bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 77,78,79,80 (30')

23:50
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

01:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Y-ban và nàng tiên (120')

05:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin- Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiếp chuyện bạn nghe Đài (15')

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 69,70,71,72 (60')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI (10')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (10')

07:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN DBTT SÁNG (5')

07:40
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Cùng bạn sống khỏe (20')

08:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin văn hóa (5')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Kẻ bán linh hồn (T16) (60')

09:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:30
10:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (5')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bánh Ga-Tô Số 43 - Katy Perry (P) (30')

10:25
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin môi trường (5')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

11:15
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin thị trường giá cả (5')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN TRƯA (15')

11:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 73,74,75,76 (60')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (5')

13:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Khám phá Big Bang P1 (30')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (5')

14:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin nông sản (5')

14:35
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bạn bè với Việt Nam (10')

14:55
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé -T65 (20')

14:55
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé -T65 (20')

15:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bánh Ga-Tô Số 43 - Katy Perry (30')

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin (trực tiếp) (5')

16:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin pháp luật (5')

16:40
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN DBTT BIỂN (5')

17:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Khám phá Big Bang P2 (30')

17:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiếp chuyện bạn nghe Đài (15')

17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 34 (30')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 77,78,79,80 (60')

18:15
Kênh: StarMovies - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Plus One - Bản Sao (Thriller) (105')

19:15
Kênh: AXN - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Ebuzz - Bản Tin Ebuzz (30')

19:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin ATGT (5')

19:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:45
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ (15')

22:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bạn bè với Việt Nam (10')

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản Tin (5')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 81,82,83,84 (30')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bánh Ga-Tô Số 43 - Katy Perry (30')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 73,74,75,76 (60')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản tin (10')

08:10
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Plus One - Bản Sao (Thriller) (100')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Kẻ bán linh hồn (T17) (60')

09:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Khám phá Big Bang P1 (30')

11:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 34 (30')

11:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 77,78,79,80 (60')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản tin (5')

13:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Khám phá Big Bang P2 (30')

14:55
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé -T66 (20')

14:55
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé -T66 (20')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 81,82,83,84 (60')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 35 (P) (30')

22:00
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Plush - Ban Nhạc Plush (Thriller) (100')

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 85,86,87,88 (30')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 35 (30')

23:40
Kênh: StarMovies - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Plus One - Bản Sao (Thriller) (20')

Đã phát
23:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

22:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:05
Kênh: StarMovies - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Plus One - Bản Sao (Thriller) (100')

21:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
- Tiệm bánh hoàng tử bé -T65 (70')

21:20
Kênh: HBO - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
- Tiệm bánh hoàng tử bé -T65 (40')

21:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Khám phá Big Bang P2 (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

19:50
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bản tin (10')

19:02
17:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 34 (45')

17:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - Tập 73,74,75,76 (60')

17:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Cùng bạn sống khỏe (30')

17:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Khám phá Big Bang P1 (30')

16:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
BẢN TIN DBTT BIỂN (5')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác