phim hq chi ke cua lo lem tap 7 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 16

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T17 (ĐD gắn Panel )

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 44

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 2

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 76

00:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T1_(P1) (11')

00:05
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 3 (55')

00:12
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T1_(P2) (16')

00:28
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T1_(P3) (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

45 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 17/32

00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Ký sự biển đảo - Tập 35

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 45

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim nước ngoài (45')

Ranbir và Rano - Tập 26

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 24

01:51
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu: Vườn cò (35')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 34

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 89

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Tình yêu không hẹn trước - Tập 19

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 90

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 18

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM BỤI ĐỜI TẬP 40 (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 241

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 242

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 56

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 1

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 16

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T12

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 44

07:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T12

07:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim trẻ (45')

Phía đông mặt trời mọc

07:24
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T81-(P1) (12')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 3

07:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T26

07:36
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T81-(P2) (25')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 45

08:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T44

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thám hiểm cùng Bo T36 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (50')

Tập 16

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM GIA TỘC NỔI SÓNG TẬP 1 (60')

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T18

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (60')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 3

10:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T22

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 89

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 24

10:45
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình : Vòng quay vô cực P2 T45 (15')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 56

11:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T36 (ĐD gắn Panel )

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện   (45')

Cuộc gọi lúc 0 giờ - Tập 30

11:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 16 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 90

11:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7- (P1) (15')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 24

11:16
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7-(P2) (20')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

45 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T20 (ĐD gắn Panel )

11:36
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7-(P3) (29')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 243

12:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T27

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (60')

Cô ấy thật tuyệt  - Tập 1

12:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 4 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 11

12:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T24- (P1) (16')

12:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T24-(P2) (20')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T24 (ĐD gắn Panel )

12:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T24-(P3) (28')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 244

13:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T13

13:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 62 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 17

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Gái già xì tin - Tập 1

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (55')

 

13:09
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T4_(P1) (15')

13:24
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T4_(P2) (21')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

13:45
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T4_ (P3) (24')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

14:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T46

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T21 (ĐD gắn Panel )

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (50')

Tập 56

15:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 10 (60')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T19

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 56

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

16:14
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu: Hương bưởi (56')

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 24

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 45

17:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T47

17:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 23 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

17:27
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T83-(P1) (13')

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (25')

 

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T22 (ĐD gắn Panel )

17:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T83-(P2) (26')

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 46

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (60')

Kiệt tác bất hủ - Tập 24

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

18:06
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_(P1) (15')

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (25')

Cô bé Mimi - Tập 10

18:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_((P2) (20')

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T14

18:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_((P3) (28')

19:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T14

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (55')

Ranbir và Rano - Tập 27

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Mỹ (55')

Terra Nova - Tập 8

19:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 17 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim ngắn (35')

Nữ hoàng - Tập 19

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (30')

45 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T28

20:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 63 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 57

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T71-(P1) (14')

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim tài liệu (28')

Bác Hồ trong trái tim dân tộc

20:17
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện:NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T71-(P2) (21')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 19

20:38
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T71-(P3) (26')

21:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T37 (ĐD gắn Panel )

21:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 11 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 17

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_ (P1) (15')

21:19
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_(P2) (21')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 13

21:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_ (P3) (26')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 243

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T12

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 11

22:06
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7- (P1) (15')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 1

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện (50')

Tôi hạnh phúc - Tập 75

22:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7-(P2) (20')

22:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T12

22:30
Kênh: SCTV6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 23 (60')

22:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T7-(P3) (32')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 244

23:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T26

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 17

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T18 (ĐD gắn Panel )

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 45

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 3

00:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_(P1) (11')

00:05
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 4 (55')

00:12
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_((P2) (16')

00:28
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T2_((P3) (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 3

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 18

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 46

01:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhạc Phim 14 (30')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim nước ngoài (45')

Ranbir và Rano - Tập 27

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 25

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 35

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 19

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM GIA TỘC NỔI SÓNG TẬP 1 (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 243

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 244

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 57

05:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T81-(P1) (13')

05:14
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T81-(P2) (14')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 2

06:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (0')

Thám hiểm cùng Bo T36 (ĐD gắn Panel )

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 17

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T18

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 45

07:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T22

07:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim trẻ (40')

 

07:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim trẻ (45')

Chiếc hộp Pandora

07:27
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T82-(P1) (12')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 4

07:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T27

07:39
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T82-(P2) (20')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 46

08:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T45

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

 

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (50')

Tập 17

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM GIA TỘC NỔI SÓNG TẬP 2 (60')

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (60')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 4

10:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T13

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 91

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 25

10:45
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình : Vòng quay vô cực P2 T46 (15')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 57

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8- (P1) (15')

11:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T37 (ĐD gắn Panel )

11:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 17 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 92

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 25

11:15
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8-(P2) (20')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T21 (ĐD gắn Panel )

11:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8-(P3) (30')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 245

12:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T28

12:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 5 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 12

12:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T25- (P1) (15')

12:20
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T25-(P2) (20')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T25 (ĐD gắn Panel )

12:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T25-(P3) (29')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 246

13:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T23

13:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 63 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 18

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (50')

Gái già xì tin - Tập 2

13:09
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_ (P1) (15')

13:24
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_(P2) (21')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

13:45
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T5_ (P3) (23')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 35

14:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T47

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim trẻ (45')

 

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T22 (ĐD gắn Panel )

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (50')

Tập 57

15:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 11 (60')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T14

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 57

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 25

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Lời ru từ lòng đất

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 46

17:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình : Vòng quay vô cực P2 T48 (15')

17:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 24 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 93

17:15
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình : Cùng là dũng sĩ T47 (15')

17:29
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T84-(P1) (13')

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T23 (ĐD gắn Panel )

17:42
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T84-(P2) (23')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 94

18:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_(P1) (16')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim trẻ (45')

 

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (25')

Cô bé Mimi - Tập 11

18:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_((P2) (20')

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T20

18:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_((P3) (27')

19:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T24

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (55')

Ranbir và Rano - Tập 28

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Mỹ (55')

Thám tử đại tài - Tập 2

19:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 18 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim ngắn (35')

Nữ hoàng - Tập 20

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 1

20:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T29

20:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 64 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 58

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T72-(P1) (15')

20:18
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện:NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T72-(P2) (19')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (55')

Bão qua làng - Tập 12

20:37
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T72-(P3) (27')

21:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T38 (ĐD gắn Panel )

21:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 12 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 18

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_ (P1) (15')

21:19
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_(P2) (20')

21:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thám hiểm cùng Bo T36 (ĐD gắn Panel )

21:39
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_ (P3) (27')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 245

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T18

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 12

22:06
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8- (P1) (15')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 2

22:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8-(P2) (21')

22:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T22

22:30
Kênh: SCTV6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 24 (60')

22:42
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T8-(P3) (24')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 246

23:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T27

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 18

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T19 (ĐD gắn Panel )

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 46

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

 

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 4

00:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_(P1) (11')

00:05
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 5 (55')

00:12
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_((P2) (16')

00:28
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T3_((P3) (29')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 4

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 19

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim nước ngoài (45')

Ranbir và Rano - Tập 28

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 26

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 36

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 93

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhạc Phim 14 (30')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 94

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 12

03:15
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM GIA TỘC NỔI SÓNG TẬP 2 (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 245

04:26
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu: Nét xưa dáng cũ (34')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 246

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T82-(P1) (13')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 58

05:13
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T82-(P2) (17')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 3

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 18

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 46

07:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T13

07:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim trẻ (45')

Đậu xanh rau má

07:24
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T83-(P1) (13')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Trên đỉnh A Mú Sung

07:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T28

07:37
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T83-(P2) (23')

08:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T46

08:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (50')

Tập 18

09:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM GIA TỘC NỔI SÓNG TẬP 3 (60')

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T19

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (60')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 5

10:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T23

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 93

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 26

10:45
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình : Vòng quay vô cực P2 T47 (15')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 58

10:59
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9- (P1) (15')

11:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T38 (ĐD gắn Panel )

11:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 18 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 94

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện   (50')

Trái tim giản đơn - Tập 26

11:14
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9-(P2) (21')

11:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T22 (ĐD gắn Panel )

11:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9-(P3) (31')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 247

12:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T29

12:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM CÔ EM HỌ BẤT ĐẮC DĨ TẬP 6 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 13

12:06
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T26- (P1) (15')

12:21
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T26-(P2) (20')

12:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Những người bạn ngộ nghĩnh T26/26 (ĐD gắn Panel )

12:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỤC CHỈ CẦM MA T26-(P3) (28')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 248

13:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T14

13:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 64 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 19

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (50')

Gái già xì tin - Tập 3

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (55')

 

13:09
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_ (P1) (15')

13:24
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_(P2) (20')

13:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T21 (ĐD gắn Panel )

13:44
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T6_ (P3) (24')

14:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình : Vòng quay vô cực P2 T48 (15')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 36

14:15
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình : Cùng là dũng sĩ T47 (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (45')

Về bản

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim cuối tuần (105')

Đảo ngọt

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T23 (ĐD gắn Panel )

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (50')

Tập 58

15:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 12 (60')

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 20

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T20

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Ân oán tình thù (50')

Tập 58

16:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Chú mèo Heathclyff T1 (ĐD gắn Panel )

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Bí mật tam giác vàng - Tập 26

16:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T22 (ĐD gắn Panel )

17:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vòng quay vô cực P2 T49

17:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 25 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 95

17:29
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T85-(P1) (13')

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Bí mật của Ripley T24 (ĐD gắn Panel )

17:42
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT T85-(P2) (23')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Tình hận thiên thu (60')

Tập 96

18:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T4_(P1) (15')

18:20
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T4_(P2) (21')

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (25')

Cô bé Mimi - Tập 12

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T15

18:41
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: TẠI TÔI T4_(P3) (27')

19:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T15

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (55')

Ranbir và Rano - Tập 29

19:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM MẸ ƠI, CỐ LÊN! TẬP 19 (60')

19:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T23 (ĐD gắn Panel )

19:53
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T73-(P1) (15')

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim ngắn   (35')

Nữ hoàng - Tập 21

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè - Tập 2

20:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T30/30

20:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM TRÁI TIM BÉ BỎNG TẬP 65 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Đôi cánh thiên thần (60')

Tập 59

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim tài liệu (28')

65 năm Học viện chính trị quốc gia HCM

20:08
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện:NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T73-(P2) (20')

20:28
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: NGỌT NGÀO VÀ CAY ĐẮNG T73-(P3) (32')

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (55')

Bão qua làng - Tập 13

21:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T7_(P1) (15')

21:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Đội cảnh sát tài ba T39 (ĐD gắn Panel )

21:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM TÌNH YÊU VÀ LỪA DỐI TẬP 13 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Anh hùng liêm chính - P1 (60')

Tập 19

21:15
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T7_(P2) (20')

21:35
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T7_(P3) (32')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 247

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 37

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 13

22:07
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9- (P1) (15')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 3

22:22
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9-(P2) (20')

22:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thần xe siêu tốc T13

22:30
Kênh: SCTV6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 25 (60')

22:42
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T9-(P3) (35')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 248

23:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T28

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim Trinh sát song hùng (60')

Tập 19

23:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Anh hùng Quest và những người bạn T20 (ĐD gắn Panel )

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (45')

Ba đám cưới một đời chồng - Tập 5

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Trên đỉnh A Mú Sung

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 20

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim nước ngoài (45')

Ranbir và Rano - Tập 29

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (60')

Vitamin tình yêu - Tập 37

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 13

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 4

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim trẻ (40')

Vợ chồng chuột

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 27

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (50')

Gái già xì tin - Tập 4

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (55')

 

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 37

14:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim trẻ (45')

Bông mướp vàng

15:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 21

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

 

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim cuối tuần (105')

Đảo ngọt

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim hoạt hình (25')

Cô bé Mimi - Tập 13

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (55')

Ranbir và Rano - Tập 30

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim Mỹ (55')

Thám tử đại tài - Tập 3

19:55
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim ngắn (35')

 

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Phim truyện (45')

Gái già xì tin - Tập 4

00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 21

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim nước ngoài (45')

Ranbir và Rano - Tập 30

05:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim cuối tuần (100')

Đảo ngọt

09:35
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim tài liệu (25')

Franz Faber - Một tâm hồn Việt

10:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim cuối tuần (105')

Đảo ngọt

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 28

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim truyện (45')

 

14:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim trẻ My Sunshine (45')

 

15:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim Việt Nam (45')

Khúc ca cho tình nhân - Tập 22

18:20
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim hoạt hình (25')

Cô bé Mimi - Tập 14

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim truyện (55')

Ranbir và Rano - Tập 31

19:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim ngắn (35')

 

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Franz Faber - Một tâm hồn Việt

21:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Phim cuối tuần (105')

Ảo thuật

Đã phát
23:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Ván trượt siêu hạng T25

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 242

22:40
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T6-(P3) (33')

22:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Vương quốc cổ tích T21

22:30
Kênh: SCTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 22 (60')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện (55')

Tôi hạnh phúc - Tập 74

22:20
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T6-(P2) (20')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện (45')

Trò đời - Tập 32

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện: LỜI THỀ TỘI LỖI T6- (P1) (15')

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Huyền thoại Chima T17

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 10

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Việt Nam (30')

Vitamin tình yêu - Tập 34

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Gia đình sóng gió (60')

Tập 241

21:37
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim truyện: YÊU HẬN TÌNH THÙ T4_ (P3) (28')

21:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim tài liệu (30')

Dòng chảy của Then

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác