phim hh tit va mit tap 1 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện - Phim Darkest Hour (120')

23:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 32 (60')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 58

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim tài liệu (40')

23:20
00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 26 (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 28 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (90')

00:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối - Tập 51 (40')

00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chiếu phim :PTVN: Nghiệt oan (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 28 (60')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 29 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 23 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình là số 1 P2 - Tập 20-21 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 103

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 14

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 24 (60')

02:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Thiên sứ lông bông - Tập 44 (25')

03:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 104

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

Giấc mơ tình yêu_Tập 22

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 2 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 56 (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (155')

03:30
03:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TÀI LIỆU: Đà Nẵng giải phóng (15')

03:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Pha Đin Mây Phủ (VN)PL (90')

03:55
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 155

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 155

04:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim trẻ (45')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM VN Đảo ngọc huyền bí (30T) (60')

Tập 22

04:00
04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 4 (60')

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim cuối tuần (105')

04:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

04:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 156

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 156

05:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 20 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 16

05:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

05:00
05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 5 (60')

05:05
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Nữ thần lửa (55')

05:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (5')

Tập 73

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 73

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
GÓC PHIM SỐ 13 ( PL) (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 18

06:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình là số 1 P2 - Tập 20-21 (60')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mặt bão Số 1"

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (20')

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

07:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu :Chuyện đời may mắn (20')

07:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 28 (60')

07:00
07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (105')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (140')

07:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim trẻ (45')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối - Tập 51 (50')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 57

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 28 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 74 (60')

08:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim nước ngoài (45')

08:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Hội pháp sư - Tập 13 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (25')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 58

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 57 (60')

09:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 20 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 34 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 29 (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 23 (60')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH: Hậu trường phim "Kiếm rồng" (30')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (30')

09:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon - Tập 94 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 103

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 12"

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 24 (60')

10:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim cuối tuần (100')

10:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (5')

Tập 73

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 73

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 35 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 104

11:00
11:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Thuyền giấy - Tập 1 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 2 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà Xã Đảm Đang tập 29 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Nobuta - Tập 7 (60')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Vòng xoáy kim tiền - Tập 270 (50')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy cười lên nào (80t) Số 71"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (5')

Tập 157

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 157

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu - Người truyền lửa (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ - Tập 76 (50')

12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim nước ngoài (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 27 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 59

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM MỸ (60')

Nắm đấm của chiến binh

12:00
12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 29 (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Điệp khúc tình- Tập 16 (60')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 2 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hoàng tử ếch - Tập 17 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Thi công kỳ án Số 27"

12:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim ca nhạc :Gái ế kén chồng (60')

12:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (35')

Tập 158

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 158

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 12 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 60

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
GÓC PHIM SỐ 13 ( PL) (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Con trai con gái - Tập 29 (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 28 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 74 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình là số 1 P2 - Tập 22-23 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 87 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 29 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva & nhạc chọn lọc (120')

14:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Rubic 8 (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 88 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bật mí phim truyền hình (45')

14:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim việt nam (45')

15:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (50')

Tập 16

15:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NÀNG ALICE PHỐ CHEONGDAMDONG TẬP 17 (60')

15:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 21 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 4 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (120')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Duyên nợ (95')

15:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (20')

15:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (20')

Tập 73

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 73

16:00
16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 5 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu Việt - Hạt giống đỏ - Tập 4 (45')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim nước ngoài (50')

17:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 33 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 9"

17:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 29 (60')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 25 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà Xã Đảm Đang tập 30 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Mùa sen (120')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Pokemon - Tập 94 (30')

17:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chiếu phim :Phim truyện Nhật: Đặc vụ Tokyo (60')

17:45
17:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (tập 14) (30')

18:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Hội pháp sư - Tập 14 (30')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 25 (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 30 (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Đối mặt - Tập 26 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 2 (60')

18:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (50')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mặt bão Số 2"

18:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (5')

Tập 74

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 74

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 36 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Thiện nữ u hồn -Tập 31 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 3 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 28 (55')

19:15
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình - Phim hoạt hình Larva (15')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 13"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (35')

19:50
19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (105')

19:55
20:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 13 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 17

20:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 35 (60')

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (30')

20:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (30')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim điện ảnh - Naruto - Đường tới Ninja 1 (60')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu: (30')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 19

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Thi công kỳ án Số 28"

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Thuyền giấy - Tập 2 (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 6 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 75 (60')

21:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM LẺ - ĐỨA CON TRẢ THÙ - PHẦN 2 (90')

21:30
21:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim điện ảnh - Naruto - Đường tới Ninja 2 (60')

21:35
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim cuối tuần (85')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (70')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (20')

21:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (20')

Tập 157

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 157

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 59

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 14 ( 3 phần)

22:00
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Bò cạp tím - Tập 7 (60')

22:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện - Yêu Cine: Phone booth (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hoàng tử ếch - Tập 16 (60')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chiếu phim :Một văn phòng luật sư (60')

22:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (5')

Tập 158

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 158

23:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 33 (60')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 60

23:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim Cơn Mưa Tình Yêu_(HQ_30T)_Tập 23 (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim truyện (60')

23:00
23:00
23:15
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chiếu phim :PTVN: Hoài nghi (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 27 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: (40')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 29 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VN Được sống (60')

01:00
01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim nước ngoài (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
GÓC PHIM SỐ 12 ( PL) (60')

02:00
02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (25')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (60')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (30')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 3 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 57 (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (155')

03:45
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TÀI LIỆU: (15')

03:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 157

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 157

04:00
04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 158

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 158

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 21 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: (50')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 17

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

05:00
05:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 74

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 74

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 19

06:00
07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 29 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5 - Tập 15 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 23) (55')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 59

08:00
08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Sitcom (10')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 104 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 60

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 58 (60')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 21 (60')

09:00
09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (90')

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Sitcom (10')

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Hạnh phúc nhọc nhằn (10')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 105

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
10:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 74

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 74

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 36 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 106

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 3 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 61

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 30 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 94-96 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

12:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 13 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 62

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (60')

13:00
13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VN Vua bãi rác (2P) (120')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (50')

Tập 17

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 6 (60')

15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 22 (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (120')

15:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 74

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 74

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (15')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 34 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 30 (60')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (tập 15) (35')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5- Tập 16 (30')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 26 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
18:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình - Lucky Luke - Tập 40 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 37 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 79 (30')

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Sitcom (15')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim ngắn (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 14 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 18

20:00
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 47) (55')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 7 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 20

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (55')

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (30')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (70')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 61

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 15 ( 3 phần)

22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

22:30
22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 34 (60')

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu: Cây đa - bến nước - Tập 2 (90')

22:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 62

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 28 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim nước ngoài (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 79 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
GÓC PHIM SỐ 13 ( PL) (60')

02:00
02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 58 (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

03:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 159

04:00
04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

04:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 160

05:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 18

05:00
05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 75

05:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 75

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 20

06:00
07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5 - Tập 16 (30')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam- tập 30) (55')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 61

08:00
08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Sitcom (10')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 79 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 62

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 59 (60')

09:00
09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Sitcom (10')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 107

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (44')

10:30
10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

10:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 37 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 108

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 161

11:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 161

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 63

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (80')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

12:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (60')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 14 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 64

13:00
13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM MỸ Thông điệp tình yêu (120')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (50')

Tập 18

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 7 (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (120')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

15:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 75

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình (15')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 35 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 109

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

17:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (Tập 16) (35')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5- Tập 17 (30')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 110

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
18:30
18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 76

18:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 76

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Lucky Luke - Tập 41 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 38 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 80 (30')

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Sitcom (15')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim ngắn (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 15 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Hồ sơ pháp y (60')

Tập 19

20:00
20:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (23')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (80')

20:50
21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (60')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 8 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 21

21:00
21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 100-102 (60')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (70')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 161

21:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 161

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 63

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 16 ( 3 phần)

22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 35 (60')

22:30
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

22:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 64

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 135

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 136

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 59 (45')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con đường hoàng kim (60')

Tập 14

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (60')

Tập 17

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

Duyên nợ miền tây Số 20

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (50')

Tập 16

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 60 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 135

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

Bóng ma Số 18

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

Hát hay hay hát Số 56 4/1/2015 11:30 PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) Hãy yêu đừng e ngại (78t) Số 65"

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 38 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 136

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy yêu đừng e ngại (78t) Số 65"

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 134

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

Chiến binh Beak Dong Soo Số 34

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 15 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (60')

Tập 17

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim trẻ (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con đường hoàng kim (50')

Tập 14

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 8 (60')

15:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (25')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 1 (30')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 36 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 137

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Khi những bà nội trợ hành động (140) Số 65

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 138

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

Duyên nợ miền tây Số 21

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Nhật (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 39 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Bóng ma Số 19

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 16 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con đường hoàng kim (60')

Tập 15

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (28')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (53')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 9 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (60')

Tập 18

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Chiến binh Beak Dong Soo Số 35

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 134

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 17 ( 3 phần)

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 36 (60')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (60')

Tập 17

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (45')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 156

22:55
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (5')

Tập 156

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hoàng tử ếch - Tập 15 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện (60')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 57

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 13 ( 3 phần)

22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Một văn phòng luật sư (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 155

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác