30')

Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 4: Tập hợp người ở khu vực Đông Bắc

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới quanh ta - Khoa học về sự va chạm (30')

Khoa học về sự va chạm

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Khám phá Hàn Quốc - Phần 1 (50')

Khám phá Hàn Quốc - Phần 1

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 17: Bệnh đột quỵ (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 17: Bệnh đột quỵ

04:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới ngày qua (30')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật (30')

Lạc quan với bệnh tật

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

07:40
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới đó đây (20')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin (60')

Thế giới Thể thao

08:15
08:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (30')

09:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

09:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Khám phá Hàn Quốc - Tập 23 (50')

Khám phá Hàn Quốc - Tập 23

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới giải trí (30')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
HTV giới thiệu (35')

11:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhìn ra thế giới (12')

12:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

12:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin (60')

Thế giới Thể thao Phát lại

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới động vật (20')

13:40
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (90')

Tạp chí thể thao thế giới

13:45
14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật (30')

Lạc quan với bệnh tật

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới quanh (70')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Những thách thức đối với y học - Phần 4 (30')

Những thách thức đối với y học - Phần 4

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 3 (45')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 3

16:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (12')

16:30
17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
HTV giới thiệu (10')

18:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NH Anh Plại T2 (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới thể thao - (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
20:45
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NH Anh Plại T2 (15')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới góc nhìn - (25')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Bên trong não bộ- Tập 5 (60')

Bên trong não bộ- Tập 5

01:00
01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

02:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới đó đây (30')

02:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sao thế giới (30')

Tập9

02:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
thế giới điện ảnh 171 (15')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 2 (45')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 2

02:35
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới giải trí (25')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới diệu kỳ (20')

03:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật (30')

Lạc quan với bệnh tật

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (7')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới ngày qua (30')

06:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sao thế giới (30')

Tập 9

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật (30')

Lạc quan với bệnh tật

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao (60')

09:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (40')

Tạp chí thể thao thế giới

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1 (50')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:35
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Vòng quanh thế giới (25')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
HTV giới thiệu (35')

12:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (60')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật 20 (30')

Lạc quan với bệnh tật 20

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Những thách thức đối với y học - Phần 5 (30')

Những thách thức đối với y học - Phần 5

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 4 (45')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 4

16:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (45')

19:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Việt Nam và Thế giới - Viet Nam The Gioi (30')

Viet Nam The Gioi

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:15
23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới giải trí (15')

00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Khám phá thế giới - Bên trong não bộ- Tập 6 (60')

Bên trong não bộ- Tập 6

01:45
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Nhìn ra thế giới (15')

02:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Vòng quanh thế giới (20')

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Khám phá thế giới - (50')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới ngày qua (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới tuổi thơ - Pin Vôn-ta (30')

Pin Vôn-ta

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Di sản văn hóa thế giới (20')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới giải trí (20')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
HTV giới thiệu (35')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Khám phá Thế giới (20')

13:40
14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới quanh ta (10')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (30')

17:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: (30')

Thế giới công nghệ

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Nhìn ra thế giới (15')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới tuổi thơ - Pin Vôn-ta (30')

Pin Vôn-ta

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Khám phá thế giới - Bên trong não bộ- Tập 7 (60')

Bên trong não bộ- Tập 7

08:10
08:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Thế giới tuổi thơ - Sổ tay sáng tạo (30')

Sổ tay sáng tạo

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Khám phá thế giới - Những thách thức đối với y học - Phần 6 (30')

Những thách thức đối với y học - Phần 6

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Không giới hạn - Sasuke Việt Nam - (55')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Thế giới tuổi thơ - Sổ tay sáng tạo (30')

Sổ tay sáng tạo

08:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Hoạt hình: Thế giới bánh quy - P13 (20')

10:50
17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Vòng quanh thế giới: PLT5 (30')

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

08:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Hoạt hình: Thế giới bánh quy -P14 (20')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Thế giới động vật (20')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Thế giới động vật (20')

14:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Vòng quanh thế giới: Pl t7 (30')

21:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Vòng quanh thế giới: PL (30')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Việt Nam và Thế giới - (30')

23:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Khám phá thế giới - Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1 (45')

Biến đổi khí hậu với động vật - Phần 1

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

21:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Vòng quanh thế giới: PL (30')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới cổ tích (45')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

18:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 9

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới thể thao - (10')

17:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
HTV giới thiệu (35')

17:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
thế giới điện ảnh 171 (30')

17:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới giải trí (20')

16:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Thế giới công nghệ (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác