ban cua nha nong được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bạn của nhà nông - Tái canh cây cà phê (30')

Tái canh cây cà phê

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

Sắp tới
05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bạn của nhà nông - (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

Đã phát
10:20
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Bạn của nhà nông - Gỡ khó cho cánh đồng lớn (30')

Gỡ khó cho cánh đồng lớn

05:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Bạn của nhà nông - Gỡ khó cho cánh đồng lớn (30')

Gỡ khó cho cánh đồng lớn

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Bạn của nhà nông - Quản lý và chăm sóc lúa vụ mùa - Phần 2 (30')

Quản lý và chăm sóc lúa vụ mùa - Phần 2

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Bạn của nhà nông - (60')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Bạn của nhà nông - Quản lý và chăm sóc lúa vụ mùa - Phần 2 (30')

Quản lý và chăm sóc lúa vụ mùa - Phần 2

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Bạn của nhà nông - (55')

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Bạn của nhà nông - Số 102 (60')

Số 102

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Bạn của nhà nông - Điều tiết hoa lan nở theo ý muốn (30')

Điều tiết hoa lan nở theo ý muốn

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Bạn của nhà nông - Số 102 (60')

Số 102

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/08/2015.
Bạn của nhà nông - Số 102 (60')

Số 102

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác