chung toi la chien sy được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

 

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

Sắp tới
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (55')

 

Đã phát
11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tôi 20: Chúng tôi là chiến sĩ (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (65')

Trung đoàn 923/Sư đoàn 371/ Quân chủng PK - KQ

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Trung đoàn Không quân 910, Trường SQKQ, Quân chủng PK - KQ

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác