ban hay noi voi chung toi được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:15
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chung sức (45')

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Talkshow (30')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

08:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Hà Nội của chúng ta: PL (30')

09:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Talkshow (15')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

09:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (25')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

Sắp tới
04:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Talkshow (30')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Hà Nội của chúng ta: PLCN (30')

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

23:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Dr Happy (15')

Thông điệp Sống chung với đái tháo đường

01:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Talkshow (30')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (20')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Talkshow (30')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

09:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Talkshow (15')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

20:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
24 giờ sống khoẻ (25')

Sống chung an toàn với bệnh Thalasemi

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Điều giản dị

21:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Hà Nội của chúng ta: PL (30')

14:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

20:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

Đã phát
21:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Chung sức (45')

09:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Hà Nội của chúng ta: Đường Nghi Tàm (45')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Ca nhạc: Chung khúc dân ca (30')

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Talkshow (45')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Rối loạn tiểu tiện ở người ĐTĐ

09:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Talkshow (25')

Amiang độc hại và trách nhiệm của chúng ta

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Hà Nội của chúng ta: PL (30')

20:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 28/06/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

17:20
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 28/06/2015.
Điều chúng mình chưa biết (10')

14:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 28/06/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác