ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chương trình 60 giây (120')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (60')

Thuyền giấy Tập 1

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thuyền giấy tập 2

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (120')

Đã phát
19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Thuyền giấy tập 1

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chương trình 60 giây (80')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phút giây cảnh giác (90')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Chương trình 60 giây (120')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác