ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Giải pháp để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh bền vững

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kinh nghiệm nuôi cá diêu hồng tại miền Bắc

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kinh nghiệm nuôi cá diêu hồng tại miền Bắc

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác giống Ngô CP 501

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác giống Ngô CP 501

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên Demon

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

 

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên Demon

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chăn nuôi gà Quí Phi

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác