Phim truyện HQ: Vũ điệu cha cha cha - 3 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:45
23:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
23 giờ (40')

Những điều làm nên sự hấp dẫn của phái đẹp

01:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Khúc tình ca

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 25-26 (120')

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 27-28 (120')

10:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Y học Phương Đông (30')

Điều trị chứng tiểu đêm

11:45
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Em yêu làn điệu dân ca (15')

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 29-30 (120')

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Dân ca Nam Bộ (30')

Điệu lý chân quê

17:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 31-32 (120')

Sắp tới
01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 27-28 (120')

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 29-30 (120')

08:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Ca nhạc: Giai điệu trái tim (90')

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

13:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Điều ước thứ 7 (60')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 31-32 (120')

17:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 33-34 (120')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Bán kết toàn quốc thể loại Popping & Breaking

00:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Điều ước thứ 7 (45')

Số 28

01:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 29-30 (120')

03:20
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

07:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 31-32 (120')

12:05
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

13:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 33-34 (120')

16:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Bán kết toàn quốc Thể loại Popping và Breaking

17:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Điều ước thứ 7 (45')

Số 29

19:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 35-36 (120')

21:05
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vũ điệu xanh (55')

Bán kết toàn quốcThể loại Hip hop và Free Style

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 31-32 (120')

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vũ điệu xanh (45')

Số 8

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 33-34 (120')

07:30
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Wild Things -Những Điều Điên Rồ (30')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc: Giai điệu trẻ P.2 (35')

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 35-36 (120')

16:00
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
G.I. Blues -Điệu Blues Của Những Anh Lính Mỹ (15')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Y học Phương Đông (30')

Điều trị chứng tiểu đêm

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vũ điệu xanh (45')

Số 8

17:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 37-38 (120')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Nét quê

03:20
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

03:20
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Nét quê

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Giai điệu quê hương

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Giai điệu quê hương

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Vòng bán kết toàn quốc Thể loại Popping và Breaking

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Xanh trời Noel

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Xanh trời Noel

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Vòng bán kết toàn quốc Thể loại Hip hop và Free Style

Đã phát
20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Vì an ninh Tổ quốc (28')

Những giai điệu hào hùng

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 29-30 (120')

17:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

17:30
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (50')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

16:30
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Làn điệu Việt: Khúc tương tư (30')

14:35
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Giai điệu Phương Nam (25')

Câu hát gửi đảo xa

14:15
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Wild Things -Những Điều Điên Rồ (55')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Anh hùng xạ điêu - Tập 27-28 (120')

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) (55')

ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG 14

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác