bản+tin+thời+sự+tổng+hợp+đêm+pl+lúc+19h+dự+báo+thời+tiết được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
20:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Band Baajaa Bride (240')

Ep 34

21:00
Kênh: SONY Max - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Baghban (180')

21:00
Kênh: Vannathirai - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Meenava Nanban (180')

23:25
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (35')

23:25
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Banshee S109: Always The Cowboy -Thị Trấn Banshee (35')

23:25
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Banshee (S1) (35')

Ep 9

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps43 (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

23:30
00:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:10
Kênh: HBO - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banshee S110: A Mixture Of Madness -Thị Trấn Banshee (0')

00:10
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bandila (40')

00:10
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banshee (S1) (55')

Ep 10

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

01:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

01:25
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banana Nite (30')

01:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Music Bank (100')

02:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

02:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
MTV URBAN (30')

04:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ (10')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

04:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 13 (45')

05:05
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (15')

05:10
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin -Thời tiết (5')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN SÁNG (30')

06:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bananas In Pyjamas (30')

06:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Band Baajaa Bride (780')

Ep 57

06:25
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bandila (45')

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:44
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Big Bugs Band (4')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự nước Lào - Tập 45: Bản nông thôn mới Căm Don

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn trẻ bốn phương (15')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (10')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 08 (30')

07:30
Kênh: CNN HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
ISIS: Inside Kobani (30')

07:36
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Big Bugs Band (5')

07:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI (10')

07:50
Kênh: STAR Cricket - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
2014/15 Commbank Test Series: AUS Vs IND (130')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:00
Kênh: Zee TV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Gurbani (30')

08:00
Kênh: Channel i - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Allahor Bani (60')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Sensasi - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tuan Rumah Pembantu Rumah (30')

Ep 17

08:30
Kênh: Zee TV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Gurbani (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Thế giới (5')

09:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tổng hợp (trực tiếp) (15')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 13 (60')

09:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Red Band Society (60')

Ep 6

09:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps43 (30')

09:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Mê hồn trận - Bánh mì (60')

09:32
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 56

09:35
09:42
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 57

10:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (Trực tiếp) (5')

10:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:04
Kênh: TV5 Monde - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
La Bande Des Minijusticiers (8')

Ep 75

10:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:37
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Big Bugs Band (4')

10:40
Kênh: STAR Cricket - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
2014/15 Commbank Test Series: AUS Vs IND (120')

11:00
Kênh: SUN TV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Sondha Bandham (30')

11:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN TRƯA (15')

11:30
Kênh: Channel i - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Shongbadpatra Bangladesh (15')

11:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Cùng bạn sống khỏe (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:05
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bàn tròn âm nhạc. Tác giả tác phẩm (55')

12:30
Kênh: CNN HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
ISIS: Inside Kobani (30')

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự nước Lào -Tập 46: Bản sắc và truyền thống

13:00
Kênh: STAR Cricket - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
2014/15 Commbank Test Series: AUS Vs IND (120')

13:02
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (10')

Ep 58

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:12
Kênh: Australia Network - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bananas In Pyjamas (S1) (18')

Ep 59

13:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

13:36
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Big Bugs Band (5')

14:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (5')

14:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Toán lớp 9 - Bài 25: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

14:00
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
DETTOL NDTV Banega Swachh India (30')

14:20
15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin văn hóa thể thao (5')

15:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tổng hợp (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banana Nite (35')

15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 14 (60')

15:15
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Suburban Secrets (20')

Ep 216

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 09 (30')

15:35
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Suburban Secrets (25')

Ep 217

16:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản Danh Sách 100 Eps11 (0')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: truTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Suburban Secrets (20')

Ep 218

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Làm bạn với con (30')

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin - HTV9 (20')

16:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn có khỏe không (20')

16:30
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
MTV URBAN (30')

16:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ATTP (5')

16:40
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN DBTT BIỂN (5')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Cùng bạn sống khỏe (30')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Đồng hành Bạn có thực tài (25')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Red Band Society (60')

Ep 6

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:13
Kênh: BabyTV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Big Bugs Band (5')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Tài chính (15')

18:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin kinh tế (10')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps43 (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 157 (30')

19:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN DBTT TỔNG HỢP (5')

20:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Band Baajaa Bride (0')

Ep 34

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (50')

20:00
Kênh: iConcerts - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Band Du Lac - Live At Wintershall (120')

20:45
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin 22h (30')

22:00
Kênh: CNN HD - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
ISIS: Inside Kobani (30')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Bán kết toàn quốc thể loại Popping & Breaking

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (45')

22:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (105')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:30
Kênh: TVB Xing He - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bangkok Walker (S2) (30')

Ep 4/53

22:45
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banana Split (60')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành số 8 "Kinh doanh cải thiện đời sống xã hội"

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 09 (30')

23:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin (20')

23:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:25
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Banshee (S1) (0')

Ep 9

23:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin cuối ngày + Chào nhập hệ (10')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:20
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

03:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
V6 du ký (30')

Khám phá Cao Bằng

03:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Mê hồn trận - Bánh mì (60')

04:55
Kênh: HBO - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Witchboard 2 -Tấm Bảng Phù Thủy 2 (45')

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời tiết Du lịch (5')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
V6 du ký (30')

Khám phá Cao Bằng

06:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin văn hóa giao thông (10')

06:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự nước Lào - Tập 46: Bản sắc và truyền thống

07:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành - Số 8: "Kinh doanh cải thiện đời sống xã hội"

07:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
5S online (15')

Tình yêu nhiều bánh

07:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 09 (30')

08:00
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin (10')

08:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bánh Ga-Tô Eps51 - 365 DaBand (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thế giới (5')

09:00
10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

14:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (10')

14:20
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
SCCTT_Tuấn Hưng 2 - Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T127 (55')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin KHKT (5')

15:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 10 (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Bán kết toàn quốc Thể loại Popping và Breaking

16:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Làm bạn với con (30')

16:35
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhìn ra tỉnh bạn (10')

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vì bạn xứng đáng (60')

17:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps43 (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 158 (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:05
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vũ điệu xanh (55')

Bán kết toàn quốcThể loại Hip hop và Free Style

21:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhật Bản ngày nay (35')

21:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành số 8 "Kinh doanh cải thiện đời sống xã hội"

21:45
22:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin 22h (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tài chính thị trường (5')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 10 (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:20
Kênh: HBO - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
The Bling Ring (Băng Trộm Hàng Hiệu) (95')

01:20
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhật Bản đồng hành (25')

Nhật Bản đồng hành - Số 8: "Kinh doanh cải thiện đời sống xã hội"

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

03:00
Kênh: MTV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
MTV URBAN (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:51
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu: Nhật Bản hiện đại P.1 (34')

07:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin buổi sáng-HTV9 (45')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (10')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Hòan thiện bản thân số 6 (35')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 10 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 7: Sự công bằng về khí hậu

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

08:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (10')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bánh Ga-Tô Eps52- Ellie Goulding (P) (30')

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Giúp ban thành công số 18 (30')

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:05
Kênh: MTV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
MTV URBAN (25')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
TT_49 - Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T128 (55')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bánh Ga-Tô Eps52- Ellie Goulding (30')

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 11 (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin - HTV9 (20')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tự hào nông dân Việt

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bạn trẻ bốn phương (15')

17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản Danh Sách 100 Eps12 (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

18:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin kinh tế và tài chính (25')

18:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin Tài chính (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 159 (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (10')

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thông điệp cuộc sống (10')

Bánh đúc có xương

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhật Bản ngày nay (50')

Nhật Bản ngày nay tập 85

21:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin 22h (30')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản Danh Sách 100 Eps12 (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 11 (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin (20')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin buổi tối-HTV1 (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:20
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu: Nhật Bản hiện đại P.1 (35')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Nông nghiệp xanh (30')

Ban TKBT nhặt phát lại

06:30
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Witchboard 2 -Tấm Bảng Phù Thủy 2 (90')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bạn trẻ bốn phương (5')

07:20
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (10')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn kỳ lạ - Tập 11 (30')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tự hào nông dân Việt

11:55
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Nhật Bản đồng hành (15')

Nhật Bản đồng hành - Số 8: "Kinh doanh cải thiện đời sống xã hội"

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

14:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
TT_50 - Tiệm bánh hoàng tử bé (230T)_T129 (55')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 12 (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (10')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản Tin Giải Trí - Wazzup Eps40 (P) (60')

19:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Tiệm bánh hoàng tử bé-Tập 160 (30')

19:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (10')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:50
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (10')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin 22h0 (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 12 (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:20
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

01:20
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 7: Sự công bằng về khí hậu

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tự hào nông dân Việt

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

08:30
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

08:30
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
EBUZZ (30')

BẢN TIN EBUZZ

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Vòng bán kết toàn quốc Thể loại Popping và Breaking

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin 22h (30')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Vũ điệu xanh (60')

Vòng bán kết toàn quốc Thể loại Hip hop và Free Style

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

03:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Pháp (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

08:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

14:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin Tài chính - Đầu tư (15')

15:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bạn trẻ bốn phương (15')

18:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Anh (15')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Bản tin tiếng Nga (30')

Đã phát
23:40
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Banshee (S1) (0')

Ep 7

23:20
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin (20')

23:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
BẢN TIN DBTT CUỐI NGÀY (5')

23:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản Tin (5')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Những người bạn lạ kỳ -Tập 08 (30')

23:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin cuối ngày (20')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin tài chính và thị trường (5')

22:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bạn hãy nói với chúng tôi (30')

22:30
Kênh: STAR Cricket - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
2014/15 Commbank Test Series H/Ls: AUS Vs IND (40')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin (45')

22:15
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin: Đời sống giải trí (15')

22:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin 22h (30')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Game show - Bạn đường hợp ý (60')

22:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bạn đường hợp ý (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác