Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T66 (30')

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những cây cầu cao nhất trên thế giới - Phần 2

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhìn ra thế giới (45')

Thế giới được tạo ra bởi thời gian

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới động vật 2: Đại bàng kiêu hãnh (60')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai: Tái thiết cộng đồng

04:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Động đất ở Mexico - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 34: Bí mật của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 2: Những lợi ích từ việc trồng rừng

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Giới thiệu sóng (5')

05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T68 (30')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 41

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới v (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 4: Những mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T69 (30')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

10:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới động vật 2: Vua cá sấu (60')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những cây cầu cao nhất trên thế giới - Phần 3

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Đường tới vương miện (45')

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện hoa hậu Thế giới

13:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 16 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T70 (30')

13:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thể thao (100')

- Bức tranh quần vợt thế giới năm 2014 - Tạp chí quần vợt thế giới - Tạp chí bóng đá thế giới

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
14:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 6: Mô phỏng tự nhiên để cải tiến

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới muôn loài (20')

15:30
15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T71 (30')

18:00
18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (30T) - Ranh giới thiện ác (55')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:43
21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T72 (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 17 (30')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
THẾ GIỚI ĐA MÀU SỐ 57 (30')

23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới động vật (20')

23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T67 (30')

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới thể thao (10')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những cây cầu cao nhất trên thế giới- Phần 3

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 5: Những người bảo vệ trái đất thầm lặng

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 35: Muối của người Inca

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 3: Thu và lưu trữ khí CO2 trong lòng đất

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 53

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Giới thiệu sóng (5')

05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T69 (30')

06:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 135 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

06:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới động vật 2: Vua cá sấu (60')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Những đứa trẻ hay chuyện

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 42

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 5: Kinh doanh vì môi trường

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới âm nhạc (40')

08:10
09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T70 (30')

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (45')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 53

10:00
10:15
11:30
12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới quanh ta (30')

13:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 17 (30')

13:10
13:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T71 (30')

14:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 7: Những mô hình nông nghiệp hữu cơ

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:40
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới ô mai - Số 19 (20')

17:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Giới trẻ với âm nhạc (VOV3 trực tiếp) (45')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T72 (30')

18:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 136 (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Một nửa thế giới (30')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 61

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Ơn giời, cậu đây rồi (135')

21:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T73 (30')

21:45
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

22:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới động vật 2: Cá mập (60')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 18 (30')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Những đứa trẻ hay chuyện

23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T68 (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Một nửa thế giới (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

01:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 136 (30')

01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (60')

01:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Một nửa thế giới (30')

01:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 2: Vua cá sấu (60')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới ô mai - Số 18 (45')

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai -Phần 6: Mô phỏng tự nhiên để cải tiến

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 36 : Những phi công vùng Nunavik

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 4: Những mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả

05:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 136 (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 54

05:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T70 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

06:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 2: Những con mèo ở châu Phi P1 (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 6: Những ý tưởng sáng tạo

07:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 1: Sông Zambezi - Nguồn sống (60')

08:30
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 136 (30')

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

09:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T71 (30')

10:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (45')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 54

10:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 2: Những con mèo ở châu Phi P2 (60')

11:30
12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới quanh ta (30')

12:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật (30')

13:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 18 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T72 (30')

14:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 136 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 8: Nguồn năng lượng thay thế

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới quanh ta (10')

17:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T73 (30')

18:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 2: Cá mập (60')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

19:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 62

21:05
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T74 (30')

22:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới động vật 2: Vua của miền hoang dã (60')

22:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 19 (30')

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

23:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T69 (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

02:00
03:30
05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T71 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế Giới DJ (60')

06:00
07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 43

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T72 (30')

13:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 19 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T73 (30')

14:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế giới động vật 2: Cá mập (60')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T74 (30')

18:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế giới động vật 2: Vua của miền hoang dã (60')

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T75 (30')

22:00
22:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 20 (30')

23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T70 (30')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 44

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Việt Nam & Thế giới (60')

Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 45

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 46

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới muôn loài -Tập 16 (30')

22:00
21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Vòng quanh thế giới: Mê Kông ký sự T71 (30')

21:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

21:30
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác