ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

Kinh nghiệm nuôi cá lồng tại Thái Bình

10:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

Trồng sầu riêng tại Tây Nguyên

14:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bạn của nhà nông (185')

Những giải pháp giữ an toàn cho gia súc, gia cầm trong bão

Sắp tới
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

10:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bạn của nhà nông (180')

Hiệu quả và biện pháp canh tác giống Ngô ADI 620

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bạn của nhà nông (90')

Hiệu quả và biện pháp canh tác giống Ngô ADI 620

14:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bạn của nhà nông (185')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

Hiệu quả và biện pháp canh tác giống Ngô ADI 620

10:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bạn của nhà nông (35')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bạn của nhà nông (90')

Phương pháp canh tác rau trái vụ

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Trồng sầu riêng tại Tây Nguyên

17:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kinh nghiệm nuôi cá lồng tại Thái Bình

Đã phát
16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bạn của nhà nông (90')

Trồng sầu riêng tại Tây Nguyên

10:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bạn của nhà nông (35')

Kinh nghiệm nuôi cá lồng tại Thái Bình

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Bạn của nhà nông (60')

Kinh nghiệm nuôi cá lồng tại Thái Bình

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Trồng sầu riêng tại Tây Nguyên

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác