nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Danh nhân đất Việt - Bậc tiên hiền của chữ Quốc ngữ (30')

Bậc tiên hiền của chữ Quốc ngữ

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Doanh nhân vì cộng đồng (40')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim tài liệu - Người Khmer Nam Bộ Những chủ nhân của làng Sray Scot (5')

Người Khmer Nam Bộ Những chủ nhân của làng Sray Scot

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

11:30
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Mỹ Nhân - Tập 5 (60')

Mỹ Nhân - Tập 5

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Nhân đạo - Chia sẻ yêu thương và giúp người khuyết tật vượt qua rào cản (15')

Chia sẻ yêu thương và giúp người khuyết tật vượt qua rào cản

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 58

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Danh nhân đất Việt - Bậc tiên hiền của chữ Quốc ngữ (30')

Bậc tiên hiền của chữ Quốc ngữ

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 27 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bạn cần biết (30')

Cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân ung thư

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người được biển khơi là mộ địa (30')

Người được biển khơi là mộ địa

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung (30')

Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Ca sỹ Tiên Tiên (45')

Ca sỹ Tiên Tiên

08:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (50')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất (25')

Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 59

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung (30')

Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thông điệp cuộc sống - Nhân phẩm con người (10')

Nhân phẩm con người

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 28 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

01:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Nhịp cầu Doanh nhân (25')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người viết Vạn Bảo Trình Tường (30')

Người viết Vạn Bảo Trình Tường

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Nhân đạo xã hội (40')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Gương sáng trong cuộc sống - Cảm hóa từ lòng nhân ái (15')

Cảm hóa từ lòng nhân ái

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Mỗi tuần 1 nhân vật: Họa sĩ Tr... (95')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

11:30
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Dòng vốn đầu tư nước ngoài và bài toán mở với doanh nghiệp VN (30')

Dòng vốn đầu tư nước ngoài và bài toán mở với doanh nghiệp VN

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất (30')

Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tím mỹ nhân tập 60

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

19:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Trái tim nhân ái (20')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người viết Vạn Bảo Trình Tường (30')

Người viết Vạn Bảo Trình Tường

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 29 (60')

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời trang và nhân vật (20')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Hoàng Giáp Xuân Lũng (30')

Hoàng Giáp Xuân Lũng

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Thông điệp cuộc sống - Để con tự nhận ra lỗi sai (10')

Để con tự nhận ra lỗi sai

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Truyền hình trực tiếp sự kiện - Vòng tay nhân ái (80')

Vòng tay nhân ái

Đã phát
22:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim tài liệu - Người Khmer Nam Bộ Những chủ nhân của làng Sray Scoth (15')

Người Khmer Nam Bộ Những chủ nhân của làng Sray Scoth

20:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 26 (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Nhạc sỹ Giáng Son (45')

Nhạc sỹ Giáng Son

17:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chuyện gia đình vàng - Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sinh non - Tập 585 (5')

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sinh non - Tập 585

15:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Văn hoá Quân đội nhân dân - Phong trào thi đua học tập rèn luyện tại các đơn vị quân đội (30')

Phong trào thi đua học tập rèn luyện tại các đơn vị quân đội

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Dị nhân (120')

14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái... (75')

12:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Kịch - Trái tim nhân ái (75')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim Đài Loan: Nhân gian huyền... (90')

09:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bình luận nhân vật và sự kiện thể thao (30')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái... (60')

08:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Truyền hình trực tiếp - Tôn vinh các công trình sản phẩm dịch vụ có đóng góp vào sự phát triển của đất nước cá nhân điển hình tiên tiến (90')

Tôn vinh các công trình sản phẩm dịch vụ có đóng góp vào sự phát triển của đất nước cá nhân điển hình tiên tiến

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Dị nhân (120')

08:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác