ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

Sắp tới
06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

Đã phát
06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 16/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 15/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 14/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 13/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 13/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Đôi giày đỏ (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 12/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 12/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 12/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Đôi giày đỏ (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 11/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 11/04/2015.
Chương trình 60 giây (60')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 11/04/2015.
Chuyện ngày xưa - Đôi giày đỏ (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác