lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tình yêu của tôi (T2) - S Việt Nam- Số 54 (30')

00:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc (5')

Gấc mơ tình yêu - Phần 2

01:00
01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 13) (45')

01:35
Kênh: StarMovies - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình Yêu Và Danh Dự - Love And Honor (95')

02:00
02:15
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Kịch :Tình yêu mùa thu (170')

02:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình thương mến thương - Anh tưởng/KNGT (60')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình là dây oan (T20) (60')

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 12 (45')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Tình nghệ sĩ

03:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
KHÚC TÌNH CA: Huế thương (30')

04:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 61) (60')

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

05:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thư tình trong chai - Con ai (60')

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 21 (50')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Các bài võ đặc sắc của Câu lạc bộ Hắc Long Sơn

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc (30')

Chuyện tình người lính biển

08:00
08:30
08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình là dây oan (T21) (60')

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc: Tình quê (35')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 13 (60')

09:00
09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc: Khúc tình ca quê hương (35')

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình yêu của tôi (T4) (60')

12:00
12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 14) - Ẩm thực_ Số 48 (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T18) (64')

13:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 62) (0')

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Dân ca nhạc cổ (30')

Ân tình câu ví giặm

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Những khúc tình ca

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình là dây oan (T22) (60')

15:00
15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
KHÚC TÌNH CA: Huế thương (30')

15:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thất bại - Mối tình già (60')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 75 (60')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 15) (50')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện VN (31T) - Điệp khúc tình (45')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tình yêu còn lại - Tập 20 (60')

19:00
19:05
19:05
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tìm lại tình yêu - Tập 15+16 (85')

19:30
19:45
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T13) (61')

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:45
20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình là dây oan (T23) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 76 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T19) (61')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 91

23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tình yêu của tôi (T3) - S Việt Nam- Số 55 (30')

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Dạ khúc (25')

Nửa đêm tỉnh giấc

Sắp tới
01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

01:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 14) (45')

03:15
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 13 (45')

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Hoài niệm Nha - Phần 2

04:00
04:15
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 62) (60')

05:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 22 (50')

06:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Hà Nội một tỉnh yêu: Hoàng Thành Thăng Long (5')

08:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bài ca không quên (30')

Những bản tình ca

08:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
KHÚC TÌNH CA: Huế thương (30')

09:00
Kênh: SCTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 14 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

09:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Click: Tính linh hoạt của công nghệ mới - P1 (15')

09:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thất bại - Mối tình già (60')

10:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tình yêu của tôi (T5) (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình mẫu tử (phim Hong Kong - tập 32) (50')

12:00
12:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 15) - Ẩm thực_ Số 49 (60')

13:00
13:00
13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T19) (64')

13:20
13:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 63) (0')

13:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

14:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Dấu ấn tình người (20')

14:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Click: Tính linh hoạt của công nghệ mới - P2 (15')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 76 (60')

17:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Nông nghiệp xanh (23')

Nuôi cá lồng bền vững ở các tỉnh miền núi

17:00
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 16) (50')

17:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Click: Thể hiện cá tính bằng đồ công nghệ - P1 (15')

18:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tình yêu còn lại - Tập 21 (60')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình khúc mùa hạ - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 8 (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tìm lại tình yêu - Tập 17+18 (85')

19:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 64) (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T14) (61')

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 77 (60')

20:50
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Lục lạc vàng (45')

Số 48: Xã Đồng Nai - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước

21:00
21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T20) (61')

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 92

22:15
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tình khúc Huế (15')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
23 giờ (45')

Ngoại tình

23:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tình yêu của tôi (T4) - S Việt Nam- Số 56 (30')

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Lá đổ muôn chiều

02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Ca nhạc: Khúc tình ca quê hương (35')

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim Mối Tình Đầu Tập 14 (45')

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Ca nhạc - Tự tình quê hương (60')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim Mối Tình Đầu Tập 15 (60')

09:05
13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T20) (64')

13:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Dâu thời "In-tẹc-nẹc" - Tình và tiền (60')

15:06
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 77 (60')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Ca nhạc: Khúc tình ca quê hương (30')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện VN (31T) - Điệp khúc tình (45')

18:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tình yêu còn lại - Tập 22 (45')

18:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Tình xích lô (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Tiìm lại tình yêu - Tập19+20 (85')

19:07
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T15) (61')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 78 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T21) (61')

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Sơn Trà Tịnh Viên

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim Mối Tình Đầu Tập 15 (45')

07:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Sơn Trà Tịnh Viên

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Lục lạc vàng (40')

Số 48: Xã Đồng Nai - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Về quê (5')

Quỹ Tấm lòng Việt trao nhà tình nghĩa người dân nghèo Côn Đảo

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim Mối Tình Đầu Tập 16 (60')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Có lý có tình 52: Chuyện trầu cau (30')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T21) (64')

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T16) (61')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T22) (61')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 18: Loài chó chăn cừu tinh nhuệ nhất

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Về quê (5')

Quỹ Tấm lòng Việt trao nhà tình nghĩa người dân nghèo Côn Đảo

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Chuyện cổ tích tình yêu

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Chuyện cổ tích tình yêu

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/12/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Đã phát
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 90

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim TÌNH ĐẦU TẬP 121 (60')

21:45
21:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thất bại - Mối tình già (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T18) (61')

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tình là dây oan (T22) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 75 (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Giai điệu tự hào (120')

Tình đất đỏ miền Đông

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T12) (61')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 217

19:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
NGỮ PHÁP TÌNH YÊU SỐ 13 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1