bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 36 (30')

23:30
23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Giếng nước thần Bản Khộp

23:50
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Ebuzz - Bản Tin Ebuzz (10')

00:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: STAR Gold - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Dabangg (130')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM (45')

01:00
Kênh: HBO Signature - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Banshee (S2) (55')

Ep 4

01:00
01:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 43

01:25
Kênh: beTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
The Wedding Band (50')

Ep 6

01:30
01:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Music Bank (80')

02:36
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Big Bugs Band (6')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
MTV URBAN (30')

04:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
The Perfect Husband (120')

04:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ (10')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

05:00
Kênh: beTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
The Wedding Band (60')

Ep 6

05:05
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin -Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả canh tác giống ngô CP111

05:36
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Big Bugs Band (5')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN SÁNG (30')

06:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bananas In Pyjamas (30')

06:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 5

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bánh Ga-Tô Số 44 - Nelly (30')

07:00
Kênh: Cinema One Global - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ano Bang Meron Ka? (120')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (10')

07:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:00
Kênh: Zee TV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Gurbani (30')

08:00
Kênh: Channel i - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Allahor Bani (60')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 08 (30')

08:30
Kênh: Zee TV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Gurbani (30')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Kẻ bán linh hồn (T28) (60')

08:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tài chính thị trường (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Thế giới (5')

09:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:00
09:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Band Baajaa Bride (60')

Ep 44

09:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 36 (30')

09:30
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
DCI Banks (S3) (90')

Ep 3

09:32
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 21

09:42
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 22

10:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:13
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Big Bugs Band (4')

10:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

11:00
Kênh: SUN TV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Sondha Bandham (30')

11:30
Kênh: Channel i - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Shongbadpatra Bangladesh (15')

11:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cùng bạn sống khỏe (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin trưa (30')

12:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bàn tròn âm nhạc. Tác giả tác phẩm (55')

12:30
Kênh: Zee TV HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bandhan...Saari Umra Hamein Sang Rahena Hai (90')

13:00
Kênh: EVE - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Husband Hunters (60')

Ep 2

13:02
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 23

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:12
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (18')

Ep 24

13:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

13:55
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
DCI Banks (S3) (90')

Ep 3

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (5')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: Zee TV HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bandhan...Saari Umra Hamein Sang Rahena Hai (30')

14:00
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Real Husbands Of Hollywood (S1) (60')

Ep 1-2

14:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T77 (55')

14:30
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Suburban Secrets (20')

Ep 113

14:50
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Suburban Secrets (25')

Ep 205

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin văn hóa thể thao (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (20')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bánh Ga-Tô Số 44 - Nelly (30')

15:00
15:15
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Suburban Secrets (20')

Ep 207

15:30
Kênh: Lifetime HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
The Perfect Husband (100')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Làm bạn với con (30')

Khi con bị rối nhiễu tâm lý

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin - HTV9 (20')

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 09 (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

17:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cùng bạn sống khỏe (30')

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Tiếng gáy gà đất nơi bản Thâm Mè

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Hòan thiện bản thân số 2 (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin kinh tế (10')

18:30
18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 36 (30')

19:30
19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 108 (30')

19:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T78 (70')

21:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

21:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin 22hh (30')

22:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chuyện ngày xưa - Kết bạn Bé chuối (60')

22:44
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Big Bugs Band (4')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin (20')

23:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:30
23:36
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Big Bugs Band (5')

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

01:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Khám phá Việt Nam (20')

Tiếng gáy gà đất nơi bản Thâm Mè

01:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bánh Ga-Tô Số 44 - Nelly (30')

01:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ EPS36 (30')

01:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

02:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chuyện ngày xưa - Kết bạn Bé chuối (60')

02:40
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Y học Phương Đông (30')

Điều trị viêm loét dạ dày bằng YHCT

03:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin buổi sáng (45')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin văn hóa giao thông (5')

07:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ EPS36 (30')

08:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 09 (30')

08:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bánh Ga-Tô Số 44 - Nelly (45')

08:45
Kênh: SCTV14 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kẻ bán linh hồn (T29) (60')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

10:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Hoàn thiện bản thân số 3 (30')

11:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 36 (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin trưa (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

14:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T78 (55')

14:30
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (10')

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

15:25
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bạn muốn hẹn hò (25')

15:45
16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Làm bạn với con (30')

Khi con bị rối nhiễu tâm lý

16:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 10 (30')

17:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

17:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản Tin Giải Trí- Wazzup Số 36 (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 8 (60')

19:02
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
GIúp ban thành công số 03 +Chuyện bà 8 số 16: Tôn sư (61')

19:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ EPS36 (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 109 (30')

20:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Lắng nghe cơ thể bạn: PL sáng CN (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T79 (70')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

21:45
22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin 22h (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:25
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin (20')

23:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (0')

23:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin giải trí - WAZZUP- BẢN TIN GIẢI TRÍ EPS36 (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
01:30
01:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 13: Bang Virginia

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (10')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Hòan thiện bản thân số 2 (35')

07:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Bản cổ tích ven sông Đà

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

08:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 10 (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

09:00
10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bánh Ga-Tô Eps45 - Super Jumior (P) (30')

10:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản Tin giải trí - Wazzup Eps36 (30')

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Giúp ban thành công số 3 (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T79 (35')

14:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

Bàn tay đen

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bánh Ga-Tô Eps45 - Super Jumior (30')

15:00
16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Y học Phương Đông (30')

Điều trị viêm loét dạ dày bằng YHCT

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Ban đối ngoại Trung ương Đảng - Chặng đường lịch sử 65 năm

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 11 (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản Danh Sách 100 Eps01 (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 110 (30')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (10')

20:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T80 (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin 22h (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin (20')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bánh Ga-Tô Eps45 - Super Junior (30')

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Bản cổ tích ven sông Đà

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Dân ca Việt Nam (30')

Bâng khuâng câu hát mời trầu

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Khám phá nước Mỹ từ trên cao - Phần 14: Tiểu bang Nam Carolina

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Lục lạc vàng (55')

Xã Điện Phước - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi thu hoạch chè bằng máy

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 11 (30')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Dân ca Việt Nam (25')

Bâng khuâng câu hát mời trầu

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi thu hoạch chè bằng máy

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Số 1: Đóng góp cho môi trường Châu Á

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T80 (35')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhóm bạn Raju - Tập 12 (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Anh 15 (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps37 (P) (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 111 (30')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (10')

20:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T81 (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin 22h (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin (20')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản Tin Giải trí - Wazzup Eps37 (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi thu hoạch chè bằng máy

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi thu hoạch chè bằng máy

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Toán lớp 9 - Bài 10: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đạ số

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin 22h (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

Đã phát
23:20
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin (15')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản Tin (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin tài chính và thị trường (5')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:30
22:30
Kênh: StarWorld - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

22:30
Kênh: SCTV8 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

22:30
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

22:30
Kênh: SCTV5 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

22:30
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

22:30
Kênh: SCTV10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy chồng - CLB Ghép bạn 10 phương (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác