dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Cuộc hành trìnhkỳ diệu (Unexpected journey) (0')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Thiên nhiên diệu kỳ - Phần 4

19:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (0')

Sắp tới
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

Đã phát
04:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Cuộc hành trình kỳ diệu (Unexpected journey) (120')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Thiên nhiên kỳ diệu - Phần 3

21:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Cuộc hành trình kỳ diệu (Unexpected journey) (120')

16:45
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (5')

14:55
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
The Kite Runner - Người Thả Diều (Drama) (125')

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (35')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Thiên nhiên diệu kỳ - Phần 2

07:53
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu + Roll (37')

04:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Thiên nhiên kỳ diệu - Phần 1

17:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Dọc đường đất nước + Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

15:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Chuyện ngày xưa - Chiếc gương diệu kỳ (30')

15:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (0')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Chuyện ngày xưa - Chiếc gương diệu kỳ (30')

19:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (0')

04:27
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (43')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác