ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Giải trí: Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Giải trí: Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: Giày Tod's (15')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

15:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: Giày Tod's (15')

10:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: Giày Tod's (15')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
SỐNG ĐAM MÊ: Giày Tod's (60')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

15:50
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phút giây cảnh giác (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác