hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Âm nhạc đêm khuya (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Trái tim định mệnh (T25) - Ca nhạc (60')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thế Giới Dj _ Nguyễn Nhạc (60')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

02:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc (25')

Đồng dao trên đồi

02:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc (30')

MV ca nhạc: Tháng 10 Hà Nội

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Kimmese

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (50')

04:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc (30')

Bài ca gửi đảo xa

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

04:35
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Clip ca nhạc (20')

04:50
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII (15')

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tin âm nhạc (5')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Thênh thang phố hát (60')

06:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc: Ngũ cung quê hương (30')

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc (45')

Hà Nội và tôi

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Hồ sơ âm nhạc - POP PROFILE EPS02 Katy Perry (30')

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc (30')

Sắc màu tình yêu - Phần 1

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc: Tiếng vọng từ đỉnh núi (30')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (P) (30')

10:05
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Trang âm nhạc tuổi hồng (20')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

12:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc trẻ (15')

14:00
14:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc: Hát với giai điệu bốn phương (60')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc Việt Nam (30')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (30')

14:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc: Ru mãi ngàn năm (30')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Lời chào âm nhạc (30')

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

20:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ EPS40 (P) (30')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Ca nhạc - Cây cầu dừa (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trái tim định mệnh (T26) - Ca nhạc (0')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trái tim định mệnh (T47) - Ca nhạc (0')

02:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nữ hoàng sắc đẹp (T5) - Ca nhạc (0')

02:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Phim 16 (30')

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (50')

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

04:35
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Clip ca nhạc (20')

04:50
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII (15')

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tin âm nhạc (5')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trò chuyện âm nhạc (45')

05:20
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Du lịch âm nhạc (35')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

05:55
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Du lịch âm nhạc (5')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Hà Nội mến yêu 1 (60')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Kim

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Những nốt nhạc xinh (25')

06:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tạp chí âm nhạc (55')

Tạp chí âm nhạc - Số 5

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ EPS40 (30')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc: Đằm thắm tình yêu Hà Nội (30')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

10:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trang âm nhạc tuổi hồng (20')

10:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc: Hương rừng (30')

11:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Quà tặng âm nhạc (5')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

14:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc trẻ (30')

14:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

15:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Việt Nam (5')

15:10
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Du lịch âm nhạc (10')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc (35')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - YAN VPOP20 EPS39 (60')

17:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Lời chào âm nhạc (30')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ EPS40 (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (30')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Ca nhạc - Bác Ba Phì thời @ (60')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trò chơi âm nhạc (70')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Những nốt nhạc xinh (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Trái tim định mệnh (T27) - Ca nhạc (60')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhạc Phim 16 (30')

02:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Âm nhạc và cuộc sống

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Hà Nội mến yêu 2 (60')

06:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc: Thức dậy đI em (30')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Âm nhạc và cuộc sống

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc: Cội nguồn (30')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ EPS40 (30')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - WE10 EPS39 (60')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc trong phim (30')

13:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Còn mãi với thời gian (P141) (0')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (30')

14:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Lời chào âm nhạc (0')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

22:45
00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Trái tim định mệnh (T28) - Ca nhạc (60')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thế Giới Dj _ Nguyễn Nhạc (60')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (30')

10:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

18:30
19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 18 (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Ca nhạc: Hương quê (30')

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Ca nhạc (35')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

17:05
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Những nốt nhạc xinh (25')

Trường TH Thới Bình - Cần Thơ

03:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Kim

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Đã phát
22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Người làm nhạc (60')

Ca sỹ Kimmese

20:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc - WE10 EPS39 (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

17:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc (30')

Hà Nội tháng 10

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc: Trời xanh và nỗi nhớ (phần 2) (30')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc - VBLOCK (30')

15:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc - OAPs (15')

15:10
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Du lịch âm nhạc (35')

14:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (30')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Nhạc Việt Nam (30')

14:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tọa đàm thơ và nhạc: Nhớ về Hà Nội (60')

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Ca nhạc trẻ (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác