Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

02:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thế giới đó đây (30')

02:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới điện ảnh 163 (15')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (7')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

08:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (45')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 1

10:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới điện ảnh 163 (30')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
HTV giới thiệu (5')

14:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Giới thiệu_14h00 (5')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
HTV giới thiệu (10')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
[Thế giới 24G-HTV7] Thông tin công cộng (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thế giới giải trí (15')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

01:45
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Nhìn ra thế giới (15')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (45')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (45')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
HTV giới thiệu (5')

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Khám phá thế giới: PL (20')

14:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Giới thiệu_14h00 (5')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
HTV giới thiệu (10')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
[Thế giới 24G-HTV7] Hành trình đến và đi (30')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (45')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (45')

09:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 10/07/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 10/07/2015.
Vòng quanh thế giới: PLT5 (30')

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Vòng quanh Thế giới (30')

08:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Khám phá thế giới: PL (20')

23:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 12/07/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

21:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 12/07/2015.
Vòng quanh thế giới: PL (30')

Đã phát
23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (5')

Gordon Bochanan và gia đình sói tuyết - P4/4

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
[Thế giới 24G-HTV7] Thông tin công cộng (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
HTV giới thiệu (10')

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới điện ảnh 163 (30')

14:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Giới thiệu_14h00 (5')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
HTV giới thiệu (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 3 (45')

08:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác