Phim truyện:Tấm lòng cha mẹ - Tập 90 (Phần 3) được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:00
Kênh: Sun Music - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (2985')

23:45
Kênh: ONE - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 5: Cây thiêng Hà Nội

03:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim sitcom (10')

Ngũ long công chúa - Tập 125

03:15
Kênh: Sensasi - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 7: Bia Tiến sỹ kể chuyện

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 16

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 16

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim Sitcom (10')

Ngũ long công chúa - Tập 125

16:15
Kênh: ONE - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 8: Bí ẩn cổ loa thành (Phần 1)

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 18

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim Sitcom (15')

Ngũ long công chúa - Tập 126

23:45
Kênh: STAR Plus - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 6: Văn Miếu - Văn hiến Thăng Long

Sắp tới
03:15
Kênh: STAR Plus - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 8: Bí ẩn cổ loa thành (Phần 1)

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 17

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phim Sitcom (10')

Ngũ long công chúa - Tập 126

16:15
Kênh: STAR Gold - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 9: Bí ẩn Cổ Loa Thành (Phần 2)

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 19

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phim Sitcom (15')

Ngũ long công chúa

23:45
Kênh: SUN TV - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 7: Bia Tiến sỹ kể chuyện

02:30
Kênh: Channel [V] India - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Dân ca Nam bộ (30')

Phù sa sông Cửu Long

03:15
Kênh: SUN TV - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 9: Bí ẩn Cổ Loa Thành (Phần 2)

04:15
Kênh: Channel [V] India - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Khám phá Việt Nam (15')

Khu vườn cổ trong lòng thành phố

11:30
Kênh: SUN TV - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Dân ca Nam bộ (30')

Phù sa sông Cửu Long

13:00
Kênh: SUN TV - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Khám phá Việt Nam (15')

Khu vườn cổ trong lòng thành phố

16:15
Kênh: VIJAY - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 10: Con đường linh thiêng

23:45
Kênh: Vannathirai - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 8: Bí ẩn cổ loa thành (Phần 1)

03:15
Kênh: Vannathirai - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 10: Con đường linh thiêng

16:15
Kênh: Asianet - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 11: Chợ Âm Phủ

23:45
Kênh: Asianet - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 9: Bí ẩn Cổ Loa Thành (Phần 2)

Đã phát
20:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (Tập 99 +100) (0')

16:15
Kênh: MNC International - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phóng sự (13')

Ký sự Thăng Long - Tập 7: Bia Tiến sỹ kể chuyện

07:00
Kênh: MNC Business - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phim hoạt hình (30')

Xù lông và Thâm tím - Tập 17

03:50
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phim Sitcom (10')

Ngũ long công chúa

03:15
Kênh: MNC Business - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 6: Văn Miếu - Văn hiến Thăng Long

01:30
Kênh: Sun Music - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Văn học nghệ thuật (30')

Người giữ điệu quê giữa lòng thành phố

23:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 4: Cây cầu vắt qua ba thế kỷ

23:00
23:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Phóng sự (0')

Ký sự Thăng Long - Tập 5: Cây thiêng Hà Nội

17:43
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Long Weekend (0')

16:15
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Phóng sự (15')

Ký sự Thăng Long - Tập 6: Văn Miếu - Văn hiến Thăng Long

11:30
Kênh: Travel Channel HD - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Long Island Medium (S5) (210')

Ep 2

11:00
Kênh: Travel Channel HD - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Long Island Medium (S5) (210')

Ep 3

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác