ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

13:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
SỐNG ĐAM MÊ; (15')

Giày Clarks (P2)

16:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
SỐNG ĐAM MÊ; (15')

Giày Clarks (P2)

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

21:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: (15')

Giày nữ Salvatore Ferragamo

10:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: (15')

Giày nữ Salvatore Ferragamo

15:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: (15')

Giày nữ Salvatore Ferragamo

18:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: (15')

Giày nữ Salvatore Ferragamo

Đã phát
18:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
SỐNG ĐAM MÊ; (15')

Giày Clarks (P2)

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Thuyền giấy - Tập 2 (60')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

11:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Thuyền giấy - Tập 1 (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:00
18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác