chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Salon cho phòng khách (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

01:50
02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình văn nghệ - Vầng trăng cổ nhạc 251 (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Raglay (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Carlsbad New Mexico (25')

04:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình Việt Nam online (15')

04:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình khoa giáo - Mê Kong kí sự - Tập 58 (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 5 (15')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 6 (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Xê Đăng (30')

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình đột xuất (45')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình thiếu nhi - Lucky Luke - Tập 22 (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 171

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Vẻ đẹp của thuyền (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cleveden, Martinique (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiêng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình khám phá - Mê Kong kí sự - Tập 59 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình văn nghệ - Vầng trăng cổ nhạc 252 (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình ca nhạc Braxin (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Mường (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 171

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Trang sức bằng kẽm (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cộng hòa Séc (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 171

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình hài (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Vẻ đẹp của thuyền (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình văn nghệ - Vầng trăng cổ nhạc 252 (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng H’rê (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cleveden, Martinique (25')

04:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình Việt Nam online (15')

04:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình khoa giáo - Mê Kong kí sự - Tập 59 (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 6 (15')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (100')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 7 (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng M’nông (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình thiếu nhi - Lucky Luke - Tập 23 (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 172

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Trang sức bằng kẽm (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cộng hòa Séc (30')

11:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình " AEC - Trái tim Việt Nam" - Tập 31 (15')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình đột xuất (60')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (300')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình khám phá - Mê Kong kí sự - Tập 60 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Pako (30')

14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tổng hợp :EURO 2016 (60')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Chăm (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 172

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

16:25
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cordoba (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 172

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình hài (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chương trình khoa giáo - Bây giờ làm sao - Tập 26 (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Trang sức bằng kẽm (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Ê Đê (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cộng hòa Séc (25')

04:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình Việt Nam online (15')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 7 (15')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình khoa giáo - Bây giờ làm sao - Tập 26 (30')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 8 (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Xê Đăng (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 173

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

10:00
10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cordoba (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiêng Dao (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Mường (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 173

16:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tổng hợp - Ngôn ngữ của gối (35')

16:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình thiếu nhi (15')

16:30
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Damascus (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 173

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình hài (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

01:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

02:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng J’rai (30')

04:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình Việt Nam online (15')

04:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 8 (15')

06:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI: Việc làm - Tập 9 (5')

06:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

08:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình đột xuất (45')

08:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

08:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 174

10:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Thái (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Dao (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Raglay (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Sán Chí (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 174

16:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Khmer (60')

16:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình đột xuất (45')

17:30
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình GTSP (30')

CUỐI TUẦN CỦA BLOGER- số 8

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
"Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui" (10')

Tập 174

22:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Chương trình tiếng Bana (30')

Đã phát
22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình tiếng K’ho (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình văn nghệ - Vầng trăng cổ nhạc 252 (45')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình tiếng H’mông (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình đột xuất (55')

20:55
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 45 phút (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình hài (25')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 170

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chương trình VHNTTG - Cleveden, Martinique (25')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác