ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
24 hình/giây: Động vật trong phim Hollywood (P2) (15')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tại sao Không ?: Nghệ thuật làm robot giấy (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

12:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (30')

15:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tại sao Không ?: Nghệ thuật làm robot giấy (15')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tại sao Không ?: Nghệ thuật làm robot giấy (15')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Đã phát
18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

10:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
24 hình/giây: Động vật trong phim Hollywood (P2) (15')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tại sao Không ?: Nghệ thuật làm robot giấy (15')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tại sao Không ?: Nghệ thuật làm robot giấy (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
24 hình/giây: Động vật trong phim Hollywood (P2) (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

23:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (0')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác