chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Cô gái... (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Nhịp s... (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Cải lươ... (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Hokkai... (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Ba Lan (25')

03:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình thiếu nhi: Hãy ch... (30')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trinh khoa giáo: Bản sắ... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Nhịp s... (90')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (100')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

08:30
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Gốm thê... (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Baltimore... (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình ca nhạc: Ngày toà... (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Cải lươ... (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng S’tiêng - (30')

14:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình văn hóa TP.HCM (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Mường - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Belize-Ca... (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình ca nhạc: Đảng mãi... (30')

21:00
21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (80')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Gốm thê... (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Cải lươ... (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Baltimore... (25')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (60')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Những... (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (120')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Belize-Ca... (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình ca nhạc: Đảng mãi... (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Vầng tr... (50')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Bermuda. (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Những c... (55')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Vầng tr... (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Belize-Ca... (25')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (60')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Những... (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (120')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Bermuda. (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bản sắ... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Những c... (50')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình VHNTTG: Bỉ (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:55
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 45 phút (35')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình văn nghệ: Những c... (55')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (15')

Đã phát
23:20
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình giải trí - sự kiệ... (90')

20:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
THTT: Chương trình "Hướng về b... (120')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Chương trình thiếu nhi: Chuyện... (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác