phim my phim tam ly xa hoi my được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 40 (120')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 30

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 38 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 29-30 (30')

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 12

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 11

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 102-103 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 54 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 13

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 12

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 1 (60')

02:00
03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 14

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 19

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chiếu phim :PTHK: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 09

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 20

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 37 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 10 (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 6 (90')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 10

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 39

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 48

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 11 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 38 (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (55')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 128

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 27 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 33

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 8

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 1 (55')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h35 (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 20"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 40 (60')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 27

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc : Gia đình là số 1 P2 - Tập 102-103 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 167

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 19

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 29 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình : Hội pháp sư - Tập 24 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim trẻ (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 168

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 20

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 17 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokémon - Tập 105 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Người chồng điên (45')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 13

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H35 (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 17"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 38

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 1 (60')

10:00
10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P3 - Tập 101 (30')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 128

11:00
11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 14

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 21

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 39 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 12 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nhật kí giảm cân - Tập 7 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 55 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 46"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 11

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 38 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 169

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Đầm hoang (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 32 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 40 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 29 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 28 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 43 (60')

12:05
12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H05 (60')

"Đại phong thủy Số 43"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 12

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 170

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
GÓC PHIM SỐ 3 ( PL) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 12 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 29 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 29 (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 27 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 13

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 13 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 51 (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình LARVA & nhạc chọn lọc (120')

14:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Rubic 8 (50')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 39

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 2 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 10 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 17 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 16 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (120')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 128

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 33

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 12

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 39 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 5 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 11 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 8 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim cuối tuần (100')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 2 (55')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu (30')

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim trẻ Like (45')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em Số 64"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 39

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 31 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 40 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 13 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường -Tập 1+2 (90')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon - Tập 105 (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Chiếu phim :PT Nhật: Đặc vụ Tokyo (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 30 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình: Hội pháp sư - Tập 25 (30')

18:00
18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VN Đầm hoang (60')

18:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Giải Hạn_Tập 1_ Phần 1 PM (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 30 (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Nhạc phim (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 21"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 129

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 52 (60')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim thiếu nhi :Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
GÓC PHIM (60')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 6 (60')

19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Larva và nhạc chọn lọc (15')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 40

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 18"

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim điện ảnh: Naruto - Nhiệm vụ bí mật 1 (60')

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 28 (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 54 (45')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 30

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 18 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 2 (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 34

20:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim điện ảnh: Naruto - Nhiệm vụ bí mật 2 (60')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 56 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đại phong thủy Số 44"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 31

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 33 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 12 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 30 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 169

21:30
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 44 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 11

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 69

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 39 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 13 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Canh bạc cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 41 (120')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 170

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 27 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 12

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Ngày xửa ngày xưa - Phần 2 - Tập 14 (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 31

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 40 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (tập 4) (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc Lô - Tập 31-32 (30')

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 13

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
00:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 12

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 21 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 104-105 (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Chim di cư P2

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 13

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 2 (60')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 22 (60')

02:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 139: Hậu trường phim "Khách sản Hoa cúc vàng nhiệt đới thứ 2"

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 20

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

03:00
03:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Công lý cho nạn Da cam

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 11

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 21

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 39 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 12 (60')

04:30
04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 12

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 40

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 49

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 13 (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Để gió cuốn đi tập 9

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 40 (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (55')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 129

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 28 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 34

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 9

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 2 (55')

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h36 (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 21"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 41 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐLmSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 28

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc : Gia đình là số 1 P2 - Tập 104-105 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 76

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 169

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 20

08:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 10 (60')

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 30 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình : Hội pháp sư - Tập 25 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 170

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 21

09:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 18 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 21 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokémon - Tập 106 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Để gió cuốn đi Tập 10

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 15

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H36 (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 18"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 39

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 2 (60')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 22 (60')

10:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P3 - Tập 102 (30')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 129

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 16

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 22

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Mật mã chuông gió - Tập 25 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 13 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nhật kí giảm cân - Tập 8 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 56 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 296

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 47"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 13

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 39 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 171

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM MỸ Báo thù (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 33 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Gái già xuất giá tập 30 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 29 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 44 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 12

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H06 (60')

"Đại phong thủy Số 44"

12:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim ca nhạc :Như khúc tình ca (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 14

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 172

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
GÓC PHIM SỐ 4 ( PL) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 14 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 30 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P2 - Tập 106 -107 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 30 (55')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 28 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 15 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 52 (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Larva & nhạc chọn lọc (120')

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 16

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (20')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 40

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 15

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 3 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 12 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 18 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 17 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (120')

15:05
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt chiều Chủ Nhật :Tình thâm (95')

15:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 129

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 34

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 13

16:00
16:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 6 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 13 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 9 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 3 (45')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Nếu như yêu tập 37

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (30')

Tập 40/40

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em Số 65"

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 23 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 14 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường -TẬP 3+4 (90')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Nụ cười của gấu con (120')

17:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon - Tập 106 (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

17:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :PT Nhật: Đặc vụ Tokyo (60')

17:50
17:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 31 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình: Hội pháp sư - Tập 26 (30')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM MỸ Báo thù (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tiểu thư vào bếp - Tập 24 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 31 (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 22"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 130

18:55
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 53 (60')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - phim TQ - tập 18 (45')

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 17

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
GÓC PHIM (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 11 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 7 (60')

19:00
19:15
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 41

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụngSố 19"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 29 (30')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 31

20:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 19 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (60')

20:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - Số 21 (30')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 35

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Gia đình rắc rối 78

20:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 57 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đại phong thủy Số 45"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 32

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Mật mã chuông gió - Tập 26 (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 14 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 1 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 171

21:35
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 45 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 13

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 70

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (120')

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Action in Việt Nam

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 172

22:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 28 (60')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :Canh bạc cuộc đời (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 14

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 32

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

23:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :Mẹ vắng nhà (15')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc Lô - Tập 33-34 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (115')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 106-107 (60')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (60')

02:00
03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 14 (60')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 41

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (65')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 29 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 35

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 106-107 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 5 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 171

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 1 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 13 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto 2 - Tập 2 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 172

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 19 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 6 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 109 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (60')

10:00
10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 14 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 4 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 31 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Chàng trai tốt bụng - Tập 23 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 174

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 1 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 108-109 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Ánh sáng thiên đường (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 29 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 41

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 14 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 19 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (120')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 35

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 7 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 10 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 4 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 7 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 32 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 15 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 6 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 32 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 8 (60')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 14 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 42

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 20 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 24 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

20:30
20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 82) (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 34 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (60')

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn PL) (22')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (145')

21:37
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (23')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 174

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 148-149 (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu (40')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 42

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 174

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 42

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 37

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 82) (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

21:50
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Ngày xửa ngày xưa - Phần 2 - Tập 13 (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 10

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 168

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 146-147 (60')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 68

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 11 (60')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 37 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 09

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 43 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác