ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:45
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

12:00
18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:10
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

08:00
16:00
18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

08:00
16:00
18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình 60 giây (120')

22:50
Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

16:00
07:45
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Giải trí: Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

11:30
10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Giải trí: Phút giây cảnh giác (90')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác