Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (60')

01:00
01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 144 (30')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:25
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

04:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới quanh ta (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Giới thiệu sóng (5')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (55')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (P2) (30')

10:00
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Giới thiệu tác phẩm mới (30')

10:10
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:35
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (25')

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

14:40
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới giải trí (20')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:15
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới ô mai (15')

16:25
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (20')

17:25
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
THẾ GIỚI ĐA MÀU SỐ 68 (30')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới 24h00 (10')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Khám phá thế giới (35')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thế giới thể thao (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới giải trí (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (60')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

03:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới đàn ông PL-số 6 (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
THẾ GIỚI ĐA MÀU SỐ 68 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

08:20
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (25')

08:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (55')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (P3) (30')

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Di sản văn hóa thế giới (20')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới góc nhìn (30')

13:00
13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (60')

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới góc nhìn (30')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (55')

09:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới đó đây/Nhìn ra thế giới (20')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Vì một thế giới xanh (25')

11:45
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới muôn loài (15')

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Vì một thế giới xanh (25')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (60')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (55')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

17:00
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Khám phá thế giới (45')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới góc nhìn (25')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới 24h00 (10')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

19:45
19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thế giới thể thao (10')

16:25
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Khám phá thế giới (20')

16:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 144 (30')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Khám phá thế giới (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác