hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

01:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
thế giới âm nhạc 1 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 82"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 82"

03:15
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
thế giới âm nhạc 3 (45')

04:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Đi và gặp (30')

Gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Cường với kế hoạch phổ cập âm nhạc cho trẻ

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 5"

05:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
[Chương trình ca nhạc] Chào khán giả Việt Nam (35')

06:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
thế giới âm nhạc 1 (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

08:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Hoạt hình NB (48T): Chiến binh âm nhạc (60')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
thế giới âm nhạc 3 (45')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 5"

10:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 36 (25')

10:10
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Lời chào âm nhạc - Số 70 (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 82"

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc: Mùa thu cách mạng (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Nhạc chọn lọc (45')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 82"

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ca nhạc: PL (30')

17:20
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Lời chào âm nhạc - PL (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
thế giới âm nhạc 1 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Yeah1 on stage số 58"

23:30
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Nhạc chọn lọc (360')

00:15
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 36 (25')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 5"

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Thư ký của Romeo Số 82"

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 1 (45')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 58"

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

07:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Ca nhạc: Hát trên những tuyến đường (30')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 3 (45')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

15:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Ca nhạc: Kỷ niệm mùa hè (30')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (60')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
[Chương trình văn nghệ] Vầng trăng cổ nhạc 249 (45')

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

00:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Nhạc chọn lọc (360')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (45')

04:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

08:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Nhạc chọn lọc (30')

09:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 4 (45')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
[Chương trình văn nghệ] Vầng trăng cổ nhạc 249 (50')

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Nhạc chọn lọc (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (60')

01:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (45')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 5 (45')

10:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 46 (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
thế giới âm nhạc 6 (60')

Đã phát
23:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 5"

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
thế giới âm nhạc 3 (60')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc: (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 4"

15:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc (30')

14:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc: CLB Tiếng hát truyền hình (45')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc: Tráng khúc sau chiến tranh (30')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Nhạc chọn lọc (45')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 82"

12:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc Việt Nam (60')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác