ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lý bền vững rệp sáp bột hồng hại Sắn

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 13

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 13

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 14

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 14

10:20
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (30')

16:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bạn của nhà nông (55')

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 12

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 12

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ mía đường

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

16:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Bạn của nhà nông (55')

10:20
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

Gặp gỡ người nông dân sáng tạo

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 25/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 11

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 11

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu từ nuôi cá bớp

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Bạn của nhà nông (60')

Số 10

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác