ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bạn của nhà nông - Một số vấn đề phát triển cây Mác Ca. (30')

Một số vấn đề phát triển cây Mác Ca.

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

Đã phát
12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bạn của nhà nông - Hiệu quả mô hình nuôi bò sữa (30')

Hiệu quả mô hình nuôi bò sữa

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

16:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Bạn của nhà nông - Phòng trị bệnh trên cây ăn quả vùng đồng bằng sông cửu long (30')

Phòng trị bệnh trên cây ăn quả vùng đồng bằng sông cửu long

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 01/10/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 01/10/2015.
Bạn của nhà nông - Phòng trị bệnh trên cây ăn quả vùng đồng bằng sông cửu long (30')

Phòng trị bệnh trên cây ăn quả vùng đồng bằng sông cửu long

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 01/10/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Bạn của nhà nông - Nuôi cá điêu hồng bằng lồng (30')

Nuôi cá điêu hồng bằng lồng

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Bạn của nhà nông - Cân bằng sinh thái trong ao tôm (25')

Cân bằng sinh thái trong ao tôm

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Bạn của nhà nông - (45')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác