Phim truyện HQ: Vũ điệu cha cha cha - 3 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Giai điệu Phương Nam (30')

Hai lối mộng

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Dân ca Nam Bộ (25')

Điệu lý quê hương

Sắp tới
01:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Dân ca Nam Bộ (30')

Điệu lý quê hương

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
VTV kết nối (20')

Giai điệu tự hào – Cung đàn mùa Xuân

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Giai điệu phương Nam (30')

Khúc tình ca

02:30
Kênh: SONY Max - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Giai điệu phương Nam (30')

Khúc tình ca

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Điều ước thứ 7 (50')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Giai điệu phương Nam (30')

Khúc tình ca

11:30
Kênh: Channel [V] India - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Giai điệu phương Nam (30')

Khúc tình ca

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Giai điệu Phương Nam (30')

Đêm cuối

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 1 (60')

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 2 (60')

02:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Văn học nghệ thuật (25')

Người giữ điệu quê giữa lòng thành phố

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Văn học nghệ thuật (30')

Người giữ điệu quê giữa lòng thành phố

15:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 1 (60')

15:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 1 (60')

16:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 2 (60')

16:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 2 (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Giai điệu tự hào (120')

Cung đàn mùa xuân

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 3 (60')

21:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 3 (60')

Khám phá Rối nước Đào Thục

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 4 (60')

22:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - TẬP 4 (60')

Nghiên cứu băng trôi ở Canada

01:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Giai điệu tự hào (90')

12:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Giai điệu tự hào (90')

Đã phát
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Giai điệu Á châu (0')

08:00
18:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Vũ điệu xanh (45')

Số 13

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Giai điệu Phương Nam (30')

Hai lối mộng

12:15
Kênh: STAR Plus - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Điều trị u phì đại tuyến tiền liệt

11:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Giai điệu cuộc sống (30')

Tình ca cho muôn đời sau

02:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Giai điệu cuộc sống (30')

Tình ca cho muôn đời sau

14:15
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Vũ điệu xanh (45')

Số 13

12:15
Kênh: ONE - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Điều trị bệnh hen phế quản

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Giai điệu cuộc sống (30')

Quê tôi

02:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Giai điệu cuộc sống (30')

Quê tôi

01:30
Kênh: Sensasi - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Phim nước ngoài (45')

Điệu Van-xơ mùa xuân - Tập 23

01:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Dân ca Nam Bộ (30')

Điệu lý quê hương

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác