Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:25
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới giải trí (35')

23:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới bóng đá Anh (35')

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Tập làm giáo viên trợ giảng (30')

Tập làm giáo viên trợ giảng

23:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 14

23:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (15')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Khám phá Hàn Quốc - Tập 23 (45')

Khám phá Hàn Quốc - Tập 23

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình: Giới hạn tốc độ (45')

Thế giới vô hình: Giới hạn tốc độ

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Những cỗ máy khổng lồ - Phần 13 (60')

Những cỗ máy khổng lồ - Phần 13

04:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 3 (60')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 3

05:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 15 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 15

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thể thao - Thế giới ngoại hạng Anh (30')

Thế giới ngoại hạng Anh

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 4 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 4

07:40
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới đó đây (20')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin (45')

Thế giới Thể thao

08:15
08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Talk Vietnam - Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett (45')

Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett

08:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Địa lý thế giới - Phần 13 (50')

Địa lý thế giới - Phần 13

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới giải trí (30')

11:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Nhìn ra thế giới (12')

12:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới quanh (70')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (45')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình - Phần 3 (45')

Thế giới vô hình - Phần 3

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thể thao - Thế giới ngoại hạng Anh (30')

Thế giới ngoại hạng Anh

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

16:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Talk Vietnam - Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett (45')

Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới động vật (20')

23:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới NHA Plại T2 (15')

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thể thao - Thế giới ngoại hạng Anh (15')

Thế giới ngoại hạng Anh

23:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới bóng đá Anh (10')

Sắp tới
02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Khám phá Hàn Quốc - Tập 24 (45')

Khám phá Hàn Quốc - Tập 24

02:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (15')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình - Phần 2 (45')

Thế giới vô hình - Phần 2

02:35
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thế giới giải trí (25')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thế giới diệu kỳ (20')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Những cỗ máy khổng lồ - Phần 14 (60')

Những cỗ máy khổng lồ - Phần 14

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ký sự - Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 2 (30')

Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 2

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 4 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 4

05:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 16: Bệnh ung thư tiền liệt tuyến (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 16: Bệnh ung thư tiền liệt tuyến

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình: Giới hạn tốc độ (50')

Thế giới vô hình: Giới hạn tốc độ

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

10:10
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

10:35
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Vòng quanh thế giới (25')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 6 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 6

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 1/3: Cấu tạo xương (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 1/3: Cấu tạo xương

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ký sự - Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 2 (30')

Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 2

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Việt Nam và Thế giới - (30')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Khám phá Hàn Quốc - Tập 25 (45')

Khám phá Hàn Quốc - Tập 25

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình - Phần 3 (45')

Thế giới vô hình - Phần 3

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ký sự - Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 3 (30')

Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 3

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 5/23

05:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 17 : Bệnh đột quỵ (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 17 : Bệnh đột quỵ

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 6 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 6

08:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thế giới động vật: Tự nhiên kỳ thú - P5 (20')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình - Phần 2 (50')

Thế giới vô hình - Phần 2

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Chào bé yêu - Tập 1 (30')

Chào bé yêu - Tập 1

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 7 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 7

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 2 (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 2

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ký sự - Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 3 (30')

Người Việt ở Tân Thế Giới - Tập 3

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Chào bé yêu - Tập 1 (30')

Chào bé yêu - Tập 1

08:10
10:50
13:05
17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Vòng quanh thế giới : PLT5 (30')

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Việt Nam và Thế giới - Thách thức già hóa dân số Việt Nam (30')

Thách thức già hóa dân số Việt Nam

23:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Khám phá thế giới - Thế giới vô hình:Giới hạn tốc độ (45')

Thế giới vô hình:Giới hạn tốc độ

23:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Xổ số kiến thiết - HTV giới th... (40')

21:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Talk Vietnam - Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett (45')

Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett

21:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Vòng quanh thế giới: PL (30')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới cổ tích (45')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới 24 giờ (75')

19:30
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới NHA Plại CN (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Toàn cảnh thế giới - (30')

18:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 14

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác