phim hq chi ke cua lo lem tap 7 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 22 (120')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 12

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 21-22 (30')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 13 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 6 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 106 (30')

00:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (35')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 79

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (10')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 1

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 7 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 94-95 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

01:44
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (46')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 102 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 177

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 2

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 27 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 1 (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 24 (30')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (20')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 178

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
GÓC PHIM SỐ 3 ( PL) (60')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 10 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 34 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 23 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Dấu ấn rồng vàng

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 2 (30')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 29

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM MỸ (60')

Con tốt đen

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

04:00
04:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 138-139 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 30

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 21

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 30

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (65')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi tập 10

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 110

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 9 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 15

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 29

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 22 (60')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 2"

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 9

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 10 (60')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 94-95 (60')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (105')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

07:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (20')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 24 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 2 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 79

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 131

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 1

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 6 (60')

08:00
08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Sitcom (10')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 10 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 102 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 132

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 24 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 2

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 7 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 2 (30')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (40')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (90')

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Sitcom (10')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 106 (30')

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (45')

Để gió cuốn đi tập 11

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 177

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 20

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chỉ một mình em Số 49"

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

10:30
10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:50
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (100')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 110

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 18 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 178

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 1 (60')

11:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (59')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (45')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 307

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 28"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 31

12:00
12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 14 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 133

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 7

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 20 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 23

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H01 (60')

"Đại phong thủy Số 25"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 32

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (5')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 5 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 134

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 6 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 96-97 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

13:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 9 (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 7 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM MỸCon tốt đen (120')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (45')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Số phận bị đánh cắp tập 27

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 21

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 32 (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 10 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 13 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Sắc màu Sapa

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 110

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 15

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

16:00
16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 4 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Tokyo nay (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 25 (30')

16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 3 (30')

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 18 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 21

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 46"

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Niềm đau chôn dấu tập 6

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 179

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim VN (32T): Thuyền giấy (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 3 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 3

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 8 (60')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 107 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 180

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (60')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 3"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 111

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 103 (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 28

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 19 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 9 (60')

19:00
19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 11 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 22

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 50"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Sitcom (10')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (55')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 10 (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 6 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM MỸ Anh em ruột (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 21 (60')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 16

20:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đình rắc rối tập 80

20:50
21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 33 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
(60')

GÓC PHIM

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 11 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 2 (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 26"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 133

21:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (20')

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (70')

21:55
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (15')

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một thể kỷ một đời người

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 31

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 51

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 23 (120')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 18 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 134

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 140-141 (60')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (90')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 32

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 13

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

23:00
23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim tài liệu (40')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 23-24 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 14 (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 8 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 107 (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 2

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 9 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 96-97 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Sông Hằng - Dòng sông của sự sống

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 103 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 179

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 28 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 2 (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 25 (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 180

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 4

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 11 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 35 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 24 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Sắc màu Sapa

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 3 (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 31

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

04:00
04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 140-141 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 32

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 22

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 31

05:00
05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (60')

Để gió cuốn đi tập 11

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (65')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 111

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 10 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 16

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 30

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 23 (60')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 3"

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 10

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 11 (60')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 96-97 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 25 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 3 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 80

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 133

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 2

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 8 (60')

08:00
08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 11 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 103 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 134

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 25 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 9 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 3 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (90')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi tập 12

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 107 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 179

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 21

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chỉ một mình em Số 50"

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 111

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 19 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 180

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 2 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 308

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 29"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 33

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 15 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 135

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 8

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 21 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 24

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H02 (60')

"Đại phong thủy Số 26"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 34

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 6 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 136

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 8 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 98-99 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 10 (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM HQHọa sĩ gió (20T) (60')

Tập 20/20

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 9 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Số phận bị đánh cắp tập 28

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 22

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 33 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 1

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 11 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 14 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (120')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Tháng 5 nhớ Điện Biên

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 111

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 16

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

16:00
16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 5 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Tháp Tokyo (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 26 (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 4 (30')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 19 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 22

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 47"

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Niềm đau chôn dấu tập 7

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 181

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim VN (32T): Thuyền giấy (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 4 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 4

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 10 (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 108 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 182

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 4"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 112

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 104 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Số phận bị đánh cắp tập 29

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 20 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 11 (60')

19:00
19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 12 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 23

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 1"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 11 (30')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 7 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 22

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 22 (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (28')

20:30
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 17

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 81

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 34 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 23

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 12 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 3 (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 27"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 135

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (70')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 33

22:00
22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 52

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 24 (120')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 19 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 136

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 142-143 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 34

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 15 (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 81

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Sông Hằng - Người con của núi rừng

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 181

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 29 (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 26 (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 182

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 36 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 25 (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Sắc màu Sapa P2

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 33

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 6

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 34

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 23

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 32

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (60')

Để gió cuốn đi tập 12

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 112

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 17

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 31

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 4"

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 11

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 26 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 81

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 135

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 136

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 26 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi tập 13

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 181

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 22

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 1"

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 112

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 20 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 182

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 309

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 30"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 35

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 16 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 137

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 9

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 25

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Đại phong thủy Số 27"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 36

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 7 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 138

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 1

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 29

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 23

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 34 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 2

15:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (15')

Công lý cho nạn nhân Da cam

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 112

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 17

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM THIẾU NHI BỘ TỨ NINJA RÙA PHẦN II TẬP 1 (30')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Niềm đau chôn dấu tập 8

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 20 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 23

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 48"

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 183

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim trẻ (45')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 184

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 5"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 113

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 30

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 21 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 24

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 2"

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 8 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 24

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 18

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
GAMESHOW (PM) (60')

"Phim hoạt hình Barbie Số 8"

20:38
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (2')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (60')

Hồi ức Điện Biên Phủ

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 35 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 25

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Văccin cuộc sống (90')

Liều vaccin nào cho những anh hùng bàn phím ?

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim trẻ (55')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 28"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 137

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 35

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 53

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 20 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 138

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (40')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 36

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 15

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Chim di cư P2

02:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 139: Hậu trường phim "Khách sản Hoa cúc vàng nhiệt đới thứ 2"

03:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Công lý cho nạn Da cam

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Để gió cuốn đi tập 9

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 76

10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Để gió cuốn đi Tập 10

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 296

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 12

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 16

16:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Nếu như yêu tập 37

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 17

20:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Gia đình rắc rối 78

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Action in Việt Nam

Đã phát
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (0')

Gia đình rắc rối tập 80

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim tài liệu (30')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 30

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 132

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 17 (60')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 138-139 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim truyện Việt nam (40')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 50

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác