Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 3

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 3

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 6

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 5: Sự xâm lấn của cá mè châu Á

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 4

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 18

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới nhà đất (20')

 

10:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới nhà đất (20')

Tô cháo nghĩa tình 

11:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới Zoom (20')

 

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới số (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 4

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

Sắp tới
01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Các thành phố châu Á - Phần 4

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Cuộc sống trên quần đảo Hyeres - Pháp

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 6: Cá Maclin đen

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những hồ nước ở Dalak

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Vẻ đẹp của tự nhiên - Phần 6

07:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới số (15')

 

08:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới nhà đất (25')

 

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

20:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới 7 ngày (10')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 18

23:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 3

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

Đã phát
23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những hồ nước ở Dalak

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 3

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 4: Loài cá hút máu

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 5

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác