lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chuyện đêm muộn (50')

Đàn ông đẹp trai thường đa tình

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Mùa Đông của anh

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
PHIM CHUYỆN TÌNH LỌ LEM TẬP 35 (60')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (45')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Lục lạc vàng (50')

Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tình khúc thời gian (90')

03:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Giọt lệ sầu

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
5S online (15')

Đàn chuyển tình duyên - Phần 2

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (55')

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 13

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 20 (50')

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Cổng làng tự truyện (15')

Cái tình với làng Phù Lưu

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc: Nơi tình yêu bắt đầu (30')

10:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tình khúc thế kỷ (30')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tình khúc thời gian (85')

10:10
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
KHÚC TÌNH CA: Thôn nữ (30')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
PHIM CHUYỆN TÌNH LỌ LEM TẬP 36 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim TÌNH YÊU CÒN MÃI TẬP 12 (60')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Sân khấu Kịch - Lấy nhau vì tình (120')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 11 (60')

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Ca nhạc: Giai điệu tình yêu (30')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Sân khấu (90')

Đất gọi tình người

16:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tinh hoa võ thuật (25')

17:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 2 (60')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

Số 04

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 3 (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim TÌNH YÊU CÒN MÃI TẬP 13 (60')

19:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
NGỮ PHÁP TÌNH YÊU SỐ 22 (30')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyên (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 262

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HQ (25T) - Tình yêu trong mơ (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 10 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 12 (60')

21:50
22:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 153

22:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim tài liệu (50')

Những trang tình nghĩa

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Sầu Đông

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM CHUYỆN TÌNH LỌ LEM TẬP 36 (60')

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 1 (60')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (45')

02:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Mùa Đông của anh

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

04:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (55')

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 14

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 21 (50')

08:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
NGỮ PHÁP TÌNH YÊU SỐ 22 (30')

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Núi sông bờ cõi (25')

Tình quân dân biên giới

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

11:30
11:45
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Việt Nam trong tim tôi (15')

Ông Geoff Hopkins - Phần 1: Tình yêu đất nước và lá trà việt

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM CHUYỆN TÌNH LỌ LEM TẬP 37 (60')

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 1 (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim tài liệu (45')

Những trang tình nghĩa

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (54T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim TÌNH YÊU CÒN MÃI TẬP 13 (60')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Sân khấu Kịch - Mua bảo hiểm tình (120')

14:15
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Netviet Stories: Tình người giữa Sài Gòn (15')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim cuối tuần (100')

Tình yêu thời @

17:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 4 (60')

17:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tọa đàm: 85 năm một tình yêu (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 5 (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim TÌNH YÊU CÒN MÃI TẬP 14 (60')

19:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Hà Nội một tình yêu: Bún ốc Hồ Tây (5')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Truyền hình trực tiếp (90')

Lễ đón nhận dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
5S online (15')

Đàn chuyển tình duyên - Phần 1

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (60')

Ân oán tình thù - Tập 154

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Khúc thụy du

00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM CHUYỆN TÌNH LỌ LEM TẬP 37 (60')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (45')

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Sầu Đông

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim cuối tuần (105')

Tình yêu thời @

04:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhịp sống mới: Cùng học bàn tính và số học UC MAS (15')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 15

06:15
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Nhịp sống mới: Cùng học bàn tính và số học UC MAS (15')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 22 (50')

07:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim tài liệu (45')

Những trang tình nghĩa

08:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ca nhạc (30')

Như khúc tình ca

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
NHẤT NGHỆ TINH (10')

10:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim cuối tuần (100')

Tình yêu thời @

11:00
11:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Việt Nam trong tim tôi (10')

Goeff Hopkins - Phần 2: mong muốn góp phần cho nét tinh túy của trà Việt

14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ngày xửa ngày xưa - Cổ tích một tình yêu (120')

14:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim Rubic 8 (50')

Màu của tình yêu -Tập 8

16:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tình khúc vượt thời gian (85')

16:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Gia đình Việt: Đánh thức tình yêu hội họa (30')

17:00
17:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Núi sông bờ cõi (30')

Tình quân dân biên giới

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim tài liệu (45')

Những trang tình nghĩa

19:52
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
ÂM MƯU PHỤ TÌNH (38')

20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 155

22:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim tài liệu (45')

Những trang tình nghĩa

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Sương lạnh chiều đông

02:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 23 (50')

11:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

14:55
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chàng mập nghĩa tình (T30/33) (70')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 12 (60')

20:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Tinh hoa võ thuật (15')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 9 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 13 (60')

21:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chàng mập nghĩa tình (T31/33) (60')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 24 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 10 (50')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 25 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 11 (55')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 26 (50')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Ca nhạc: Bến nước tình yêu (30')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Ca nhạc: Tình quê (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 12 (55')

Đã phát
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 152

21:50
21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
PHIM TÌNH LY BIỆT TẬP 11 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 9 (55')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 261

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim truyện Việt Nam :Hai khối tình (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim truyện HQ (25T) - Tình yêu trong mơ (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Phim TÌNH YÊU CÒN MÃI TẬP 12 (60')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
LỬA TÌNH RỰC CHÁY - TẬP 1 (60')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Cái lý - Cái tình (5')

Số 03

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác