dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

CNKD số 706

Sắp tới
03:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

00:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

Đã phát
11:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

18:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

15:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

19:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Ẩm thực: Cá diêu hồng hấp muối (20')

16:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (35')

17:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 14/12/2014.
Dọc đường đất nước + Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

15:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 14/12/2014.
Ký sự (15')

Ký ức miền Tây: Cánh diều tuổi thơ

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 13/12/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác