phim hh tit va mit tap 1 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (120')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu: Vị tướng của dân (20')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 35-36 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Đầu bếp bí ẩn Tập 17

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 108-109 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Khoa học giám sát

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Điệp khúc tình (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (90')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 14

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 148-149 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 42

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (65')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi tập 25

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 7 (30')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu: Dấu ấn tuổi trẻ (10')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 131

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 108 -109 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 6 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 17

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 14 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 176 (15')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 174

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 20 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 7 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (45')

Để gió cuốn đi tập 26

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

10:00
10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 177 (40')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 131

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 15 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 58 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 328

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 15

12:00
12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 41 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 34 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 32 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 24 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 46 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Thiên mệnh hoàng đế tập 6

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Góc khuất số phận (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 32 (55')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 54 (60')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 18

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 42

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 20 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 19 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (120')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 1, phần 2

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 131

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 8 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 11 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 5 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (100')

16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 8 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 33 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Bản năng phụ nữ tập 16 (60')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Niềm đau chôn dấu tập 27

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 7 + 8 (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 33 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 7 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 33 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 132

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 55 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lọ lêm tập 19

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 9 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 20 (45')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 15 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 37

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 56 (50')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 21 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 25 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 18

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 82) (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 59 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 85 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 35 - Het (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 47 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 17

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 44 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 150-151 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 132

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu (40')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 37-38 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (50')

Tiếng nói từ rừng xanh

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 23 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Điệp khúc tình (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 56 (60')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (61')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 1 phần 2

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 15

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

04:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (59')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 150-151 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 37

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (60')

Để gió cuốn đi tập 26

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (65')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 8 (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 132

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (55')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 23 (45')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 44 (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 7 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 18

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 56 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 15 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 177 (15')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 176

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 21 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 8 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (65')

Rừng thiêng tập 1

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

10:00
10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 178 (40')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 132

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 16 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 59 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 329

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 16

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 42 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 35 - Het (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 33 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 25 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 47 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 24 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Thiên mệnh hoàng đế tập 7

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 178

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 112-113 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Góc khuất số phận (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 33 (55')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 55 (60')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 19

15:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - PL (40')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (50')

Tập 37

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 21 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 20 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 56 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (120')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 2

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 132

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 9 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 12 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 6 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 9 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 34 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 17 (60')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Niềm đau chôn dấu tập 28

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 24 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 34 (60')

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng (25')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 8 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 22 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 34 (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 112 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 133

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 56 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 57 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 20

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 23 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 10 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 21 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 16 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - 180 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 39

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 32 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 57 (50')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 6 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 26 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Đầu bếp bí ẩn tập 20

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 60 (60')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 84) (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 86 (55')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 1 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 20 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 4 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 7 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 57 (60')

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 48 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 19

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 21 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 45 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 178

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 152-153 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 133

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 39-40 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 22 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 112 (30')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Đầu bếp bí ẩn Tập 19

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 23 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 112-113 (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (50')

Những công trình kiến trúc vĩ đại - Thánh đường Chartes

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 57 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 6 (60')

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 24 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 7 (90')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Điệp khúc tình (155')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 57 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng đân tộc tập 2

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 16

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 20 (60')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 154-155 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 39

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 21 (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (60')

Rừng thiêng 1

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (65')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 9 (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 133

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 32 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 6 (55')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 24 (45')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 45 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu: Chắp cánh ước mơ (40')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 112-113 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 8 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 19

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 22 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 4 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 57 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 16 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 178 (15')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 57 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 178

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 22 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 23 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 9 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (90')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Rừng thiêng 2

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 112 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 6 (60')

10:00
10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 179 (40')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 133

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 49 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 17 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 7 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 60 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 330

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 17

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 43 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 179

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 1 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 50 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 34 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 26 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 48 (60')

12:00
12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Thiên mệnh hoàng đế

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Góc khuất số phận (45')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 180

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 22 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 4 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 114-115 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 34 (55')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 32 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 23 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 56 (60')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (60')

Chiếc giày lọ lem tập 20

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Larva (15')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (50')

Tập 39

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 20 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 22 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 21 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 57 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (120')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc Tập 3, phần 1

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 133

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 49 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 10 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 21 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 13 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 7 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 10 (30')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Niềm đau chôn dấu tập 29

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 35 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 50 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Bản năng phụ nữ tập 18 (60')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 25

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 35 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 9 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 24 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 35 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 113 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 26

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 134

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 57 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 58 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim thiếu nhi: Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày Lọ Lẹm tập 21

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 25 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 11 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 17 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 41

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 33 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 22 (55')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 23 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 7 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 27 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 42

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Đầu bếp bí ẩn tập 20

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 61 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 58 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 8 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 22 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 5 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 8 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 179

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 58 (60')

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 49 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 21

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 49 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 23 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 46 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 180

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 154-155 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 134

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 50 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Đầu bếp bí ẩn tập 20

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Nhưng công tình kiến trúc vĩ đại - Cụm đảo thế giới

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 25

02:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

số 144: Hậu trường phim "Sự nổi loạn hoàn hảo"

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 26

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 3 phần 1

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 17

04:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
24 HÌNH/S (15')

Những bộ phim có kinh phí thấp đáng nhớ P2

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 41

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Rừng thiêng tập 2

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 134

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 42

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 20

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 179

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 180

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Rừng thiêng tập 3

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 25

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 134

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 26

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Thiên mệnh hoàng đế tập 9

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 18

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 44 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 181

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 33

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 182

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Chiếc giày lọ lem tập 21

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (50')

Tập 41

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 3 Phần 2

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 134

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 42

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Niềm đau chô dấu tập 30

17:00
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 27

18:05
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
24 HÌNH/S (20')

Những bộ phim kinh phí thấp đáng nhớ P2

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 28

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 135

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lo lem tập 22

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 23 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 181 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 43

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 59 (45')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 44

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Đầu bếp bí ẩn tập 21

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 88 (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 181

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 23

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 182

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 135

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Đầu bếp bí ẩn tập 21

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Khám phá ngôi đền cổ Ăng co vát

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 3 phần 2

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đầu bếp bí ẩn tập 21

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 332

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 45 (50')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Thiên mệnh hoàng đế tập 10

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (75')

Chiếc giày lọ lem tập 22

15:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (15')

Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tập 4 Phần 2

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Niềm đau chôn dấu tập 31

17:00
19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lọ lem tập 23

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 24 (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 60 (45')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Đầu bếp bí ẩn tập 22

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 144: Hậu trường phim "sự nổi loạn hoàn hảo"

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 46 (50')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - Tập 17 + 18 (90')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 25 (45')

Đã phát
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (0')

Đầu bếp bí ẩn tập 18

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 16

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 174

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 148-149 (60')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (65')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 15

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 46 (60')

21:50
21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (70')

21:37
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (23')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác