Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới 24h chuyển động (30')

00:10
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới ô mai (20')

00:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (60')

01:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

01:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

02:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (50')

02:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới quanh ta (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (30')

05:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (30')

08:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Việt Nam & Thế giới (25')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 139: Hậu trường phim "Khách sạn Hoa cúc vàng nhiệt đới thứ 2"

09:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

09:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ơn giời! Cậu đây rồi (45')

10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (45')

Giới thiệu Doanh nghiệp Hàn Quốc Tập 1

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

11:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ơn Giời! Cậu đây rồi (45')

13:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới ô mai (15')

13:55
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (25')

14:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (20')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

18:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
THỂ THAO (45')

Thế giới Ngoại hạng Anh

23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thế giới tuổi thơ (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới 24h chuyển động (30')

00:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới ô mai (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (60')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

04:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới quanh ta (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (25')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (55')

10:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới động vật: Đảo rùa (P2)- PL (20')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (20')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

16:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Giới thiệu phim (5')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Thế giới 24h chuyển động (20')

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

02:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Khám phá thế giới (50')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

08:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Thế giới động vật: Đảo rùa (P2)-PL (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Bản tin thế giới (5')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Thế giới quanh ta (10')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Thế giới 24h chuyển động (20')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Khám phá thế giới (50')

09:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Khám phá thế giới: Thiên nhiên kỳ thú (P2) (20')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

08:10
11:00
Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 138: Hậu trường phim "Siêu lừa đảo"

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 152 (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Khám phá thế giới (45')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới quanh ta (10')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Khám phá thế giới (30')

13:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới đàn ông (15S) PL-số 14 (45')

11:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Thế giới động vật: Đảo rùa - phần 2 (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Bản tin Thế giới (5')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Khám phá thế giới: PL (20')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Khám phá thế giới (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác