hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Âm nhạc đêm khuya (30')

23:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca Nhạc: Gió Thoảng Trong Tim (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

00:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Trái tim định mệnh (T18) - Ca nhạc (60')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Thế Giới DJ - Nguyen Nhac (60')

00:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

01:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

01:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - REW 16 (30')

02:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Kha Ly (35')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Phim 16 (P) (30')

02:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC PHIM 16 (P) (30')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (0')

Quê tôi

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 102 (15')

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 104 (15')

03:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

03:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

04:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc chào bình minh (VOV3) (50')

04:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (40')

Ảo ảnh

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

04:35
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Clip ca nhạc (20')

04:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

04:50
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII (15')

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng (15')

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:15
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Tin âm nhạc (5')

05:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 163 (15')

05:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

06:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Vang mãi bài ca 23/9 (60')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Nghệ sĩ Cường Seven

06:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - REW 16 (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - ROCK 16 (P) (30')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (30')

Tình ca quê hương

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc: Chung khúc dân ca (30')

07:45
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca Nhạc: Hoài Niệm (35')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (30')

Gởi ngàn lời yêu - Phần 2

08:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 104 (15')

09:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca Nhạc: Gió Thoảng Trong Tim (35')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc: Nhớ xứ Đoài (30')

09:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc dân tộc/Việt Nam - (25')

10:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
NHẠC MỚI 128 (25')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

10:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - HẠT GIỐNG ÂM NHẠC 17 (30')

10:05
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Trang âm nhạc tuổi hồng (20')

10:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - RA ĐA 123 TẬP 28 (15')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

12:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc trẻ (15')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - REW 16 (30')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca Nhạc: Khi Giấc Mơ Về (30')

14:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - HẠT GIỐNG ÂM NHẠC 17 (30')

14:30
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Việt Nam (30')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

15:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc: Giấc mơ bình yên (30')

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 387 (60')

16:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 153 (15')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Kha Ly (30')

16:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Lời chào âm nhạc (30')

18:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Người làm nhạc (0')

Nghệ sĩ Cường Seven

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

18:30
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (15')

20:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ TẬP 39 (P) (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:40
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Họ đang làm gì? (5')

Nhạc sỹ Trần Lập

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc (40')

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Ca nhạc - BÁNH GA-TÔ TẬP 39 - Văn Mai Hương (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 163 (15')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
NHẠC MỚI 128 (25')

00:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Trái tim định mệnh (T19) - Ca nhạc (60')

00:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

01:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

01:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC THEO CHỦ ĐỀ (30')

02:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc:Hoài Niệm (35')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Tạp chí âm nhạc

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

02:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC THEO CHỦ ĐỀ (30')

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 101 (15')

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

03:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Nghệ sĩ Cường Seven

03:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 104 (15')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (30')

Nguồn sống

04:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

05:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 163 (15')

06:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

06:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Thế Giới DJ - Nguyen Nhac (60')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Hát cho cuộc đời (60')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 388 (60')

06:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - ACOUSTIC 28 (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC PHIM 16 (30')

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (30')

Nguồn sống

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

07:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ TẬP 39 (30')

07:55
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Thế giới âm nhạc (25')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc: Gió Thoảng Trong Tim (35')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (25')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 101 (15')

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (30')

Ký ức tình yêu - Phần 1

08:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

09:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 153 (15')

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc: Khi Giấc Mơ Về (35')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Tạp chí âm nhạc

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
VALY ÂM NHẠC 128 (25')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

10:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC THEO CHỦ ĐỀ (30')

10:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc: Tiếp bước anh hùng (30')

10:35
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Tố Như (30')

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Quê hương - hai tiếng ân tình

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc (30')

Nghệ sĩ tháng

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

16:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc: Hoài Niệm (30')

16:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - YAN VPOP20 TẬP 38 (60')

17:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Lời chào âm nhạc (30')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ TẬP 39 (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

19:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - HẠT GIỐNG ÂM NHẠC 17 (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Trò chơi âm nhạc (65')

Trò chơi âm nhạc

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Sắc màu các dân tộc (25')

Tiếng nhạc tình yêu của người Pa Cô

23:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Tố Như (30')

23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Ca nhạc - SỐ 6 MAY MẮN TẬP 39 (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

00:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Trái tim định mệnh (T20) - Ca nhạc (60')

00:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

01:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

01:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 163 (15')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Phim 16 (30')

01:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC PHIM 16 (30')

02:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Gió Thoảng Trong Tim (35')

02:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - REW 16 (30')

03:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

03:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 102 (15')

03:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 104 (15')

03:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 101 (15')

04:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

04:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

04:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

05:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 168 (15')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 165 (15')

05:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

06:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - JPOP 23 (30')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Đoản khúc Thu Hà Nội (60')

06:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - NHẠC THEO CHỦ ĐỀ (60')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Sắc màu các dân tộc (30')

Tiếng nhạc tình yêu của người Pa Cô

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc: Bến nước tình yêu (30')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - KPOP 28 (30')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Khi Giấc Mơ Về (35')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

08:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

09:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - MVs/ZOOM/BOOM/MẸO HAY 180 (30')

09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Tố Như (35')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc: Tình quê (30')

10:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - SỐ 6 MAY MẮN TẬP 39 (30')

10:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - RA ĐA 123 TẬP 28 (15')

10:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - MVs/ZOOM/BOOM/MẸO HAY 180 (15')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - 100 ĐỘ TẬP 39 (30')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - WE10 TẬP 38 (60')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc trong phim (30')

13:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Còn mãi với thời gian (P141) (0')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - BÁNH GA-TÔ TẬP 39 - Văn Mai Hương (30')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Nhạc Trẻ Số 9 (30')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

14:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - HẠT GIỐNG ÂM NHẠC 17 (30')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - MVs/ZOOM/BOOM/MẸO HAY 180 (30')

15:45
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc chọn lọc (40')

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

16:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 104 (15')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 153 (15')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Gió Thoảng Trong Tim (30')

16:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 164 (15')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

17:40
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Lời chào âm nhạc (0')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

22:45
23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 169 (15')

23:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca Nhạc: Nhạc Trẻ Số 9 (30')

23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

23:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Trái tim định mệnh (T21) - Ca nhạc (60')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Sắc màu các dân tộc (25')

Tiếng nhạc tình yêu của người Pa Cô

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca Nhạc: Khi Giấc Mơ Về (35')

02:45
05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca Nhạc: Tiếng Hát Tố Như (35')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca Nhạc: Nhạc Trẻ Số 9 (35')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

10:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca Nhạc: Ngọt Ngào Điệu Lý (30')

14:30
15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Ca Nhạc: Khi Giấc Mơ Về (30')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 17 (30')

19:55
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Người làm nhạc (40')

Nghệ sĩ Cường Seven

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Những nốt nhạc xinh (25')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Ca nhạc: Tình yêu tôi hát (30')

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Ca nhạc: Ngọn lửa Điện Biên (35')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

11:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Nghệ sĩ Cường Seven

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Những bông hoa nhỏ (20')

Những nốt nhạc xinh - CLB Sóc nhí

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Những nốt nhạc xinh (30')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Đã phát
22:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Người làm nhạc (15')

Nghệ sĩ Cường Seven

20:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - WE10 TẬP 38 (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

19:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 105 (15')

19:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

18:00
Kênh: VOV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Báo giờ/Nhạc logo (15')

17:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - RA ĐA 123 TẬP 28 (P) (15')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - Ca nhạc (60')

16:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 167 (15')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca Nhạc: Như Mây Xuống Phố (30')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - Nhạc tổng hợp số 170 (15')

16:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 96 (15')

16:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Ca nhạc - I LOVE VPOP 102 (15')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác