ca co theo yeu cau được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
03:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
LẦN THEO DẤU VẾT (30')

Phát súng định mệnh - Phần 2

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (25')

Bài tập Zumba

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
LẦN THEO DẤU VẾT (30')

Phát súng định mệnh - Phần 2

Sắp tới
05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (25')

Bài tập Zumba

08:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

10:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Theo chiều dài đất nước - Lý Sơn - Ấn tượng đá (20')

Lý Sơn - Ấn tượng đá

04:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 525 (60')

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Thể thao - Ai sẽ là Jordan tiếp theo? (30')

Ai sẽ là Jordan tiếp theo?

17:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Thể thao - Ai sẽ là Jordan tiếp theo? (30')

Ai sẽ là Jordan tiếp theo?

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Lần theo dấu vết (30')

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Thể thao - Ai sẽ là Jordan tiếp theo? (30')

Ai sẽ là Jordan tiếp theo?

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

Đã phát
13:05
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

07:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 524 (60')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 523 (60')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập thái cực song quạt (30')

Bài tập thái cực song quạt

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
VTV kết nối - Theo chân ê kíp Chào buổi sáng (5')

Theo chân ê kíp Chào buổi sáng

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Thể dục theo mùa - (25')

19:45
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Theo chiều dài đất nước - Lý Sơn - Ấn tượng đá (30')

Lý Sơn - Ấn tượng đá

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Lần theo dấu vết (30')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 522 (60')

10:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Theo chiều dài đất nước - Nối tiếp những chiến công (20')

Nối tiếp những chiến công

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập thái cực song quạt (25')

Bài tập thái cực song quạt

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác