Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 2 : Phòng thu Little lab

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới quanh ta - Trẻ em và việc mua sắm (25')

01:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Nhìn ra thế giới (40')

Đất nước Brazil - Phần 2

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:30
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới đó đây (20')

02:55
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

03:10
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới động vật (20')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Thế giới của Dave Hill

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Du lịch khám phá - Phần 4

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 12: Người phụ nữ và tuần lộc

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những sinh vật lạ vừa tới!

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Giới thiệu sóng (5')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (20')

Kiểm soát buôn bán phụ nữ qua biên giới

05:30
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế Giới DJ - Hung Seven (60')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Ranh Giới Hiểm Nguy - Heatstroke (95')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 22

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội: Bây giờ và mãi mãi

08:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới muôn loài (15')

08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 08 (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:20
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

09:50
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới đó đây/Nhìn ra thế giới (20')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
HTV giới thiệu (5')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Đường tới vương miện (45')

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện hoa hậu Thế giới

12:00
13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh: Câu chuyện của Dough Fearn - Phần 1

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới quanh ta - Thị trấn Humberstone - Chi lê (25')

15:15
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới nghệ thuật: PL (20')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 09 (30')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
HTV giới thiệu (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

22:00
22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (25')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 8: Bảo vệ môi trường

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Nhìn ra thế giới (45')

Lai Châu thành phố bên sông Hoàng Hà

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới quanh ta - Công viên Thinkvellir - Nauy (25')

02:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Phần 4: Thế giới của Dave Hill

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Hành trình tìm báu vật của thế giới - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 13: Thác nước Niagara

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 8: Bảo vệ môi trường

05:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 38

05:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế Giới DJ - Nguyen Nhac (60')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 23

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 10: Sự sinh tồn của các rạn san hô

07:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới hoang dã (10')

08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 09 (30')

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới đó đây :Lý thuyết bùng nổ (30')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

09:20
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:40
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Di sản thế giới (20')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

09:50
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (45')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 38

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
HTV giới thiệu (5')

13:00
13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 6: Câu chuyện của Dough Fearn - Phần 2

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:15
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 10 (30')

16:35
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Đánh Bại Thế Giới - Beat The World (90')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
HTV giới thiệu (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Ký sự - HTV giới thiệu (30')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 39

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
THẾ GIỚI ĐA MÀU SỐ 54 (30')

23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới động vật (20')

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (25')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội – P9: Bây giờ và mãi mãi

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

01:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Di sản thế giới (15')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới quanh ta - Thị trấn Humberstone - Chi lê (25')

02:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Phần 5: Câu chuyện của Dough Fearn - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 14: Thành phố Barcelona

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 9: Bây giờ và mãi mãi

05:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 39

05:25
Kênh: StarMovies - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ranh Giới Hiểm Nguy - Heatstroke (95')

05:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 132 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế Giới DJ - Hung Seven (60')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Thuật luyện vàng

06:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Đi bộ vì một thế giới hòa nhập cho người khuyết tật

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 24

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 11

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới âm nhạc (40')

08:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới cổ tích (30')

08:15
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới ô mai - Tập 16 (15')

08:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Nhìn ra thế giới (20')

08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 10 (30')

09:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

09:50
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (45')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 39

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
HTV giới thiệu (5')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 7: Những chiếc micro của David Bock

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:15
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Di sản thế giới (15')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 11 (30')

16:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới động vật: PL (20')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
HTV giới thiệu (10')

18:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 133 (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Một nửa thế giới (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 40

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Thuật luyện vàng

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Một nửa thế giới (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thế Giới DJ - Nguyen Nhac (60')

01:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 133 (30')

02:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Phần 6: Câu chuyện của Dough Fearn - Phần 2

03:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 15: Đội cứu hộ biển ở Ai-len

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 10: Những sườn núi trơn dốc

05:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 133 (15')

05:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

06:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái - Thách thức hay cơ hội - Phần 12

08:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 11 (30')

08:30
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 133 (30')

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

09:20
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

09:50
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

13:20
14:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 133 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 8: Những chiếc micro của David Bock

15:15
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

15:15
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

16:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap- Tập 12 (30')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

20:00
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thor: Thế Giới Bóng Tối - Thor: The Dark World (120')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

02:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

02:55
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (25')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

05:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 25

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Talk Vietnam (45')

Người đàn ông ung thư đạp xe vòng quanh thế giới

09:20
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:20
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

09:50
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) (30')

NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT 2

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 26

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (40')

Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới - Tập 27

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Nhìn ra thế giới (20')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới trong ngày (15')

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phật hoàng Trần Nhân Tông - HTV giới thiệu (20')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thế giới cập nhật (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1