hh huyen thoai san co ggo tap 51 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: Muôn nẻo đường Trường Sơn

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 09 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 10 (30')

08:30
10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 10 (30')

11:00
14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 11 (30')

16:30
18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 12 (30')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 11 (30')

20:30
Sắp tới
07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 11 (30')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Huyền thoại Iljimae - Tập 9 (60')

12:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thạnh Phú điểm khởi đầu con đường huyền thoại (30')

16:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thạnh Phú điểm khởi đầu con đường huyền thoại (30')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 12 (30')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 12 (30')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 13 (30')

06:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 31 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 31 (30')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 32 (30')

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 33 (30')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 8: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Đã phát
20:30
18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 10 (30')

11:00
07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: Muôn nẻo đường Trường Sơn

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 9 (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 1: Những người mở đường Trường Sơn

18:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Huyền thoại Chima(PM) - Tập 11 (30')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 9 (30')

14:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 10 (30')

10:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Huyền thoại Chima(PL3) - Tập 09 (30')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 1: Những người mở đường Trường Sơn

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim HH: Huyền thoại Chima - 8 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1