ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

15:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Mình là phụ nữ: (90')

Nỗi lo giày cao gót

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Mình là phụ nữ: (90')

Nỗi lo giày cao gót

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 09/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 09/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 09/03/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 09/03/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Mình là phụ nữ: (90')

Nỗi lo giày cao gót

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:15
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Netviet Stories: Giấy và những đam mê (15')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác