phim hh huyen thoai san co ggo tap 4 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 9: Giấc mơ độc lập (30')

Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 9: Giấc mơ độc lập

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Phim cuối tuần - Huyền thoại Mường Trời (95')

Huyền thoại Mường Trời

Sắp tới
02:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 10: Việt Nam thống nhất (30')

Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 10: Việt Nam thống nhất

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Phim cuối tuần - Huyền thoại Mường Trời (105')

Huyền thoại Mường Trời

10:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 06/09/2015.
Phim cuối tuần - Huyền thoại Mường Trời (100')

Huyền thoại Mường Trời

Đã phát
14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Phim cuối tuần - Huyền thoại Mường Trời (105')

Huyền thoại Mường Trời

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 8: Việt Nam hai vĩ tuyến (30')

Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 8: Việt Nam hai vĩ tuyến

02:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 7: Chiến dịch Điện Biên Phủ (35')

Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 7: Chiến dịch Điện Biên Phủ

20:00
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim truyện - Huyền thoại Mường Trời (95')

Huyền thoại Mường Trời

12:00
02:45
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 6: Tuyên ngôn độc lập (35')

Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 6: Tuyên ngôn độc lập

20:30
12:00
02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 5: Trở về Tổ quốc (30')

Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 5: Trở về Tổ quốc

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện - Huyền thoại Mường Trời (110')

Huyền thoại Mường Trời

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 4: Tập hợp người ở khu vực Đông Bắc (30')

Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 4: Tập hợp người ở khu vực Đông Bắc

22:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim cuối tuần - Huyền thoại Mường Trời (100')

Huyền thoại Mường Trời

02:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 3: Hoạt động ở Thái Lan (30')

Huyền thoại của thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 3: Hoạt động ở Thái Lan

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim tài liệu - Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 2: Việt Nam thống nhất (30')

Huyền thoại của Thế giới - Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Tập 2: Việt Nam thống nhất

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác