hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc chọn lọc (360')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - (30')

01:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc 32 (25')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Diễn đàn Văn học nghệ thuật - Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng (50')

Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng

02:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - Nuối tiếc tình xưa (30')

Nuối tiếc tình xưa

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc: HTV - Tiếng hát ướ... (125')

04:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc (45')

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - Nụ cười còn mãi (30')

Nụ cười còn mãi

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc (30')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 523 (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - (30')

06:30
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc 32 (35')

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.50 (15')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.50

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

07:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - Hát mãi bản tình ca (30')

Hát mãi bản tình ca

07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc (45')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Diễn đàn Văn học nghệ thuật - Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng (40')

Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng

08:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - (35')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (30')

số 18: Những boyband nổi tiếng một thời Phần 1

09:05
Kênh: MTV - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
GALA NHẠC VIỆT 6: CÂU CHUYỆN T... (55')

09:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc : Đằm thắm tình yêu Hà Nội (30')

10:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
VALY ÂM NHẠC 152 (25')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc: Cùng dòng chảy 2 (30')

10:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhịp điệu trẻ - Nhạc khúc sôi động (35')

Nhạc khúc sôi động

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - Ngày xưa hoa tím (40')

Ngày xưa hoa tím

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.50 (15')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc P.1-T.50

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

14:20
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc: Liên hoan tiếng hát... (40')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Dân ca nhạc cổ - Trọn tình yêu thương (30')

Trọn tình yêu thương

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
CA NHẠC Đất nước bên bờ sóng (30')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - (20')

17:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Lời chào âm nhạc - Số 154 (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc: Về miền sông nước (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 31 32 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 31 32

19:05
Kênh: MTV - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
GALA NHẠC VIỆT 6: CÂU CHUYỆN T... (115')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Trò chơi âm nhạc - (55')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc - Đất nước bên bờ sóng (25')

Đất nước bên bờ sóng

22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Dân ca nhạc cổ - Nhịp cầu yêu thương (30')

Nhịp cầu yêu thương

23:10
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Ca nhạc: Tuyển tập âm nhạc (30')

23:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Hậu trường âm nhạc: Hậu trường... (15')

23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc chọn lọc (360')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
VALY ÂM NHẠC 152 (25')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc - (30')

01:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc 33 (25')

02:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc (45')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc: Giai điệu tổ quốc (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc - (30')

06:30
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc 33 (35')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc: Tình yêu Hà Nội (30')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc: Ký ức Hà Nội (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

12:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc - Còn mãi với thời gia... (60')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PLT4 (20')

13:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chuyên đề âm nhạc: Nốt son ở... (50')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
VALY ÂM NHẠC 152 (30')

15:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc (60')

15:20
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chuyên đề âm nhạc: Tìm hiểu... (30')

15:25
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
MV ca nhạc - Quà tặng thời gian (30')

Quà tặng thời gian

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc: Đằm thắm tình yêu Hà Nội (30')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Lời chào âm nhạc (30')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Ca nhạc: Hương quê (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 33 34 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 33 34

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Truyền hình trực tiếp - Ga la mở màn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa Moonsoon 2015 (110')

Ga la mở màn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa Moonsoon 2015

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhạc chọn lọc (360')

00:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc dân tộc: Tình ca trên... (30')

01:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc 34 (25')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tạp chí âm nhạc - (50')

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (30')

số 18: Những boyband nổi tiếng một thời Phần 1

03:20
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc dân tộc: Rền vang tiê... (30')

05:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc (25')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 524 (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc 34 (35')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

08:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VALY ÂM NHẠC 152 (60')

08:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hậu trường âm nhạc: Hậu trường... (15')

08:25
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc: Như cây thông xanh (45')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc: Ký ức miền đông (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi: PLT5 (20')

15:20
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc dân tộc: Tiếng đàn b... (55')

15:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (60')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ca nhạc: Nơi ấy một tình yêu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Kpop On Air Số 96"

01:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc 1 (25')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Sắc Màu Âm Nhạc Số 18"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Thư Ký Của Romeo Số 96"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc: Bài ca dâng Bác (30')

06:30
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc 1 (35')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Chuyện Của Họ Số 18"

07:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (10')

số 17: Giám khảo cuộc thi The Voice US

08:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc - (60')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Thư Ký Của Romeo Số 96"

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc: Nồng nàn cao nguyên (30')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Kpop On Air Số 96"

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pl) (60')

"Sắc Màu Âm Nhạc Số 18"

15:09
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Văn hoá Công an nhân dân - Ca nhạc Bản tình ca người lính (26')

Ca nhạc Bản tình ca người lính

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca nhạc: Tình thắm duyên quê (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pm) (60')

"Sắc Màu Âm Nhạc Số 19"

22:55
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Dân ca nhạc cổ - (20')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ca Nhạc (Pm) (30')

"Kpop On Air Số 96"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ca nhạc: Dòng sông quê hương (30')

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (30')

số 18: Những boyband nổi tiếng một thời Phần 1

Đã phát
23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc (45')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Diễn đàn Văn học nghệ thuật - Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng (40')

Nhạc cổ điển và vấn đề tiếp cận công chúng

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Dân ca nhạc cổ - Hoài cổ (25')

Hoài cổ

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Lời chào âm nhạc (20')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 29 30 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 29 30

17:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc: Giới thiệu tác phẩm mới (30')

17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Lời chào âm nhạc (30')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Nhạc Phim (30')

15:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc: Khát vọng Hà Nội (30')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc - (40')

15:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc : Ca nhạc (30')

14:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc: Đảng mãi trong tim... (60')

13:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Ca nhạc: Hát về Người - Hồ... (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác