lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bí mật của tạo hóa (40')

Tình dục của người đồng tính

23:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T22) - S Việt Nam- Số 49 (30')

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Mắt biếc

00:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Thương sao câu hát tình quê

01:00
01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Khám phá Việt Nam (20')

“Vua” tính tẩu 12 dây

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 8) (45')

01:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình đêm cuối (Last night) (120')

02:00
02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình là dây oan (T15) (60')

03:00
03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 7 (45')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Hương xưa

03:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Lầm - Tình yêu là gì (60')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Ký sự (10')

Ký ức miền Tây: Tình đất

04:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 56) (60')

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Phim VN - Tập 16 (50')

06:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Hà Nội một tình yêu Bún nóng cua màu (10')

07:00
08:00
08:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Kịch :Tình yêu mùa thu (100')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình là dây oan (T16) (60')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 8 (60')

09:00
09:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Ca nhạc: Tình yêu vỗ cánh (35')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tác phẩm mới (15')

Huế - Hà Nội, một tình yêu

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T24) (60')

12:00
12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 9) - Ẩm thực_ Số 43 (60')

13:00
13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Sân khấu Kịch - Mối tình trớ trêu (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T13) (64')

13:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 57) (0')

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
TQRT Siêu thị tình thương (60')

14:45
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Click: Tính linh hoạt của công nghệ mới - P2 (15')

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình là dây oan (T17) (60')

15:00
15:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Ký sự (10')

Ký ức miền Tây: Tình đất

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 70 (60')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 10) (50')

17:00
17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tác phẩm mới (15')

Huế - Hà Nội, một tình yêu

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tình yêu còn lại - Tập 15 (60')

19:00
19:05
19:30
20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 213

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T8) (61')

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thông điệp cuộc sống (10')

Tính cẩu thả

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tình là dây oan (T18) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 71 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T14) (61')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim TÌNH ĐẦU TẬP 117 (60')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Phim truyện (55')

Ân oán tình thù - Tập 86

23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T23) - S Việt Nam- Số 50 (30')

Sắp tới
00:40
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
NGỮ PHÁP TÌNH YÊU SỐ 12 (25')

01:00
01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 9) (45')

02:00
02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tình là dây oan (T16) (60')

03:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Luôn có cách để yêu thương : Tình xưa (35')

03:00
03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 8 (45')

04:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 57) (60')

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 17 (50')

07:00
07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

07:55
08:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Ca nhạc: Tình yêu vỗ cánh (35')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tình là dây oan (T17) (60')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 9 (60')

09:00
10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Có lý có tình 50: Tình thâm (30')

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T25)- Hết (60')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 10) - Ẩm thực_ Số 44 (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T14) (64')

13:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 58) (0')

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tình là dây oan (T18) (60')

15:00
15:45
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vì cộng đồng (15')

Chia sẻ tình người

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 71 (60')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 11) (50')

17:00
17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Cô bé tinh nghịch (30')

19:00
19:05
19:30
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T9) (61')

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Tỉnh lẻ

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tình là dây oan (T19) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 72 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T15) (61')

23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T24) - S Việt Nam- Số 51 (30')

00:15
Kênh: StarMovies - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình Yêu Và Danh Dự - Love And Honor (95')

01:00
01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 10) (45')

02:00
02:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc:Tình yêu vỗ cánh (35')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình là dây oan (T17) (60')

03:00
03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 9 (45')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Chuyện cổ tích tình yêu

04:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 58) (60')

05:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Luôn có cách để yêu thương : Tình xưa (36')

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 18 (50')

07:00
08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình là dây oan (T18) (60')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 10 (60')

09:00
09:00
09:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Chuyện cổ tích tình yêu

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình yêu của tôi (T1) (60')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ẩm thực - Đầu bếp vui tính (30')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 11) - Ẩm thực_ Số 45 (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T15) (64')

13:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 59) (0')

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình là dây oan (T19) (60')

15:00
16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 72 (60')

16:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc: Tình yêu vỗ cánh (30')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 12) (50')

17:00
17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

19:00
19:05
19:30
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T10) (61')

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Chuyện cổ tích tình yêu

20:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình thương mến thương - Anh tưởng/KNGT (60')

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tình là dây oan (T20) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 73 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T16) (61')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ẩm thực - Đầu bếp vui tính (30')

23:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thư tình trong chai - Con ai (30')

23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Lưới tình Catwalk (T25)- Hết - S Việt Nam- Số 52 (30')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 11) (45')

02:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình là dây oan (T18) (60')

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 10 (45')

04:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 59) (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 19 (50')

08:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình là dây oan (T19) (60')

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
PHIM MỐI TÌNH ĐẦU TẬP 11 (60')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

10:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình yêu của tôi (T2) (60')

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 12) - Ẩm thực_ Số 46 (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T16) (64')

13:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 60) (0')

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình thương mến thương - Anh tưởng/KNGT (60')

14:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình là dây oan (T20) (60')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Vực thẳm tình yêu (Tập 13) (50')

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thư tình trong chai - Con ai (60')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

19:05
19:30
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T11) (61')

20:45
Kênh: SCTV14 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình là dây oan (T21) (60')

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
5S online (15')

Cấp cứu tình yêu

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T17) (61')

23:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tình yêu của tôi (T1) - S Việt Nam- Số 53 (30')

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 20 (50')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

19:05
04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
5S online (15')

Oan tình

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 21 (50')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

08:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Ca nhạc: Tình quê (35')

19:05
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 22 (50')

13:20
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình khúc mùa hạ - Phim Nhật - Tập 7 (50')

Đã phát
22:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
NGỮ PHÁP TÌNH YÊU SỐ 12 (30')

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 85

21:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim TÌNH ĐẦU TẬP 116 (60')

21:00
20:45
Kênh: SCTV14 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tình là dây oan (T17) (60')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 71 (60')

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:00
19:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Hà Nội một tình yêu: Bún nóng cua màu (5')

19:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Click: Tính linh hoạt của công nghệ mới - P1 (30')

19:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Mối tình đầu (Tập 57) - Đồng hành HHVN_ MN Số 14 (60')

19:05
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tìm lại tình yêu - 3+4 (85')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 1 (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác