chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Ấn tượng của gốm (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

03:00
04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Sính ngoại - Tập 12 (15')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 194

10:00
10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Tuscany (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Ê Đê (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Cao Lan (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 194

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Trang trí tiệc cưới (35')

16:30
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Umbria (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 194

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

02:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Lên phố - Văn minh là phải học (15')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Lên phố - Không phải tôi (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

08:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Jeh Triêng (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 195

10:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Tày (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 195

16:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 195

22:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Mông (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình “đó…đây” (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

04:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình Việt Nam online (15')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng M’nông (30')

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình đột xuất (90')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 196

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Cao Lan (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 196

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 196

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Mông (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 197

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 197

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 197

Đã phát
22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 193

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Tuscany (25')

16:25
16:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác