phim hh tit va mit tap 1 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Việt Nam: Bão - Tập 13 (120')

00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu: Ngày mùa (20')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 29-30 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 19 (60')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 21 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 40 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 2 (60')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 20 (60')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Chiếu phim: PTVN: Bằng chứng vô hình (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 90 (30')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 3 (60')

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - Tập 1 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 89

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 18

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan thời @- Tâp 34 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Sơn ca không hát - Tập 2 (60')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Nhật Bản: Hậu cung_Phần 1 - tập 3 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 90

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 15

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 48

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 18 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 16

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 19 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trư Cửu Muội (60')

Tập 30

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Chiếu phim: PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân- P.3 (55')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 16 (30')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Công chúa Hoài Ngọc (60')

Tập 122

06:00
06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (60')

Tập 30

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 18

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - Tập 1 (55')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h31 (60')

"Bí mật đàn ông Số 28"

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc : Hãy yêu đừng e ngại - Tập 40 (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Nhật Bản: Hậu cung_Phần 1 - tập 3 (60')

07:00
07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 49

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 34 (30')

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 19 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 43

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 37 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 15

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 45 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 90 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 44

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 2 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 20 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Vết sẹo - Tập 20 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 16

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 16 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Chiếu phim: PTVN: Nghề báo (45')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 21 (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 3 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 89

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Tình em trong anh Số 26"

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - Tập 1 (61')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 30 (30')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 165

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 34 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Sơn ca không hát - Tập 2 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 90

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 12 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 13 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 19

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 2"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 50

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 76 (50')

12:00
12:00
12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 29 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 45

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 32 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẬP 22 (60')

12:05
12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Phi Thiên thần ký Số 1"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 41 (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 19 (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Bão - Tập 13 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 46

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 37 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 27 (55')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (20')

14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 20 (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 89 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 15

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trư Cửu Muội (50')

Tập 30

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 18 (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Nhật Bản: Hậu cung_Phần 1 - tập 3 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 16

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 166

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 60 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 19 (60')

16:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu: Nhóm nhảy X-Clown - Tập 2 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (60')

Tập 30

16:00
16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 19

16:15
16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 21 (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Chiếu phim: PT TQ: Tân bảng phong trần (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum- Tập 17 (30')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 4 (60')

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 10"

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 48 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 91

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 28 (60')

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 17-18) (25')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 35 (30')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 5 (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 21 (60')

18:00
18:20
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 22 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 92

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 29"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 167

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 90 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 91 (30')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 19

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Sơn ca không hát - Tập 3 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 22 (60')

19:00
19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 46 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trư Cửu Muội (60')

Tập 31

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 27"

20:00
20:00
20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 25 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - Tập 2 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Vết sẹo - Tập 21 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (50')

Tập 17

20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (60')

Tập 31

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 14 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 109 (50')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 35 (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 20 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Nhật Bản: Hậu cung_Phần 1 - tập 4 (60')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 30 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 2"

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 38 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 18

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 45

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 82 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 50

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 41 (30')

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 21 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Việt Nam: Bão - Tập 14 (120')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 46

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
Phim Công chúa Hoài Ngọc (60')

Tập 123

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 30/06/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

Sắp tới
00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 21 (60')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hồng Kông: Hông Kông kỳ án - tập 22 (60')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Bằng chứng vô hình (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - Tập 2 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 91

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 19

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Nhật Bản: Hậu cung_Phần 1 - tập 4 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 92

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 91 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 17

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PT Hồng Kông: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 49

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 18

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Trư Cửu Muội (60')

Tập 31

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân- P.3 (55')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (60')

Tập 31

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 19

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h33 (60')

"Bí mật đàn ông Số 30"

06:30
07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc : Hãy yêu đừng e ngại - Tập 41 (60')

07:00
07:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu : Hành trình cùng cách mạng (50')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 50

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 35 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 91 (45')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 59

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 38 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 17

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 39 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 91 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 60

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 4 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 21 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 18

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 17 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Nghề báo (50')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 22 (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 5 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Tình em trong anh Số 28"

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 31

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 31 (30')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Giải trí: Bật mí phim truyền hình (30')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 166

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 3 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 32

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 35 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 13 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 14 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 4"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 77 (50')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 61

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 33 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẬP 23 (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PTHQ: 14 ngày về quá khứ (55')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Phi Thiên thần ký Số 3"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 62

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 42 (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 14 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 38 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 28 (55')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (20')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 90 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 17

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - PL (40')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 91 (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Trư Cửu Muội (50')

Tập 31

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 20 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 18

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 167

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 21 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng (60')

Tập 31

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 61 (60')

16:00
16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

16:15
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 22 (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Tân bảng phong thần (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum- Tập 18 (30')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 6 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu emSố 12"

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (30')

Tập 93

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 49 (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 29 (60')

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 19+20) (25')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 144

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 36 (30')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 7 (60')

18:00
18:20
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (30')

Tập 94

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 23 (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Giải trí: Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 31"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 168

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 91 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 92 (30')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 20

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 4 (60')

19:00
19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (20')

Tập 01

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 47 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con đường hoàng kim (30')

Tập 18

20:00
20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 26 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân (60')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (50')

Tập 19

20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (30')

Tập 01

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 15 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (30')

Tập 21

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 110 (55')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 22 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 4"

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 36 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 39 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (30')

Tập 61

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 83 (60')

21:50
22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 42 (30')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 137

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (120')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (30')

Tập 62

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (30')

Tập 20

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 33-34 (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 23 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 6 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 42 (60')

01:00
01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Bằng chứng vô hình (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 92 (30')

02:00
02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 7 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 93

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan thời @- Tâp 36 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 4 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 94

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 50

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 22 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 01

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân- P.3 (55')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 18 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 01

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Bí mật đàn ông Số 30"

06:30
07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

07:00
07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc : Hãy yêu đừng e ngại - Tập 42 (60')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 36 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 61

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 40 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 92 (30')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 62

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 22 (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 6 (60')

09:00
09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 18 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Nghề báo (50')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 23 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 7 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 33

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 32 (30')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 167

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 4 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 14 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 36 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 15 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 34

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 4"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió ( 20 Tập) (30')

Tập 3

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 34 (60')

12:00
12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẬP 24 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTHQ: 14 ngày về quá khứ (55')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 3"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (45')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 43 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 64

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 29 (55')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (20')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 91 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 01

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 22 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 168

16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 62 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 01

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

16:15
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 23 (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Tân bảng phong thần (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum- Tập 19 (30')

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 12"

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 8 (60')

17:00
17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 50 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 95

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 30 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 37 (30')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 9 (60')

18:00
18:00
18:20
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 24 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 31"

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 96

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 169

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 92 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 93 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim thiếu nhi: Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 21

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 5 (60')

19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 48 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 02

20:00
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 23 (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 27 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân (60')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (50')

Tập 21

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 16 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 111 (50')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 4"

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 24 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 40 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 37 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 22

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 84 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 43 (30')

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 25 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 16 (120')

22:00
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 64

23:00
23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 95

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 96

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 02

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Bí mật đàn ông Số 30"

06:30
07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 64

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 35

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 168

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 36

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 4"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 1 (50')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 65

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 3"

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 66

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 02

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 169

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 12"

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 51 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 97

18:20
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 31"

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 98

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 170

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 22

19:05
19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 03

20:00
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (50')

Tập 23

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 03

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 112 (50')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 4"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 24

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 65

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 66

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 2 (50')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 52 (45')

18:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

18:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) / ĐẶC NHIỆM HAWAII 5 (55')

Đặc nhiệm Hawaii là bản làm lại của một loạt phim kinh điển về một lực lượng tinh nhuệ liên bang có nhiệm vụ xóa sạch lũ tội phạm tràn đến các bờ biển ngập nắng của hòn đảo này.

19:05
20:00
22:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (55')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
CSI: CYBER (SEASON 1) / ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MẠNG (10')

Patricia Arquette tham gia diễn xuất trong sê-ri phim lấy cảm hứng từ công trình của một nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng. Cô đóng vai đặc vụ Avery Ryan; đứng đầu đội điều tra tội phạm trên mạng của

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 3 (50')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 53 (45')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Không hổ thẹn là nữ nhi - tập 24 (50')

Đã phát
22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Công chúa Hoài Ngọc (60')

Tập 122

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 44

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Việt Nam: Mắt bướm- Tập 19 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 40 (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 49

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 81 (60')

21:50
21:37
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (23')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 43

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 90 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Phi Thiên thần ký (33t) Số 1

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 29/06/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 29 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác