Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Chiến lược sinh tồn - Phần 1: Loài linh dương

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Trái đất này là của chúng mình

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thông điệp từ quá khứ: Đình làng - không gian văn hóa của làng quê Việt

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Nhìn ra thế giới (55')

Ai Cập - Nơi khởi nguồn thế giới

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:05
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới động vật (25')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Chiến lược sinh tồn - Phần 1:Loài linh dương

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Khám phá sa mạc Sahara - Số 4

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 2: Bang Connecticut - Hoa Kỳ

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Mối quan hệ cộng sinh trong tự nhiên

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (60')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế Giới Dj - Hung Seven (60')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Mari-thành phố bên bờ sông Euphrates

08:10
08:15
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới muôn loài: Vườn thanh long (15')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới đó đây/Nhìn ra thế giới (20')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

10:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
HTV giới thiệu (5')

11:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (60')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

11:40
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Planes - Thế Giới Máy Bay (Animation) (95')

12:00
13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Dấu tích của nền văn minh Inca

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới nghệ thuật: PL (20')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
HTV giới thiệu (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:00
22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Khởi đầu của sự sống vĩnh hằng

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế Giới Dj _ Nguyễn Nhạc (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 3: Bang New Hampshire, Hoa Kỳ

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thành phố huyền thoại - Phần 5:Khởi đầu của sự sống vĩnh hằng

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:15
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Planes - Thế Giới Máy Bay (Animation) (90')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới đó đây: Lý thuyết bùng nổ (30')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:40
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Di sản thế giới (20')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
HTV giới thiệu (5')

12:30
13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những ngành khoa học tiên phong – Phần 4

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
HTV giới thiệu (10')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Định Hòa những mùa hội - HTV giới thiệu (20')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
THẾ GIỚI ĐA MÀU SỐ 49 (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế Giới Dj - Hung Seven (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Di sản thế giới (15')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Di sản của các nền văn minh - Phần 6: "Choquekira"w - Dấu tích của nền văn minh Inca"

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 4: Bang Washington

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thành phố huyền thoại - Phần 6: Gerasa-thành phố bên bờ sông vàng

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới âm nhạc (40')

08:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Nhìn ra thế giới (20')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới phụ nữ (25')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
HTV giới thiệu (5')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới động vật: Lửa trời (20')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Châu Á lạ thường - Phần 5

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Di sản thế giới (15')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
HTV giới thiệu (10')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Một nửa thế giới (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Một nửa thế giới (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế giới ô mai - Số 10 (15')

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những ngành khoa học tiên phong - Phần 4

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần16

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới: Thiên nhiên tươi đẹp (P5) -PL (20')

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

11:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế giới ô mai (5')

12:05
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Planes - Thế Giới Máy Bay (Animation) (95')

14:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới: PLT7 (20')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

22:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Châu Á hoang dã -Giữa hai thế giới (60')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những thành phố huyền thoại - Phần 6: Gerasa-thành phố bên bờ sông vàng

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

21:10
19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
HTV giới thiệu (10')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới ô mai (15')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác