dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (100')

20:45
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
TQRT Diệu kế (20')

Sắp tới
13:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
TQRT Diệu kế (25')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

00:45
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
TQRT Diệu kế (20')

04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

10:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

11:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (75')

Đã phát
08:30
18:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 14/09/2014.
Khoa học công nghệ - Điều diệu kỳ của lớp mang (0')

17:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 14/09/2014.
Dọc đường đất nước + Khoảnh khắc kỳ diệu (30')

18:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 11/09/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

09:50
Kênh: HBO - Thứ 3, ngày 09/09/2014.
The Kite Runner - Người Thả Diều (Drama) (130')

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 09/09/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (35')

01:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 09/09/2014.
Cánh diều tuổi thơ - Chuột đồng quê tôi (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác