Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo lòng gà chiên xôi

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Hài kịch: Đừng thử lòng nhau - Tập 4 (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Đi là Đến: Vân Long Hoang Sơ (60')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Hài kịch: Đừng thử lòng nhau - Tập 5 (60')

18:25
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (30')

Quan họ giữa lòng Sài Gòn

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Đi là Đến: Vân Long Hoang Sơ (60')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Quan họ giữa lòng Sài Gòn

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Hài kịch: Đừng thử lòng nhau - Tập 6 (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

Đã phát
18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Hài kịch: Đừng thử lòng nhau - Tập 3 (60')

16:15
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Độc đáo lòng gà chiên xôi

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

05:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 10. HẢ HÊ HOAN HỶ (34')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Đi là Đến: Vân Long Hoang Sơ (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Hài kịch: Đừng thử lòng nhau - Tập 2 (60')

11:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 10. HẢ HÊ HOAN HỶ (34')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (10')

Trưởng đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long - Người xoa dịu nỗi đau da cam

05:30
01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Đi là Đến: Vân Long Hoang Sơ (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác