lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chuyện đễ đùa khó nói (60')

Hôn nhân không tình dục

23:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Cơn Mưa Tình Yêu_(HQ_30T)_Tập 23 (60')

23:00
23:00
23:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
HẬN TÌNH LƯƠNG CHÚC - PHẦN 1,2 (30')

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 27 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Dr Happy: (30')

Vô sinh do không có tinh trùng

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 23/25

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Vacin cuộc sống (30')

Tình yêu giới trẻ

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

Giấc mơ tình yêu_Tập 23

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chương tình tiếng Thái (30')

04:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Hương tình - T11 (60')

05:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
MỘNG MINH TINH (24')

07:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 110

08:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
The Gadget Show (S18) (30')

Chuyên mục về thiết bị tinh xảo

08:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 12

08:30
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
The Gadget Show (S18) (30')

Chuyên mục về thiết bị tinh xảo

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 24/25

10:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Hương tình - T12 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

12:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 11

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

12:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 12

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 25/25

14:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
The Gadget Show (S18) (30')

Chuyên mục về thiết bị tinh xảo

14:30
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
The Gadget Show (S18) (30')

Chuyên mục về thiết bị tinh xảo

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 6 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

16:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Hương tình - T13 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
HẬN TÌNH LƯƠNG CHÚC - PHẦN 1,2 (41')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

18:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Mối Tình Đầu_(13S) Số 11PL (45')

20:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tuổi vàng (30')

PL: Tình yêu vĩnh cửu

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
GAMESHOW (PM) (60')

"Đèn xanh cho tình bạn Số 47"

20:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 46 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 7 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 13

21:50
22:00
22:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Hương tình - T14 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 15 ( 3 phần)

22:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (45')

Tập 14

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Dr Happy (30')

Vô sinh do không có tinh trùng

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chuyện dễ đùa khó nói (60')

Hôn nhân không tình dục

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 24/25

02:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Đèn xanh cho tình bạn Số 47"

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

02:30
03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

Giấc mơ tình yêu_Tập 24

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

04:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Hương tình - T12 (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Ca nhạc: Tự tình dòng sông (30')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 25/25

10:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Hương tình - T13 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Đèn xanh cho tình bạn Số 47"

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

11:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
HẬN TÌNH LƯƠNG CHÚC - PHẦN 1,2 (41')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM MỸ Thông điệp tình yêu (120')

14:15
15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 7 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Hương tình - T14 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 109

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tuổi vàng (30')

PL: Tình yêu vĩnh cửu

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 110

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 47 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 8 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Hương tình - T15 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 16 ( 3 phần)

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu: Đêm xuân tình hội Trám (90')

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Dr Happy (60')

Vô sinh do không có tinh trùng

23:00
23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Dr Happy: (30')

Vô sinh do không có tinh trùng

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tình yêu trong mơ - HQ(25) (60')

Tập 25/25

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 135

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 136

04:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Đèn xanh cho tình bạn Số 47"

05:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
HẬN TÌNH LƯƠNG CHÚC - PHẦN 1,2 (41')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 135

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tuổi vàng (30')

PL: Tình yêu vĩnh cửu

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 136

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chuyến tàu tình yêu (45')

PL

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

12:45
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tình yêu và thù hận (150 tập) (45')

T. 53

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 1

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 19

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tuổi vàng (120')

PL: Tình yêu vĩnh cửu

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 8 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 20

16:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Đèn xanh cho tình bạn Số 47"

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 137

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 138

18:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Đèn xanh cho tình bạn Số 34 (15')

20:40
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Tình yêu và thù hận (150 tập) (110')

T. 116, 117

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 48 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 9 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 17 ( 3 phần)

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Dr Happy (30')

Vô sinh do không có tinh trùng

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (60')

Hôn nhân không tình dục

23:00
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 1

09:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Mối Tình Đầu_(13S) Số 10PL (45')

11:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Tuổi vàng (30')

PL: Tình yêu vĩnh cửu

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 31 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 20

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 2

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 9 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Người tình của chồng tôi (24T) (60')

Tập 21

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 43"

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 49 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 10 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 18 ( 3 phần)

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Dr Happy (60')

Vô sinh do không có tinh trùng

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 50 (50')

Đã phát
22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Dr Happy (30')

Vô sinh do không có tinh trùng

22:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (40')

Tập 12

22:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Hương tình - T13 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 14 ( 3 phần)

22:00
21:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Cơn mưa tình yêu (25')

Tập 11

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (80')

Tập 16_phần 1,2,3

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

18:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

18:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Đèn xanh cho tình bạn Số 46" (15')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 2 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

17:00
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác