chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 46 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 17

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình VHNTTG (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông kí sự - Tập 15 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 47 (30')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc Braxin (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 17

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 17

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:45
Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 47 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin- Tập 20 (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 18

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình VHNTTG (30')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - tập 3 (30')

11:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình " AEC - Trái tim Việt Nam" - Tập 10 (15')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông kí sự - Tập 16 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 48 (30')

14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình tổng hợp: EURO 2016 (60')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 18

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

17:45
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 18

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - tập 4 (30')

08:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Chương Trình Ca Nhạc - Gala Nhạc Việt - Tập 4 (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 19

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Ban Văn nghệ - Đề nghị đăng ký tên chương trình

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 19

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 19

Đã phát
22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình 45 phút (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình HÀI (25')

20:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình: Vượt lên chính mình (30')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 16

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 16

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 46 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác