chung toi la chien sy được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (60')

BCHQS Bình Phước, QK7

Sắp tới
09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Chiến dịch tiêm chủng và bài học phòng dịch

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Đã phát
17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Trung đoàn 702- Binh đoàn 16

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 17/10/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác