chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Bổ trợ... (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Sài Gòn... (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Kịch: S... (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Ê đê - (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Anh quốc (25')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình khoa giáo : Nghệ... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Tượng đà... (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (100')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (120')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lễ trưở... (30')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Ba Lan (25')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình Hài 30 phút: (30')

Mỗi ngày một chuyện vui Tập 04

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Giọng hò... (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Vầng tr... (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Tày - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình Hài 30 phút: (30')

Mỗi ngày một chuyện vuiTập 04

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lãnh đạ... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Bắc Âu (25')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình 60 giây (60')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Thành ph... (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Nghệ sỹ... (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Bổ trợ... (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lễ trưở... (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Vầng tr... (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Ba Lan (25')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình khoa giáo : Nghệ... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Giọng hò... (35')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (120')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Đao - (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Jeh Triêng - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lãnh đạ... (30')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Bắc Âu (25')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 05

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Thành ph... (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Nghệ sỹ... (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Ê Đê - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Cao Lan - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 05

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Ánh sán... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Các thị t... (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:55
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 45 phút (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Nghệ sỹ... (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Bổ trợ... (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lãnh đạ... (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Nghệ sỹ... (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Bắc Âu (25')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình khoa giáo : Nghệ... (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Thành ph... (35')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (120')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Ánh sán... (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Các thị t... (25')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 06

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Nghệ t... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình văn nghệ: Nghệ sỹ... (50')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 06

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Phụ kiệ... (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Cầu Mosta... (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Chương trình khoa giáo: Bổ trợ... (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 07

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
"Chương trình Hài 30 phút: Mỗi ngày một chuyện vui" (30')

Tập 07

Đã phát
23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (80')

21:00
20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình ca nhạc: Giọng hò... (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình VHNTTG: Ba Lan (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình tổng hợp: Lễ trưở... (35')

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (45')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác