ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

Sắp tới
03:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chiếc giày lọ lem (60')

Tập 1/30

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Sống khác (30')

Mong manh phận giấy - Phần 1

Đã phát
19:45
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

16:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P2) (15')

21:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (30')

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tâm hồn Việt (15')

Độc đáo nghệ thuật tranh giấy

10:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

22:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
24 hình/giây: Dấu ấn của Denzel Washington (P1) (15')

20:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P3) (15')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
24 hình/giây: Nam tài tử Leonardo Dicaprio (P2) (30')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Độc đáo nghệ thuật tranh giấy

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Tâm hồn Việt (25')

Độc đáo nghệ thuật tranh giấy

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Chương trình 60 giây (29')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Chương trình 60 giây (29')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Chương trình 60 giây (29')

15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Phút giây cảnh giác (29')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác