Hào khí ngàn năm

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 22:05 01/12/2016 - 22:10 01/12/2016
Mô tả: Vua Lý Thái Tông làm lễ Cáo thắng trận ở nhà Thái Miếu

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày