bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (10')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

12:35
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (10')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chương trình kiến thức và cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn V... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chuyên mục kiến thức và cuộc sống - (15')

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (20')

Sắp tới
06:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (10')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Hoá... (40')

12:35
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (10')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (40')

06:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phổ biển kiến thức - (10')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

12:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Kiến thức kinh tế: Thấu hiểu... (20')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn toán... (40')

15:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn lý -... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Kiến thức cộng đồng - Khởi nguồn cho tương lai (30')

Khởi nguồn cho tương lai

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Phổ biển kiến thức - Kinh doanh cùng người thu nhập thấp (15')

Kinh doanh cùng người thu nhập thấp

20:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Kiến thức gia đình (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/12/2015.
Kiến thức gia đình: PLT7 (20')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/12/2015.
Kiến thức gia đình (15')

Đã phát
18:05
14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (50')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

12:35
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phổ biển kiến thức - Duy trì mức sinh thấp hợp lý - Bài toán cho sự phát triển (10')

Duy trì mức sinh thấp hợp lý - Bài toán cho sự phát triển

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn... (40')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (40')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức - (15')

10:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Toán... (48')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Kiến thức gia đình: PLCN (20')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Kiến thức cộng đồng - Nâng cao năng lực sản xuất tại làng nghề Bánh đa tươi Tân Tiến (25')

Nâng cao năng lực sản xuất tại làng nghề Bánh đa tươi Tân Tiến

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức gia đình (20')

15:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phổ biển kiến thức - Các tranh chấp thương mại về TBT (30')

Các tranh chấp thương mại về TBT

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kiến thức gia đình: PLT7 (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác