Phim VN: Bảy ngày làm vợ - Tập 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
00:15
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Tin cuối ngày (15')

01:30
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
ĐẸP MỖI NGÀY 66 (270')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Hành trình khám phá - Tháng ngày trên mây (15')

Tháng ngày trên mây

03:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 25,26 (30')

03:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 209

03:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Hành trình phá án: 35 ngày đêm phá án

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 128

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Thế giới ngày qua (30')

06:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Nhịp cầu ngày mới - (45')

06:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Miền Tây ngày mới - (50')

06:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Truyền hình thực tế: Một ngày... (30')

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chào ngày mới (30')

06:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ngày này năm xưa (10')

06:45
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chuyện thường ngày - (5')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
HAY News - PL (30')

Số ngày 4/9/2015

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Món ngon mỗi ngày: Bánh mực kh... (30')

07:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Miền Tây ngày mớ - (45')

08:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

08:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Nhịp cầu ngày mới - (30')

09:05
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Mẹo hay thường ngày - (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 27,28 (30')

10:30
11:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Mỗi ngày một câu chuyện - (10')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Sắc màu các dân tộc - Một ngày ở Diom A (30')

Một ngày ở Diom A

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 81

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (70')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ngày này năm xưa (10')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
2 ngày 1 đêm (60')

Tập 22

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
HAY News (30')

Số ngày 4/9/2015

14:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Phim Rubic 8 - Khép mắt chờ ngày mai - Tập 23 (45')

Khép mắt chờ ngày mai - Tập 23

15:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T191 (18')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 29,30 (30')

15:30
15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Hành trình phá án: 100 ngày phá án

16:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Mẹo hay thường ngày - (10')

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Món ngon mỗi ngày: Bánh mực kh... (30')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Chuyện thường ngày - (20')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Xanh mặt đất hoang (5')

Xanh mặt đất hoang

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Việt Nam 7 ngày - (30')

19:50
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Mẹo hay thường ngày - (10')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (10')

21:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Món ngon mỗi ngày - (5')

21:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Muôn màu US Open (30')

Ngày 6 Live

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

23:00
23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Tin cuối ngày (30')

23:30
Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
2 ngày 1 đêm (60')

Tập 22

03:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 210

03:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 27,28 (30')

03:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
PHIM TÀI LIỆU (85')

Hành trình phá án: 100 ngày phá án

04:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
TÔI KHÁC MỖI NGÀY (15')

Số 26

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 199

06:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Nhịp cầu ngày mới - (45')

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Thế giới ngày qua (60')

06:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (30')

06:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ngày này năm xưa (15')

06:45
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Đồng hành Giai điệu tự hào - Hành khúc ngày và đêm (5')

Hành khúc ngày và đêm

06:45
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chuyện thường ngày - (5')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
HAY News - PL (30')

Số ngày 5/9/2015

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
08:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

08:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

08:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Nhịp cầu ngày mới - (20')

08:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
7 ngày thể thao - (30')

09:12
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T191 (18')

09:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 29,30 (30')

10:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Truyền hình thực tế: Một ngày... (30')

10:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
MỘT NGÀY CÙNG PHONG CÁCH 28 (35')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

11:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Mỗi ngày một câu chuyện - (10')

11:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
TÔI KHÁC MỖI NGÀY (15')

Số 38

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
2 ngày 1 đêm - HQ (60')

Tập 22

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 82

11:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày - (22')

12:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ngày này năm xưa (10')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
HAY News (30')

Số ngày 5/9/2015

14:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Phim Rubic 8 - Khép mắt chờ ngày mai - Tập 24 (45')

Khép mắt chờ ngày mai - Tập 24

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

17:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Chuyện thường ngày - (20')

18:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Bộ Kít phát hiện hàn the trong thực phẩm (5')

Bộ Kít phát hiện hàn the trong thực phẩm

20:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (5')

21:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Món ngon mỗi ngày - (5')

21:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Muôn màu US Open Ngày 7 Live (30')

22:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

22:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
2 ngày 1 đêm - VN (60')

Tập 23

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Tin cuối ngày (15')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày - (30')

00:40
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
MỘT NGÀY CÙNG PHONG CÁCH 28 (25')

03:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T191 (18')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Việt Nam 7 ngày - (30')

03:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 29,30 (30')

03:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 126

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Thế giới ngày qua (30')

06:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 200

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
HAY News - PL (30')

Số ngày 6/9/2015

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Món ngon mỗi ngày: Cá chẽm lúc... (30')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

10:30
11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 83

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Vui sống mỗi ngày - (40')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
HAY News (30')

Số ngày 6/9/2015

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Việt Nam 7 ngày - (30')

15:30
16:15
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 204

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Món ngon mỗi ngày: Cá chẽm lúc... (10')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - (20')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Du ca thành phố biển (5')

Du ca thành phố biển

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Nhật Bản ngày nay - (55')

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 31,32 (30')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

03:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 118

06:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 167

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
HAY News - PL (30')

Số ngày 7/9/2015

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
2 ngày 1 đêm - HQ (55')

Tập 23

10:30
11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 84

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (30')

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Vui sống mỗi ngày - (60')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
HAY News (30')

Số ngày 7/9/2015

15:30
15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 31,32 (30')

16:15
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Cười vui mỗi ngày - VN (30')

Tập 163

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Tận dụng nhiệt thải ra từ máy lạnh (5')

Tận dụng nhiệt thải ra từ máy lạnh

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 33,34 (30')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 08/09/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

Đã phát
23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
22:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Bên con mỗi ngày - Nhà mình giàu hay nghèo (15')

Nhà mình giàu hay nghèo

21:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Muôn màu US Open (30')

Ngày 5 Live

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
365 NGÀY ĐỂ YÊU_TẬP 29,30 (30')

21:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T191 (18')

21:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Món ngon mỗi ngày - (5')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Món ngon mỗi ngày (10')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - Người truyền nhân nhiệt huyết với nghề xưa (5')

Người truyền nhân nhiệt huyết với nghề xưa

18:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Chuyện thường ngày - (20')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác