hh huyen thoai san co ggo tap 48 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T3) - Ca nhạc (60')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 32 (30')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Phạm Tuân huyền thoại một anh hùng (35')

10:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Huyền thoại Iljimae - Tập 18 (30')

12:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T4) - Nhạc phim (60')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 33 (30')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T4) - Ca nhạc (60')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 33 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
PHIM TÀI LIỆU: Huyền thoại hoa Lêkima (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T5) - Nhạc phim (60')

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Huyền thoại đoàn tàu

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 34 (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T5) - Ca nhạc (60')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 39 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 34 (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T6) - Nhạc phim (60')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 35 (30')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T6) - Ca nhạc (60')

10:45
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Epic - Trận Chiến Huyền Thoại (100')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T7) - Nhạc phim (60')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Đã phát
18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 32 (30')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T3) - Nhạc phim (60')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 39 (30')

10:30
07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 31 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 38 (30')

02:30
00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T2) - Ca nhạc (60')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim tài liệu (40')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 31 (30')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T2) - Nhạc phim (60')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác