Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

07:40
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 7

08:05
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 8

10:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Rong ruổi đất phương Nam. Tập 12 - Kiên Giang - Tiểu Hạ Long phía Nam (15')

Kiên Giang - Tiểu Hạ Long phía Nam

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (120')

12:40
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 7

13:05
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 8

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

17:30
18:30
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 9

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:55
Kênh: EVE - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 10

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 64 (60')

21:55
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Hào khí ngàn năm - Lạc Long Quân diệt Mộc Tinh (10')

Lạc Long Quân diệt Mộc Tinh

Sắp tới
06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

14:10
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Văn hoá ẩm thực - Hạ Long, tặn... (10')

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 65 (60')

06:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 66 (60')

Đã phát
21:55
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Hào khí ngàn năm - Huyền tích về sự xuất hiện của Lạc Long Quân (10')

Huyền tích về sự xuất hiện của Lạc Long Quân

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 63 (60')

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim tài liệu - Du kích Long Phú (30')

Du kích Long Phú

20:30
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (30')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim nước ngoài - Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 21 (55')

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 21

18:55
Kênh: EVE - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 8

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:30
Kênh: EVE - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 7

18:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 124) (15')

16:25
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Rong ruổi đất phương Nam. Tập 12 - Kiên Giang - Tiểu Hạ Long phía Nam (20')

Kiên Giang - Tiểu Hạ Long phía Nam

14:45
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Ký sự TFS: Thăng Long-ngàn năm... (15')

13:05
Kênh: EVE - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 6

12:40
Kênh: EVE - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Long Island Medium (S2) (25')

Ep 5

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác