Phim VN: Bảy ngày làm vợ - Tập 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
23:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tin cuối ngày (30')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

00:40
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
ĐẸP MỖI NGÀY (25')

00:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim tài liệu (30')

Lễ 3 ngày tuổi của người Sán Chi

01:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 109,110,111,112 (23')

02:10
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T16 (20')

02:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chuyện ngày xưa - Đôi giày đỏ (30')

02:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (45')

Tập 91

03:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chuyện ngày xưa - Anh chàng mưu trí (30')

04:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (45')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
06:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ngày này năm xưa (10')

06:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Doanh nghiệp dược có vốn đầu tư nước ngoài

06:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thể thao 7 ngày (30')

06:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Món ngon mỗi ngày - Cá thu kho cà tím (10')

07:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 113,114,115,116 (22')

07:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ký sự (15')

Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 18: Phước Long ngày mới

08:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chào ngày mới-HTV7 (25')

08:12
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T17 (18')

08:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số13

09:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 ngày thể thao (30')

09:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thế giới ngày qua-HTV8 (25')

10:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chuyện ngày xưa - Đôi giày đỏ (30')

10:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (75')

11:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 13

12:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (22')

12:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chất lượng cuộc sống (45')

Ngày xuân nói chuyện tuổi xuân

12:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ngày này năm xưa (10')

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 117,118,119,120 (22')

13:45
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thể thao 7 ngày (30')

13:55
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ngày xửa ngày xưa - Cổ tích một tình yêu (120')

15:12
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T12 (18')

15:45
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

15:55
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Biển đảo quê hương (5')

Bộ đội biên phòng giữ yên tuyến biển ngày Xuân

16:13
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T15 (17')

16:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Góc cười: Chuyện thường ngày (15')

16:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Truyền hình thực tế - MỘT NGÀY MỚI S4 TẬP 20 (30')

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Món ngon mỗi ngày - Cá thu kho cà tím (10')

17:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

17:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 121,122,123,124 (22')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Món ngon mỗi ngày (5')

21:11
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T13 (19')

22:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 13

22:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Truyền hình thực tế - MỘT NGÀY MỚI S4 TẬP 20 (30')

22:50
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thừa Thiên Huế trong ngày (70')

23:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tin cuối ngày (15')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:50
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (30')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 113,114,115,116 (22')

02:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T17 (18')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam 7 ngày (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

04:45
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Vào ngày mới (5')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

Số 202

07:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (60')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Món ngon mỗi ngày - Thăn heo chiên bơ (10')

07:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 117,118,119,120 (22')

08:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 ngày thể thao (30')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 13

09:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Truyền hình thực tế - MỘT NGÀY MỚI S4 EPS20 (30')

09:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T12 (18')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Truyền hình trực tiếp (90')

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 13

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

12:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Vui sống mỗi ngày (50')

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 121,122,123,124 (22')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

14:55
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Ký sự (10')

Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 18: Phước Long ngày mới

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam 7 ngày (30')

15:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

Số 203

17:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Món ngon mỗi ngày - Thăn heo chiên bơ (10')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị u phì đại tuyến tiền liệt

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T33 (20')

20:45
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
TQRT Đi đêm có ngày (20')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (50')

Số 92

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 125,126,127,128 (22')

22:50
23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (30')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

00:15
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Tin cuối ngày (15')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 117,118,119,120 (22')

02:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (45')

03:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T12 (18')

04:13
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T15 (17')

04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (60')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Ca nhạc - RAIN EFFECT - NGÀY TRỞ LẠI EPS01 (60')

06:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Chào ngày mới (30')

07:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

Số 203

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

07:30
07:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 121,122,123,124 (22')

08:55
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

09:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T13 (19')

09:25
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
TQRT Đi đêm có ngày (40')

10:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Ca nhạc - RAIN EFFECT - NGÀY TRỞ LẠI EPS01 (60')

11:50
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Món ngon mỗi ngày (15')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

12:55
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (5')

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Vui sống mỗi ngày (40')

13:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T33 (20')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

15:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Giải trí HQ (22T) - Vitamin 365 ngày vui khỏe (45')

15:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
7 ngày vui sống (10')

Số 203

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 125,126,127,128 (22')

17:30
17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của bé - Tìm hiểu động vật

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T34 (20')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 129,130,131,132 (22')

22:50
23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 121,122,123,124 (22')

03:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T13 (19')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Chào ngày mới (15')

07:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T33 (20')

10:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 125,126,127,128 (22')

13:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T34 (20')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 129,130,131,132 (22')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Cuộc sống thường ngày (40')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

19:10
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T35 (20')

20:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T22 (18')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 133,134,135,136 (22')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Chào ngày mới (15')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Chào ngày mới (15')

06:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Chào ngày mới (15')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Việt Nam 7 ngày (30')

Đã phát
23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

22:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
7 Ngày Công nghệ (15')

Số 13

22:13
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T15 (17')

21:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T12 (18')

20:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Món ngon mỗi ngày (5')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Việt Nam 7 ngày (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN VUI_TẬP 117,118,119,120 (22')

18:25
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Khoảnh khắc thường ngày (5')

17:45
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Cuộc sống thường ngày (40')

15:45
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
7 ngày vui sống (10')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
7 ngày vui sống (15')

14:12
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T17 (18')

13:55
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Mỗi ngày 1 cuốn sách (5')

13:45
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thể thao 7 ngày (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác