Phim VN: Bảy ngày làm vợ - Tập 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày - (30')

23:54
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 173,174,175,176 (6')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày - (30')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Việt Nam 7 ngày - (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thế giới ngày qua (30')

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chào ngày mới (30')

06:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ngày này năm xưa (10')

07:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
MỘT NGÀY CÙNG PHONG CÁCH 32 (30')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Món ngon mỗi ngày: Tàu hũ ky g... (30')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 111

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ngày này năm xưa (10')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Việt Nam 7 ngày - (30')

16:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim tài liệu: Ngoại ô ngày mớ... (60')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Nhân đạo - Vì ngày mai tươi sáng (15')

Vì ngày mai tươi sáng

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Món ngon mỗi ngày: Tàu hũ ky g... (10')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - (30')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - (5')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Nhật Bản ngày nay - (55')

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Sắc màu văn hóa - Đi giữa ngày hội Đông Bắc (30')

Đi giữa ngày hội Đông Bắc

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

Sắp tới
00:15
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Tin cuối ngày (15')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Giai điệu cuộc sống - Lưu bút ngày xanh (30')

Lưu bút ngày xanh

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chào ngày mới (15')

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Món ngon mỗi ngày: Vịt nướng c... (30')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Giai điệu cuộc sống - Lưu bút ngày xanh (30')

Lưu bút ngày xanh

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 112

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Món ngon mỗi ngày (70')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (30')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Món ngon mỗi ngày: Vịt nướng c... (30')

17:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
365 ngày để yêu (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Cuộc sống thường ngày - (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - (5')

20:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Truyền hình thực tế: Một ngày... (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách - (5')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chào ngày mới (15')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - (25')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Hành trình khám phá - Tháng ngày trên mây (25')

Tháng ngày trên mây

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 113

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - (20')

21:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bên con mỗi ngày - (10')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Chào ngày mới (15')

Đã phát
23:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Tin cuối ngày (15')

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Ấn tượng Hà Nội - Một ngày trên sông Hồng (30')

Một ngày trên sông Hồng

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày - (15')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

22:50
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Mẹo hay thường ngày - Công dụng chữa bệnh của rau mồng tơi (10')

Công dụng chữa bệnh của rau mồng tơi

22:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
2 ngày 1 đêm - VN (60')

Tập 27

22:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
7 Ngày Công nghệ - (15')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

21:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Món ngon mỗi ngày - (5')

20:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Món ngon mỗi ngày (5')

19:12
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T59 (18')

18:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Khoảnh khắc thường ngày - (5')

18:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chuyện thường ngày - (20')

18:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
1 ngay cung PC PL - số 78 (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác