phim hh tit va mit tap 1 2 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 13 (60')

Bánh đúc có xương - Tập 13

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 66

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu: Tình người tr... (20')

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 187

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 9 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 9

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng - Tập 20 (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 20

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 26 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 26

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (45')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 188

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Lâu đài thủy ti... (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 32 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 32

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Con trai con... (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 48 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 48

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 10

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Kẻ gây hấn (60')

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 198

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 30 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 30

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Đối thủ kỳ phùng - Tập 1 (50')

Đối thủ kỳ phùng - Tập 1

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 15 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 15

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (45')

03:20
03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu - Hồ Chí Minh tên Người là bài ca chiến thắng (30')

Hồ Chí Minh tên Người là bài ca chiến thắng

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 199

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 66

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HK (20T): Vòng quay hạnh... (105')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 18 (45')

Sóng ngầm - Tập 18

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Lời nói ấ... (85')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Liệu chúng ta có thể hình thành một đội ngũ những nhà làm phim trẻ (45')

Liệu chúng ta có thể hình thành một đội ngũ những nhà làm phim trẻ

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu: Chung tay xây d... (10')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

06:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Công chúa Ori-... (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 06

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (55')

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HK (20T): Quý ông thời đạ... (45')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (60')

06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

07:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (120')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy n... (30')

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật - Liệu chúng ta có thể hình thành một đội ngũ những nhà làm phim trẻ (50')

Liệu chúng ta có thể hình thành một đội ngũ những nhà làm phim trẻ

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 187

08:30
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 16 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 16

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (60')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Những đứa... (45')

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 188

09:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (120')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (63')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng... (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 32 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 32

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

11:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Hur Jun chí... (50')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 19 (50')

Làm dâu - Tập 19

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 10

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI TẬP 4 (60')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim TQ (47T): Vệ Tử Phu (120')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 200

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu: Về làng (30')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 67

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

12:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim ẦU Ơ VÍ DẦU TẬP 10 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Sỏi đá cũng biết yêu (60')

Sỏi đá cũng biết yêu

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 2 (60')

Tình Mẹ - Tập 2

12:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim - PMTình yêu và danh dự (140 tập) (60')

T. 64

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Sự lựa chọn của... (150')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu: Sáng ngời ngư... (20')

12:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 01

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Yêu trong bí mật (50')

Yêu trong bí mật

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 06

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (60')

13:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 11 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Khi em đã lớn (60')

13:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (59')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 43 (50')

Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 43

13:05
13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA_TẬP 46 (115')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 18 (45')

Sóng ngầm - Tập 18

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 16 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 16

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 64

14:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu: Ngoại ô ngày... (20')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (45')

14:00
14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 9 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (75')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 21 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 21

14:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu nước ngoài - Trẻ ăn xin ở Luân đôn - Tập 2 (30')

Trẻ ăn xin ở Luân đôn - Tập 2

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Biển xanh và... (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa... (60')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu - Những chiến công thầm lặng - Tập 3 (30')

Những chiến công thầm lặng - Tập 3

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ng... (50')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 32 (55')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 32

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Nhạc Phim (30')

16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (82T): Tạm biệt hôn nh... (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 11... (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Bến đỗ hạ... (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Những nàng tiê... (30')

17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 200

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 10

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gá... (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 10 (60')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình - Chú thỏ thông minh - Tập 51 (30')

Chú thỏ thông minh - Tập 51

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc (60')

17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon: Tập 4 Phần 2 (15')

Pokémon: Tập 4 Phần 2

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim VN (34T): Ánh sáng thiên... (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA TẬP 47 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 01

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 42 (58')

Chị cả - Tập 42

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 12 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 189

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 65

18:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 14 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 14

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (60')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HK (30T): Hình cảnh (120')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 19 (45')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 190

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 36 (35')

Tây Du Ký - Tập 36

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Thề không gục... (60')

20:00
20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Cầu vòng hoàng kim (50')

Cầu vòng hoàng kim

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 07

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Đối thủ kỳ phùng - Tập 2 (53')

Đối thủ kỳ phùng - Tập 2

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim KHO BÁU ĐÔNG LĂNG TẬP 5 (60')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Yêu lần nữa- Tậ... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HQ (30T): Phát súng hận t... (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 38 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Đài Loan - Cuộc sống rực rỡ (45')

Cuộc sống rực rỡ

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 17 (60')

Người đứng trong gió - Tập 17

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 64 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số... (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (60')

Hận thù không lối thoát (95 tập)T.12

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Chàng mập nghĩa tình (40')

Chàng mập nghĩa tình

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 18 (45')

Sóng ngầm - Tập 18

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 22 (60')

Tình cha - Tập 22

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 67 (45')

Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 67

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 67

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 189

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 10 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 10

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 21 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 21

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 27 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 27

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (45')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 190

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Lâu đài thủy ti... (60')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Khám phá Kenya (50')

Khám phá Kenya

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Con trai con... (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kẻ gây hấn (60')

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 200

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 31 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 31

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đối thủ kỳ phùng - Tập 2 (50')

Đối thủ kỳ phùng - Tập 2

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 16 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 16

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (45')

03:30
03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 01

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 67

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Vòng quay hạnh... (60')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Lời nói ấ... (55')

06:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Công chúa Ori-... (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 07

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (60')

06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

07:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (120')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy n... (30')

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 189

08:30
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (60')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Những đứa... (50')

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 190

09:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (120')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (63')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng... (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Giải trí: Bật mí phim truyền h... (90')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 20 (50')

Làm dâu - Tập 20

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI TẬP 5 (60')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:30
11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim TQ (47T): Vệ Tử Phu (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

12:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim ẦU Ơ VÍ DẦU TẬP 11 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 3 (60')

Tình Mẹ - Tập 3

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Sự lựa chọn của... (150')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Mẹ hổ bố... (55')

12:30
12:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu: Sáng ngời ngư... (20')

12:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (75')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 03

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 07

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (60')

13:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 12 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Khi em đã lớn (60')

13:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (59')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - (50')

13:05
13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA_TẬP 47 (115')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 65

14:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu: Ngoại ô ngày... (20')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (45')

14:00
14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 10 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (75')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim trẻ - Hà Nội - Em yêu anh (45')

Hà Nội - Em yêu anh

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 22 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 22

14:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

15:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - PL (40')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biển xanh và... (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa... (60')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Những chiến công thầm lặng - Tập 4 (30')

Những chiến công thầm lặng - Tập 4

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ng... (25')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (55')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu Việt - Tượng đài... (25')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc Phim (30')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (82T): Tạm biệt hôn nh... (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 12... (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Những nàng tiê... (30')

17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gá... (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 11 (60')

17:00
17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Chú thỏ thông minh - Tập 52 (30')

Chú thỏ thông minh - Tập 52

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc (60')

17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon: Tập 5 phần 1 (15')

Pokémon: Tập 5 phần 1

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim VN (34T): Ánh sáng thiên... (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA TẬP 48 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 03

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 43 (58')

Chị cả - Tập 43

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 13 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 66

18:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 15 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 15

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (30T): Hình cảnh (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 20 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 37 (35')

Tây Du Ký - Tập 37

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thề không gục... (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (60T): Người vợ dũng c... (120')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 1 (28')

Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 1

20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Khi đàn chim trở về - Tập 42 (53')

Khi đàn chim trở về - Tập 42

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim KHO BÁU ĐÔNG LĂNG TẬP 6 (60')

21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (25')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 39 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Yêu lần nữa- Tậ... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Câu hỏi số 5 - Tập 17 (60')

Câu hỏi số 5 - Tập 17

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 65 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số... (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 23 (60')

Tình cha - Tập 23

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 68 (45')

Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 68

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim khoa học (30')

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 11 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 11

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 22 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 22

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 28 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 28

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 32 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 32

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Khi đàn chim trở về - Tập 42 (50')

Khi đàn chim trở về - Tập 42

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 03

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

08:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên emTập 1 (45')

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 18 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 18

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 21 (50')

Làm dâu - Tập 21

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 04

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 69

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 4 (60')

Tình Mẹ - Tập 4

12:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên emTập 1 (45')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 05

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 18 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 18

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 66

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng -Tập 23 (45')

Bí mật tam giác vàng -Tập 23

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (55')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 04

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Transformers - Tập 1 (20')

Transformers - Tập 1

17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon: Tập 5 Phần 2 (15')

Pokémon: Tập 5 Phần 2

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 05

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 44 (58')

Chị cả - Tập 44

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim trẻ - Hà Nội - Em yêu anh (45')

Hà Nội - Em yêu anh

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 193

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 67

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 21 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 194

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 38 (35')

Tây Du Ký - Tập 38

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 09

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 40 (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Câu hỏi số 5 - Tập 18 (60')

Câu hỏi số 5 - Tập 18

21:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên em Tập 2 (45')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 13

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

22:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên em Tập 3 (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 24 (60')

Tình cha - Tập 24

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 69

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 22 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 41 (50')

12:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 23 (55')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - Phim HQ - Tập 20 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 24 (50')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - 24 giờ - Tập 21 (45')

24 giờ - Tập 21

22:59
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 66 (46')

Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 66

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 21 (50')

Tình cha - Tập 21

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 17 (45')

Sóng ngầm - Tập 17

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập15 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập15

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Chàng mập nghĩa tình (40')

Chàng mập nghĩa tình

22:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (60')

Hận thù không lối thoát (95 tập)T.11

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Sitcom - Những cô nàng rắc rối – Tập 133 (10')

Những cô nàng rắc rối – Tập 133

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng... (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác