phim tq la han tai the tap 39 40 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 67

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 14 (60')

Bánh đúc có xương - Tập 14

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 189

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 10 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 10

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Vòng tròn cạm bẫy - Tập 29 (55')

Vòng tròn cạm bẫy - Tập 29

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 21 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 21

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 27 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 27

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (45')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 190

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Lâu đài thủy ti... (60')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Khám phá Kenya (50')

Khám phá Kenya

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 49

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Con trai con... (45')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (50')

Khoa học giám sát

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kẻ gây hấn (60')

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 200

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 57 58 (30')

Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 57 58

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 31 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 31

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đối thủ kỳ phùng - Tập 2 (50')

Đối thủ kỳ phùng - Tập 2

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 16 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 16

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (45')

03:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Chùa Trấn Quốc

03:30
03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Sitcom - Mắt nai (10')

Mắt nai

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 01

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 67

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Vòng quay hạnh... (60')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Cầu vồng tình yêu - Tập 73 (55')

Cầu vồng tình yêu - Tập 73

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chuyện phố phường - Tập 7 (60')

Chuyện phố phường - Tập 7

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Lời nói ấ... (55')

06:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Công chúa Ori-... (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 07

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (60')

06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

07:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (120')

07:55
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Sitcom - Mắt nai (15')

Mắt nai

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Tâm y tập 27

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 1... (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy n... (30')

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 189

08:30
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Xương rồng trên... (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (60')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Sitcom - Những cô nàng rắc rối (10')

Những cô nàng rắc rối

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Những đứa... (50')

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 190

09:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (120')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (63')

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Hạnh phúc muộn màng - Tập 35 (50')

Hạnh phúc muộn màng - Tập 35

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng... (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 15 (45')

Bánh đúc có xương - Tập 15

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Giải trí: Bật mí phim truyền h... (90')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 20 (50')

Làm dâu - Tập 20

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI TẬP 5 (60')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 57 58 (30')

Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 57 58

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Lửa hận tình thù tập 39

11:30
11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim TQ (47T): Vệ Tử Phu (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sức mạnh diệu kỳ - Tập 44 (45')

Sức mạnh diệu kỳ - Tập 44

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

12:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim ẦU Ơ VÍ DẦU TẬP 11 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 3 (60')

Tình Mẹ - Tập 3

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 58 (60')

Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 58

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Sỏi đá cũng biết yêu (60')

Sỏi đá cũng biết yêu

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Sự lựa chọn của... (150')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Mẹ hổ bố... (55')

12:30
12:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu: Sáng ngời ngư... (20')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 6

12:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (75')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 03

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 07

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (60')

13:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 12 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Khi em đã lớn (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 198 (60')

Tình cha - Tập 198

13:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (59')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 44 (50')

Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 44

13:05
13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA_TẬP 47 (115')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 65

14:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu: Ngoại ô ngày... (20')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (45')

14:00
14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 10 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (75')

14:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Việt Nam 70 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Tập 2 (30')

Việt Nam 70 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Tập 2

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim trẻ - Hà Nội - Em yêu anh (45')

Hà Nội - Em yêu anh

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Mơ hoang tập 17

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 22 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 22

14:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

15:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - PL (40')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biển xanh và... (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa... (60')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Những chiến công thầm lặng - Tập 4 (30')

Những chiến công thầm lặng - Tập 4

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Hà Nội - Một góc nhìn

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ng... (25')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 33 (55')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 33

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Thần Điêu Đại Hiệp - Tập 26 (50')

Thần Điêu Đại Hiệp - Tập 26

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu Việt - Tượng đài... (25')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Nhạc Phim (30')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (82T): Tạm biệt hôn nh... (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 12... (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Những nàng tiê... (30')

17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 11

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gá... (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 11 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chuyện phố phường - Tập 7 (60')

Chuyện phố phường - Tập 7

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tím mỹ nhân tập 4

17:00
17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Hai mặt - Tập 4 (50')

Hai mặt - Tập 4

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim chiều của bạn - Mối tình kỳ lạ (55')

Mối tình kỳ lạ

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Chú thỏ thông minh - Tập 52 (30')

Chú thỏ thông minh - Tập 52

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc (60')

17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon: Tập 5 phần 1 (15')

Pokémon: Tập 5 phần 1

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim VN (34T): Ánh sáng thiên... (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA TẬP 48 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 03

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 43 (58')

Chị cả - Tập 43

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 13 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 31 32 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 31 32

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 66

18:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 15 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 15

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Mơ hoang tập 18

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (30T): Hình cảnh (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 20 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Sitcom - Mắt nai (15')

Mắt nai

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 37 (35')

Tây Du Ký - Tập 37

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 38 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 38

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyên - Hẹn tái hôn - Tập 131 (55')

Hẹn tái hôn - Tập 131

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Thề không gục... (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HQ (60T): Người vợ dũng c... (120')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu - Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 1 (28')

Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 1

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Cầu vòng hoàng kim (50')

Cầu vòng hoàng kim

20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Khi đàn chim trở về - Tập 42 (53')

Khi đàn chim trở về - Tập 42

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim KHO BÁU ĐÔNG LĂNG TẬP 6 (60')

20:50
21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (25')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 39 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Yêu lần nữa- Tậ... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Chiếc vòng ngọc huyết - Tập 35 (60')

Chiếc vòng ngọc huyết - Tập 35

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Đài Loan - Cuộc sống rực rỡ (45')

Cuộc sống rực rỡ

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Câu hỏi số 5 - Tập 17 (60')

Câu hỏi số 5 - Tập 17

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 65 (60')

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Sitcom - Những cô nàng rắc rối (10')

Những cô nàng rắc rối

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số... (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Chàng mập nghĩa tình (40')

Chàng mập nghĩa tình

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 17 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 17

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 19 (45')

Sóng ngầm - Tập 19

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 23 (60')

Tình cha - Tập 23

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 68 (45')

Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 68

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 15 (60')

Bánh đúc có xương - Tập 15

23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Phim khoa học (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 11 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 11

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 22 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 22

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Tâm y tập 28

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 28 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 28

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (45')

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Lâu đài thủy ti... (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 50

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Con trai con... (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Những loài có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Kẻ gây hấn (60')

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 02

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 59 60 (30')

Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 59 60

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 32 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 32

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

03:05
03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Khi đàn chim trở về - Tập 42 (50')

Khi đàn chim trở về - Tập 42

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 17 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 17

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HK (20T): Thiên tử đồ lon... (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Hà Nội - Một góc nhìn

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 03

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 68

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HK (20T): Vòng quay hạnh... (105')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chuyện phố phường - Tập 8 (60')

Chuyện phố phường - Tập 8

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (65')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Lời nói ấ... (55')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu: Thương hiệu VN... (10')

06:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Công chúa Ori-... (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

06:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Người mẹ nhí -... (60')

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (55')

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HK (20T): Quý ông thời đạ... (45')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (60')

06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

07:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (120')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt t... (30')

08:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên emTập 1 (45')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Tâm y tập 28

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy n... (30')

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 191

08:30
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 18 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 18

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (30')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (60')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chiếu phim: PTVN: Sức nặng t... (50')

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 192

09:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (120')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (63')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng... (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (45')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 16 (45')

Bánh đúc có xương - Tập 16

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (30T): Bác sĩ nhân ái (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 21 (50')

Làm dâu - Tập 21

11:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chiếu phim: PTHQ: Hur Jun chí... (50')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI TẬP 6 (60')

11:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 59 60 (30')

Những chiếc xe tăng tinh nghịch - Tập 59 60

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Lửa hận tình thù Tập 40

11:30
11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Hai ngườ... (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim TQ (47T): Vệ Tử Phu (120')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 04

12:00
12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sức mạnh diệu kỳ - Tập 45 (45')

Sức mạnh diệu kỳ - Tập 45

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 69

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 4 (60')

Tình Mẹ - Tập 4

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

12:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim ẦU Ơ VÍ DẦU TẬP 12 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Đài Loan: Hai người cha -... (120')

12:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Sự lựa chọn của... (150')

12:02
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (59')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Mẹ hổ bố... (55')

12:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu: Sáng ngời ngư... (20')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 7

12:45
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên emTập 1 (45')

12:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 05

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Khi em đã lớn (45')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 08

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (60')

13:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 13 (60')

13:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (59')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA_TẬP 48 (115')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 18 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 18

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 66

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (45')

14:00
14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 11 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (33T): Đôi tay thiên t... (75')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (60')

Mơ hoang tập 18

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng -Tập 23 (45')

Bí mật tam giác vàng -Tập 23

14:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa... (60')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Hương cốm trong sắc thu Hà Nội

15:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ng... (25')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Thứ ba học trò... (60')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (120')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Làng Ma 10 năm sau - Tập 34 (55')

Làng Ma 10 năm sau - Tập 34

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu Việt - Viêt nam... (25')

16:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Nhạc Phim (30')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (82T): Tạm biệt hôn nh... (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 12... (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Những nàng tiê... (30')

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 04

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 12

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chuyện phố phường - Tập 8 (60')

Chuyện phố phường - Tập 8

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gá... (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim: Quyền lực quý ông tập 12 (60')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Trái tim mỹ nhân tập 5

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Transformers - Tập 1 (20')

Transformers - Tập 1

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Doraemon Chú m... (30')

17:30
17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Pokémon: Tập 5 Phần 2 (15')

Pokémon: Tập 5 Phần 2

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim VN (34T): Ánh sáng thiên... (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim BÌM BÌM NỞ HOA TẬP 49 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Fairy tails Hộ... (30')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 05

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 44 (58')

Chị cả - Tập 44

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mẹ và con trai... (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 14 (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim trẻ - Hà Nội - Em yêu anh (45')

Hà Nội - Em yêu anh

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình - Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 33 34 (30')

Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 33 34

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Con nhà giàu -... (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 193

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 67

18:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Đài Loan: Hương đê... (60')

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ... (90')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim thiếu nhi: Ba đâu có kho... (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Mơ hoang tập 19

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Mặt nạ thiên th... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Những cơn mưa t... (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê... (60')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Dấu cộng của tr... (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình: Naruto P3 - Tậ... (60')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HK (30T): Hình cảnh (120')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 21 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 194

19:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Philippines: Giấc... (60')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 38 (35')

Tây Du Ký - Tập 38

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo... (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 39 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 39

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Biệt thự hoa hồ... (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Năm ngón tay -... (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - T... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Thề không gục... (60')

20:00
20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 09

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đại phon... (60')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Tâm y tập 29

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim KHO BÁU ĐÔNG LĂNG TẬP 7 (60')

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu - Bùi Văn Thuyên - anh hùng với trên 600 trận đánh (30')

Bùi Văn Thuyên - anh hùng với trên 600 trận đánh

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 40 (60')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Một văn phòng l... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàn... (60')

21:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Yêu lần nữa- Tậ... (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HQ (30T): Phát súng hận t... (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trung Quốc: Sam Sam đến r... (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Câu hỏi số 5 - Tập 18 (60')

Câu hỏi số 5 - Tập 18

21:30
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên em Tập 2 (45')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 13

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (55')

21:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Đôi tai... (60')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim PHI LONG ĐẠI HIỆP TẬP 66 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số... (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Điện thoại tình... (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Trung Quốc: Nhà có trai c... (120')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 20 (45')

Sóng ngầm - Tập 20

22:15
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
PHIM TRUYỆNVề đây bên em Tập 3 (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 24 (60')

Tình cha - Tập 24

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 69

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim truyện - Bánh đúc có xương - Tập 16 (60')

Bánh đúc có xương - Tập 16

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

23:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 2... (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 12 (60')

Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 12

00:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 193

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 23 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 23

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Tâm y tập 22

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim tài liệu - Lạc quan với bệnh tật - Tập 29 (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 29

01:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 194

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 51

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (50')

Khám phá ngôi đền cổ Ăng co vát Tư liệu

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 13

02:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 04

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 33 (50')

Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 33

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim tài liệu - Khám phá Kenya (50')

Khám phá Kenya

03:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 18 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 18

03:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Người đem hồn quê vào trang viết

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 05

04:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 69

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 21 (45')

Sóng ngầm - Tập 21

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 09

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Tâm ý Tập 22

08:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 193

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 19 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 19

09:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 194

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Làm dâu - Tập 22 (50')

Làm dâu - Tập 22

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 13

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - (50')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Lửa hận tình thù Tập 34

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 06

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Tình Mẹ - Tập 5 (60')

Tình Mẹ - Tập 5

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 70

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 1

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 07

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 09

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 46 (50')

Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 46

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 21 (45')

Sóng ngầm - Tập 21

13:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Đi qua dĩ vãng - Tập 19 (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 19

13:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (60')

Tập 67

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim cuối tuần - Tái sinh (105')

Tái sinh

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (55')

Mơ hoàng tập 12

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Việt Nam - Bí mật tam giác vàng _Tập 24 (45')

Bí mật tam giác vàng _Tập 24

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên

16:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhạc Phim (30')

17:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (60')

Tập 06

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 13

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Đường cung yến tập 45

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim hoạt hình - Transformers - Tập 2 (20')

Transformers - Tập 2

17:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim hoạt hình - (15')

18:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Con tim lạc lối - P2 (45')

Tập 07

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Chị cả - Tập 45 (58')

Chị cả - Tập 45

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 195

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao - P2 (45')

Tập 68

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 52 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 52

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Mơ hoang tập 13

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 16 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 6 - Tập 16

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 22 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 196

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 39 (35')

Tây Du Ký - Tập 39

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim tài liệu - Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 2 (28')

Như con tàu lao nhanh về phía trước - Tập 2

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Năm Ngón Tay (60')

Tập 10

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Khi đàn chim trở về - Tập 44 (53')

Khi đàn chim trở về - Tập 44

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Tâm y tập 23

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 41 (50')

21:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim trẻ - Cho tôi một vé về tuổi thơ (45')

Cho tôi một vé về tuổi thơ

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Trái Tim Mùa Thu (60')

Tập 14

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 21 (45')

Sóng ngầm - Tập 21

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
GÕ CỬA PHIM TRƯỜNG (30')

Số 17

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim truyện - (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim Mưu Đoạt Hạnh Phúc - P1 (60')

Tập 70

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Tâm y tập 23

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Những kỳ quan vĩ đại - Cây cầu quay ở Seatle Tư liệu

03:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Tâm y tập 23

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Lửa hận tình thù tập 35

12:00
12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Phong hỏa giai nhân tập 2

14:35
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Mơ hoang tập 13

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Lựa chọn

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Đường cung yến tập 46

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Mơ hoang tập 14

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 23 (55')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Tâm y tập 24

00:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Tâm y tập 24

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Đô thị sinh thái, đô thị của tương lai

02:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (35')

Đô thị sinh thái, đô thị của tương lai

03:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (30')

Đô thị sinh thái, đô thị của tương lai

03:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (85')

Đô thị sinh thái, đô thị của tương lai

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Tâm y tập 24

08:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
GÕ CỦA PHIM TRƯỜNG (35')

Số 18

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Lửa hận tình thù Tập 36

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - Phim HQ - Tập 20 (50')

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Phong hỏa giai nhân tập 3

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (60')

Mơ hoang tập 7

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Trái tim mỹ nhân tập 1

18:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Mơ hoang tập 15

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim truyện: Vợ hiền - Phim TQ - Tập 24 (50')

20:35
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (75')

Tâm y tập 25

Đã phát
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (0')

Tâm y tập 27

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 67 (45')

Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 67

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - 24 giờ - Tập 22 (45')

24 giờ - Tập 22

23:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim hoạt hình : Larva (15')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tình cha - Tập 22 (60')

Tình cha - Tập 22

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Mỹ: Cô gái đại dương - Tậ... (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 18 (45')

Sóng ngầm - Tập 18

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 16 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 16

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim truyện Việt Nam - Chàng mập nghĩa tình (40')

Chàng mập nghĩa tình

22:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (60')

Hận thù không lối thoát (95 tập)T.12

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Sitcom - Những cô nàng rắc rối (10')

Những cô nàng rắc rối

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Độc nhãn tướng... (60')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Nếu còn có ngày... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Việt Nam: Chuyện tình b... (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số... (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác