bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng F: Iran - Nigeria

06:00
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
World Cup 2014 Bảng F (135')

Iran - Nigeria Phát lại

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

14:15
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:20
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin (15')

 

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng G: Ghana - Mỹ

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Thế giới banh nỉ

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
5S online  - Tập 205 (15')

Đôi bạn tri kỷ - Phần 2

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 13/14 (105')

Vòng 14: Almeria - Real Madrid

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Thế giới banh nỉ

13:50
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Monkey Thieves - Urban Exile S2 - 4 (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng G: Ghana - Mỹ

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn trẻ bốn phương (10')

Kiz city - Phần 2

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Chàng triệu phú bán than

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 3

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Nhật Bản ngày nay (50')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Chàng triệu phú bán than

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
VĐQG Tây Ban Nha 13/14 (105')

Vòng 11: Celta Vigo - Barcelona

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 3

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Thế giới banh nỉ

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Triệu phú bán than

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
World Cup 2014 (45')

Bảng H: Bỉ - Algeria

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng H: Bỉ - Algeria

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

Tập 40

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Ký sự (15')

Khám phá Việt Nam: Bản tình ca giữa đại ngàn

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Triệu phú bán than

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng H: Nga - Hàn Quốc

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
5S online  - Tập 214 (15')

Đôi bạn tri kỷ - Phần 1

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng H: Nga - Hàn Quốc

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Bằng lởm

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 4

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin (20')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 4

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:10
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng A: Brazil - Mexico

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

08:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới Châu Bản triều Nguyễn

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
5S online  - Tập 215 (30')

Đôi bạn tri kỷ - Phần 2

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng A: Brazil - Mexico

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

21:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin (20')

 

Đã phát
23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản Tin (15')

22:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn bè với Việt nam (10')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

19:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin ATGT (5')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác