hh huyen thoai san co ggo tap 51 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 37 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 29 (30')

10:15
10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 38 (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

12:30
14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 39 (30')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 30 (30')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 4: Sức mạnh nâng bước chân người lính

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T1) - Ca nhạc (60')

02:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (15')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 30 (30')

10:30
11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T2) - Nhạc phim (60')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 31 (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 5: Những người lái xe Trường Sơn

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T2) - Ca nhạc (60')

02:30
06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 38 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 31 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 39 (30')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T3) - Nhạc phim (60')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 32 (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T3) - Ca nhạc (60')

12:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Huyền thoại Lý Tiểu Long (T4) - Nhạc phim (60')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 6: Sứ mệnh lớn, chiến trường lớn

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 7: Muôn trái tim cùng nhịp đập

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Đã phát
19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 3: Đấu trí trên đường Trường Sơn

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 29 (30')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 3: Đấu trí trên đường Trường Sơn

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 28 (30')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 3: Đấu trí trên đường Trường Sơn

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: Muôn nẻo đường Trường Sơn

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 39 (30')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Phim Hoạt hình: Huyền thoại Chima - 28 (30')

17:30
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Tạp chí huyền thoại (20')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 38 (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: Muôn nẻo đường Trường Sơn

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 37 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Phim hoạt hình: Huyền thoại Chima - 27 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 36 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác