Phim tài liệu khoa giáo

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 16:30 03/12/2016 - 17:00 03/12/2016
Mô tả: Hò giã gạo - Nét đẹp truyền thống trong âm nhạc dân gian xứ Huế

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày