ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả canh tác giống ngô CP111

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả canh tác giống ngô CP111

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ sâu khoang bằng bẫy bả chua ngọt

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình canh tác sinh thái bền vững

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Làm giàu trên đất cát khô cằn

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Đã phát
17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả canh tác giống ngô CP111

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Cây sả trên đất Tân Phú Đông

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Nuôi gà lai Ai Cập lấy trứng

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Cây sả trên đất Tân Phú Đông

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lí bệnh đốm trắng trên thanh long

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa tại miền Trung

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lí bệnh đốm trắng trên thanh long

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Quản lí bệnh đốm trắng trên thanh long

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

10:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Hiệu quả từ mô hình vac hợp tác

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trồng và bảo vệ rừng

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góc nhìn từ một huyện miền núi

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác