Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:00
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 1

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Gương sáng trong cuộc sống - Hết lòng Vì nhân dân (14')

Hết lòng Vì nhân dân

02:10
Kênh: now Baogu Movies - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Way From Home (90')

02:25
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 2

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ngược chiều - Nỗi lòng (30')

Nỗi lòng

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Đi là Đến: Vân Long Hoang Sơ (60')

06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

07:00
07:40
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 13

08:05
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 15

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Gương sáng trong cuộc sống - Hết lòng Vì nhân dân (15')

Hết lòng Vì nhân dân

11:00
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 3

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:25
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 4

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 83 (60')

12:40
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 13

13:05
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 15

13:30
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 1

13:55
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 2

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

15:00
15:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ngược chiều - Nỗi lòng (30')

Nỗi lòng

16:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống đẹp - Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước (5')

Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước

18:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (Tập 97) (15')

18:30
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 12

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:55
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 14

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 84 (60')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Phim nước ngoài - Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 1 (55')

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 1

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

21:30
21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 32 (60')

Sắp tới
06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ngược chiều - Nỗi lòng (30')

Nỗi lòng

06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

07:00
07:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
NHẤT NGHỆ TINH (30')

Người sáng tạo lồng chim nghệ thuận

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Những đứa trẻ hay chuyện - Chủ đề: Lòng tốt (30')

Chủ đề: Lòng tốt

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 84 (60')

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

15:00
18:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Phim tài liệu : Thăng Long ký sự (tập 98) (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Thời sự V Long (40')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 85 (60')

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

21:30
21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 33 (60')

06:30
06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

07:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
[Ký sự] Thăng Long-ngàn năm th... (20')

11:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ngược chiều - Nỗi lòng (30')

Nỗi lòng

12:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 85 (60')

14:30
14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

15:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
[Ký sự] Thăng Long-ngàn năm th... (20')

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Cựu chiến binh Việt Nam - Hết Lòng vì cộng đồng (15')

Hết Lòng vì cộng đồng

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 86 (60')

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

20:40
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
V - Việt Nam - Nhãn lồng Hưng Yên (10')

Nhãn lồng Hưng Yên

21:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
[Ký sự] Thăng Long-ngàn năm th... (30')

21:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 34 (60')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Cựu chiến binh Việt Nam - Hết lòng vì cộng đồng (20')

Hết lòng vì cộng đồng

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ 86 (60')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ 87 (60')

21:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 07/09/2015.
Vietnam Discovery - Vân Long – Thiên nhiên và con người (30')

Vân Long – Thiên nhiên và con người

Đã phát
21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 31 (60')

21:33
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống đẹp - Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước (2')

Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước

21:30
20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

19:45
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 2

19:20
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 1

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸT. 83 (60')

18:55
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 15

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ngược chiều - Nỗi lòng (28')

Nỗi lòng

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:30
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 13

18:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 96) (15')

16:25
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 4

16:00
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 3

15:00
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác