lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chuyện đêm muộn - Đàn ông coi trọng tình bạn (50')

Đàn ông coi trọng tình bạn

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Nếu xa nhau (25')

Nếu xa nhau

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 101

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 102

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chuyện đêm muộn - Đàn ông coi trọng tình bạn (40')

Đàn ông coi trọng tình bạn

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
MUSIC FACES (25')

Ca sĩ Nhật Tinh Anh

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 53

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Tình yêu và nỗi nhớ (30')

Tình yêu và nỗi nhớ

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 54

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Ca nhạc - Tình yêu vỗ cánh (30')

Tình yêu vỗ cánh

07:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
BÀI HÁT CỦA TÔI (20')

Tình đổi thay - Ca sĩ Phượng Vũ

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 53

08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim tài liệu - Tình người và đất (25')

Tình người và đất

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 101

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 54

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 102

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Nước Ngoài Pl 19h32 (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 31"

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Yêu Trong Gió Số 63"

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Hàn Quốc: Chuyện tình osi... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình ngây dại -... (150')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 53

14:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Cười để ngẫm - Tình yêu sét đánh - Tập 821 (10')

Tình yêu sét đánh - Tập 821

14:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Giai điệu Phương Nam - Gợi nhớ tình quê (30')

Gợi nhớ tình quê

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 54

16:55
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Cái lý - Cái tình - (15')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 103

19:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Chuyện tình bà nội trợ - Tập 1... (90')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 32"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 104

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 91 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 91

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 55

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 56

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 73 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 73

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Tình khúc vượt thời gian - Mơ về em (25')

Mơ về em

Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 103

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 104

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
BÀI HÁT CỦA TÔI (30')

Tình đổi thay - Ca sĩ Phượng Vũ

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 55

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 56

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 55

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 103

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 56

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 104

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Nước Ngoài Pl 19h33 (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 32"

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Yêu Trong Gió Số 64"

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Hàn Quốc : Chuyện tình os... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình ngây dại -... (150')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 55

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 56

16:55
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Cái lý - Cái tình - (15')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 105

19:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Chuyện tình bà nội trợ - Tập 2... (90')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 33"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 106

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 92 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 92

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 56

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 57

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (27T): Giải cứu tình y... (60')

21:33
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Sống đẹp - Tinh tế khi tặng quà (2')

Tinh tế khi tặng quà

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 105

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 106

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 57

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 58

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 57

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 105

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 58

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 106

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Nước Ngoài Pl 19h34 (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 33"

10:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
NHẤT NGHỆ TINH (15')

Trang sức sơn mài

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Yêu Trong Gió Số 65"

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 57

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 58

16:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Sống đẹp - Tinh tế khi tặng quà (5')

Tinh tế khi tặng quà

16:55
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Cái lý - Cái tình - (15')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 107

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (60')

Tập 108

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thần Số 34"

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 93 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 93

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 58

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 59

Đã phát
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 72 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 72

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Dân ca nhạc cổ - Tình người lính đảo (35')

Tình người lính đảo

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (45')

Tập 54

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (27T): Giải cứu tình y... (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Tìm lại tình yêu( 86 Tập) (60')

Tập 53

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 90 (60')

Câu chuyện tình yêu - Tập 90

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (20')

Tập 102

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Nước Ngoài (Pm) (60')

"Tình Khúc Đảo Thiên Thầnsố 31"

19:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chuyện tình bà nội trợ - Tập 1... (90')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P2 (30')

Tập 101

18:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Yêu hận tình thù (81 tập)T.48 (60')

17:55
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Cười để ngẫm - Tình yêu sét đánh - Tập 821 (10')

Tình yêu sét đánh - Tập 821

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Tinh hoa nghề Việt - (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác