chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:45
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Dân số và phát triển (30')

Đà Nẵng với chương trình hỗ trợ người khuyết tật

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 62 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 23 (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 11 (30')

11:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình " AEC - Trái tim Việt Nam" - Tập 13 (15')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 63 (30')

14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình tổng hợp: EURO 2016 (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 12 (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 7 (30')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 7 (30')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 63 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 41 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thiếu nhi - Mèo Alooh - Tập 26 (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:40
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 7 (20')

21:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình đột xuất (75')

Vòng chung khảo: Khu vực phía Bắc: Hoa hậu Việt Nam 2014

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

01:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 12 (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

04:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 41 (30')

05:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông kí sự - Tập 21 (30')

05:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ -Tập 16 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 42 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ -Tập 16 (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình Măng non (25')

11:40
13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:00
16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:50
20:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 3 (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
THTT chương trình “Thử thách cùng bước nhảy” (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 24 (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Việt Nam xanh (25')

Xin đăng ký phát lại chương trình

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Việt Nam xanh (30')

Xin đăng ký phát lại chương trình

Đã phát
23:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 42 (0')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 41 (0')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Dân số và phát triển (30')

Đà Nẵng với chương trình hỗ trợ người khuyết tật

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác