Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Trên đỉnh A Mú Sung

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới dj (30')

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Những miền đất lạ: Chuyến du lịch kỳ thú

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình để thay đổi.

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Viện bảo tàng nghệ thuật – Phần 14

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Quyền năng của các loài động vật: Loài cá sấu

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghiên cứu mới trong y học - Phần 3: Chất béo, bạn hay thù?

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới dj (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 2

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới nhà đất (20')

 

10:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 01 (30')

11:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới Zoom (20')

 

13:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

Thế giới kỳ diệu của loài giáp xác

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới số (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

16:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Chất lượng cuộc sống (50')

Testosteron và nền tảng sức khỏe nam giới

17:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Giới trẻ với âm nhạc (VOV3 trực tiếp) (45')

18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 03 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

21:45
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Âm nhạc dân gian thế giới (15')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới 24h00 (10')

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới dj (30')

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Những câu chuyện về nghệ thuật

02:15
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 118 (30')

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 16: Nguồn nước và những thách thức

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Viện bảo tàng nghệ thuật - Phần 15

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

04:50
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:05
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Giới thiệu sóng (5')

05:15
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 118 (45')

06:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới dj (30')

06:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 01 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 31 (30')

07:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới 7 ngày (25')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

07:30
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 118 (30')

07:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới số (15')

 

08:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới nhà đất (25')

 

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

10:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 02 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 32 (30')

14:00
14:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 33 (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những vùng đất linh thiêng - Phần 2:

15:40
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

18:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 04 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 34 (30')

18:30
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 120 (30')

19:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới 7 ngày (25')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (45')

 

20:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới 7 ngày (10')

 

22:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế Giới Điện Ảnh - Số 120 (30')

22:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới 24h00 (10')

23:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới động vật (60')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 2

23:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

01:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế Giới DJ - Giang Nguyen (60')

01:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhìn ra thế giới (45')

Du lịch Scotland - Phần 1

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới ô mai - số 1 (45')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Thế giới kỳ diệu của loài giáp xác

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Viện bảo tàng nghệ thuật - Phần 16

04:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 120 (45')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những trò chơi độc đáo ở nước Anh - Phần 2

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

05:05
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Giới thiệu sóng (5')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế Giới DJ -Nguyen Nhac (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 5

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

10:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 120 (30')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 1

13:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (30')

14:15
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới ô mai - số 1 (15')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Thế giới Nano - Phần 1: Nano trong y học

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới Zoom (20')

 

15:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Dân ca giới thiệu giọng ca nghệ sĩ (15')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

16:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - SỐ 120 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

 

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghiên cứu mới trong y học - Phần 5

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 1

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những vùng đất linh thiêng - Phần 2

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghiên cứu mới trong y học - Phần 5

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1

10:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không mũ (45')

Việt Nam và thế giới: Vai trò của ASEAN trong việc giữ gìn an ninh khu vực

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 2

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Dưới lòng đất châu Âu

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 5

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Các loài hoa trên thế giới - Phần 2

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Thế giới Nano - Phần 1: Nano trong y học

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 5

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 6

11:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới góc nhìn (25')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 16:

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1.

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới góc nhìn (30')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Dưới lòng đất châu Âu

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Tìm hiểu về khoa học - Phần 1

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những vấn đề phát triển - Phần 7: Đôping hay ước mơ về một sức khỏe siêu phàm

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (45')

Di sản của các nền văn minh - Phần 1

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ngược chiều   (30')

Quá giới hạn - Phần 1

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Chất lượng cuộc sống (50')

Testosteron và nền tảng sức khỏe nam giới

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 6

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ngược chiều  (30')

Quá giới hạn - Phần 1

Đã phát
23:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

22:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 33 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 02 (30')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

Nước - Tài nguyên và thách thức

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 32 (30')

14:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới vui nhộn của Zip&Zap(PM) - Tập 01 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Thế giới muôn loài(PM)-Tập 31 (30')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác