bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
03:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Giáo dục trẻ khuyết tật (30')

Giáo dục trẻ khuyết tật

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Kiến thức gia đình: PL (20')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

Sắp tới
09:30
12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (40')

04:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (120')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (50')

23:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (30')

20:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Kiến thức gia đình (15')

Đã phát
20:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Kiến thức gia đình (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (40')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn V... (20')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - (30')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 25/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (50')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 25/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 24/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (40')

09:30
19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 23/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 23/08/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 23/08/2015.
Kiến thức gia đình: PL (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác