chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
02:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình thiếu nhi: Hi 5 Cùng hát cùng vui - Tập 40 (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

03:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình cộng đồng: Nhịp sống trẻ - Số 14 (30')

03:30
05:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
[Chương trình ca nhạc] Chào khán giả Việt Nam (35')

05:30
06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:30
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 109

10:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (40')

14:00
15:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 109

16:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
[Chương trình tổng hợp] Khoảnh khắc đẹp (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình giải trí: Xi nê mê - Tập 2 (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

20:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình sự kiện (90')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình thể thao (40')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

03:00
05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 110

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 110

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
[Chương trình tổng hợp] Khoảnh khắc đẹp (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
[Chương trình văn nghệ] Vầng trăng cổ nhạc 249 (45')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 111

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 111

Đã phát
23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
[Chương trình tổng hợp] Khoảnh khắc đẹp (35')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 108

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác