chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 24 (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 12 (30')

11:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình " AEC - Trái tim Việt Nam" - Tập 14 (15')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình tổng hợp :UERO 2016 (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 14 (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 8 (30')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 8 (30')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 43 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình thiếu nhi - Làng Xì Trum P4 - Tập 2 (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:40
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 8 (20')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

01:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 14 (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

04:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 43 (30')

05:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông kí sự - Tập 23 (30')

05:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình ca nhạc (1115')

05:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ -Tập 17 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 44 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ -Tập 17 (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:00
16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 4 (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 28 (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

Đã phát
23:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 44 (0')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 43 (0')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình ca nhạc Braxin (30')

14:30
14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác