ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi (30')

Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn của nhà nông - (50')

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (40')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bạn của nhà nông - Số 135 (60')

Số 135

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Bạn của nhà nông - Số 135 (60')

Số 135

Đã phát
16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bạn của nhà nông - Nhìn lại 5 năm thực hiện đề án 1956 ở Đồng bằng sông Cửu Long (30')

Nhìn lại 5 năm thực hiện đề án 1956 ở Đồng bằng sông Cửu Long

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bạn của nhà nông - Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi (30')

Nâng cao công tác quản lý thị trường thức ăn chăn nuôi

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bạn của nhà nông - (50')

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bạn của nhà nông - Quản lý môi trường ao nuôi tôm (30')

Quản lý môi trường ao nuôi tôm

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bạn của nhà nông - Chăm sóc heo nái nuôi con (20')

Chăm sóc heo nái nuôi con

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bạn của nhà nông - Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện đề án 1956 ở ĐBSCL (40')

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện đề án 1956 ở ĐBSCL

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bạn của nhà nông - Chăm sóc heo nái nuôi con (15')

Chăm sóc heo nái nuôi con

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bạn của nhà nông - Chăm sóc heo nái nuôi con (25')

Chăm sóc heo nái nuôi con

16:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bạn của nhà nông - Đánh giá 1 năm đưa cây ngô biến đổi gen vào sản xuất (30')

Đánh giá 1 năm đưa cây ngô biến đổi gen vào sản xuất

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bạn của nhà nông - Quản lý môi trường ao nuôi tôm (40')

Quản lý môi trường ao nuôi tôm

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác