Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 2

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế Giới DJ - Thai Ha (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Thế giới Nano - Phần 1: Nano trong y học

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 5

06:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 03 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 33 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 6

10:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 04 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 34 (30')

11:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới góc nhìn (25')

 

11:50
14:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 05 (30')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 35 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 16:

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 06 (30')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 36 (30')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

21:35
22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1.

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

 

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Dưới lòng đất châu Âu

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1

06:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 04 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những vấn đề phát triển - Phần 7: Đôping hay ước mơ về một sức khỏe siêu phàm

10:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 05 (30')

14:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 06 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Di sản của các nền văn minh - Phần 1

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 07 (30')

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ngược chiều   (30')

Quá giới hạn - Phần 1

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:00
21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Chất lượng cuộc sống (50')

Testosteron và nền tảng sức khỏe nam giới

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 6

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ngược chiều  (30')

Quá giới hạn - Phần 1

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ngược chiều  (30')

Quá giới hạn - Phần 1

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 16

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 6

06:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 05 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 34 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những chuyến phiêu lưu kỳ thú - Phần 4: "Lướt sóng ở Peru"

10:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 06 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 35 (30')

14:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 07 (30')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 36 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 17: Hướng tới sự bền vững

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

16:15
18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 08 (30')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới muôn loài-Tập 37 (30')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Di sản của các nền văn minh - Phần 1

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những vấn đề phát triển - Phần 7: Đôping hay ước mơ về một sức khỏe siêu phàm

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Ngược chiều  (30')

Quá giới hạn - Phần 1

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

10:10
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thế giới ô mai - Số 4 (20')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Thế giới Nano - Phần 2: Những ứng dụng của Nano

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Thế giới ô mai - số 2 (45')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 17: Hướng tới sự bền vững

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những chuyến phiêu lưu kỳ thú - Phần 4: "Lướt sóng ở Peru"

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Làm quen với khoa học - Phần 2

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

11:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Thế giới ô mai  - Số 5 (5')

 

13:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Chất lượng cuộc sống (45')

Testosteron và nền tảng sức khỏe nam giới

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những vùng đất linh thiêng - Phần 2:

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

Đã phát
23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 5

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (45')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 05 (30')

17:25
14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Dưới lòng đất châu Âu

14:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 04 (30')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 2

10:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không mũ (45')

Việt Nam và thế giới: Vai trò của ASEAN trong việc giữ gìn an ninh khu vực

10:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 03 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1

06:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip & Zap - Tập 02 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác