bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Ký sự (15')

Khám phá Việt Nam: Bản tình ca giữa đại ngàn

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Triệu phú bán than

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng H: Nga - Hàn Quốc

06:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 Bảng H (135')

Nga - Hàn Quốc Phát lại

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
5S online  - Tập 214 (15')

Đôi bạn tri kỷ - Phần 1

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng H: Nga - Hàn Quốc

16:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
World Cup 2014 Bảng H (120')

Nga - Hàn Quốc Phát lại

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Bằng lởm

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 4

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 4

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:10
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng A: Brazil - Mexico

06:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 Bảng A (135')

Brazil - Mexico Phát lại

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

08:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (15')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới Châu Bản triều Nguyễn

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
5S online  - Tập 215 (30')

Đôi bạn tri kỷ - Phần 2

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng A: Brazil - Mexico

16:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
World Cup 2014 Bảng A (120')

Brazil - Mexico Phát lại

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

21:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng B: Australia - Hà Lan

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

11:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng B: Australia - Hà Lan

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn trẻ bốn phương (10')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

21:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

 

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin (20')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (135')

Tứ kết

07:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (120')

Tứ kết

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Làm bạn với con (30')

Đồ chơi cho con trẻ

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng B: Tây Ban Nha - Chile

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kinh nghiệm nuôi cá diêu hồng tại miền Bắc

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (105')

Tứ kết 1

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

21:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (105')

Tứ kết 2

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin (20')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:25
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

03:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

 

04:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (120')

Bán kết

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
World Cup 2014 (105')

Bảng A: Cameroon - Croatia

07:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch (5')

 

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

09:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (120')

Bán kết

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kinh nghiệm nuôi cá diêu hồng tại miền Bắc

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

14:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (20')

 

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Vì bạn xứng đáng (50')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (105')

Bán kết 1

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

21:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (105')

Bán kết 2

22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin 22h (45')

 

23:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin (20')

 

Đã phát
23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin (20')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

 

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tiệm bánh Hoàng tử Bé (10')

Tập 40

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin 22h (45')

 

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời tiết du lịch 1 (5')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

16:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
World Cup 2014 (120')

Bảng H: Bỉ - Algeria

16:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
World Cup 2014 Bảng H (120')

Bỉ - Algeria Phát lại

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác