bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 3.4 - So cựa (30')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T17 (ĐD gắn Panel )

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

00:30
00:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bóng đại bàng (60')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T3) (60')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 18

04:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bóng chuyền VĐ Châu Á Bảng A (120')

Nhật Bản - Ấn Độ Phát lại

04:17
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
ATNN: Julia đến Liban (42')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 1 - 2 - Cúm gà (60')

06:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 45 - 46 - Vì rượu (60')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 3

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T4) (60')

09:45
09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:05
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T26 (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

11:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bánh Flan (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T24 (ĐD gắn Panel )

12:30
12:50
Kênh: NGC - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Abandoned (30')

Jay, Dan, and Mark explore a defunct paper factory that dates back to the 19th century, and was once was one of the countrys largest mills.

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thể thao (90')

Gala trao giải cầu thủ xuất sắc và Lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mùa bóng 2014-2015

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 05 - Kẻ bán linh hồn (T5) (60')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 3.4 - So cựa (60')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

18:30
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 49 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

20:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 03 (30')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 19

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 06 - Kẻ bán linh hồn (T6) (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T27 (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin (20')

 

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 3

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 45 - 46 - Vì rượu (60')

01:49
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
ATNN: Julia đến Liban (36')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T4) (60')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Sức khỏe của bạn số 16: Giảm cân (31')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 19

03:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 2 (105')

Espanyol - Sevilla Phát lại

04:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bóng chuyền VĐ Châu Á Bảng B (120')

Thái Lan - Trung Quốc Phát lại

04:25
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
The Hand That Rocks The Cradle - Bàn Tay Đưa Nôi (Drama) (115')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:15
Kênh: StarMovies - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
The ceman - Người Băng (Crime) (105')

06:30
07:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bánh Flan (30')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 4

07:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

07:30
Kênh: Fox Sport - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PGA Tour Highlights 2014 - Deutsche Bank Championship (60')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

08:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bánh Ga-Tô Eps36 - Michael Jackson (30')

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T5) (60')

09:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 2 (105')

Athletic Bilbao - Levante Phát lại

09:45
09:54
10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:05
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T27 (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

11:00
Kênh: Fox Sport - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PGA Tour Highlights 2014 - Deutsche Bank Championship (60')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

11:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 3.4 - So cựa (60')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

12:30
13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 06 - Kẻ bán linh hồn (T6) (60')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

15:45
15:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15 Vòng 2 (135')

Sociedad - Real Madrid Phát lại

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

16:08
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
ATNN: Julia đến Liban (59')

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

18:30
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Deadliest Catch (S6) (60')

A monster storm stands between the Time Bandit and their final offload. A maniacal skipper heads into Arctic seas to hunt down the Blue King Crab.

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 50 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

19:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Đại bàng kiêu hãnh (60')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

20:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 04 (30')

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 07 - Kẻ bán linh hồn (T7) (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T28 (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin (20')

 

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 7 - 8 - Vạ lây (30')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 4

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

00:30
01:40
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ebuzz - Bản Tin Ebuzz (Lifestyle) (30')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T5) (60')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bánh Flan (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 3.4 - So cựa (60')

05:30
Kênh: Fox Sport - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PGA Tour Highlights 2014 - Deutsche Bank Championship (60')

06:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Deadliest Catch (S6) (60')

A monster storm stands between the Time Bandit and their final offload. A maniacal skipper heads into Arctic seas to hunt down the Blue King Crab.

06:30
08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Cổng làng tự truyện (15')

Bản khắc cổ - Phần 2

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Kẻ bán linh hồn (T6) (60')

09:45
10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:05
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T28 (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

10:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

12:30
13:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 14/15Vòng 2 (120')

Cordoba - Celta Vigo

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

14:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bánh Ga-Tô Eps36 - Michael Jackson (30')

14:00
Kênh: Fox Sport - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PGA Tour Highlights 2014 - Deutsche Bank Championship (60')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (45')

Về bản

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 07 - Kẻ bán linh hồn (T7) (60')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

15:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Đại bàng kiêu hãnh (60')

15:45
16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:30
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Abandoned (30')

Jay, Dan and Mark search for lost history in the Appalachian woods of Mississippi. They explore an abandoned homestead that dates back to the 1830s.

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 7 - 8 - Vạ lây (60')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn trẻ bốn phương (10')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Deadliest Catch (S6) (60')

A white knuckle, boat-crippling passage stands between the Time Bandit and their final offload. A maniacal skipper risks mutiny in the hunt for a rare crab species.

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 51 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T23 (ĐD gắn Panel )

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

20:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 05 (30')

20:35
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ebuzz - Bản Tin Ebuzz (Lifestyle) (30')

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 08 - Kẻ bán linh hồn (T8) (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

22:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
THTT Tennis US Open 2014 Bán Kết (120')

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T29 (15')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin (20')

 

23:30
23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Eps28 (30')

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Truyền hình trực tiếp (120')

Khai mạc giải bóng bàn Báo Nhân dân

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Làm bạn với con (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển nghề nuôi thủy sản ở Quảng Ngãi

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin (20')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển nghề nuôi thủy sản ở Quảng Ngãi

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Truyền hình trực tiếp Giải bóng đá U19 Đông Nam Á (135')

Australia - Nhật Bản

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin (20')

 

Đã phát
23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin (20')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé - T26 (15')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin 22h (45')

 

21:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thể thao (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
THSTL_Kẻ bán linh hồn 05 - Kẻ bán linh hồn (T5) (60')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 18

20:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 02 (30')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thể thao (10')

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (45')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác