bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 37 (105')

Sevilla - Almeria Phát lại

23:15
23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

01:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup - 15 - Số 19 (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

02:10
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Music Bank (80')

Ep 16

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÁI BANG (13')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
MTV URBAN (30')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Hành trang sống: Phượt bằng ô tô (60')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bạn của nhà nông (55')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thời sự : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup số 19 (30')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
"Ký sự rừng xanh (35')

Bản Thái – P.2

07:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin (15')

07:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Hoạt hình: Kaka và các bạn (P24) (20')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin Thế giới (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bạn của nhà nông (30')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nhật kí giảm cân - Tập 7 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 12 (60')

11:30
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
My Husband Got A Family (70')

Ep 39

11:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin (10')

12:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin trưa (30')

12:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
My Husband Got A Family (70')

Ep 40

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thời sự : Bản tin buổi trưa (10')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

14:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Music Bank (80')

Ep 784

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin văn hóa thể thao (15')

15:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin (20')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup số 19 (30')

16:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
MTV URBAN (30')

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin - HTV9 (20')

16:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Sắc màu tuổi thơ: Hãy tự tin bạn nhé (25')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bạn của nhà nông (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 13 (60')

17:15
17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Đồng hành Bạn có thực tài (25')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin Tài chính (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup Số 19 (30')

19:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin (10')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15 Vòng 38 (90')

Almeria - Valencia

22:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Music Bank (80')

Ep 784

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thời sự : Bản tin buổi tối (30')

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup số 19 (30')

23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
"Ký sự rừng xanh (30')

Bản Thái – P.2

23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

01:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup Số 19 (30')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

04:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin công thương (25')

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thời sự : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:05
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN SÁNG (45')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

07:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bạn có khỏe không: PL (30')

07:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup số 19 (30')

07:45
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin (15')

07:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN DBTT ĐÔ THỊ (5')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:15
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 38 (105')

Real Madrid - Getafe Phát lại

10:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Game show: Bạn đường hợp ý (30')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nhật kí giảm cân - Tập 8 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 13 (60')

11:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN TRƯA (15')

11:50
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin (10')

12:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin trưa (30')

12:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
URBAN COOK (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (15')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thời sự : Bản tin buổi trưa (10')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin Khoa học – Kỹ thuật (5')

15:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
MTV URBAN (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

15:25
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bạn muốn hẹn hò (25')

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (30')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 14 (60')

17:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGƯỜI LÀNG RA PHỐ (5')

Người bán cháo rong

18:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Game show: Bạn đường hợp ý (30')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin Tài chính (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

18:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

19:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup số 19 (30')

19:50
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin (10')

19:50
20:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN TỐI (45')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

21:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN DBTT DU LỊCH (5')

22:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thời sự : Bản tin buổi tối (30')

23:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup Số 19 (30')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

00:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Này bạn, bạn nghĩ sao? Số 50"

01:45
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 33 (120')

Cordoba - Athletic Bilbao TRỰC TIẾP BQ

03:00
Kênh: MTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
MTV URBAN (30')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

03:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 38 (105')

Athletic Bilbao - Villarreal Phát lại

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Wazzup - Bản tin giải trí tập 19 (30')

07:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin (15')

07:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

10:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Game show: Bạn muốn hẹn hò (30')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 14 (60')

11:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin (10')

12:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Chàng trai tốt bụng - Tập 23 (60')

12:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
URBAN COOK (30')

13:05
Kênh: MTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
MTV URBAN (25')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin buổi trưa (10')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin chiều (10')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

15:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Vào bếp cuối tuần: Món bánh đa xúc hến (20')

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Wazzup - Bản tin giải trí tập 19 (30')

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin - HTV9 (20')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 15 (60')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Game show: Bạn muốn hẹn hò (30')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin Tài chính (15')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin kinh tế (5')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Poli và các bạn (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

19:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Wazzup - Bản tin giải trí tập 19 (30')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin (10')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

22:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15 Vòng 38 (105')

Real Madrid - Getafe Phát lại

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin buổi tối (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Wazzup - Bản tin giải trí tập 19 (30')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

01:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15 Vòng 33 (120')

Getafe - Levante TRỰC TIẾP BQ

03:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15 Vòng 33 (120')

Sociedad - Villarreal TRỰC TIẾP BQ

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

07:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin (15')

07:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

10:00
11:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin (10')

12:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
URBAN COOK (30')

13:45
15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin chiều (10')

15:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Vào bếp cuối tuần: Món bánh đa xúc hến (20')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin HayNews (30')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin (10')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin kinh tế (5')

19:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin (10')

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bạn đời - T1 (60')

21:55
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin (5')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin HayNews - PL (30')

12:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:00
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

12:30
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
URBAN COOK (30')

Đã phát
23:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin tài chính và thị trường (5')

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản Tin Giải Trí Wazzup - 15 - Số 19 (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Thời sự : Bản tin buổi tối (30')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bạn đường hợp ý (30')

21:55
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin (5')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin thị trường (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin công thương (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác