hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
NHẠC MỚI 146 (25')

00:55
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thư viện âm nhạc (20')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (30')

02:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc (35')

Khúc hát biển cả

02:45
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Nhạc không lời Việt Nam (75')

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (45')

04:00
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc chào bình minh (45')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc (30')

Thổn thức

04:45
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Nhạc mở đầu - quốc ca (5')

04:45
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Nhạc không lời (5')

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Nhạc hiệu - nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

04:50
05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (60')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Tin âm nhạc (5')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc (30')

Giấc mơ tìm về

07:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - VBLOCK (15')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc: Vui mùa ấm no (30')

07:30
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
NHẠC MỚI 146 (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc: Giai điệu tình yêu (30')

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (45')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc: Cội nguồn (30')

11:05
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Nhạc không lời quốc tế (25')

11:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Xa lộ âm nhạc (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

12:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

12:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - Còn mãi với thời gian (P175) (60')

13:05
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Âm nhạc với bạn và tôi (55')

13:15
Kênh: VTC10 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Sức sống âm nhạc: Số 62 (15')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chuyên đề âm nhạc :Nốt son ở lại (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chương trình ca nhạc Braxin (30')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (30')

15:20
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc dân tộc :Gửi tình vào đất (30')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc: Liên hoa nhạc Á – Âu (30')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 424 (60')

16:15
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thường thức âm nhạc/Nhận diện âm nhạc (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Xa lộ âm nhạc (30')

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Lời chào âm nhạc (45')

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

19:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (15')

19:15
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (55')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
VALY ÂM NHẠC 146 (25')

00:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc dân tộc :Quê hương ngày mới (30')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (30')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (25')

Ngày trở về

02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (30')

Thổn thức

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

03:20
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc dân tộc :Sắc màu âm nhạc (30')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (30')

Giấc mơ tìm về

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 9 (60')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (60')

05:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - KHÔNG GIAN KÝ ỨC S2 TẬP 08 (45')

07:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc :Như cây thông xanh (45')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (25')

Mùa lá vàng rơi

07:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - VBLOCK (15')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

07:30
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
VALY ÂM NHẠC 146 (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

09:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thế giới âm nhạc (25')

09:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc: Xuân yêu thương (phần 2) (30')

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 9 (45')

09:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - KHÔNG GIAN KÝ ỨC S2 TẬP 08 (45')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc: Nơi tình yêu bắt đầu (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (30')

15:20
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc dân tộc :Tình ca trên biển (30')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc: Giai điệu tình yêu (30')

18:30
19:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 10 (55')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc (15')

22:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc - KHÔNG GIAN KÝ ỨC S2 TẬP 08 (45')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (30')

01:30
02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc (30')

Giấc mơ tìm về

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (60')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc (30')

Mùa lá vàng rơi

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 10 (60')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc (60')

07:00
07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc (25')

Pha lê tím

07:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - VBLOCK (15')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc: Hương quê (30')

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thế giới âm nhạc (40')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - KHÔNG GIAN KÝ ỨC S2 TẬP 08 (45')

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 10 (45')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc: Nhớ bến sông quê (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc phim (30')

10:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc :Biển ơi hãy lên tiếng (30')

12:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc Việt Nam (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - NHẠC CHỌN LỌC (60')

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

14:30
14:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc :CLB Tiếng hát truyền hình (45')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (30')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
MV ca nhạc (30')

Xuân thật gần

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc phim (30')

19:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (15')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Tập 11 (55')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tạp chí âm nhạc (60')

Số 1

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Hòa nhạc thính phòng (25')

Hòa nhạc thính phòng

04:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
CHÚNG TÔI LÀ PHỤ NỮ - "GIẢI TRÍ-ÂM NHẠC" - SỐ 25 (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

10:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
CHÚNG TÔI LÀ PHỤ NỮ - "GIẢI TRÍ-ÂM NHẠC" - SỐ 25 (30')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Hòa nhạc thính phòng (30')

Giới thiệu đêm nhạc Toyota Classic

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Hòa nhạc thính phòng (30')

Giới thiệu đêm nhạc Toyota Classic

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Người làm nhạc (30')

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân

Đã phát
23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

23:10
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc :HTV - Thành phố tình ca (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Trò chơi âm nhạc (60')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (55')

19:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp (15')

17:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Lời chào âm nhạc (30')

16:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Sức sống âm nhạc: Số 61 (15')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc: Xuân yêu thương (30')

15:10
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Du lịch âm nhạc (10')

15:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Nhạc Việt Nam (5')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc - THỰC ĐƠN VPOP (30')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc - Ca nhạc (30')

14:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Ca nhạc :Sắc màu âm nhạc (40')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác