chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình tổng hợp (20')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Khách sạn Royal Palm (25')

04:30
05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình ca nhạc (40')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 51 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Khách sạn Old Catacrat (25')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

16:30
18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Alta - Lisbon (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:40
21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình giải trí - Phong cách xì tin - Tập 6 (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 51 (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông ký sự - Tập 31 (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình tổng hợp (20')

02:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 19 (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Khách sạn Old Catacrat (25')

04:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 51 (30')

05:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình khám phá - Mê Kông ký sự - Tập 31 (30')

05:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình ca nhạc (40')

05:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ - Tập 21 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 52 (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình cộng đồng - Nhịp sống trẻ - Tập 21 (30')

08:00
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình Âm nhạc 168 (55')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình Măng non (25')

11:40
12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 12G-HTV9 - HTV giới thiệu (30')

14:00
16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình tổng hợp - HTV giới thiệu (35')

18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Tây Nam Trung Quốc (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:50
19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
THTT chương trình nông nghiệp (75')

20:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Truyền hình Quân đội (30')

Đề nghị đăng ký tên chương trình phát sóng

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 8 (30')

21:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC - ĐÊM PHONG CÁCH CHÂU Á - PHẦN 2 (75')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 4 (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

23:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 52 (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình tổng hợp (20')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình VHNTTG - Alta - Lisbon (25')

04:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
An sinh xã hội (10')

Hiệu quả của chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình ca nhạc (1120')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình giải trí - Phong cách xì tin - Tập 6 (30')

14:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình văn hóa TP.HCM (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Đã phát
22:30
22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình đột xuất (90')

Tường thuật AFF Suzuki Cup 2014: Indonesia - Lào

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chúc bé ngủ ngon (10')

Người dẫn chương trình

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình HÀI (25')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 19 (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình VHNTTG - Khách sạn Old Catacrat (25')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1