chung toi la chien si được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy chung toi la chien si trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới

Không tìm thấy chung toi la chien si trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Lữ đoàn 127/ Vùng 5 Hải Quân

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (65')

Lữ đoàn 127/ Vùng 5 Hải Quân

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác