lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Hương tình cũ

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 16

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 24) (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 33

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 87

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện (50')

Tình yêu không hẹn trước - Tập 18

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 88

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ký sự vùng biên (30')

Đất biển Cà Mau - Tập 4: Tình yêu U Minh hạ

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T26) (45')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 02 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 36/108

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 87

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 55

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 88

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 70/102

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 05 (30')

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T27) (60')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 37/108

12:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 33

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 17

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 03 (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 55

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH BẠC LIÊU (60')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH QUẢNG NAM (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 26) (50')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 89

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 71/102

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 90

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 72/102

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 06 (30')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 36/108

22:00
22:10
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 1 (35')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 03 (30')

Sắp tới
00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 17/32

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 25) (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 34

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 89

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Chan chứa tình quê

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Tình yêu không hẹn trước - Tập 19

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 90

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T27) (45')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 03 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 37/108

08:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Chan chứa tình quê

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 89

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233   (15')

Người tình hạc giấy

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 56

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 90

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 71/102

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (15')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 06 (30')

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T28) (60')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 38/108

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 04 (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 56

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH SÓC TRĂNG (60')

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH KHÁNH HÒA (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 27) (50')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 72/102

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (15')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

17:15
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 1 (30')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Sống đẹp (5')

Tập 209: Lan tỏa tình yêu Tổ quốc

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 73/102

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

20:45
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Chuyện Tình Yêu Eps05 - Khánh - Kha (45')

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 07 (30')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 37/108

22:10
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 2 (35')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 04 (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 26) (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 35

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

03:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 1 (120')

04:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (20')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T28) (45')

07:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 04 (30')

07:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 1 (35')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 38/108

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 57

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 72/102

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 07 (30')

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T29) (60')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 39/108

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

14:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Giai điệu tự hào (115')

Tình ta biển bạc đồng xanh

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

15:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 05 (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 57

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH BÌNH THUẬN (60')

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH BÌNH ĐỊNH (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 28) (50')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 93

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 73/102

17:15
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 2 (30')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 94

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 74/102

20:15
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Here Comes The Boom - Thầy Giáo Cứu Tinh (Comedy) (105')

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 08 (30')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 38/108

22:10
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tình yêu quanh ta - Tập 3 (35')

23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 05 (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 36

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quý hơn vàng (25')

Cải thiện tình trạng suy giảm miễn dịch ở trẻ khi giao mùa

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 20

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 37

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 20

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 37

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Quý hơn vàng (30')

Cải thiện tình trạng suy giảm miễn dịch ở trẻ khi giao mùa

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

09:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
An sinh xã hội (10')

Tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Mục tiêu 500 nghìn hộ nghèo có nhà ở đến năm 2015

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 37

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 21

00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 21

14:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Giai điệu tự hào (115')

Tình ta biển bạc đồng xanh

15:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 22

20:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

Đã phát
23:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 02 (30')

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (45')

Ân oán tình thù - Tập 2

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bội tình (60')

Tập 35/108

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 33

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 05 (30')

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

Số 109

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 71/102

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 153

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 88

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (50')

Gọi tên tình yêu - Tập 28

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 70/102

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 87

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 25) (50')

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH PHÚ YÊN (35')

16:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác