lau dai tinh ai tap 32 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 73 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 97

02:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
TÌNH SỬ ROMEO-JULIET (41')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 98

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 3

05:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ca nhạc: Tình yêu tôi hát (30')

07:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thông điệp Ngoại tình (15')

09:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 74 (45')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 37

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H35 (60')

"Tình em trong anh Số 30"

10:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Tình Yêu đam mêTập 18 (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 38

11:00
12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập)T. 63 (45')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 4

12:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 1. RẮC RỐI BẮT ĐẦU(7) (30')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 31 (55')

13:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
TÌNH YÊU LÀ GÌ (32')

15:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thông điệp: Ngoại tình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

17:00
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 01

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 32 (60')

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 2. ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN (35')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 02

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 31"

20:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T1 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T2 (60')

23:00
Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 74 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 01

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 02

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 4

05:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - T2 (60')

06:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 1. RẮC RỐI BẮT ĐẦU(7) (30')

07:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thông điệp Ngoại tình (15')

07:58
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
TÌNH YÊU LÀ GÌ (32')

09:45
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 75 (45')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 39

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H36 (60')

"Tình em trong anh Số 31"

10:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Tình Yêu đam mêTập 19 (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 40

11:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - T3 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập)T. 64 (45')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 5

12:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 2. ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN (35')

13:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 32 (55')

13:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Người Tràng An – người Hà Nội: Tính khiêm tốn (30')

14:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T1 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T2 (60')

15:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thông điệp: Ngoại tình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

17:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - T4 (60')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 03

17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 33 (60')

18:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 3. ÔNG ANH KỲ LẠ (32')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 04

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 32"

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM MỸ Thông điệp tình yêu (110')

23:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Vị tướng tình báo và 2 bà vợ - T5 (60')

23:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
HIẾM MUỘN_TẬP 4. MUÔN DẶM VÌ TÌNH (26')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 75 (60')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 1. RẮC RỐI BẮT ĐẦU(7) (30')

01:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
TÌNH YÊU LÀ GÌ (32')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 03

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chuyện tình nàng kĩ nữ -HQ (60')

Tập 68

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 04

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 5

05:00
06:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 2. ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN (35')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 68

08:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T1 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T2 (60')

09:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 76 (45')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 41

11:00
11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 42

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Ánh sáng tình yêu (93 tập)T. 58 (45')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 6

12:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 3. ÔNG ANH KỲ LẠ (32')

13:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 35

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 69

17:00
17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
HIẾM MUỘN_TẬP 4. MUÔN DẶM VÌ TÌNH (26')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 05

18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Hài kịch: Tình bạn (60')

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 4. HAM LÀM CHỒNG (32')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 06

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 29 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 36

21:50
23:00
23:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
HIẾM MUỘN_TẬP 5. ĐỂ ĐỰC TÍNH (30')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 76 (60')

00:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 2. ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN (35')

02:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T1 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 05

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 69

03:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Đêm miền yên tĩnh - T2 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 06

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 6

05:00
06:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 3. ÔNG ANH KỲ LẠ (32')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 69

09:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
ĐOẠT TÌNH 77 (45')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 43

11:00
11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 44

11:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
HIẾM MUỘN_TẬP 4. MUÔN DẶM VÌ TÌNH (26')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Mối tình bí mật - HQ (60')

Tập 7

12:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 4. HAM LÀM CHỒNG (32')

13:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 36

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 70

17:00
17:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
HIẾM MUỘN_TẬP 5. ĐỂ ĐỰC TÍNH (34')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 07

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 5. TAI HỌA TÌM ẨN (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 08

21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 37

23:00
Đã phát
21:50
21:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Cạm bẫy tình thù - TQ (60')

Tập 35

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 112 (50')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 28 (60')

19:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
TÌNH YÊU LÀ GÌ (32')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 98

18:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
TÌNH YÊU QUANH TA_TẬP 1. RẮC RỐI BẮT ĐẦU(7) (30')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 31 (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 97

17:00
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

15:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Thông điệp: Ngoại tình (15')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 68

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác