hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 25 (25')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 13"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 90"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc (20')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - Bài ca dâng Bác (30')

Bài ca dâng Bác

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - (30')

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.16 (15')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.16

07:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc: Hát trên những tuyê... (30')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 13"

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Talk Vietnam - Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam (45')

Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

09:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc: Cỏ mềm (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - Bài ca đất nước (40')

Bài ca đất nước

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.16 (15')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.16

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 12"

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (45')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 90"

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - Đất nước tình yêu (30')

Đất nước tình yêu

15:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc: Khát vọng bầu trời (30')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Nhạc Phim (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc: Tình quê nỗi nhớ (30')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Talk Vietnam - Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam (45')

Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 13 14 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 13 14

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Ca nhạc - Lời ca dâng Bác (30')

Lời ca dâng Bác

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Dân ca nhạc cổ - Bác là vạn niềm tin (30')

Bác là vạn niềm tin

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
CA NHẠC (PM) (30')

"Kpop on air Số 90"

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc - (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 12"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc (20')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Từ trên đỉnh núi (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc - (30')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

08:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

PLSố 1

08:05
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Tuyển tập âm nhạc (70')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

09:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc : Hát về Người – Hồ Chí Minh (35')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Suối đàn then (30')

09:55
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc dân tộc (25')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc - Ký ức mùa thu (40')

Ký ức mùa thu

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Hát về thời hoa đo... (30')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 90"

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

14:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Tuyển tập âm nhạc (30')

14:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

PLSố 2

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

15:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Hát về Tổ quốc tôi (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Giai điệu tổ quốc (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 15 16 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 15 16

20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

PMSố 3

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Lời chào âm nhạc (45')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Chuyện của họ Số 13"

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc (45')

23:10
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Ca nhạc: Hát về thời hoa đo... (20')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
CA NHẠC (PM) (30')

"Thư ký của Romeo Số 90"

23:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Nhạc chọn lọc (15')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc - (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc: Tự hào thành phố... (125')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 13"

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc (20')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc - (30')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 90"

08:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Giải trí VN: Ca nhạc: Việt Nam... (30')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 13"

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc: Mùa thu cách mạng (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc - Bài ca mùa thu (40')

Bài ca mùa thu

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (45')

14:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc: Việt Nam chân trời... (40')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 90"

15:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Giải trí VN: Ca nhạc: Việt Nam... (60')

15:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (75')

PLSố 3

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 17 18 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 17 18

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Trò chơi âm nhạc - (55')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 13"

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
CA NHẠC (PM) (30')

"Yeah1 Countdown số 91"

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc - (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 13"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc: Hồn quê (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc - (30')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 90"

08:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Dân ca nhạc cổ - (30')

PLSố 2

09:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

Số 2

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 13"

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

Số 3

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc: Giai điệu quê hương (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc - Non nước đẹp trời thu (40')

Non nước đẹp trời thu

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 13"

14:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

PLSố 3

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 91"

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Ca nhạc: Tình đất (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 19 20 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 19 20

20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

PLSố 3

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Kpop on air Số 91"

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
CA NHẠC (PM) (30')

"Chuyện của họ Số 13"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ca nhạc: Tình trong câu hát (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Ca nhạc: PL sáng (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ca nhạc: Tình quê nỗi nhớ (30')

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ca nhạc: Bài ca dâng Bác (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Ca nhạc: Tình quê (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Ca nhạc: Bài ca quê hương (30')

Đã phát
22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Dân ca nhạc cổ - Thắp sáng niềm tin (30')

Thắp sáng niềm tin

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Yeah1 on stage số 60"

21:55
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc - Nhớ mãi ơn Người (20')

Nhớ mãi ơn Người

21:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Talk Vietnam - Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam (45')

Ryan Duy Hùng và tình yêu với âm nhạc Việt Nam

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Chương trình ca nhạc (60')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 11 12 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 11 12

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc: Tình đất (30')

17:20
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Lời chào âm nhạc - PL (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 90"

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc (30')

14:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim ca nhạc Việt Nam: Hạnh ph... (45')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 90"

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác