ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Quí Phi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật làm đệm lót sinh học nuôi lợn quy mô hộ gia đình

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Quý Phi

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Bạn của nhà nông (20')

Kỹ thuật ương cá Hồng Mỹ giống

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Qúy Phi

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ nghề trồng dâu nuôi tằm ở Lâm Đồng

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 19/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình nuôi tôm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 19/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ nghề trồng dâu nuôi tằm ở Lâm Đồng

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 19/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Những giải pháp giữ an toàn cho gia súc, gia cầm trong bão

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 18/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ nghề trồng dâu nuôi tằm ở Lâm Đồng

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 18/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Những giải pháp giữ an toàn cho gia súc, gia cầm trong bão

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác