Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:30
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S5) (60')

Ep 30

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thể thao - Tạp chí cầu lông thế giới (30')

Tạp chí cầu lông thế giới

07:40
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (50')

Ep 9

09:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim tài liệu - Cửu Long cuộn sóng - Tập 3 (50')

Cửu Long cuộn sóng - Tập 3

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:40
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (50')

Ep 9

16:00
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S5) (50')

Ep 30

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện - Thiên tử đồ long - Tập 2 (50')

Thiên tử đồ long - Tập 2

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thể thao - Tạp chí cầu lông thế giới (30')

Tạp chí cầu lông thế giới

18:30
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 1

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (70')

18:55
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 2

19:20
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 25

19:45
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Long Island Medium (S5) (25')

Ep 23

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 115 (60')

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tấm lòng của biển - Tập 24+25 (90')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim tài liệu - Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 4 (30')

Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 4

Sắp tới
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Tường thuật - Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (90')

Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long

09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Thực vật Hạ Long (30')

Thực vật Hạ Long

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Tường thuật - Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (85')

Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Talk Vietnam - Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế (45')

Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế

16:10
18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 116 (60')

07:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bún gạo xào lòng nghệ (30')

09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Thực vật Hạ Long (30')

Thực vật Hạ Long

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 117 (60')

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tấm lòng của biển - Tập 28+29 (90')

00:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Talk Vietnam - Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế (45')

Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế

16:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tường thuật - Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (85')

Tôn vinh Văn hóa - Du lịch đồng bằng sông Cửu Long

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Cựu chiến binh Việt Nam - Hết lòng vì cộng đồng (15')

Hết lòng vì cộng đồng

Đã phát
23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim tài liệu - Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 3 (30')

Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 3

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 114 (60')

21:50
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (S5) (50')

Ep 30

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Thông điệp cuộc sống - Lòng thảo của cháu (5')

Lòng thảo của cháu

18:30
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (50')

Ep 9

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện - Thiên tử đồ long - Tập 1 (50')

Thiên tử đồ long - Tập 1

13:05
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (25')

Ep 8

12:40
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (25')

Ep 7

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

09:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim tài liệu - Cửu Long cuộn sóng - Tập 2 (60')

Cửu Long cuộn sóng - Tập 2

08:05
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (25')

Ep 8

07:40
Kênh: EVE - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Long Island Medium (25')

Ep 7

23:50
Kênh: STAR Chinese Movies Legend - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
All About Ah Long (10')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim tài liệu - Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 2 (30')

Trung đoàn Cửu Long – Trung đoàn Bộ binh 3 - Tập 2

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Tấm lòng của biển - Tập 20+21 (90')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác