chung toi la chien sy được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Lữ đoàn 127/ Vùng 5 Hải Quân

Sắp tới

Không tìm thấy chung toi la chien sy trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (65')

Lữ đoàn 127/ Vùng 5 Hải Quân

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

09:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (50')

Bộ Chỉ huy Bộ đội  Biên phòng tỉnh Phú Yên

04:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác