ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Qúi Phi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góc nhìn từ một huyện miền núi

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góc nhìn từ một huyện miền núi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả canh tác giống ngô CP111

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góc nhìn từ một huyện miền núi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Qúy Phi

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Quí Phi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp canh tác giữ lại vườn cây cao su

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp canh tác giữ lại vườn cây cao su

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 17/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác