ca nhac thieu nhi được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Sắp tới
13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Đã phát
16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi - Chúng em nhớ Bác (15')

Chúng em nhớ Bác

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc Thiếu nhi - Nhớ mãi ơn Người (15')

Nhớ mãi ơn Người

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

07:05
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc Thiếu nhi - Chúng em nhớ Bác (20')

Chúng em nhớ Bác

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi - Nhớ mãi ơn Người (15')

Nhớ mãi ơn Người

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc Thiếu nhi - Ngàn hoa dâng Bác (20')

Ngàn hoa dâng Bác

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PL (20')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác