ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (60')

Chiếc giày lọ lem tập 20

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày Lọ Lẹm tập 21

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 21

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lo lem tập 22

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (75')

Chiếc giày lọ lem tập 22

15:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lọ lem tập 23

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 20

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 19

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lọ lêm tập 19

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 18

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác