cam nang cua ned tap 1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Năng suất - Chất lượng (15')

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (45')

02:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc (30')

Màu nắng dịu êm

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

Kỹ năng vượt qua vùng ngập nước

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ca nhạc (30')

Màu nắng dịu êm

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 33

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Năng suất - Chất lượng (25')

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

23:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 8: Nguồn năng lượng thay thế

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (45')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 8: Nguồn năng lượng thay thế

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Ca nhạc (30')

Màu nắng dịu êm

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Sao Việt toàn năng (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 34

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Tạp chí Dân tộc và Phát triển (30')

Đắk Lắk đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (45')

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Kiến thức Sử - Địa (30')

Quảng Ngãi - Tiềm năng di sản

06:20
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Năng động du lịch Việt (10')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Năng suất - Chất lượng (15')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (10')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Kiến thức Sử - Địa (30')

Quảng Ngãi - Tiềm năng di sản

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Tài năng SV (45')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Tài năng SV (45')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Tài năng SV (45')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Tài năng SV (45')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (60')

11:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Phim trẻ (55')

Ánh nắng của tôi

15:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (10')

Đã phát
21:45
21:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Sao Việt toàn năng (60')

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Tìm kiếm tài năng Việt Nam (70')

19:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
KỸ NĂNG SỐNG SỐ 68 (30')

15:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá thế giới (45')

Những nhà kiến thiết của tương lai - Phần 8: Nguồn năng lượng thay thế

14:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Kỹ năng tham gia giao thông (15')

Chấp hành các tín hiệu giao thông đưòng thuỷ

14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 32

11:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Năng suất - Chất lượng (10')

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng

10:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Không gian xanh (10')

KTS Võ Quang Thi - nắng trong nhà phố

10:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Tài năng SV (50')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác