hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

02:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Nhạc Việt Nam chọn lọc (180')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc: Hoa nắng (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc (30')

09:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc: PL T6 (30')

10:10
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Lời chào âm nhạc - Số 58 (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc (40')

12:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc Việt Nam (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim hoạt hình LARVA & nhạc chọn lọc (120')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc: Pl T6 (30')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Ca nhạc (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Nhạc phim (30')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim Larva và nhạc chọn lọc (15')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

Sắp tới
02:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Nhạc chọn lọc (180')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

08:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Hoạt hình NB (48T): Chiến binh âm nhạc (60')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc (30')

10:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 43 (25')

10:10
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Lời chào âm nhạc - Số 59 (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc (40')

12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc: Áo lụa vàng (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim Larva & nhạc chọn lọc (120')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Ca nhạc (30')

17:20
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Lời chào âm nhạc - PL (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:00
23:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Nhạc Việt Nam chọn lọc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
CA NHẠC (PL) (30')

"Yeah1 Countdown số 77"

04:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
CA NHẠC (PL) (30')

"Yeah1 on stage số 57"

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc (60')

06:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc: Yan Vpop20 tập 22 (30')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 468 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc (30')

09:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc: Yan Vpop20 tập 22 (60')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc (40')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc: Nhạc chọn lọc (45')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc: Vblock (45')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 43 (30')

18:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
CTLPN-giải trí-âm nhạc 41 (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Ca nhạc: Nhạc chọn lọc (30')

01:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
CTLPN-giải trí-âm nhạc 41 (30')

07:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
CTLPN-giải trí-âm nhạc 40 (30')

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
CTLPN-giải trí-âm nhạc 41 (30')

Đã phát
20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc: Những giọng ca vàng (phần 1) (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Larva & nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc (30')

14:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Nhạc chọn lọc (45')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc (40')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc: Xa khơi (30')

09:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc: Bâng khuâng mùa hè (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc (30')

08:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
VALY ÂM NHẠC 163 (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 467 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác