ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

12:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (30')

15:40
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phút giây cảnh giác (40')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thuyền giấy - Tập 32 Bến vắng - Tập 1 (95')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác