nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Nhịp cầu Doanh nhân (25')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người viết Vạn Bửu Trình Tường (30')

Người viết Vạn Bửu Trình Tường

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Nhân đạo xã hội (40')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Gương sáng trong cuộc sống - Cảm hóa từ lòng nhân ái (15')

Cảm hóa từ lòng nhân ái

07:55
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Mỗi tuần 1 nhân vật: Họa sĩ Tr... (95')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

11:30
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Mỹ nhân - Tập 7 (60')

Mỹ nhân - Tập 7

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Dòng vốn đầu tư nước ngoài và bài toán mở với doanh nghiệp VN (30')

Dòng vốn đầu tư nước ngoài và bài toán mở với doanh nghiệp VN

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất (30')

Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất

16:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bạn cần biết (30')

Cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân ung thư

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tím mỹ nhân tập 60

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

19:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Trái tim nhân ái (20')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người viết Vạn Bửu Trình Tường (30')

Người viết Vạn Bửu Trình Tường

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 29 (60')

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời trang và nhân vật (20')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Hoàng Giáp Xuân Lũng (30')

Hoàng Giáp Xuân Lũng

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

11:30
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 61

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Thông điệp cuộc sống - Để con tự nhận ra lỗi sai (10')

Để con tự nhận ra lỗi sai

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Truyền hình trực tiếp sự kiện - Vòng tay nhân ái (80')

Vòng tay nhân ái

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 30 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người mở nền khoa cử Đa Sỹ (30')

Người mở nền khoa cử Đa Sỹ

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

11:30
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

14:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Nghệ nhân - Báu vật văn hóa - Người giữ hồn sáo (10')

Người giữ hồn sáo

16:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Tọa đàm - Dinh dưỡng cho bệnh nhân béo phì (30')

Dinh dưỡng cho bệnh nhân béo phì

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 62

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Người mở nền khoa cử Đa Sỹ (30')

Người mở nền khoa cử Đa Sỹ

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 31 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

23:25
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Hoa trạng nguyên thời Đông A (35')

Hoa trạng nguyên thời Đông A

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (10')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Trái tim mỹ nhân tập 63

18:05
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Quý hơn vàng - Bệnh lý bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (25')

Bệnh lý bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 06/12/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Trái tim mỹ nhân tập 57

Đã phát
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HK (20T): Đội bảo vệ nhân... (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim ĐẠI NHÂN VẬT TẬP 28 (60')

20:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thông điệp cuộc sống - Nhân phẩm con người (10')

Nhân phẩm con người

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung (30')

Vị Đại học sỹ của Vua Quang Trung

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bạn cần biết (30')

Cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân ung thư

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 59

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (75')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Danh nhân đất Việt - Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất (25')

Vị trạng nguyên khoa Canh Tuất

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (60')

08:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (50')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Ca sỹ Tiên Tiên (45')

Ca sỹ Tiên Tiên

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác