Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Thành phố huyền thoại - Phần 7: Thế giới vĩnh hằng của Ai Cập cổ đại

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Anh họ

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
THẾ GIỚI GIẢI TRÍ (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhìn ra thế giới. (45')

Thành phố Hoàng Đông - Trung Quốc - Phần 1

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

02:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Châu Á hoang dã -Giữa hai thế giới (60')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhìn ra thế giới (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những ngành khoa học tiên phong - Phần 5

04:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Hành tinh khát nước - Phần 5

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 10: Bắc Carolina

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thành phố huyền thoại - Phần 7: Thế giới vĩnh hằng của Ai Cập cổ đại

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (60')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế Giới Dj _ Nguyễn Nhạc (60')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Gà đẻ trứng vàng

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (20')

Tài nguyên không vô hạn - Phần 3: Đất nước Tanzania

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới đó đây :Lý thuyết bùng nổ (30')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:40
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Di sản thế giới (20')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
HTV giới thiệu (5')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Đường tới vương miện (45')

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014- Đường tới vương miện hoa hậu Thế giới

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:00
14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những ngành khoa học tiên phong - Phần 3

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (60')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới quanh ta (25')

15:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới muôn loài (20')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

15:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tạp chí VHNT thế giới (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

17:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Vì chất lượng dân số (15')

Tôn giáo tuyên truyền giảm mất cân bằng giới tính

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
HTV giới thiệu (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

21:10
22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (50')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Hành trình đến và đi (30')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Gà đẻ trứng vàng

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (25')

Kinh tế sinh thái, thách thức hay cơ hội - Phần 5: Những nhà máy lọc nước tự nhiên

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế Giới Dj - Giang Nguyen (60')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

01:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Di sản thế giới (30')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Phỏng sinh học lấy cảm hứng từ thiên nhiên

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Kinh tế sinh thái, thách thức hay cơ hội - Phần 5: Những nhà máy lọc nước tự nhiên

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (60')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 11

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế Giới Dj - Hung Seven (60')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Sài Gòn buổi sáng-HTV1 - HTV giới thiệu (35')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 1: Mekong, dòng sông hoang dã

08:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhìn ra thế giới (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Thế giới (5')

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Truyền hình trực tiếp sự kiện (80')

Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:55
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HTV giới thiệu (5')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 1 : Thần thoại và truyền thuyết

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Di sản thế giới (15')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

17:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Giới trẻ với âm nhạc (VOV3 trực tiếp) (45')

17:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
HTV giới thiệu (10')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Một nửa thế giới (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 12

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ơn giời, cậu đây rồi (125')

21:45
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới trong ngày (15')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Một nửa thế giới (30')

00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

02:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới ô mai - Số 12 (15')

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những ngành khoa học tiên phong - Phần 3

03:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Di sản thế giới (15')

03:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

04:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới động vật (30')

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tài nguyên không vô hạn - Phần 3: Đất nước Tazania

05:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (60')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 12

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế Giới Dj - Ngọc Anh (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 2: Sông Thêm - Niềm tự hào của nước Anh

08:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới: Sắc màu bốn mùa (P1-PL) (20')

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

09:50
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:40
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới đó đây (35')

11:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới ô mai - Số 13 (5')

12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới quanh ta (30')

13:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chất lượng cuộc sống (25')

Điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới, thêm nhiều hy vọng thành công

13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thường thức gia đình - Con trẻ với thế giới mạng (15')

14:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (20')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên Châu Phi - Phần 2: Những động vật nhỏ bé

14:40
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Đường tới vương miện (90')

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014– Đường tới Vương miện hoa hậu thế giới

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tự giới thiệu - Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới công nghệ (20')

17:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới giải trí (20')

17:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
HTV giới thiệu (10')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 (55')

Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới - Tập 13

21:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

22:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những dòng sông của thế giới - Phần 1: Mekong, dòng sông hoang dã

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Gà đẻ trứng vàng

01:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Thế Giới DJ - Hung Seven (60')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 1 : Thần thoại và truyền thuyết

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 13: Bang Virginia

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 1: Mekong, dòng sông hoang dã

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Thế Giới DJ - Ngoc Anh (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 3: Sông Niger, trái tim của châu Phi

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

Ucraina - Những thách thức hậu bầu cử

10:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Đường tới vương miện (55')

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 –Đường tới vương miện hoa hậu Thế giới

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 3: "Những phong cảnh đẹp nhất"

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Truyền hình trực tiếp sự kiện (90')

Lễ tuyên dương học sinh giỏi

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Thế giới trong ngày (15')

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (25')

Những dòng sông của thế giới - Phần 2: Sông Thêm - Niềm tự hào của nước Anh

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vẻ đẹp thiên nhiên Châu Phi: Phần 2 - Những động vật nhỏ bé

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 14: Tiểu bang Nam Carolina

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 2: Sông Thêm - Niềm tự hào của nước Anh

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 4: Sông Amazon - Sức sống của Nam Mỹ

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 4: Thiên nhiên kỳ thú ở Châu Phi

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Thế giới trong ngày (15')

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (25')

Những dòng sông của thế giới - Phần 3: Sông Niger, trái tim của châu Phi

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 3: "Những phong cảnh đẹp nhất"

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 3: Sông Niger, trái tim của châu Phi

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những dòng sông của thế giới - Phần 5: Sông Ranh, dòng sông lãng mạn

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Phi - Phần 5

23:35
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Khám phá thế giới (25')

Những dòng sông của thế giới - Phần 4: Sông Amazon - Sức sống của Nam Mỹ

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Chuột vẫn là chuột

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Chuột vẫn là chuột

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới thể thao (10')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới 24G-HTV7 - Thông tin công cộng (30')

22:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Xổ số kiến thiết - HTV giới thiệu (10')

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới 24h00 (10')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chất lượng cuộc sống (50')

Điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới, thêm nhiều hy vọng thành công

21:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Kết nối người và việc - HTV giới thiệu (20')

20:35
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Hoa hậu thế giới - Tập 10 (15')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới 24 giờ (15')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Thế giới cập nhật (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác