phim hq chi ke cua lo lem tap 7 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (145')

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim tài liệu: Hà Nội - làng trong phố (90')

22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng tình (80')

23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 18

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CÙ LAO LÚA (T41) (55')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 12

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Nhà thôn quê

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PTVN: Con trai con gái (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Kẻ truy đuổi - Tập 22 (45')

01:50
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Hạnh duyên (35')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Việt Nam (15')

Tình yêu học trò - Tập 2

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 38 (30')

02:30
03:00
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 8

03:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

03:30
03:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Hà Nội - làng trong phố (30')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PTHQ: Quý cô thất thường - (95')

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu (30')

04:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

04:00
04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

04:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Mùa nước nổi (35')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T123) (25')

05:00
05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (55')

05:25
05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Vua hề Sạc-lô - Tập 7,8 (15')

06:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình (35')

Cuộc chiến giữa Coop và mèo Kat - Tập 23

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

06:51
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Làng mọc (34')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim HH: Đấu sĩ LBX Phần 1 - 26 (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Hoa đại trắng - Tập 2 (55')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (35')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình (60')

07:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Hương tình (phim VN- tập 2) (50')

08:00
08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 22 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (150')

08:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - 7 viên ngọc rồng - Tập 65 (30')

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim trẻ (45')

Cắt

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PTVN: Đường hoang lạc bước (45')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
10:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim VN: Câu chuyện cuối mùa thu - 24 (60')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PTHK: Kim ngọc mãn đường (50')

11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 4

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 124 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (30T) - Trường học mật cảnh (60')

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 14 (60')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T10) (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :PTHQ: Tình cuồng si (55')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Việt Vương câu tiễn - Tập 6 (45')

12:19
12:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu :Dòng sông kể chuyện (20')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Thương gia - Tập 46 (55')

13:00
13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (60')

13:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim sitcom: Nhà có trai có gái - 87,88 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (105')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T23) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 3

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 2

14:00
14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim VN: Câu chuyện cuối mùa thu - 25 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
14:30
14:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Hà Nội - làng trong phố (30')

15:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (30')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Yêu em sau cơn say - Tập 7 (45')

15:00
15:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Rubic 8 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Nụ Hôn Thần Chết (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 13

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 47 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

16:15
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Hạnh duyên (25')

16:15
16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim cuối tuần (105')

Cây búa màu ánh bạc

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình (30')

Cuộc chiến giữa Coop và mèo Kat - Tập 24

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum P4 - Tập 3 (30')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Chiếu phim :Hoa bay (60')

17:35
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

17:35
17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 23 (30')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 19

18:00
18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (62')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim HH: Đấu sĩ LBX Phần 1 - 27 (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình - Bảy viên ngọc rồng - Tập 69 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim thiếu nhi :Thế giới diệu kỳ (30')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim Mỹ (55')

Thám tử đại tài - Tập 22

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Yêu lần nữa - Tập 29 (55')

19:00
19:00
19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim sitcom: Nhà có trai có gái - 80,90 (60')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (105')

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim ngắn (30')

Tây Du Ký - Tập 34

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T33) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Kẻ truy đuổi - Tập 23 (55')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Sàn đấu cuộc đời (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (61')

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim đặc sắc: Những ngôi sao nhỏ (90')

22:32
23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu (40')

23:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 75+76) (25')

Sắp tới
00:00
00:00
00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 29

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (55')

00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 13

00:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chiếu phim :PTVN: Con trai con gái (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Cầu nối quá khứ- hiện tại

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:50
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu: Mùa nước nổi (35')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 9

03:00
03:00
03:15
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

04:25
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu: Làng mọc (35')

04:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

04:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 23 (30')

05:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (25')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (55')

05:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim cuối tuần (100')

Cây búa màu ánh bạc

06:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Vua hề Sạc-lô - Tập 9,10 (15')

06:00
06:05
06:15
06:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình (30')

Cuộc chiến giữa Coop và mèo Kat - Tập 24

06:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

06:51
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (34')

07:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim HH: Đấu sĩ LBX Phần 1 - 27 (30')

07:00
07:00
07:00
07:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (35')

07:30
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhạc Phim 18 (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình (60')

07:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

08:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum P4 - Tập 3 (30')

08:00
08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 27 (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 23 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (150')

08:35
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu: Thác Giang Điền (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - 7 viên ngọc rồng - Tập 66 (30')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 5 (60')

10:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim VN: Câu chuyện cuối mùa thu - 25 (60')

10:00
10:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim cuối tuần (105')

Cây búa màu ánh bạc

11:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim trẻ (55')

Bỏ lỡ

11:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 23 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 6 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Tìm lại nụ cười - Tập 20 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện:HƯƠNG ĐÊM (T22) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 5

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 3 (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Tình mẫu tử (phim Hong Kong - tập 4) (55')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
12:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T11) (60')

12:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim ca nhạc :Gái ế kén chồng (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

13:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim sitcom: Nhà có trai có gái - 80,90 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (64')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 4

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 3 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim VN: Câu chuyện cuối mùa thu - 26 (60')

14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 55, 56 (120')

14:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 4 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

15:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu:: Thác Giang Điền (30')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Ước Mơ (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (120')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Đối mặt -P1 (95')

15:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 14

15:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

16:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Giữ gìn an ninh trật tự trên sông nước

16:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu - Bên hàng Bạch Dương - Tập 6 (60')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 4 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:15
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu: Mùa nước nổi (25')

16:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu Việt - Son sắt một lời thề - Tập 7 (45')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum P4 - Tập 4 (30')

17:00
17:00
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 28 (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 5 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chiếu phim :Hoa bay (60')

17:35
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

18:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 24 (30')

18:00
18:00
18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 20

18:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (62')

18:30
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim HH: Đấu sĩ LBX Phần 1 - 28 (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Bảy viên ngọc rồng - Tập 70 (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Số 7 may mắn - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 24 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 8 (60')

19:00
19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim sitcom: Nhà có trai có gái - 91,92 (60')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (105')

19:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim ngắn (30')

Tây Du Ký - Tập 35

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Huyền thoại tím (60')

20:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 57, 58 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T34) (61')

20:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Toàn cảnh phim ngắn - Số 109 (30')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 49 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS18 (P) (60')

21:00
21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (61')

21:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim cuối tuần (115')

21:35
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 7 (60')

22:00
22:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T22) (65')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim hoạt hình - Fairy Tail - Hội pháp sư - Tập 47,48 (60')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (90')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 8 (60')

23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chiếu phim :PTVN: Khát vọng màu xanh (45')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 30

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (0')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 14

00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Tình thế

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

01:50
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu: Làng mọc (35')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (90')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Ly hôn (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời- Tập 10

03:15
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phóng sự Liên hoan phim (15')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

04:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (35')

04:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim hoạt hình - Công chúa Ori - Tập 24 (30')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (25')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (65')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

06:51
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu: Thác Giang Điền (34')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 4 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 5 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

11:00
11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 6

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 32

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T12) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 5

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
14:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

Bàn tay đen

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 15

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 6 (60')

16:15
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu: Làng mọc (25')

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Ban đối ngoại Trung ương Đảng - Chặng đường lịch sử 65 năm

17:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
PSC- Hậu Trường Phim Hương Ga Eps02 (15')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 7 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T126) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 21

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T3) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

19:00
19:00
19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (105')

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim ngắn (30')

Tây du ký - Tập 36

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 24 (60')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T35) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tậ 9

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 25 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T26) (61')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 34

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 10

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim nước ngoài (30')

Chuyện ấy là chuyện nhỏ - Tập 1

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Giữ gìn an ninh trật tự trên sông nước

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 31

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T3) (0')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 15

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Mái ấm hiện đại

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

01:50
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (35')

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Nhạc Phim 19 (P) (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 11

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tậ 9

04:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Thác Giang Điền (35')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Giữ gìn an ninh trật tự trên sông nước

06:51
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Julia đến Ý (34')

08:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Về thăm U Minh Thượng (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T24) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 7

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 33

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T13) (60')

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu (25')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T26) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 6

15:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Giờ Phim Ngắn Eps02 (30')

15:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Về thăm U Minh Thượng (30')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 1636

16:15
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim tài liệu: Lễ hội Caraval ở Nice P.1 (25')

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T127) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 22

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T4) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim ngắn (30')

Tây du ký - Tập 37

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T36) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 10/30

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T27) (61')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 35

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T24) (65')

22:15
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
PSC - Hậu tường Phim Hương Ga Eps02 (15')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 11

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim nước ngoài (30')

Chuyện ấy là chuyện nhỏ - Tập 2

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 16

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim nước ngoài (45')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 8

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim Việt Nam (45')

Hai phía chân trời - Tập 17

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 32

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim ngắn (30')

Tây du ký - Tập 38

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim nước ngoài (30')

Chuyện ấy là chuyện nhỏ - Tập 3

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim trẻ (40')

Canh ba ba

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim trẻ (45')

Canh ba ba

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim trẻ (45')

Canh ba ba

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

Đã phát
23:45
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim hoạt hình - Vua hề Sạc-lô - Tập 5,6 (0')

23:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim hoạt hình - Ngàn lần yêu em - Tập 45 (45')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 62

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T20) (65')

22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác