ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ sư chân đất

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển nghề nuôi thủy sản ở Quảng Ngãi

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển nghề nuôi thủy sản ở Quảng Ngãi

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giảm thất thoát lúa nhờ cơ giới

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp phòng trị sâu bệnh hại lúa Mùa giai đoạn làm đòng - Trổ bông

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp phòng trị sâu bệnh hại lúa Mùa giai đoạn làm đòng - Trổ bông

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển cây nho và các sản phẩm từ nho

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Biện pháp phòng trị sâu bệnh hại lúa Mùa giai đoạn làm đòng - Trổ bông

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển cây nho và các sản phẩm từ nho

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phát triển cây nho và các sản phẩm từ nho

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Qúy Phi

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác