bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy bo tro kien thuc van hoa trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới
07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kiến thức gia đình: PL (20')

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

Đã phát
20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (40')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

09:30
19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Kiến thức gia đình (20')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Kiến thức gia đình: PLT7 (20')

03:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/07/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/07/2015.
Kiến thức gia đình (20')

00:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/07/2015.
Kiến thức cộng đồng (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác