Phim truyện HQ: Vũ điệu cha cha cha - 3 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu phương Nam (30')

Ngã rẽ tâm tình

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Dạt dào tình quê

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (40')

 

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Điều ước thứ 7 (50')

 

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Dạt dào tình quê

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 18/20

14:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu tự hào (110')

Xa khơi

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (45')

 

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Hát ru tình đời

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 19/20

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (45')

 

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 20/20

Sắp tới
01:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Giai điệu phương Nam (40')

Ngã rẽ tâm tình

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Người làm nhạc

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Người làm nhạc

02:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Hát ru tình đời

06:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Đồng hành Giai điệu tự hào (15')

 

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Điều ước thứ 7 (40')

Số 9

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhịp điệu trẻ (30')

Nhớ từng phút giây

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Điều ước thứ 7 (60')

 

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Bên dòng Đồng Nai

06:45
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Đồng hành Giai điệu tự hào (15')

 

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Điều ước thứ 7 (45')

Số 9

Đã phát
21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 19/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 18/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 17/20

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Những thanh âm Việt

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Vì cuộc sống (30')

Phòng và điều trị bệnh bướu cổ đơn thuần

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Những thanh âm Việt

02:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Nhớ Bác

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 18/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 17/20

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Vì cuộc sống (30')

Phòng và điều trị bệnh bướu cổ đơn thuần

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Ngã rẽ tâm tình

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 16/20

11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phóng sự điều tra (15')

 

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Ơi biển Việt Nam

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Ơi biển Việt Nam

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác