nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh (30')

Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị tiên công xứ Nghệ (30')

Vị tiên công xứ Nghệ

08:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Bình luận nhân vật và sự kiện thể thao (30')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 59 (50')

Quý phu nhân - Tập 59

11:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Cơ hội cho bệnh nhân nghèo Thô... (20')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Đài Loan: Nhân gian huyền... (90')

12:00
12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Phong hỏa giai nhân tập 3

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Thời trang: Thời trang và nhân... (30')

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Trái tim mỹ nhân tập 1

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Nhạc sỹ Giáng Son (45')

Nhạc sỹ Giáng Son

18:30
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

03:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Cơ hội cho bệnh nhân nghèo Thô... (30')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (105')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 60 (50')

Quý phu nhân - Tập 60

11:30
15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Nhân đạo - Vì ngày mai tươi sáng (15')

Vì ngày mai tươi sáng

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị tiên công xứ Nghệ (30')

Vị tiên công xứ Nghệ

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Người họ Nghiêm Thập đại liên đăng quan triều (25')

Người họ Nghiêm Thập đại liên đăng quan triều

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Người họ Nghiêm Thập đại liên đăng quan triều (30')

Người họ Nghiêm Thập đại liên đăng quan triều

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

Đã phát
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

20:40
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Thời trang và nhân vật (110')

19:10
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Chuyến xe nhân ái (35')

19:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Cơ hội cho bệnh nhân nghèo Thô... (30')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Người khai phá đảo ngọc (25')

Người khai phá đảo ngọc

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Văn hoá Công an nhân dân - Trưởng thành từ những cung đường (30')

Trưởng thành từ những cung đường

14:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
VIỆT NAM - ĐẤT NƯƠC - CON NGƯỜI (30')

Người ba lần khởi nghĩa Danh nhân Nguyễn Hữu Huân

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 2

11:30
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 58 (50')

Quý phu nhân - Tập 58

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

10:10
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Nhịp cầu Doanh nhân (20')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác