lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tây thi tình sử - TQ(38) (60')

Tập 12/38

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

00:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

Đèn xanh cho tình bạn Số 42

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 47

02:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG: Lời tỏ tình của mùa xuân (5')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 48

03:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (10')

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

03:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Chương tình tiếng Mường (30')

04:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

Mùa yêu đầu tiên Số 3 01/03/2015 04:30 CA NHẠC (PL) Radio tình yêu Số 39"

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 47

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 48

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM VN Hương Tình (30T) (60')

Tập 7_phần 1,2,3

12:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tình yêu và thù hận (150 tập) (75')

T. 52

13:05
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P1) (75')

13:50
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (10')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 49

17:00
18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 50

18:45
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Góc cuộc sống: Tình yêu với chữ Việt cổ (15')

19:30
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P2) (75')

20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Chuyến tàu tình yêu (40')

PL

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 8_phần 1,2,3

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:40
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tình yêu và thù hận (150 tập) (110')

T. 114, 115

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

Radio tình yêu Số 39

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

Đèn xanh cho tình bạn Số 42

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 49

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 50

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (20')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Chương tình tiếng Chăm (30')

04:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
GAMESHOW (PL) (90')

Mùa yêu đầu tiên Số 3 02/03/2015 04:30 CA NHẠC (PL) Radio tình yêu Số 39"

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P1) (60')

08:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Gadget Man (S2) (30')

Chuyên gia về thiết bị tinh xảo (Phần 2)

08:30
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Gadget Man (S2) (30')

Chuyên gia về thiết bị tinh xảo (Phần 2)

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 49

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 50

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

13:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P2) (75')

14:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Gadget Man (S2) (30')

Chuyên gia về thiết bị tinh xảo (Phần 2)

14:30
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Gadget Man (S2) (30')

Chuyên gia về thiết bị tinh xảo (Phần 2)

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 29 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 51

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 52

20:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 30 (60')

21:50
23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 51

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 52

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P2) (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 51

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 52

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 30 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 53

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 54

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 31 (60')

21:50
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 1 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 2 (60')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 31 (60')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 32 (60')

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Cuộc chiến với nhân tình - TL(34) (60')

Tập 26/34

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

Radio tình yêu Số 39

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 7_phần 1,2,3

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

19:30
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Đừng phụ tình đời (HPCL - P1) (75')

19:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Giai điệu tình yêu - HQ(114) (60')

Tập 96/114

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tây thi tình sử - TQ(38) (60')

Tập 12/38

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Hương Tình (30T) Tập 13 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tây thi tình sử - TQ(38) (60')

Tập 11/38

14:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Giai điệu tình yêu - HQ(114) (60')

Tập 95/114

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Cuộc chiến với nhân tình - TL(34) (60')

Tập 27/34

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Hương Tình (30T) (60')

Tập 6_phần 1,2,3

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác