ca nhac thieu nhi được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PL (20')

Sắp tới
09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PLT4 (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PLT5 (20')

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PL (20')

Đã phát
09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PL (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Ca nhạc Thiếu nhi - Nhớ ơn thầy cô (20')

Nhớ ơn thầy cô

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 21/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 20/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PLT5 (20')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 19/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 18/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PL (20')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 18/11/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác