Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 14 (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 13 (60')

07:33
10:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P1 ) (85')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 14 (60')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 16 (60')

20:45
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
TQRT Kinh doanh lòng tốt (20')

Sắp tới
00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 15 (60')

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P1 ) (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 14 (60')

07:35
10:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P2 ) (85')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 15 (60')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 17 (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

22:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P1 ) (70')

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 16 (60')

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P2 ) (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 15 (60')

07:35
11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 16 (60')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 18 (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

22:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Người đẹp Châu Long (HAT - P2 ) (70')

23:35
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
"Đũa tre (25')

Chả mực Hạ Long

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 17 (60')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 16 (60')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
"Đũa Tre (35')

Chả mực Hạ Long ( 28’46) "

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 17 (60')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 19 (60')

Đã phát
18:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 15 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 13 (60')

10:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Cải lương: Biển lòng của mẹ (120')

06:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 12 (60')

00:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 13 (60')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 14 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 12 (60')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 11 (60')

00:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Khoa học công nghệ - Địa đạo long phước (30')

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 12 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác