dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 8

04:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (50')

04:27
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (43')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 9

18:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

Sắp tới
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 2

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 3

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 4

Đã phát
11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 8

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 7

15:47
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (58')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 7

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (35')

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 6

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 6

17:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Dọc đường đất nước + Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Sự kỳ diệu của những cánh dù

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (65')

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 5

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 5

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 4

18:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác