hh huyen thoai san co ggo tap 48 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 7: Xẻ dọc Trường Sơn

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 7: Xẻ dọc Trường Sơn

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 20/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 7: Xẻ dọc Trường Sơn

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 8: Tiền tuyến gọi

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 30 (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 8: Tiền tuyến gọi

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 8: Tiền tuyến gọi

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 10: Trường Sơn ngàn dặm

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 10: Trường Sơn ngàn dặm

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 10: Trường Sơn ngàn dặm

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 11: Vượt qua sự bất tận

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 11: Vượt qua sự bất tận

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 11: Vượt qua sự bất tận

Đã phát
20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 6: Trên đỉnh ý chí

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 6: Trên đỉnh ý chí

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 30 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 29 (30')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 19/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 6: Trên đỉnh ý chí

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 5: Mở đường

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 5: Mở đường

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 18/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 5: Mở đường

09:54
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 17/08/2014.
Ca nhạc: Huyền thoại mẹ (43')

15:11
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Ca nhạc: Huyền thoại mẹ (34')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 30 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 29 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 16/08/2014.
Huyền thoại Chima(PL2) - Tập 28 (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 15/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 4: Miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 15/08/2014.
Phim tài liệu (30')

Nơi huyền thoại bắt đầu - Tập 4: Miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác