ca co theo yeu cau được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
LẦN THEO DẤU VẾT: Án mạng tháng 12 (P3) (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

06:30
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ca khúc theo chủ đề (30')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (25')

Sửa đổi BLDS 2005 theo hướng tạo đà cho DN

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Quốc hội nghe Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT - XH 2011 - 2015

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 - P3 (30')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Quốc hội nghe Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT - XH 2011 - 2015

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (90')

Quốc hội thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT - XH 2011 - 2015

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Truyền hình trực tiếp (60')

Quốc hội thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT - XH 2011 - 2015

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Lần theo dấu vết: Sát nhân đeo mặt nạ - P1 (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Sửa đổi BLDS theo hướng tạo đà cho Doanh nghiệp.

01:30
05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

10:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kinh tế (30')

Thị trường bán lẻ Việt Nam trước lộ trình thực hiện theo cam kết WTO

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Yan Cine - Sau Lễ Kết Hôn - (Tiếp Theo Tối CN) (60')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Sửa đổi BLDS theo hướng tạo đà cho Doanh nghiệp

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

14:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (23')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Việt Nam-Đất nước-Con người (25')

Buôn Ma Thuột - theo dòng ký ức

Đã phát
19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Lần theo dấu vết: Sát nhân đeo mặt nạ - P1 (15')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (23')

Sửa đổi BLDS 2005 theo hướng tạo đà cho DN

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 - P3 (30')

09:35
Kênh: VOV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Ca khúc theo chủ đề (25')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 - P2 (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Theo dòng thời sự (60')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Yoga cho nhân viên văn phòng

18:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Lần theo dấu vết: Sát nhân đeo mặt nạ - P1 (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 - P3 (30')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

09:35
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Ca khúc theo chủ đề (25')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác