bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:10
Kênh: STAR Cricket - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
2014/15 Commbank Review: AUS Vs IND (50')

23:25
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Raccoon: Backyard Bandit (35')

Ep 1

23:30
23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

00:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 125,126 (20')

00:50
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 127,128 (40')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

01:30
01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (20')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 18: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giao thông Vận tải ở Nhật Bản

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MTV URBAN (30')

03:00
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 55 (45')

05:05
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin -Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 13

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:05
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BẢN TIN SÁNG (25')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 129,130 (20')

06:50
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 131,132 (40')

07:00
07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (10')

07:30
07:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT TỔNG HỢP (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn chọn nghề nào/Khéo tay hay làm (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Thế giới (5')

09:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 55 (60')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Sự kiện và bình luận (30')

Bằng giả - vẫn còn đất sống

09:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (15')

Điều trị cảm cúm bằng liệu pháp thiên nhiên

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (5')

10:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

Gấc nếp Cẩm Quì

10:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT (5')

11:10
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BẢN TIN TRƯA (20')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 18

11:30
11:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Cùng bạn sống khỏe (30')

11:55
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin trưa (30')

12:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bàn tròn âm nhạc. Tác giả tác phẩm (55')

12:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 133,134 (20')

12:50
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 135,136 (40')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (5')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 19

14:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin văn hóa thể thao (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (20')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (60')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin - HTV9 (20')

16:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin ngắn (5')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bằng chứng thép 3 - Tập 12

16:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn có khỏe không (25')

16:30
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MTV URBAN (30')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Cùng bạn sống khỏe (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 14

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bàn tay sinh tử - Tập 21

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Đồng hành Bạn có thực tài (15')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Tài chính (15')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin kinh tế (5')

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 137,138 (20')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

18:50
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 139,140 (40')

19:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản sắc Việt - 0 (30')

19:30
19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:00
21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 18: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giao thông Vận tải ở Nhật Bản

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HK (20T) - Bản lĩnh đại thiên kim (60')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (45')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (90')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin (20')

23:30
23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 129,130 (20')

00:30
00:50
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 131,132 (40')

01:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ TẬP 05 (30')

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (20')

02:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (45')

Tập 91

02:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

04:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhịp sống mới: Cùng học bàn tính và số học UC MAS (15')

04:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

05:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (45')

05:05
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin -Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 14

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:05
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BẢN TIN SÁNG (25')

06:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhịp sống mới: Cùng học bàn tính và số học UC MAS (15')

06:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 133,134 (20')

06:50
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 135,136 (40')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

07:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (10')

07:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ TẬP 05 (30')

07:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT TỔNG HỢP (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (60')

09:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành - Số 19

09:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (5')

10:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Game show - Bạn đường hợp ý (30')

10:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

10:20
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (30')

10:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT (5')

11:00
11:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BẢN TIN TRƯA (20')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 19

11:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Cùng bạn sống khỏe (30')

11:55
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin trưa (30')

12:05
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bàn tròn âm nhạc. Tác giả tác phẩm (55')

12:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 137,138 (20')

12:50
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 139,140 (40')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

13:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn có thực tài (60')

14:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (5')

14:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin KHKT (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 57 (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

15:25
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn muốn hẹn hò (25')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Vào bếp cuối tuần: Bánh gấc (20')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt) (5')

16:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

Bằng chứng thép 3 - Tập 13

16:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Cùng bạn sống khỏe (30')

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Vì bạn xứng đáng (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Bàn tay sinh tử - Tập 22

17:50
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Game show - Bạn đường hợp ý (30')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Tài chính (15')

18:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 141,142 (20')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

18:50
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
TiỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ - TẬP 143,144 (40')

19:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

19:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ TẬP 05 (30')

19:50
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (10')

20:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (30')

20:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 17 (60')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành - Số 19

22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (45')

22:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin (20')

23:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ TẬP 05 (30')

23:50
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

00:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:15
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam góc nhìn của bạn (15')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (20')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 19

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Sự kiện và bình luận (30')

Bằng giả - vẫn còn đất sống

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

05:05
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin- Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tiếp chuyện bạn nghe Đài (15')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

06:05
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BẢN TIN SÁNG + Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT (25')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

07:20
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (10')

07:25
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
S - Việt Nam (5')

Làm quà thủ công bằng len

07:40
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Cùng bạn sống khỏe (20')

07:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT TỔNG HỢP (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

08:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin văn hóa (5')

09:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin kinh tế thế giới (5')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (5')

10:15
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (30')

10:25
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin môi trường (5')

10:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam góc nhìn của bạn (30')

10:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin DỰ BÁO THỜI TIẾT (5')

11:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

11:10
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BẢN TIN TRƯA (20')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 20

11:15
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thị trường giá cả (5')

11:55
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

13:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (5')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin nông sản (5')

14:35
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn bè với Việt Nam (10')

15:00
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (trực tiếp) (5')

16:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin pháp luật (5')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (55')

17:15
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tiếp chuyện bạn nghe Đài (15')

17:50
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (130')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ATGT (5')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thông điệp cuộc sống (10')

Bạn rượu

20:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Việt Nam góc nhìn của bạn (15')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhật Bản ngày nay (50')

21:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:15
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (45')

22:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn bè với Việt Nam (10')

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản Tin (5')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin (20')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (60')

Miền tây Nhật Bản

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Khám phá thế giới (50')

Hương vị cuộc sống: Quần đảo Canary - Tây Ban Nha

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (35')

16:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

Đã phát
23:20
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản Tin (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin tài chính và thị trường (5')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành – Số 19

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:20
Kênh: STAR Cricket - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
2014/15 Commbank Test Series H/Ls: AUS Vs IND (50')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin (45')

22:15
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin: Văn hóa Việt (15')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin 22h00 (30')

22:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bạn đường hợp ý (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HK (20T) - Bản lĩnh đại thiên kim (60')

21:30
Kênh: Zee TV HD - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bandhan … Saari Umar Humein Sang Rehna Hai (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác