giong hat viet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy giong hat viet trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới

Không tìm thấy giong hat viet trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Kinh tế (30')

Con giống ngoại chi phối ngành nông nghiệp Việt Nam

10:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 16/11/2014.
Kinh tế (25')

Con giống ngoại chi phối ngành nông nghiệp Việt Nam

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác