chung toi la chien si được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (55')

 

Sắp tới

Không tìm thấy chung toi la chien si trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

 

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tôi 20: Chúng tôi là chiến sĩ (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (65')

Trung đoàn 923/Sư đoàn 371/ Quân chủng PK - KQ

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác