ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

02:15
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓA (30')

Số 1 - Hoa sen giấy

09:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓASố 1 (30')

Hoa sen giấy

14:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓA (30')

Số 1 - Hoa sen giấy

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Phút giây cảnh giác (90')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Chương trình 60 giây (120')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/07/2015.
Chương trình 60 giây (80')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác