bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Hoá... (40')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (20')

Sắp tới
12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chuyên mục kiến thức và cuộc sống - (15')

12:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kiến thức kinh tế: Xây dựng n... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn toán... (40')

15:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn lý -... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chuyên mục kiến thức và cuộc sống - (15')

13:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Toán... (40')

14:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Hoá... (40')

20:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Kiến thức gia đình (15')

03:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Kiến thức cộng đồng - Bể khí sinh học cải tiến (30')

Bể khí sinh học cải tiến

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Kiến thức gia đình: PLT7 (20')

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Kiến thức gia đình (20')

Đã phát
20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Kiến thức và cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn V... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn T... (20')

13:05
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Kiến thức cộng đồng - Bể khí sinh học cải tiến (25')

Bể khí sinh học cải tiến

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Kiến thức và cuộc sống - (15')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

13:05
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Kiến thức cộng đồng - (25')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn v... (20')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

10:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Toán... (48')

09:30
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác