cam nang cua ned tap 1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Vườn cổ tích (25')

Nàng tiên cá

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tài năng SV (50')

09:00
10:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc: Hoa nắng (30')

11:45
11:57
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phóng sự (3')

Đồng hành Sao Việt toàn năng

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 7

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Năng suất - Chất lượng (15')

Nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ ngân hàng

16:45
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (15')

Nâng cao sức đề kháng của con người

21:45
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

Vượt qua tổn thương về tâm lí

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Vườn cổ tích (30')

Nàng tiên cá

Sắp tới
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tài năng SV (45')

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

09:00
17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tài năng SV (45')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Kiến thức Sử - Địa (23')

Quảng Ngãi - tiềm năng di sản văn hóa biển

17:55
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Hát cùng Siêu Chíp (5')

Nắng sớm - Phần 5

22:00
Kênh: AXN - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
VIỆC NẶNG - THE RUNDOWN (115')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (25')

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

06:55
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hát cùng Siêu Chíp (5')

Nắng sớm - Phần 5

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Kiến thức Sử - Địa (30')

Quảng Ngãi - tiềm năng di sản văn hóa biển

09:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Cẩm nang sống khỏe số 63: Bệnh chốc lở (25')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
V6 du ký (30')

Kỹ năng sinh tồn

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tài năng SV (45')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tài năng SV (45')

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
V6 du ký (30')

Kỹ năng sinh tồn

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

Vượt qua tổn thương về tâm lí

17:10
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Cẩm nang sống khỏe số 63: Bệnh chốc lở (20')

18:15
Kênh: AXN - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
VIỆC NẶNG - THE RUNDOWN (115')

23:10
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Cải lương cuối tuần: Nàng Hai Bến Nghé P.1 (50')

11:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Năng suất - Chất lượng (10')

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngành than

14:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Kỹ năng tham gia giao thông (15')

Kỹ năng đưa xe vào bến đỗ

Đã phát
21:45
15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 6

11:45
09:00
08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Sao Việt toàn năng (60')

Số 2

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

21:45
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1