ca co theo yeu cau được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 1 - 2 (30')

01:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhạc theo chủ đề (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập Võ Quạt: Trúc Lâm Phiến

05:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 5 - 6 (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lần theo dấu vết: Sát nhân bí ẩn - P3 (30')

06:30
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ca khúc theo chủ đề (30')

07:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ca nhạc theo yêu cầu thính giả (30')

09:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 7 - 8 (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P1 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 9 - 10 (30')

17:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nông nghiệp xanh (30')

Nuôi thủy sản theo hướng bền vững

17:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 11 - 12 (30')

18:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P2 (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P3 (30')

21:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 13 - 14 (30')

23:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 3 - 4 (30')

Sắp tới
00:00
05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Kỹ thuật chạy bộ vì sức khỏe

05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 7 - 8 (30')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Theo dòng thời sự (60')

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 9 - 10 (30')

09:35
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Ca khúc theo chủ đề (25')

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nông nghiệp xanh (30')

Nuôi thủy sản theo hướng bền vững

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 11 - 12 (30')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 13 - 14 (30')

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 15 - 16 (30')

23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 5 - 6 (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Kỹ thuật chạy bộ vì sức khỏe

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nông nghiệp xanh (30')

Nuôi thủy sản theo hướng bền vững

05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 9 - 10 (30')

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 11 - 12 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 13 - 14 (30')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 15 - 16 (30')

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 17 - 18 (30')

21:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không mũ (90')

Chương trình giao lưu nghệ thuật: Theo dấu chân Người

23:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 7 - 8 (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Kỹ thuật chạy bộ vì sức khỏe

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Theo dấu chân Người (90')

 

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Kỹ thuật chạy bộ vì sức khỏe

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Kỹ thuật chạy bộ vì sức khỏe

Đã phát
21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 11 - 12 (30')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P3 (30')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 9 - 10 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 7 - 8 (30')

09:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 5 - 6 (30')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P2 (30')

06:30
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Ca khúc theo chủ đề (30')

05:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 3 - 4 (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài tập Võ Quạt: Trúc Lâm Phiến

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Nhạc theo chủ đề (30')

21:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 9 - 10 (30')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Lần theo dấu vết: Hành trình công lý - P3 (30')

17:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 7 - 8 (30')

13:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Hành trình theo chân Bác - Tập 5 - 6 (30')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác