bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

12:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Kiến thức kinh tế: Thấu hiểu... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn toán... (40')

15:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn lý -... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

Sắp tới
13:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Toán... (40')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Kiến thức cộng đồng - Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng (30')

Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng

14:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Hoá... (60')

15:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phổ biển kiến thức - Vai trò hoạt động TBT trong lĩnh vực môi trường (30')

Vai trò hoạt động TBT trong lĩnh vực môi trường

20:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Kiến thức gia đình (20')

00:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức cộng đồng - Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng (45')

Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức gia đình: PLT7 (20')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

15:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phổ biển kiến thức - Các tranh chấp thương mại về TBT (30')

Các tranh chấp thương mại về TBT

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức gia đình (20')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Kiến thức cộng đồng - Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng (25')

Ứng dụng công nghệ mới tại làng nghề Mỹ Đồng

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

Đã phát
14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (40')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Hoá... (40')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phổ biển kiến thức - Tổng hội Y học Việt Nam - 60 năm xây dựng và trưởng thành (30')

Tổng hội Y học Việt Nam - 60 năm xây dựng và trưởng thành

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn V... (20')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

10:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Kiến thức kinh tế: Thấu hiểu... (20')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (50')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

04:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Kiến thức kinh tế (120')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (40')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác