bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Kiến thức gia đình /Tâm điểm HanoiTV: PLCN (20')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chuyên mục kiến thức (15')

13:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phổ biến kiến thức (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chuyên mục kiến thức (15')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phổ biến kiến thức (15')

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Kiến thức cộng đồng (28')

20:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Kiến thức gia đình (15')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Kiến thức gia đình: PL T6 (15')

20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Kiến thức gia đình (15')

Đã phát
20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Kiến thức gia đình (15')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

10:50
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phổ biến kiến thức (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Kiến thức gia đình: PL T6 (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

20:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Kiến thức gia đình (15')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

10:20
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn Toán (40')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Kiến thức cộng đồng (25')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 25/03/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống (15')

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 25/03/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác