bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (30')

10:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (20')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn T... (20')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn V... (60')

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Cây sen - Dược liệu quý (28')

Cây sen - Dược liệu quý

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Cây sen - dược liệu quý (45')

Cây sen - dược liệu quý

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Cây sen dược liệu quý (25')

Cây sen dược liệu quý

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

12:50
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 08/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 09/08/2015.
Kiến thức gia đình: PL (20')

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 09/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

Đã phát
14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn A... (50')

14:20
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn t... (20')

04:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Kiến thức kinh tế: Nghề nhân... (120')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

14:40
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Bổ trợ kiến thức lớp 9 - Môn v... (20')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

09:30
04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển (30')

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kiến thức gia đình: PL (20')

03:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kiến thức cộng đồng - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển (30')

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển

20:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Kiến thức gia đình (20')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyên mục kiến thức & cuộc sống - (15')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Kiến thức cộng đồng - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển (30')

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển I với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác