lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tình khúc vượt thời gian (20')

Phôi pha

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 13

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 21/33) (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 29

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 81

02:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Giai điệu Phương Nam (30')

Thiêng liêng tình Bác

03:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Sắc màu nghệ thuật số 32: Thủy tinh (35')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim truyện (50')

Tình yêu không hẹn trước - Tập 15

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 82

03:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Tình ca cho em - Số 2

03:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
KHÚC TÌNH CA: Câu chuyện tình tôi (30')

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Quý hơn vàng (30')

Tình trạng loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh

05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Món quà từ tình yêu thương

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Câu chuyện tình yêu- HQ (T23/105) (45')

06:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Võ thuật Hổ Hình Công - Phần 3

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tuần công nghệ: HP Pavilion-máy tính lai giá mềm. (30')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 33/97

09:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình ca phố Tập 5 - 6 (135')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 81

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
5S online (15')

Người tình hạc giấy

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Sắc màu nghệ thuật số 32: Thủy tinh (30')

10:45
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Click: Nhỏ hơn và tinh tế hơn (P3) (15')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 52

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 82

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 67/102

11:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 05 (30')

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Câu chuyện tình yêu- HQ (T24/105) (60')

11:45
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình yêu trong gió – Tập 25 - 26 (135')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 34/97

12:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 22/33) (60')

13:15
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tam giác tình yêu (105')

14:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình khúc mùa thu – Tập 12 (60')

14:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (30')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 14

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tâm hồn Việt (30')

Món quà từ tình yêu thương

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
KHÚC TÌNH CA: Câu chuyện tình tôi (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 52

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
THTT Xổ số TỈNH BÌNH PHƯỚC (60')

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
THTT Xổ số TỈNH QUẢNG NGÃI (30')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 23/33) (50')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 83

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 68/102

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim truyện (50')

Gọi tên tình yêu - Tập 26

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 84

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Trò chơi ái tình - Philippin (60')

Tập 32

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 69/102

20:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 06 (30')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim truyện: YÊN HẬN TÌNH THÙ T1 (61')

22:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
KHÚC TÌNH CA: Câu chuyện tình tôi (15')

22:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình khúc mùa thu – Tập 13 (45')

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 33/97

23:10
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Cải lương cuối tuần: Ngân Linh (Tình mẹ) P.1 (50')

23:45
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tình khúc vượt thời gian (15')

Nguyệt khúc

Sắp tới
00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 14

01:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 22/33) (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 83

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim truyện (50')

Tình yêu không hẹn trước - Tập 16

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 84

03:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Phôi pha

05:45
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Câu chuyện tình yêu- HQ (T24/105) (45')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 34/97

08:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
KHÚC TÌNH CA: Câu chuyện tình tôi (30')

09:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ca nhạc: Tình khúc cho người (35')

09:35
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ký sự vùng biên (25')

Đất biển Cà Mau - Tập 4: Tình yêu U Minh hạ

10:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Quý hơn vàng (25')

Cải thiện tình trạng suy giảm miễn dịch ở trẻ khi giao mùa

10:00
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Cửa sổ tình yêu (45')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 83

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 53

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 84

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 68/102

11:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 06 (30')

11:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Câu chuyện tình yêu- HQ (T25/105) (60')

11:45
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình yêu trong gió – Tập 27 - 28 (135')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 35/97

12:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 23/33) (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim truyện: YÊN HẬN TÌNH THÙ T1 (64')

14:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình khúc mùa thu – Tập 13 (60')

14:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Sắc màu nghệ thuật số 32: Thủy tinh (25')

14:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Dấu ấn tình người (20')

 

15:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 15

15:30
15:30
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 01 (30')

15:30
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Trích đoạn: Người tình trên chiến trận (45')

15:45
15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 53

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tâm tình biên giới và hải đảo (30')

16:00
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
THTT Xổ số TỈNH LÂM ĐỒNG (60')

17:00
Kênh: SCTV15 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
THTT Xổ số TỈNH KHÁNH HÒA (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 24/33) (50')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 85

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 69/102

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim truyện (50')

Gọi tên tình yêu - Tập 27

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 86

18:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thông điệp cuộc sống (5')

Lợi dụng tình cảm

19:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Xin chờ hồi kết/Kịch tình huống (30')

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Trò chơi ái tình - Philippin (60')

Tập 31

19:45
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Click: Nhỏ hơn và tinh tế hơn (P3) (15')

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (120')

Tập 70/102

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

20:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ký sự vùng biên (30')

Đất biển Cà Mau - Tập 4: Tình yêu U Minh hạ

20:30
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

21:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 07 (30')

21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T2 (61')

22:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình khúc mùa thu – Tập 14 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 34/97

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 1

23:00
Kênh: SCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch - Tập 01 (30')

23:10
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Cải lương cuối tuần: Ngân Linh (Tình mẹ) P.2 (50')

23:15
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tam giác tình yêu (45')

23:45
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tình khúc vượt thời gian (15')

Một mai em đi

00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình đời nghệ sĩ - Chiếc máy tình yêu (0')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân Tập 15

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 23) (45')

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Tình ca quê hương

03:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình khúc vượt thời gian (30')

Nguyệt khúc

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T25) (45')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Mênh mang tình đời (30')

Tổ quốc yêu thương

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Tình ca quê hương

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T26) (60')

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 16

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH CÀ MAU (60')

16:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH PHÚ YÊN (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 25) (50')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (50')

Gọi tên tình yêu - Tập 28

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 153

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 33

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim truyện (45')

Ân oán tình thù - Tập 2

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Tình khúc vượt thời gian (25')

Hương tình cũ

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 16

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

01:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 24) (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 33

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Ký sự vùng biên (30')

Đất biển Cà Mau - Tập 4: Tình yêu U Minh hạ

04:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

05:45
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T26) (45')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

11:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Câu chuyện tình yêu (T27) (60')

12:30
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tình người trong cuộc mưu sinh (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 33

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 17

16:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH BẠC LIÊU (60')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

17:00
Kênh: SCTV15 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
THTT Xổ số TỈNH QUẢNG NAM (35')

17:00
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Lớp học tình yêu (Tập 26) (50')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233 (15')

Người tình hạc giấy

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 17/32

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 34

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Chan chứa tình quê

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Chan chứa tình quê

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
5S online  - Tập 233   (15')

Người tình hạc giấy

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (15')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (15')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 35

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Vì sự tiến bộ phụ nữ (20')

Thức tỉnh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ lầm lỡ

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

14:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Giai điệu tự hào (115')

Tình ta biển bạc đồng xanh

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

01:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (10')

 

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 36

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Quý hơn vàng (25')

Cải thiện tình trạng suy giảm miễn dịch ở trẻ khi giao mùa

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 20

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

 

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

 

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 37

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bội tình (60')

Tập 32/97

22:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tình khúc mùa thu Tập 12 (45')

21:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Những nhóc con tinh nghịch - Tập 05 (30')

20:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Cái lý - Cái tình (5')

Số 107

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Giai điệu tự hào (115')

Tình ta biển bạc đồng xanh

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 68/102

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 152

19:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Trò chơi ái tình - Philippin (60')

Tập 22

19:20
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Đường vào cõi tình (10')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 82

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tinh hoa võ thuật (15')

Các bài võ đặc sắc của môn phái Võ lâm Vườn trầu và Thiếu lâm Chánh giác

17:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Click: Nhỏ hơn và tinh tế hơn (P3) (15')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim truyện (50')

Gọi tên tình yêu - Tập 25

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Mặt nạ thủy tinh (60')

Tập 67/102

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác