dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:45
Sắp tới
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

 

21:30
03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Khám phá thế giới (50')

Thế giới kỳ diệu của loài giáp xác

Đã phát
04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

 

10:45
01:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

16:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (45')

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

13:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thanh Liêm - Liều thuốc diệu kỳ (60')

19:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thư giãn cuối tuần - Đôi môi kỳ diệu (60')

11:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thanh Liêm - Liều thuốc diệu kỳ (60')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thanh Liêm - Liều thuốc diệu kỳ (60')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Dàn hợp xướng kỳ diệu

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

 

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Dàn hợp xướng kỳ diệu

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thanh Liêm - Liều thuốc diệu kỳ (30')

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác