ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 1/30

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 2/30

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

Sắp tới
06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

10:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 2/30

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 3/30

02:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 1/30

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

10:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 3/30

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 4/30

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhịp điệu trẻ (30')

Nhớ từng phút giây

06:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

07:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Nhớ từng phút giây (30')

Nhớ từng phút giây

Đã phát
18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 1/30

17:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (30')

11:45
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

06:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P2) (15')

03:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

21:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

16:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (30')

11:40
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Suối nguồn yêu thương (10')

Cậu bé đánh giầy

08:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

10:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

19:45
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

16:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P2) (15')

21:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác