lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam: Hãy nói về Tình... (120')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Sân khấu cải lương - Nghĩa trọng tình thâm (45')

Nghĩa trọng tình thâm

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Chuyện hợp tan (25')

Chuyện hợp tan

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 3 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 3

00:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Mối Tình Đầu (13S)_Số 9PL (45')

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 20/55

01:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Văccin cuộc sống (30')

Tình yêu giới trẻ

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 143

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 19 (60')

02:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 1 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 1

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 144

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Hoài niệm - Phần 1 (30')

Hoài niệm - Phần 1

03:44
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
HẬN TÌNH LƯƠNG CHÚC - PHẦN 1,2 (46')

04:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tuổi vàng (30')

Tình bạn hữu

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình cô gái Huế (SPN - P1) (60')

04:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Bạch Hạc Sơn Quyền (15')

Bạch Hạc Sơn Quyền

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện - Cầu vồng tình yêu - Tập 6 (55')

Cầu vồng tình yêu - Tập 6

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 19 (90')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Khám phá - Đàn tính (15')

Đàn tính

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam: Sức nặng tình t... (60')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim nước ngoài - Tình yêu và định mệnh - Tập 133 (45')

Tình yêu và định mệnh - Tập 133

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 21/55

09:55
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tuổi vàng (20')

Tình bạn hữu

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 143

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

Lưới tình catwalk Số 23

10:15
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 2 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 2

10:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Võ cổ truyền An Giang Những bài quyền đặc sắc - Phần 1 (15')

Võ cổ truyền An Giang Những bài quyền đặc sắc - Phần 1

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc - Tình ca phố (40')

Tình ca phố

10:40
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình cô gái Huế (SPN - P2) (85')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
TÌNH YÊU CHÂN THẬT 10 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 144

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện - Lửa tình - Tập 57 (45')

Lửa tình - Tập 57

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 20 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Hàn Quốc: Hoan hô tình yê... (150')

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 22/55

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam: Hãy nói về Tình... (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyên - Tình cha - Tập 131 (60')

Tình cha - Tập 131

13:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG_ (41')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Dấu ấn tình người - (15')

15:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Thông điệp: Ngoại tình (15')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 23/55

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim HQ (108T): Bội tình (55')

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim nước ngoài - Tình yêu và định mệnh - Tập 134 (50')

Tình yêu và định mệnh - Tập 134

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 145

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 20 (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim VN (32T): Sức nặng tình t... (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim TÔI THUÊ MỘT NGƯỜI TÌNH T... (60')

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
TÌNH YÊU CHÂN THẬT 11 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 146

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Bạch Hạc Sơn Quyền (15')

Bạch Hạc Sơn Quyền

18:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam: Sức nặng tình t... (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Lưới tình catwalk Số 24

20:35
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Sân khấu kịch - Tình cha (90')

Tình cha

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 24/55

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện Thái Lan - Tình khúc đảo thiên thần (45')

Tình khúc đảo thiên thần

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
MỘNG MINH TINH (24')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Dân ca nhạc cổ - Tình đất phương Nam CT.3 (30')

Tình đất phương Nam CT.3

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam: Hãy nói về Tình... (120')

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chuyện đễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Chiều hạ vàng (25')

Chiều hạ vàng

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 4 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 4

Sắp tới
01:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tuổi vàng (30')

Tình bạn hữu

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 21/55

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 20 (60')

02:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 2 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 2

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Chuyện hợp tan (30')

Chuyện hợp tan

04:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Khám phá - Đàn tính (30')

Đàn tính

04:05
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình cô gái Huế (SPN - P2) (60')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện - Cầu vồng tình yêu - Tập 7 (55')

Cầu vồng tình yêu - Tập 7

06:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Người tốt việc tốt : Hoạt động nghĩa tình (5')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 20 (90')

07:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ca nhạc - Tình biển (30')

Tình biển

07:49
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG_ (41')

08:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Kỹ năng sống - Rèn cho trẻ tính tự giác (20')

Rèn cho trẻ tính tự giác

08:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim Việt Nam: Sức nặng tình t... (60')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 22/55

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

Lưới tình catwalk Số 24

10:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
5S Online - Tình cờ ai nào ngờ - Phần 3 (15')

Tình cờ ai nào ngờ - Phần 3

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Mối Tình Đầu_(13S) Số 9PL (40')

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
TÌNH YÊU CHÂN THẬT 11 (60')

11:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập)T. 92 (45')

12:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện - Lửa tình - Tập 58 (45')

Lửa tình - Tập 58

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 21 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim Hàn Quốc: Hoan hô tình yê... (150')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 132 (55')

Tình cha - Tập 132

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 23/55

13:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim Việt Nam: Hãy nói về Tình... (60')

15:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
MỘNG MINH TINH (24')

15:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Thông điệp: Ngoại tình (15')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 24/55

16:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Màu hoa đỏ (85')

Màu hoa đỏ

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim HQ (108T): Bội tình (55')

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 21 (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim TÔI THUÊ MỘT NGƯỜI TÌNH T... (60')

18:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
TÌNH YÊU CHÂN THẬT 12 (60')

18:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim Việt Nam: Sức nặng tình t... (60')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Lưới tình catwalk Số 25

19:49
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 25/55

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện Thái Lan - Tình khúc đảo thiên thần (45')

Tình khúc đảo thiên thần

21:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Đồng tính - Tập 2 (30')

Đồng tính - Tập 2

21:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim cuối tuần - Mátxcơva - tình yêu của tôi (95')

Mátxcơva - tình yêu của tôi

22:05
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình cô gái Huế (SPN - P1) (70')

22:25
23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chuyện đễ đùa khó nói (45')

Hôn nhân không tình dục_File sạch

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Đời không như là mơ (25')

Đời không như là mơ

23:49
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
TÌNH YÊU TUỔI Ô MAI (11')

01:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG_ (41')

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn (15')

Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Giai điệu cuộc sống - Mong manh tình vỡ (30')

Mong manh tình vỡ

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Chiều hạ vàng (30')

Chiều hạ vàng

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Ca nhạc - Tình biển (30')

Tình biển

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện - Cầu vồng tình yêu - Tập 8 (55')

Cầu vồng tình yêu - Tập 8

07:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Ca nhạc - Tình ca quê hương (30')

Tình ca quê hương

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Đồng tính - Tập 2 (30')

Đồng tính - Tập 2

09:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
MỘNG MINH TINH (24')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn (15')

Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Giai điệu cuộc sống - Mong manh tình vỡ (30')

Mong manh tình vỡ

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện - Lửa tình - Tập 59 (45')

Lửa tình - Tập 59

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập) (60')

T. 93 - Hết phim

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim Hàn Quốc: Hoan hô tình yê... (150')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 133 (60')

Tình cha - Tập 133

13:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

14:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Ánh sáng tình yêu (SX2 - P1) (75')

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện - Mát-xcơ-va-Tình yêu của tôi (110')

Mát-xcơ-va-Tình yêu của tôi

15:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
CA CẢI LƯƠNG (90')

PM Tình đầu P. 1/4

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim HQ (108T): Bội tình (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim VN (32T): Sức nặng tình t... (45')

17:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
TÌNH YÊU TUỔI Ô MAI (41')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Cái lý Cái tình - (5')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim TÔI THUÊ MỘT NGƯỜI TÌNH T... (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim Việt Nam: Màu của tình yê... (60')

18:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kì lạ - T... (60')

20:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 1 (24')

20:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tinh hoa võ thuật - Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn (15')

Các bài võ đặc sắc của câu lạc bộ Sơn Đại Môn

20:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 2 (36')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 133 (50')

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 3 (21')

21:51
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 4 (39')

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Thuở ấy có em (25')

Thuở ấy có em

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

02:15
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓA (30')

Số 2 - Tinh hoa nghệ thuật thêu

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Giai điệu cuộc sống - Biển tình (30')

Biển tình

03:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
MỘNG MINH TINH (24')

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Những mảnh ghép của cuộc sống - Đồng tính - Tập 2 (30')

Đồng tính - Tập 2

07:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

08:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Ánh sáng tình yêu (SX2 - P1) (90')

09:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓA (30')

Số 2 - Tinh hoa nghệ thuật thêu

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Giai điệu cuộc sống - Biển tình (30')

Biển tình

11:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
TÌNH YÊU TUỔI Ô MAI (41')

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Phim – PM Tình yêu và danh dự (140 tập) (60')

T. 1

14:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
SẮC MÀU VĂN HÓA (30')

Số 2 - Tinh hoa nghệ thuật thêu

14:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Ánh sáng tình yêu (SX2 - P2) (75')

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 1 (24')

14:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 2 (36')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 3 (21')

15:51
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NÉT CHỮ TÌNH YÊU_PHẦN 4 (39')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Cái lý - Cái tình - (5')

18:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:50
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
TÌNH YÊU DIỆU KỲ (40')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 134 (50')

22:04
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
CHUYỆN TÌNH TRẠM XÁ (26')

18:30
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

18:30
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
KHÁM PHÁ ẨM THỰC P4/TABLESCAPES: LIFE ON A PLATE S4 (30')

Hãy cùng đầu bếp Bruce Lim và Angel Aquino du ngoạn trên khắp các hòn đảo uyền diệu của Philippines và khám phá những hương vị ẩm thực tinh hoa của từng vùng!

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 136 (60')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Ca nhạc: Chín bậc tình yêu (30')

15:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Hoạt hình: Khám phá hành tinh xanh - T11 (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 136 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 137 (60')

Đã phát
22:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Dân ca nhạc cổ - Tình đất tình người (30')

Tình đất tình người

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện Thái Lan - Tình khúc đảo thiên thần (45')

Tình khúc đảo thiên thần

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 23/55

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 132 (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

19:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
NGHĨA XÓM TÌNH LÀNG_ (41')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Lưới tình catwalk Số 23"

19:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyện tình đảo cát - T4 (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam: Sức nặng tình t... (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 56

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
TÌNH YÊU CHÂN THẬT 10 (60')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Cái lý - Cái tình - Số 131 (5')

Số 131

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim TÔI THUÊ MỘT NGƯỜI TÌNH T... (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác