hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Kpop on air Số 71

02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Radio tình yêu Số 45

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Thư ký của Romeo Số 71

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC GHI HÌNH (65')

Yêu em

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc: Tình quê nỗi nhớ (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

07:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (20')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Thư ký của Romeo Số 71

09:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc: Bài ca Hà Nội (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (40')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Yeah1 on stage số 50

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc: Tình quê (30')

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (55')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (35')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

Radio tình yêu Số 46

22:20
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Ca nhạc (30')

22:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 18/04/2015.
Tạp chí âm nhạc (55')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Thư ký của Romeo Số 71

02:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Yeah1 on stage số 50

04:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (30')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Radio tình yêu Số 46

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC GHI HÌNH (65')

Ký ức thời hoa lửa

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (30')

07:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (20')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Radio tình yêu Số 46

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (40')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Yeah1 Countdown số 71

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc: Thức dậy đI em (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (65')

21:05
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (55')

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Ca nhạc (40')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

Yeah1 on stage số 51

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Radio tình yêu Số 46

02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Yeah1 Countdown số 71

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Yeah1 on stage số 51

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

07:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (25')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc : Jazz Việt (30')

09:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (30')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc: Kỷ niệm Trường Sơn (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (40')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (45')

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc: Về miền sông nước (30')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

15:30
18:30
21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Ca nhạc (35')

01:30
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
MV ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Ca nhạc: Văn Chương nghiệp chèo Đoài (30')

07:00
09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Ca nhạc: Hồn quê (30')

14:30
15:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Ca nhạc: Nhớ quê (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Ca nhạc: THỔN thức đàn Brook (30')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Ca nhạc: Ký ức miền đông (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Ca nhạc: Bài ca Trường Sơn (30')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Ca nhạc: Ký ức Hà Nội (30')

14:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Ca nhạc: Nơi tình yêu bắt đầu (20')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Ca nhạc: Nơi ấy một tình yêu (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: (20')

14:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Ca nhạc (30')

Đã phát
22:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
HÀNH TRÌNH TRI THỨC VIỆT (15')

Ngô Hồng Quang sáng tạo từ âm nhạc dân gian

22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

Thư ký của Romeo Số 71

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc (40')

16:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc (30')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (60')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc: Hòa nhạc thính phòng Giao hưởng (35')

14:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc: Tình trong câu hát (30')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

Radio tình yêu Số 45

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc (40')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc (30')

10:05
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc (30')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 17/04/2015.
Ca nhạc: Cỏ mềm (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác