ban hay noi voi chung toi được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
03:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi - Điều trị biếng ăn ở trẻ nhỏ (45')

Điều trị biếng ăn ở trẻ nhỏ

04:00
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
BẢO VỆ NHÂN CHỨNG T16 (60')

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 1

07:25
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
S - Việt Nam - Cầu Long Biên chứng tích lịch sử (5')

Cầu Long Biên chứng tích lịch sử

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Hà Nội của chúng ta: PL (30')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 tập) (45')

Tập 2

14:45
15:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 2

15:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phóng sự - Từ thí điểm trở thành chủ trương chung (25')

Từ thí điểm trở thành chủ trương chung

16:00
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
BẢO VỆ NHÂN CHỨNG T17 (60')

18:45
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 2

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

21:00
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
BẢO VỆ NHÂN CHỨNG T18 (60')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

01:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 Tập) (45')

Tập 1

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 2

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Bộ CHQS TP. Đà Nẵng/Quân khu 5 (40')

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng/Quân khu 5

10:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Hà Nội của chúng ta: Đường Hùng Vương (40')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 tập) (45')

Tập 3

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

15:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 3

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

18:45
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 3

21:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chung sức (45')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

00:15
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Chung sức (45')

01:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 Tập) (45')

Tập 2

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 3

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 tập) (45')

Tập 4

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

12:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phóng sự - Từ thí điểm trở thành chủ trương chung (22')

Từ thí điểm trở thành chủ trương chung

15:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 4

17:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Chung sức (60')

18:45
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 4

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

01:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 Tập) (45')

Tập 3

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 4

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Hà Nội của chúng ta: PLCN (30')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ ( 38 tập) (45')

Tập 5

15:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 5

18:45
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 5

21:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Đồ Rê Mí 2015 - Chung kết (120')

Chung kết

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

20:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

Đã phát
21:00
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
BẢO VỆ NHÂN CHỨNG T17 (60')

20:35
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

20:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
S - Việt Nam - Cầu Long Biên chứng tích lịch sử (5')

Cầu Long Biên chứng tích lịch sử

18:45
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
PHIM TQ Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 1

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Hà Nội của chúng ta (30')

16:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Tường thuật - Sao Mai 2015 - Chung kết khu vực miền Bắc (85')

Sao Mai 2015 - Chung kết khu vực miền Bắc

16:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
WTA New Haven Chung kết (120')

15:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
PHIM TQ Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 1

13:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi - Điều trị biếng ăn ở trẻ nhỏ (30')

Điều trị biếng ăn ở trẻ nhỏ

12:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim Việt Nam: Bằng chứng vô h... (60')

11:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Hà Nội của chúng ta: Đường Hùng Vương (25')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
PHIM TQ Truyền thuyết Chung Quỳ( 38 tập) (45')

Tập 1

07:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
WTA New Haven Chung kết (150')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác