bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
20:00
Kênh: STAR Cricket - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Commonwealth Bank Test Series 2015: AUS Vs NZL (240')

23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chuyện đêm muộn - Đàn ông coi trọng tình bạn (50')

Đàn ông coi trọng tình bạn

23:30
23:30
23:40
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin 2418 (55')

00:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
UEFA CL 15/16 Bảng F (105')

Bayern Munich - Olympiacos Phát lại

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chuyện đêm muộn - Đàn ông coi trọng tình bạn (40')

Đàn ông coi trọng tình bạn

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Nhìn ra thế giới - Các thành phố châu Á: Thủ đô Băng Cốc Thái Lan và TP.Xiêm Riệp Campuchia (50')

Các thành phố châu Á: Thủ đô Băng Cốc Thái Lan và TP.Xiêm Riệp Campuchia

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bạn gái là điệp... (45')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Pháp - (30')

03:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tổng hợp bóng đá Tây Ban Nha (95')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 9 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 9

05:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Vì bạn xứng đáng - (50')

05:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM (30')

Khách sạn Copacabana Palace Phần 1

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

05:45
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (90')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BAN TIN CUỘC SỐNG 24H (60')

06:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Anh (15')

07:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tâm hồn cao thượng: Đôi bàn ta... (60')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (60')

07:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao (45')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - (30')

09:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
ĐA CHIỀU (45')

Bàn về vấn đề đạo đức & nghiệp vụ của nhà báo

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Vì bạn xứng đáng - (50')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bạn gái là điệp... (45')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BẢN TIN TRƯA (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

12:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin trưa (30')

13:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
UEFA CL 15/16Bảng F (105')

Bayern Munich - Olympiacos Phát lại

13:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (20')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi (30')

Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi

14:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin (15')

15:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin (20')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (45')

15:40
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Ký sự - Bản trường ca dựng nước - Tập 2 (20')

Bản trường ca dựng nước - Tập 2

15:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Hoạt hình: Gấu Jimi và các bạn (T10) (20')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Sức khỏe của bạn (20')

16:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Gameshow (Pl) (30')

"Này Bạn, Bạn Nghĩ Sao? Số 77"

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin - HTV9 (20')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thanh niên - Những ngôi nhà bán trú nâng bước tương lai (15')

Những ngôi nhà bán trú nâng bước tương lai

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (15')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin 2418 (30')

18:20
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thị trường - (10')

18:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin kinh tế (5')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HK (30T): Bằng chứng thép... (60')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BẢN TIN TỐI (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

21:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BẢN TIN DBTT DU LỊCH (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin 22h00 - (30')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Nga - (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin buổi tối (30')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Anh (10')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin 2418 (55')

00:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
UEFA CL 15/16Bảng B (105')

CSKA Moscow - Wolfsburg Phát lại

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (30T): Bạn gái là điệp... (45')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (30')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Pháp - (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 10 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 10

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
ĐA CHIỀU (30')

Bàn về vấn đề đạo đức & nghiệp vụ của nhà báo

05:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Sức khỏe của bạn (25')

05:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM (30')

Khách sạn Copacabana Palace Phần 2/H

05:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Gameshow (Pl) (30')

"Này Bạn, Bạn Nghĩ Sao? Số 77"

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

05:45
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN SÁNG (60')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (60')

07:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao (45')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - (30')

08:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

Thời tiết đô thị

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Gameshow (Pl) (30')

"Này Bạn, Bạn Nghĩ Sao? Số 77"

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (30T): Bạn gái là điệp... (45')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN TRƯA (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

13:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
UEFA CL 15/16 Bảng B (105')

CSKA Moscow - Wolfsburg Phát lại

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin buổi trưa (15')

13:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (5')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

15:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin (20')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Phát lại (45')

15:40
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Ký sự - Bản trường ca dựng nước - Tập 3 (20')

Bản trường ca dựng nước - Tập 3

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin - HTV9 (20')

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

17:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

17:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

17:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (15')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin 2418 (30')

18:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Gameshow (Pl) (30')

"Này Bạn, Bạn Nghĩ Sao? Số 77"

18:20
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thị trường - (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HK (30T): Bằng chứng thép... (120')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
3T: Bắn Cung (15')

19:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin 22h00 - (30')

22:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

22:55
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn muốn hẹn hò - (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin tiếng Nga - (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin 2418 (55')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Pháp - (30')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Khám phá thế giới - Những công việc của người Nhật Bản - Tập 11 (50')

Những công việc của người Nhật Bản - Tập 11

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

06:05
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN SÁNG (45')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN DBTT (5')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Hạnh phúc đến mọi nhà - Điều trị chứng khô dịch khớp bằng thảo dược (15')

Điều trị chứng khô dịch khớp bằng thảo dược

07:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

07:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN DBTT ĐÔ THỊ (5')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN TRƯA (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

13:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Hạnh phúc đến mọi nhà - Điều trị chứng khô dịch khớp bằng thảo dược (15')

Điều trị chứng khô dịch khớp bằng thảo dược

13:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (15')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin Tài chính - Đầu tư - (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Talk Vietnam - Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế (45')

Truyện Kiều trong lòng bạn bè quốc tế

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (30')

15:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn muốn hẹn hò - (40')

15:40
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Ký sự - Bản trường ca dựng nước - Tập 4 (20')

Bản trường ca dựng nước - Tập 4

15:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Hoạt hình: Ban nhạc vui nhộn (T4) (20')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - Số 135 (60')

Số 135

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin ATTP (5')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Anh - (15')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin 2418 (30')

18:20
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thị trường - (10')

18:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN TỐI (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

21:05
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thị trường - (5')

21:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN DBTT DU LỊCH (5')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin 22h00 - (30')

22:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin thời tiết giả định năm 2050 - (10')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Nhật Bản đồng hành - Nhật Bản đồng hành - Số 18 (15')

Nhật Bản đồng hành - Số 18

22:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bản tin tiếng Nga - (30')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

06:05
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN SÁNG (45')

06:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN DBTT (10')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN TRƯA (15')

13:35
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN 10P CẬP NHẬT (25')

16:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
GÓC NHÌN CUỘC SỐNG (15')

Bâng khuâng cau trầu

17:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Bản tin ATTP (5')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
BẢN TIN TỐI (50')

Đã phát
23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin tiếng Anh (10')

23:05
Kênh: WarnerTV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
The Big Bang Theory (S6) (25')

Ep 18

23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
"Này Bạn, Bạn Nghĩ Sao? Số 77" (30')

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin 30p (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin tiếng Nga - (30')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin buổi tối (30')

23:00
22:40
Kênh: WarnerTV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
The Big Bang Theory (S6) (25')

Ep 17

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

22:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bananas In Pyjamas (30')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin 22h00 - (30')

21:40
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
BẢN TIN DBTT DU LỊCH (5')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ - Phần 3 (45')

Đặc vụ - Phần 3

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác