Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

01:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Machu Pichu và những di sản văn hóa của người Inca

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Di sản của các nền văn minh - Phần 5: Serya - cuộc cách mạng Lưỡng Hà

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Thiên nhiên diệu kỳ - Phần 4

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nẻo đường thế giới - Phần 10: Đất nước Na Uy

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần 9: " Tìm hiểu về sợi quang"

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Những thế giới vô hình P2 (30')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế Giới Dj - Hung Seven (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới: Thiên nhiên tươI đẹp (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới đó đây/Nhìn ra thế giới (0')

10:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

12:55
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Clip Hậu Trường Phim "Lạc Giới" - Tập 3 (5')

13:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới nghệ thuật: PL (20')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

20:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Những thế giới vô hình P2 (30')

23:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Đồng hành cùng 23h (5')

Khi con tôi là người chuyển giới

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thành phố huyền thoại - Phần 1: Mari, thành phố hoàng gia

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
THẾ GIỚI GIẢI TRÍ (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Documentary S - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những địa danh trên thế giới - Phần 1: Thiên nhiên ở Alaska

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thành phố huyền thoại - Phần 1: Mari, thành phố hoàng gia

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Giới thiệu sóng (5')

05:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Đồng hành cùng 23h (5')

Khi con tôi là người chuyển giới

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế Giới Dj _ Nguyễn Nhạc (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tài nguyên không vô hạn - Phần 1: Vương quốc Giooc-đa-ni

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

09:10
09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:40
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Di sản thế giới (20')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

12:55
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Clip Hậu Trường Phim "Lạc Giới" - Tập 3 (5')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Khám phá thế giới (60')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới muôn loài: Nho trên xứ cát (20')

15:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Planes - Thế Giới Máy Bay (Animation) (100')

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Truyền hình trực tiếp sự kiện (85')

Lễ tuyên dương học sinh giỏi

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Những thế giới vô hình P2 (30')

23:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những địa danh trên thế giới - Phần 2: Đất nước Costa Rica

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

05:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

06:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 124 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế Giới Dj - Hung Seven (60')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Hà Nội mến yêu

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 6

07:35
Kênh: StarMovies - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Planes - Thế Giới Máy Bay (Animation) (95')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới: Đi tìm đá quý (P1) (20')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế giới phụ nữ (25')

12:55
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Clip Hậu Trường Phim "Lạc Giới" - Tập 3 (5')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Châu Á lạ thường - Phần 3

18:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 125 (30')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế giới ô mai (15')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

23:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Những thế giới vô hình P3 (30')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Hà Nội mến yêu

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Hòa nhạc thính phòng (25')

Giới thiệu bản concerto cho Cello của nhà soạn nhạc Elgar

01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (60')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Thế giới ô mai (15')

Số 6

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những địa danh trên thế giới - Phần 3: Đất nước Ai Cập

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tài nguyên không vô hạn - Phần 1: Vương quốc Giooc-đa-ni

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần10

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

11:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Thế giới ô mai (5')

13:20
14:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới: PL (20')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 6

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Châu Á lạ thường - Phần 3: Chuyện ở Kashmir- Ấn độ

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những địa danh trên thế giới - Phần 4: Quần đảo Micronesie

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh 6: Giải vô địch đá cẳng chân

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 1

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Chiến lược sinh tồn - Phần 5

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 06/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần 10

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Tái thiết đất nước sau chiến tranh

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần 10

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bé đi học

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần 11: Tìm hiểu về sóng não

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 1

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 07/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bé đi học

Đã phát
23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về sợi quang

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới trong ngày (15')

20:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác