dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

 

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 13/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 14/20

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 15/20

Sắp tới
13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 14/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 15/20

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 16/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 15/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 16/20

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 17/20

04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Chiếc nón kì diệu (50')

 

Đã phát
21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 14/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 13/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 12/20

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 13/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 12/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 11/20

04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

 

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 12/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 11/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 10/20

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 11/20

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 10/20

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Điều ước diệu kỳ (60')

Tập 9/20

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Vừng ơi mở cửa ra (25')

Cánh diều mơ ước

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác