ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chương trình 60 giây (60')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chương trình 60 giây (60')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bổ trợ kiến thức văn hóa (30')

Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm tạo hình từ giấy báo cũ

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

14:00
07:00
06:00
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác