lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 40 (120')

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Chuỵện dễ đùa khó nói (60')

Hôn nhân không tình dục

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 30

00:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Mối Tình Đầu(13S)_Số 7PL (45')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Đoạt tình 31 (60')

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 12

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

00:02
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T29 (58')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

01:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Hương vị tình yêu (108 tập)T. 93 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 13

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 14

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 50"

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 19

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

03:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 7 (60')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chương tình tiếng Thái (30')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 20

04:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

04:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 8 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 48

06:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T30 (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Ca nhạc: Tình quê nỗi nhớ (30')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 40 (60')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 27

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

09:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 9 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 13

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 38

10:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 10 (60')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tình trong giông bão 36 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 14

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 55 (60')

11:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 7. TỨ TÌNH TƯƠNG TƯ (33')

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập)T. 22 (45')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Đoạt tình 32 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T31 (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 13

14:00
14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tình cô gái rắn 9 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

15:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 11 (60')

16:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 12 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 39

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 31 (60')

17:15
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T32 (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

19:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Mối Tình Đầu_(13S) Số 6(PM) (30')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tình trong giông bão 37 (60')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Sóng tình đảo thiên đường - Philippines (60')

Tập 14

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 30

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 56 (60')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tình cô gái rắn 10 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 31

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 13 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Radio tình yêu Số 51"

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 69

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 41 (120')

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 14 (60')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 31

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Đoạt tình 32 (60')

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 13

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

00:02
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T30 (58')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 20

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

03:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 9 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 21

04:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 10 (60')

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 51"

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 49

05:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU_TẬP 7. TỨ TÌNH TƯƠNG TƯ (33')

06:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T31 (60')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 41 (60')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐLmSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 28

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

07:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
KHÚC TÌNH CA (30')

Hoài cảm

08:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 10 (60')

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 51"

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

09:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 11 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 39

10:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 12 (60')

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tình trong giông bão 37 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

11:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 56 (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Đoạt tình 33 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T32 (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

13:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Hoạt hình: Khám phá hành tinh xanh-Tập 7 (20')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

15:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tình cô gái rắn 10 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 15

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

15:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 13 (60')

16:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 14 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (30')

Tập 40/40

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

18:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T33 (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tình trong giông bão 38 (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 11 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Sóng tình đảo thiên đường - Philippines (60')

Tập 15

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 31

20:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 57 (60')

21:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tình cô gái rắn 11 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 32

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

21:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 15 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 70

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (120')

22:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 16 (60')

22:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
HÀNH TRÌNH TRI THỨC VIỆT (15')

Đặng Văn Sơn - Ươm mầm tình yêu khoa học

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 32

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
đoạt tình 33 (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

00:02
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T31 (58')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Radio tình yêu Số 51"

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Chuyện tình nàng kĩ nữ - HQ (60')

Tập 38

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

03:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 11 (60')

04:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 12 (60')

06:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T32 (60')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 38

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

09:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 13 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

10:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 14 (60')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
tình trong giông bão 38 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
đoạt tình 34 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T33 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 5

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 39

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
tình cô gái rắn 11 (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

15:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 15 (60')

16:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 16 (60')

16:45
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (45')

Tập 5

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 32 (60')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T34 (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
tình trong giông bão 39 (60')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Sóng tình đảo thiên đường - Philippines (60')

Tập 16

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
tình cô gái rắn 12 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 17 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 6

21:50
22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (120')

22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 18 (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
đoạt tình 34 (60')

00:02
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T32 (58')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 39

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

03:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 13 (60')

04:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 14 (60')

06:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T33 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 39

09:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 15 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

10:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 16 (60')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
tình trong giông bão 39 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
đoạt tình 35 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T34 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 6

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 40

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
tình cô gái rắn 12 (60')

15:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 17 (60')

16:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 18 (60')

16:45
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (45')

Tập 6

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

18:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Khi tình yêu lên tiếng - T35 (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
tình trong giông bão 40 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Sóng tình đảo thiên đường - Philippines (60')

Tập 17

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
tình cô gái rắn 13 (60')

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 19 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 7

21:50
22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 20 (60')

Đã phát
22:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 12 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 68

21:50
21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 5

21:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
NGHĨA HẢO HÀI TÌNH - TẬP 11 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (30')

Tập 30

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Tình cô gái rắn 9 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 83 (50')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 55 (60')

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Dành cho đôi mắt (15')

PL : Bệnh tắc tĩnh mạch võng mạc

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (50')

Tập 14_phần 1,2,3

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (10')

Tập 29

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Sóng tình đảo thiên đường - Philippines (60')

Tập 13

19:00
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác