cam nang cua ned tap 1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phát triển bền vững (25')

Năng lượng bền vững cho vùng nông thôn

05:13
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
SV tài năng (47')

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Kỹ năng sống (15')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (20')

17:10
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Cẩm nang sống khỏe số 59: Gan nhiễm mỡ (20')

Sắp tới
03:30
06:20
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

08:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kỹ năng sống (25')

Săn học bổng

10:00
10:15
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tài năng SV (45')

11:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Năng suất - Chất lượng (10')

14:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Kỹ năng tham gia giao thông (16')

17:15
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Anh hùng nặng vai - Tập 1-2 (120')

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tìm kiếm tài năng Việt Nam (70')

Việt Nam Got Talent

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Năng suất - Chất lượng (15')

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Năng suất - Chất lượng (25')

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Dạy nghề (30')

Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X: giá trị của kỹ năng nghề

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Truyền hình Công thương (15')

Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng cho ngành cơ khí.

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Tài năng SV (45')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Tài năng SV (45')

Đã phát
15:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tìm kiếm tài năng Việt Nam (80')

11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phóng sự (15')

Trái thanh long – Tiềm năng và trở ngại

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy nghề (30')

Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ X: Giá trị của kỹ năng nghề

09:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Cẩm nang sống khỏe số 59: Gan nhiễm mỡ (25')

08:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Kỹ năng sống (20')

Nói “không” với trẻ

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phát triển bền vững (30')

Năng lượng bền vững cho vùng nông thôn

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

02:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim tài liệu (30')

Tiềm năng

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Tài năng SV (45')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác