Phim VN: Bảy ngày làm vợ - Tập 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:25
23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Một ngày thành phố - Chủ nợ của ba_VLSC (30')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

00:15
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Tin cuối ngày (15')

04:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của bé - Đàn kiến

06:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Ngày này năm xưa (10')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 152

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
7 ngày vui sống (10')

Số 156

07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Món ngon mỗi ngày - Hến xào mít (15')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
08:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 152

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh phong

12:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Ngày này năm xưa (10')

12:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Vui sống mỗi ngày (60')

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

15:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Một ngày làm nông (25')

15:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
7 ngày vui sống (10')

Số 157

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Món ngon mỗi ngày - Hến xào mít (15')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Một ngày thành phố - Chủ nợ của ba_VLSC (60')

17:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
365 ngày để yêu - Tập (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của mẹ: Massage chân giảm phù nề

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:00
19:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
5S online (15')

Ngày kinh hoàng

22:00
22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 152

22:50
23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Rain Effect - Ngày Trở lạiEps02 (30')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Rain Effect - Ngày Trở lạiEps02 (Tiếp Theo) (30')

00:15
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tin cuối ngày (15')

01:30
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
ĐẸP MỖI NGÀY (270')

04:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (45')

04:25
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh phong

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 152

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Món ngon mỗi ngày - Lẩu ốc tía tô (15')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
07:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chuyện ngày xưa - Hoa Tuyết (30')

08:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chuyện ngày xưa - Bông hoa kì lạ (30')

10:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Một ngày thành phố - Chủ nợ của ba_VLSC (60')

10:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

11:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Một Ngày Mới S4 Eps17 (30')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

12:35
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của mẹ: Massege chân giảm phù nề

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Vui sống mỗi ngày (40')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

15:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (45')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Món ngon mỗi ngày - Lẩu ốc tía tô (15')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Rain Effect - Ngày Trở lạiEps02 (60')

17:40
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
365 ngày để yêu - (PL) (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh tăng huyết áp

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:00
21:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
365 ngày để yêu (phần 02) - Tập 50 (15')

21:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Một ngày làm người Việt: Nghề nuôi hàu (30')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

22:40
23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:59
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Kết thúc ngày PS (1')

03:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Một ngày làm người Việt: Nghề nuôi hàu (30')

04:25
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (10')

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Một ngày thành phố - Chủ nợ của ba_VLSC (60')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chào ngày mới (15')

06:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của mẹ: Massege chân giảm phù nề

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

06:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thể thao 7 ngày (30')

07:30
08:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Một ngày làm người Việt: Nghề nuôi hàu (30')

08:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (55')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Việt Nam ngày nay: Văn hóa VN ngày hội nhập (30')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh tăng huyết áp

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:45
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thể thao 7 ngày (30')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:00
19:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tiếng Việt: Ngày hôm qua (15')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Việt Nam 7 ngày (30')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

23:00
23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh tăng huyết áp

06:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

07:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Việt Nam 7 ngày (25')

07:30
11:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Rain Effect - Ngày Trở Lại Eps02 (60')

12:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

12:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (22')

13:55
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

17:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Tăng cường trí nhớ

17:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

20:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Rain Effect - Ngày Trở Lại Eps03 (P) (60')

21:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhật Bản ngày nay (35')

22:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 153

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Việt Nam 7 ngày (30')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Việt Nam 7 ngày (30')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Đã phát
23:45
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chuyện ngày xưa - Hoa Tuyết (0')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 152

21:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
365 ngày để yêu (Phần 02) - Tập 49 (15')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Món ngon mỗi ngày (10')

20:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Truyền hình thực tế - MỘT NGÀY MỚI S4 TẬP 16 (30')

19:00
18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Phòng chống bệnh phong

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Cuộc sống thường ngày (40')

17:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
ĐẸP MỖI NGÀY (25')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác