ca nhac thieu nhi được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (25')

13:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

Sắp tới
13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (0')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (25')

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Đã phát
16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

19:15
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (25')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (0')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 17/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 17/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (25')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 16/11/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác