bo tro kien thuc van hoa được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Sắp tới
20:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Kiến thức gia đình (15')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Kiến thức gia đình: PL T6 (15')

20:02
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Kiến thức gia đình (18')

Đã phát
09:30
20:02
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Kiến thức gia đình (18')

14:10
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Kiến thức tiêu dùng (30')

09:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Kiến thức gia đình: PL T6 (15')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Kiến thức và cuộc sống (15')

20:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Kiến thức gia đình (15')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Kiến thức và cuộc sống (15')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Kiến thức cộng đồng (25')

00:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Kiến thức cộng đồng (30')

20:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Kiến thức và cuộc sống (15')

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Kiến thức cộng đồng (28')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Chuyên mục phổ biến kiến thức (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác