ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sơ-ri Gò Công

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật canh tác một số rau vụ đông

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sơ-ri Gò Công

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp phòng trị bệnh cho cây Cà phê ở Sơn La

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp phòng trị bệnh cho cây Cà phê ở Sơn La

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi thỏ làm giàu

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp phòng trị bệnh cho cây Cà phê ở Sơn La

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi thỏ làm giàu

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 15/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi thỏ làm giàu

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 15/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tiến bộ trong chăn nuôi gà

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 14/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tiến bộ trong chăn nuôi gà

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 14/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 13/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tiến bộ trong chăn nuôi gà

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 13/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 13/12/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác