bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thời sự (20')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Enews (55')

Số 29

00:30
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Hi Bandhu, Sakha Tumhi (30')

01:00
Kênh: MTV China - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Zone (30')

01:00
01:10
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bandila (40')

02:20
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Banana Nite (40')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Justice (90')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:25
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

05:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 40

05:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 60"

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bạn của nhà nông (55')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

05:55
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bandila (45')

06:00
Kênh: Zee TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

06:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản Chúc Thư (VN-57T)_PL_Tập 56 (60')

06:30
Kênh: Zee Khana Khazana - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Cook (30')

06:45
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Big Bugs Band (4')

07:00
Kênh: truTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Suburban Secrets (20')

Ep 206

07:20
Kênh: truTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Suburban Secrets (25')

Ep 208

07:25
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

07:36
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Big Bugs Band (5')

07:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin (15')

07:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thị trường (5')

07:55
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Có thể bạn quan tâm (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:00
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Gurbani (30')

08:15
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
IND Tour Of BAN ODI H/Ls (25')

08:30
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Gurbani (30')

08:30
Kênh: SAB TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Band Bajaa Baraat (150')

08:50
Kênh: Channel i - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Allahor Bani (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:02
Kênh: Australia Network - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bananas In Pyjamas (S1) (28')

Ep 9

09:20
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 5

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Bản giao hưởng số 4 của RSchumann (30')

09:45
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 6

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 50

10:20
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: Zee TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

10:36
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Big Bugs Band (5')

10:45
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

10:53
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BÁN ĐỘ (37')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

11:00
Kênh: SUN TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Sondha Bandham (30')

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 60"

11:30
Kênh: Channel i - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Jugantor Shongbadpotrey Bangladesh (15')

11:30
Kênh: Asianet - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Movie: Happy Husbands (180')

11:35
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

11:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin (10')

11:55
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
What's For Dinner? - Parasites - Banner Fish (5')

Ep 66

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Hi Bandhu, Sakha Tumhi (30')

12:20
Kênh: truTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Suburban Secrets (25')

Ep 201

12:32
Kênh: Australia Network - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bananas In Pyjamas (S1) (28')

Ep 9

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:15
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

13:30
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 7

13:36
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Big Bugs Band (5')

13:55
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 8

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:05
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
IND Tour Of BAN ODI H/Ls (25')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:55
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
What's For Dinner? - Parasites - Banner Fish (5')

Ep 66

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Hi Bandhu, Sakha Tumhi (30')

16:00
Kênh: Zee TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

16:35
Kênh: STAR Cricket - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
BAN Vs RSA 2015 H/Ls (25')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bạn của nhà nông (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:25
Kênh: FX - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Suburban Gothic (90')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

18:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 59"

18:13
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Big Bugs Band (5')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin kinh tế (5')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: Zee TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Hi Bandhu, Sakha Tumhi (30')

19:00
Kênh: Zee TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

19:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 15

19:30
Kênh: Zee Khana Khazana - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Cook (30')

19:30
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Enews (30')

Số 30

19:45
19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:55
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
What's For Dinner? - Parasites - Banner Fish (5')

Ep 66

20:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tiệm bánh Hoàng tử bé (10')

20:00
Kênh: MTV China - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Zone (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thời sự (20')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin thị trường (5')

21:25
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Real Husbands Of Hollywood (S2) (25')

Ep 3

21:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tiệm bánh Hoàng tử bé. Tập 89 (10')

21:30
Kênh: Verna - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Moodu Mulla Bandham (30')

21:30
Kênh: Zee TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:30
Kênh: Zee Khana Khazana - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Urban Cook (30')

22:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bananas In Pyjamas (30')

22:40
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 7

22:55
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bạn muốn hẹn hò (30')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
"Hành Trang Sống (35')

Phượt bằng xe máy

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin cuối ngày (15')

23:05
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 8

23:15
23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thời sự (20')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Enews (55')

Số 30

00:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
SEA Games 28 Bóng đá nam Bán kết (105')

Việt Nam - Myanmar Phát lại

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:53
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
BÁN ĐỘ (37')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bạn của nhà nông (55')

06:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản Chúc Thư (VN-57T)_PL_Tập 56 (60')

06:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin kinh tế (20')

07:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin (15')

07:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thị trường (5')

07:55
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Có thể bạn quan tâm (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

08:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Hoạt hình: Thế giới bánh quy - phần 3 (20')

08:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
SEA Games 28 Bóng đá nam Bán kết (105')

Việt Nam - Myanmar Phát lại

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bạn của nhà nông (30')

11:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin (10')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

14:35
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
"Ký sự rừng xanh (25')

Chuyện Bản Luốc

14:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bạn muốn hẹn hò (30')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc: Bản giao hưởng số 4 của RSchumann (35')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bạn của nhà nông (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim chiều của bạn (55')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin kinh tế (5')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Enews (30')

Số 31

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thời sự (20')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin thị trường (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin thời sự (20')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bạn của nhà nông (55')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

08:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Hoạt hình: Thế giới bánh quy - phần 4 (20')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bạn của nhà nông (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin Thời sự (30')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bạn của nhà nông (60')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin thời sự (20')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin 22h00 (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:45
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
TQRT Mua thần bán thánh (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin thời sự (20')

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin Thời sự (30')

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Vì bạn xứng đáng (60')

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bản tin thời sự (20')

Đã phát
23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:05
Kênh: WarnerTV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 6

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (30')

Vương quốc băng giá Alaska - P3

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (15')

22:40
Kênh: WarnerTV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
The Big Bang Theory (S5) (25')

Ep 5

22:30
Kênh: Zee Khana Khazana - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Urban Cook (30')

22:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bananas In Pyjamas (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin 22h00 (30')

21:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
BẢN TIN DBTT DU LỊCH (5')

21:30
Kênh: Zee TV HD - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Tumhi Ho Bandhu Saka Tumhi (30')

21:30
Kênh: Verna - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Moodu Mulla Bandham (30')

21:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Tiệm bánh Hoàng tử bé. Tập 88 (10')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin thị trường (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Bản tin thời sự (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác