hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:13
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Gõ cửa trái tim số 44: MV về các nhóm nhạc (47')

00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sự lựa chọn của thiên thần (T93) - Ca nhạc (60')

01:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc (25')

02:26
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc: Về dưới mái nhà (34')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Người làm nhạc (30')

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Những nốt nhạc xinh (25')

 

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

07:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc (25')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:29
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc: Những bài ca không quên (34')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc: Như hoa hướng dương (29')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc (30')

Hà Nội và tôi

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc (25')

19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Trò chơi âm nhạc (65')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Những nốt nhạc xinh (30')

 

23:32
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Ca nhạc: Như hoa hướng dương (28')

Sắp tới
00:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Sự lựa chọn của thiên thần (T94) - Ca nhạc (60')

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhạc Phim 14 (30')

01:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc (25')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

07:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc (25')

07:59
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc: Những bài ca không quên (36')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc: Như hoa hướng dương (24')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:30
14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (30')

14:37
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc trẻ số 6 (32')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

16:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Ca nhạc (25')

22:45
00:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

00:30
01:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc (25')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tạp chí âm nhạc (50')

 

02:27
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc: Những bài ca không quên (34')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Phim 14 (30')

05:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (60')

07:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Theo Chủ Đề (30')

07:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc (25')

08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc: Như hoa hướng dương (36')

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

09:29
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc trẻ số 6 (37')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (30')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc: Những bài ca không quên (28')

16:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Ca nhạc (25')

18:30
19:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (30')

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Khung trời mùa thu

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Những bông hoa nhỏ (20')

Những nốt nhạc xinh -  Số 36

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Hòa nhạc thính phòng (25')

Thính phòng giao hưởng

22:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Ca nhạc (75')

Quê hương của tôi

Đã phát
23:30
16:50
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc (25')

16:31
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (29')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc (40')

Cây đàn Điện Biên

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (30')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc: Những bài ca không quên (30')

10:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Hạt Giống Âm Nhạc 16 (P) (30')

09:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Âm Nhạc Muôn Màu (Vpop+) (15')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc (30')

Quê hương của tôi

09:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nhạc Tổng Hợp (30')

08:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ca nhạc (30')

Quê tôi

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác