lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tình khúc vượt thời gian (20')

Hương tình cũ

01:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Màu của tình yêu - T12 (60')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập 64

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 8

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 11

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 12

03:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Lưu bút ngày xanh

04:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 1 (30')

04:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Ca nhạc (25')

Câu chuyện tình tôi.

07:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Màu của tình yêu - T13 (60')

08:40
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tình khúc thế kỷ (20')

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Cổng làng tự truyện (15')

Mộc bản -  tinh hoa tiền nhân

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 11

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 16

11:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 1 (15')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 12

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 31/102

13:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Màu của tình yêu - T14 (60')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 8

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Dân ca Nam Bộ (30')

Tình quê trong câu hát lý

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 16

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 13

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 32/102

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
PHIM TRUYỆN: Tình yêu đam mê - Tập 13 (60')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 14

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Nhiệt tình thái quá

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 65

19:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Màu của tình yêu - T15 (60')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 127

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 33/102

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

21:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 1 (15')

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tình khúc vượt thời gian   (25')

Niệm khúc cuối

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Màu của tình yêu - T13 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập 65

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 13

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 14

03:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
KHÚC TÌNH CA: Hà Nội thu nhớ (30')

04:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 2 (30')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

07:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Màu của tình yêu - T14 (60')

08:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG: Phố núi tình yêu (30')

08:40
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tình khúc thế kỷ (20')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 13

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 17

11:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 2 (15')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 14

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 32/102

13:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Màu của tình yêu - T15 (60')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
KHÚC TÌNH CA: Hà Nội thu nhớ (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 17

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim cuối tuần (105')

Lão hà tiện vui tính

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 15

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 33/102

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
PHIM TRUYỆN: Tình yêu đam mê - Tập 14 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 16

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 66

19:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Màu của tình yêu - T16 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 34/102

21:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
HÀI: E-mail tình yêu - Phần 2 (15')

22:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
KHÚC TÌNH CA: Hà Nội thu nhớ (15')

00:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Người làm nhạc (60')

Vũ Thắng Lợi - tình ca đất nước

01:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Màu của tình yêu - T14 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập 66

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 15

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 16

05:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim cuối tuần (100')

Lão hà tiện vui tính

07:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Màu của tình yêu - T15 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 15

10:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim cuối tuần (105')

Lão hà tiện vui tính

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 18

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 16

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 33/102

13:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Màu của tình yêu - T16 (60')

15:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 1

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 18

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Trọn vẹn nghĩa tình 

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 17

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 34/102

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 18

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 67

19:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Màu của tình yêu - T17 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Đêm miền yên tĩnh - P1 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 35/102

20:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

21:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Đêm miền yên tĩnh - P2 (60')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 1

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập 67

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vũ trụ vận hành như thế nào - Phần 8: Siêu tân tinh

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (20')

Trọn vẹn nghĩa tình

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 2

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 68

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 9

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 2

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập  68

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 9

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Vitamin tình yêu - Tập 9

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 3

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

18:55
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Đắp xây tình yêu thương

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập  69

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Truyền hình trực tiếp (85')

Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 10

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Ký sự (15')

Khám phá Việt Nam: Bản tình ca giữa đại ngàn

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 3

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim nước ngoài (45')

Mối tình đầu - Tập 69

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 10

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Vitamin tình yêu - Tập 10

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Vietnam Discovery (30')

Khám phá rừng tràm nguyên sinh và triết xuất tinh dầu tràm

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Việt Nam (45')

Xin lỗi tình yêu - Tập 4

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 70

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 11

Đã phát
22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 8

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 32/102

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 126

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim ngắn (35')

Chuyện tình Paris - Tập 18

19:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Màu của tình yêu - T14 (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập  64

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 12

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 31/102

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 11

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
PHIM TRUYỆN: Tình yêu đam mê - Tập 12 (60')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 15

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Người tử tế (20')

Ấm tình đồng đội

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 7

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác