cam nang cua ned tap 51 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Năng động vùng đất Phương Nam (30')

Đồng Nai: Mô hình HTX quản  lý chợ

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 112 (60')

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Đại đoàn kết (15')

Nâng cao năng lực giám sát phản biện

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 113 (65')

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Đại đoàn kết (15')

Nâng cao năng lực giám sát phản biện

19:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
TQRT- Bùa vạn năng (15')

19:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Cẩm nang sống khỏe số 49: Tiêu chảy cấp (30')

Sắp tới
05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Đại đoàn kết (20')

Nâng cao năng lực giám sát phản biện

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 114 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 115 (65')

15:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
TQRT- Bùa vạn năng (15')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Việt Bắc gió ngàn - Tập 5: Đánh thức tiềm năng giàu có

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Kỹ năng sống (15')

 

07:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
TQRT- Bùa vạn năng (15')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (10')

Cao huyết áp- Một số vấn đề cần lưu ý

11:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân (25')

 Doanh nghiệp với vấn đề nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 116 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 117 (65')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (25')

Nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp trước thềm gia nhập Hiệp định TPP

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Hai nàng dâu

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (25')

Thoát khỏi nạn buôn bán người

21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Kỹ năng tham gia giao thông (15')

 

07:45
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Kỹ năng sống (15')

 

09:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp trước thềm gia nhập Hiệp định TPP

17:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Phóng sự (15')

Du lịch Bình Định Tiềm năng và thế mạnh

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp trước thềm gia nhập Hiệp định TPP

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

 

16:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Kiến thức cộng đồng (30')

Phương pháp dạy tiếng anh thông qua giáo dục kỹ năng sống

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Kiến thức cộng đồng (25')

Phương pháp dạy tiếng anh thông qua giáo dục kỹ năng sống

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phóng sự (15')

Du lịch Bình Định - Tiềm năng và thế mạnh

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phóng sự (15')

Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT trên các tuyến đường cao tốc

Đã phát
12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 111 (65')

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 110 (60')

10:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Dân số và phát triển (25')

Công tác dân số vùng ven biển Đà Nẵng

09:15
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
PHONG CÁCH SỐ: Các tính năng của smartphne (30')

21:30
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Tiềm năng Việt Nam: (30')

19:15
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Cẩm nang nội trợ: (15')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 109 (65')

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 108 (60')

17:20
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Tìm kiếm tài năng Việt - tập 27 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 107 (65')

11:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Mẹ chồng và 2 nàng dâu-Tập 106 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Phim Nàng dâu hạ môn (50')

Tập 49

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Kỹ năng thoát hiểm (20')

Thoát khỏi nạn buôn bán người

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 17/08/2014.
Phim Nàng dâu hạ môn (60')

Tập 49

20:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 17/08/2014.
Truyền hình Quân đội (30')

Lữ đoàn 405 quân khu 3 nâng cao chất lượng huấn luyện

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác