dieu ky dieu được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 5

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (65')

Sắp tới
04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Sự kỳ diệu của những cánh dù

17:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Dọc đường đất nước + Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

Đã phát
11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 5

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 4

18:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (10')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 4

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 3

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 3

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 2

16:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (45')

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 2

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Khoảnh khắc kỳ diệu (35')

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 1

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Những điều kỳ diệu của thực vật - Phần 1

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Chiếc nón kỳ diệu (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác