chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

00:30
01:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
02:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

02:30
02:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng K‘ho (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Norway - Phần 02 (25')

03:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình cộng đồng: Nhịp sống trẻ - Số 4 (30')

04:00
04:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Sống thử

05:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 54 (30')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
06:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 54 (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

08:30
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 39

10:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tổng hợp - Bộ sưu tập Ánh sáng đêm (30')

10:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Norway - Phần 03 (25')

11:40
12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (40')

13:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
14:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 55 (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Raglay (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Sán Chí (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 39

16:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tổng hợp - Gốm thêu (35')

17:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

17:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Ông Hành

18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 01 (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình giải trí: Runningman - Tập 45 (90')

19:50
20:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình giải trí - sự kiện :Người bí ẩn (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

02:00
02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Pako (30')

02:30
03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Norway - Phần 03 (25')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 55 (30')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 55 (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 40

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tổng hợp - Gốm thêu (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 01 (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 56 (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Mường (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 40

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 02 (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tổng hợp - Gốm thêu (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

01:20
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình văn hóa TP.HCM (70')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Pako (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 01 (25')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 56 (30')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 56 (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 41

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:00
10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 02 (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình khoa giáo: Học làm giàu - Tập 57 (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Mường (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 41

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tổng hợp - Nơi lắng nghe dân (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Paris - Phần 03 (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 42

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 42

Đã phát
23:30
23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Sống thử

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Chương trình VHNTTG - Norway - Phần 03 (25')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác