nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Huyết áp mỡ máu: (30')

Xử trí huyết áp thấp tại nhân

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Đối thoại chính sách - Nhận thức lại phát triển du lịch (50')

Nhận thức lại phát triển du lịch

05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (60')

Tập 7

06:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

09:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (60')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

10:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Nhắn tìm đồng đội - Số 115 (20')

Số 115

11:30
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 30 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (60')

Tập 8

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Văn hoá Công an nhân dân - Những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa (30')

Những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Dám nghĩ dám làm (25')

Dám nghĩ dám làm

19:10
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chuyến xe nhân ái (35')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện - Luật hôn nhân - Tập 6 (45')

Luật hôn nhân - Tập 6

20:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
24 giờ sống khoẻ (30')

Khàn tiếng - nguyên nhân và cách điều trị

22:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Chuyện đễ đùa khó nói (30')

Hôn nhân không tình dục

Sắp tới
05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (60')

Tập 8

07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Danh nhân đất Việt - (30')

08:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Nhắn tìm đồng đội - Số 115 (15')

Số 115

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
SK-KH-ĐS: Chăm sóc bệnh nhân máu nhiễm mỡ (20')

09:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bình luận nhân vật và sự kiện thể thao (30')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chìa khoá thành công - Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2 (45')

Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2

11:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Cơ hội cho bệnh nhân nghèo Thô... (15')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim Đài Loan: Nhân gian huyền... (100')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 31 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (55')

Tập 9

15:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Văn hóa Quân đội nhân dân - Người kéo cờ ngày 2/9 (30')

Người kéo cờ ngày 2/9

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Thời trang và nhân vật (30')

18:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
24 giờ sống khoẻ (25')

Khàn tiếng - nguyên nhân và cách điều trị

18:30
19:49
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

20:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện - Luật hôn nhân - Tập 7 (45')

Luật hôn nhân - Tập 7

21:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Những người đàn ông tự tin - Sau hôn nhân đàn ông có kém lãng mạn ? (30')

Sau hôn nhân đàn ông có kém lãng mạn ?

23:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chuyện đễ đùa khó nói (45')

Hôn nhân không tình dục_File sạch

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Nhắn tìm đồng đội - Số 115 (15')

Số 115

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (55')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chìa khoá thành công - Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2 (40')

Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 32 (50')

13:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Đối thoại chính sách - Nhận thức lại phát triển du lịch (45')

Nhận thức lại phát triển du lịch

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Nhân đạo - (15')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Phim truyện - Luật hôn nhân - Tập 8 (45')

Luật hôn nhân - Tập 8

21:55
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Trái tim cho em - Hành trình nhân ái (5')

Hành trình nhân ái

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Danh nhân đất Việt - (30')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (45')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

07:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
NẠN NHÂN TÌNH NGUYỆN (41')

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (50')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 33 (50')

13:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Trái tim cho em - Hành trình nhân ái (15')

Hành trình nhân ái

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 34 (50')

10:55
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 35 (50')

08:15
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 36 (50')

Đã phát
22:20
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyện tôi kể - Nghệ nhân Lý Lết (10')

Nghệ nhân Lý Lết

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện - Luật hôn nhân - Tập 5 (45')

Luật hôn nhân - Tập 5

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Thông điệp cuộc sống - Sự kiên nhẫn của mẹ (5')

Sự kiên nhẫn của mẹ

19:50
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chuyện tôi kể - Nghệ nhân Lý Lết (10')

Nghệ nhân Lý Lết

12:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (55')

Tập 7

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 29 (50')

11:30
05:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (60')

Tập 6

04:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Huyết áp mỡ máu: (30')

Xử trí huyết áp thấp tại nhân

18:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

12:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Bác sĩ nhân ái - HQ (55')

Tập6

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 28 (50')

11:30
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác