hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Âm nhạc đêm khuya (30')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 48"

01:30
02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 68"

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (50')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 69"

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

04:50
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII (15')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tin âm nhạc (5')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc: Tự tình dòng sông (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhac (30')

07:00
07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 69"

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới - P2 (30')

10:05
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Trang âm nhạc tuổi hồng (20')

10:10
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC: Họa mi hót trong mưa (45')

10:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (40')

11:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Xa lộ âm nhạc (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

12:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:15
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Sức sống âm nhạc: Số 99 (15')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 67"

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc trẻ (15')

14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (45')

14:30
14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Nhạc Việt Nam (30')

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc: Về miền ca dao (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 48"

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Xa lộ âm nhạc (30')

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Đi và gặp (90')

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Cường với kế hoạch phổ cập âm nhạc cho trẻ

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Thư ký của Romeo Số 68"

22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc (30')

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 69"

02:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 67"

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (50')

04:30
04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 48"

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

04:50
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII (15')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tin âm nhạc (5')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:20
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Du lịch âm nhạc (35')

05:55
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Du lịch âm nhạc (5')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (25')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

08:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 68"

09:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (25')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (30')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới -P3 (30')

10:05
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Trang âm nhạc tuổi hồng (20')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (30')

10:30
11:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Quà tặng âm nhạc (5')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc (40')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 68"

14:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc trẻ (30')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tạp chí âm nhạc (45')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Ca nhạc: Ngũ cung quê hương (30')

15:00
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Nhạc Việt Nam (5')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 69"

15:10
Kênh: VOV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Du lịch âm nhạc (10')

16:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Sức sống âm nhạc: Số 99 (15')

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Đi và gặp (90')

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Cường với kế hoạch phổ cập âm nhạc cho trẻ

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Trò chơi âm nhạc (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 68"

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 68"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 68"

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc (60')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc: Dịu dàng sắc xuân (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 68"

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc: Cho anh gặp em (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc (30')

11:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc (40')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 68"

14:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc: Nhịp điệu cao nguyên (20')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Ca nhạc (30')

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Đi và gặp (90')

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Cường với kế hoạch phổ cập âm nhạc cho trẻ

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Kpop on air Số 69"

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 68"

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
MV ca nhạc (20')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 68"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 69"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 69"

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Ca nhạc: Âm thanh mùa xuân (30')

11:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Đi và gặp (120')

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Cường với kế hoạch phổ cập âm nhạc cho trẻ

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

14:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Ca nhạc: Cội nguồn (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Trạm chờ xe buýt Số 68"

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Vui khỏe cùng sao: (15')

Nhạc sỹ -Ca sỹ Lương Bằng Quang

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Thư ký của Romeo Số 69"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Ca nhạc: Câu hát ngày xuân (30')

09:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Ca nhạc: Trăng nước quê hương (30')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Ca nhạc: Thức dậy đI em (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Ca nhạc: Dòng sông và thành phố (30')

Đã phát
22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Yeah1 Countdown số 69"

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Ca nhạc (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

18:30
18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

16:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Sức sống âm nhạc: Số 98 (30')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Ca nhạc: Gửi về quan họ (30')

15:10
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Du lịch âm nhạc (35')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Ca nhạc: Ký ức miền đông (30')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Nhạc Việt Nam (30')

14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Ca nhạc (55')

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Ca nhạc trẻ (15')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 68"

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác