Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế Giới DJ - Hung Seven (60')

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhìn ra thế giới (65')

Cửa sổ nhìn ra thế giới - Phần 10

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Ranh giới sinh tử - Tập 38-39 (120')

01:45
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhìn ra thế giới (15')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới quanh ta - Bali - Đảo nghệ sĩ (30')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

02:25
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Vòng quanh thế giới (35')

02:40
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới cập nhật (40')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Những loài vật to lớn

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới thể thao (25')

03:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới quanh ta (60')

Phong tục tập quán các nước trên thế giới - Phần 12

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Những ngôi nhà bên bờ biển

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Tìm hiểu về y học - Phần 18: Bệnh Alzheimer

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

05:00
05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế Giới DJ - Hiwatts (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 41 (30')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (75')

Những nghiên cứu mới trong y học - Phần 6: Những tiến bộ mới trong y học vũ trụ

07:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới phụ nữ: Phẫu thuật thẩm mỹ (25')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới động vật: Chim hổng hạc -PL (20')

08:20
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Du lịch vòng quanh thế giới: Cameroon (25')

08:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:00
09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Di sản văn hóa thế giới (20')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới giải trí (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 42 (30')

11:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới góc nhìn (25')

13:30
13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (105')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 18: Doanh nghiệp xã hội

14:15
14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 43 (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới thể thao (50')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới cập nhật (85')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 44 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

21:00
22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Khám phá thế giới (105')

Làm quen với khoa học

22:00
Kênh: HBO - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
The World'S End - Tận Cùng Thế Giới (Comedy) (110')

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới cập nhật (90')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:50
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới thể thao (55')

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhìn ra thế giới (20')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế Giới DJ - Thai Ha (60')

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhìn ra thế giới (55')

Cửa sổ nhìn ra thế giới - Phần 8

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới quanh ta - Khám phá thiên nhiên - 04 (30')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

03:05
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới động vật (25')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Phong tục tập quán các nước trên thế giới - Phần 10

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Làm quen với khoa học - Phần 5

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Tìm hiểu về y học - Phần 19: Khả năng cảm giác của con người

05:00
06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 42 (30')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (75')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới: Rừng đá Madagasca (P2) (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới đó đây/Nhìn ra thế giới (0')

10:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 43 (30')

11:55
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
The World'S End - Tận Cùng Thế Giới (Comedy) (115')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (105')

Di sản của các nền văn minh - Phần 3

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 44 (30')

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Vì một thế giới xanh (25')

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới Zoom (20')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới nghệ thuật: PL (20')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

17:00
18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 45 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

21:00
21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Khám phá thế giới (165')

Nghiên cứu mới trong y học - Phần 6

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:25
23:00
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế Giới DJ - Hiwatts (60')

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhìn ra thế giới (55')

Cửa sổ nhìn ra thế giới - Phần 8

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới quanh ta (30')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

03:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 18: Doanh nghiệp xã hội

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Phong tục tập quán các nước trên thế giới - Phần 10

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Nghiên cứu mới trong y học - Phần 6

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế Giới DJ - Nguyen Nhac (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 42 (30')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (75')

Những chuyến phiêu lưu kỳ thú - Phần 6: "Vẻ đẹp thiên nhiên trên quần đảo Canary"

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới hoang dã (20')

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 43 (30')

13:00
13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (110')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 19: Niềm hy vọng của những người phụ nữ

14:00
14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 44 (30')

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới Zoom (20')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới muôn loài: Vườn lan nhiệt đới (20')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

17:00
18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 45 (30')

18:47
19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

21:52
22:10
23:00
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới động vật (20')

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

00:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Nhìn ra thế giới (55')

Cửa sổ nhìn ra thế giới - Phần 8

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

03:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Di sản của các nền văn minh - Phần 3

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Phong tục tập quán các nước trên thế giới - Phần 10

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

06:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 122 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế Giới DJ - Hung Seven (60')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

Nước Anh đặc sắc - Phần 4

08:10
09:00
10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới phụ nữ (25')

13:00
13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá thế giới (90')

Châu Á lạ thường - Phần 1: Vị thần của tầm nhìn

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới Zoom (20')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

16:20
18:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 123 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới ô mai – Số 6 (0')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nhìn ra thế giới (55')

Cửa sổ nhìn ra thế giới - Phần 8

01:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Việt Nam & Thế giới (150')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (0')

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Bên ngoài trái đất - Phần 2: Đến với các vì sao

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

03:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới ô mai - số 6 (0')

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Phong tục tập quán các nước trên thế giới - Phần 10

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 3

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Việt Nam & Thế giới (155')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những ngôi nhà bên bờ biển

09:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới ô mai - Số 7 (180')

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nông nghiệp xanh (30')

Cơ giới hóa trong thu hoạch chè

14:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới: PL (20')

14:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Toàn cảnh thế giới (345')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những loài vật to lớn

15:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới Zoom (20')

15:40
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới ô mai - Số 7 (125')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học

23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới cập nhật (0')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Khám phá thế giới (105')

Những ngôi nhà bên bờ biển

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác