gia dinh tai tu so 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (20')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

Sắp tới
21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Giải đáp thắc mắc về chế độ dinh dưỡng ở người bệnh đái tháo đường.

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Giải đáp thắc mắc về chế độ dinh dưỡng ở người bệnh đái tháo đường.

Đã phát
10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

09:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (25')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

14:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ẩm thực VN - Dinh dưỡng phòng... (10')

11:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (20')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Dinh dưỡng và an toàn của mắm cá

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Sống chung với ĐTĐ: (30')

Tại sao chế độ dinh dưỡng lại quan trọng với người đái tháo đường.

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác