ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

17:57
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Nuôi cua thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình liên kết 4 nhà từ giống lúa TH 3-5

Đã phát
18:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Tìm hiểu giống Ngô CP 501

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tìm hiểu giống Ngô CP 501

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tìm hiểu giống Ngô CP 501

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống lúa P6ĐB

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống lúa P6ĐB

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả đệm lót sinh học trong chăn nuôi

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống lúa P6ĐB

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả đệm lót sinh học trong chăn nuôi

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sản xuất nấm ăn tại Hàn Quốc

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả đệm lót sinh học trong chăn nuôi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phương pháp canh tác rau bằng vòm che phủ nylon

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác