Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
00:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới ô mai (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

Rừng trong thành phố

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (25')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Hòa nhạc thính phòng (30')

Giới thiệu đêm nhạc Toyota Classic

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Những ngành khoa học tiên phong – Phần 27

02:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (25')

04:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 142 (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới quanh ta (30')

Trận chiến Waterloo - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (50')

Hương vị cuộc sống: Đảo Sicillia - Italia

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên - Phần 21: Tiếng vọng của biển

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên – Phần 22: Nhà nghiên cứu động vật

08:15
08:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (55')

Cây cầu - Biểu tượng của KH và nghệ thuật

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 142 (30')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

11:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhìn ra thế giới (12')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Hòa nhạc thính phòng (30')

Giới thiệu đêm nhạc Toyota Classic

13:40
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thể thao (90')

Tạp chí thể thao Thế Giới

13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên – Phần 23: Giải cứu rùa biển

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Dân ca giới thiệu giọng ca nghệ sĩ (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu – Phần 4: Những công viên quốc gia nổi tiếng

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 142 (30')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:30
19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới 24h00 (10')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới góc nhìn (25')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu – Phần 2:"Thần thoại và truyền thuyết"

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới thể thao (10')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Miền tây Nhật Bản

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

Cuộc khủng hoảng Ucraina và căng thẳng Nga - Phương Tây

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

Kỹ thuật đỉnh cao - Phần 1

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thể thao (90')

Tạp chí thể thao Thế Giới

02:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 142 (30')

02:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới đó đây (30')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu – P2:"Thần thoại và truyền thuyết"

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới quanh ta (30')

Trận chiến Waterloo - Phần 2

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (50')

Hương vị cuộc sống: Quần đảo Canary - Tây Ban Nha

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên – Phần 22: Nhà nghiên cứu động vật

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (20')

Con người và thiên nhiên – Phần 23: Giải cứu rùa biển

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (55')

Những ngành khoa học tiên phong – Phần 27

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:10
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:30
13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên – Phần 24: Đi tìm chó sói

14:40
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới giải trí (20')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu – Phần 5: "Những điểm đến khắc nghiệt"

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:15
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới ô mai - Số 26 (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

18:30
19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu – Phần 4: Những công viên quốc gia nổi tiếng

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới thể thao (10')

00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới giải trí (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Khám phá thế giới (15')

01:45
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Nhìn ra thế giới (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Khám phá thế giới (50')

Hương vị cuộc sống: Đất nước Việt Nam

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

08:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới động vật: Thế giới côn trùng (20')

08:20
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (25')

08:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Di sản văn hóa thế giới (20')

10:20
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới góc nhìn (30')

13:05
13:55
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Con người và thiên nhiên

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Động vật hoang dã châu Phi

08:10
09:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Công nghệ tương lai

16:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Thế giới ô mai - Số 26 (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Khám phá thế giới (15')

13:05
00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Khám phá thế giới (15')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Núi sông bờ cõi (25')

Tình quân dân biên giới

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

00:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Thế giới ô mai - Số 26 (15')

00:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Tàu biển

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

09:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (25')

13:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Thế giới ô mai - số 27 (15')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Thế giới động vật: Thế giới côn trùng -PL (20')

15:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Khám phá thế giới (30')

Hệ thống chân vịt của tàu biển

17:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 08/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới cập nhật (15')

23:10
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Việt Nam & Thế giới (30')

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới 24G-HTV7 - Giới thiệu_23h00 (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

22:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới 24h00 (10')

21:45
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Toàn cảnh thế giới (30')

18:55
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Dự báo thời tiết - Giới thiệu_19h00 (5')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác