ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lý sâu bệnh hại lúa mùa giai đoạn đầu vụ

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi dê - Hướng mới trong chăn nuôi

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp cải tạo đất bằng cách bón phân cân đối

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp cải tạo đất bằng cách bón phân cân đối

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp cải tạo đất bằng cách bón phân cân đối

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp quản lý thủy sản mùa mưa bão

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp quản lý thủy sản mùa mưa bão

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lý sâu bệnh hại lúa mùa giai đoạn đầu vụ

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 17/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 17/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật làm đệm lót sinh học nuôi lợn quy mô hộ gia đình

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng ở Phú Thọ

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật làm đệm lót sinh học nuôi lợn quy mô hộ gia đình

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Canh tác hồ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 15/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật làm đệm lót sinh học nuôi lợn quy mô hộ gia đình

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 15/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Canh tác hồ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 15/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi cua thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 14/08/2014.
Bạn của nhà nông (0')

Canh tác Hồ Tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 14/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi cua thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 14/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Ông Ba lò sấy

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác