nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:25
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Hùm thiêng Yên Thế (35')

Hùm thiêng Yên Thế

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sân khấu hài - Cố nhân (25')

Cố nhân

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Cách nhận biết thịt gà "nhuộm" hoá chất vàng da

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

06:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sức khỏe và cuộc sống - Một số bài tập cho bệnh nhân thiếu máu não (20')

Một số bài tập cho bệnh nhân thiếu máu não

09:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Nghệ thuật đương đại ở Huế (50')

Nghệ thuật đương đại ở Huế

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (20')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 65 (50')

Quý phu nhân - Tập 65

11:30
12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 2

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:09
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Văn hóa Công an nhân dân - Khai mạc Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X (26')

Khai mạc Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ X

15:35
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Vấn đề doanh nghiệp - doanh nhân - Chấn chỉnh lại hoạt động xuất khẩu lao động những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp (25')

Chấn chỉnh lại hoạt động xuất khẩu lao động những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

19:10
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Chuyến xe nhân ái (35')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

Sắp tới
01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

07:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhân đạo xã hội (40')

08:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

08:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Doanh nhân và thương hiệu (30')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 66 (50')

Quý phu nhân - Tập 66

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Đài Loan: Nhân gian huyền... (90')

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Phong hỏa giai nhân tập 3

15:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ký sự - Hồ Hà Nội - Tập 3: HồTrúcBạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Tập 1 (15')

Hồ Hà Nội - Tập 3: HồTrúcBạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Tập 1

15:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Văn hoá Quân đội nhân dân - Người chiến sĩ của Thủ đô (30')

Người chiến sĩ của Thủ đô

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

17:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thời trang: Thời trang và nhân... (30')

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Trái tim mỹ nhân tập 1

18:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

18:30
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Dị nhân ( 81 phút) (110')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Nhắn tìm đồng đội - (15')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Doanh nhân vì cộng đồng (40')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (105')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 67 (50')

Quý phu nhân - Tập 67

11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Ký sự - Hồ Hà Nội - Tập 3: Hồ Trúc Bạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Phần 2 (15')

Hồ Hà Nội - Tập 3: Hồ Trúc Bạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Phần 2

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Nhân đạo - (15')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Danh nhân đất Việt - (30')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Nghệ thuật đương đại ở Huế (45')

Nghệ thuật đương đại ở Huế

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Nghệ thuật đương đại ở Huế (65')

Nghệ thuật đương đại ở Huế

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - (45')

Đã phát
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:15
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Cách nhận biết thịt gà "nhuộm" hoá chất vàng da

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 8

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sức khỏe và cuộc sống - Một số bài tập cho bệnh nhân thiếu máu não (30')

Một số bài tập cho bệnh nhân thiếu máu não

11:30
11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ký sự - Hồ Hà Nội - Tập 3: Hồ Trúc Bạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Phần 1 (15')

Hồ Hà Nội - Tập 3: Hồ Trúc Bạch - Hồ Hữu Tiệp nhân chứng lịch sử - Phần 1

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Quý phu nhân - Tập 64 (50')

Quý phu nhân - Tập 64

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác