phim tq la han tai the tap 39 40 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (120')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 32

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

23:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :Mẹ vắng nhà (15')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc Lô - Tập 33-34 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (115')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 106-107 (60')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (60')

02:00
03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 13

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 14 (60')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 14

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 41

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 42 (65')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 130

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 29 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 35

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 42 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 106-107 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 5 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 171

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 1 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 13 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto 2 - Tập 2 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 172

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 19 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 6 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 109 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 17

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 3 (60')

10:00
10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 130

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 18

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 14 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 4 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 15

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 40 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 31 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Chàng trai tốt bụng - Tập 23 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 16

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 174

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 16 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 1 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 108-109 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Ánh sáng thiên đường (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 29 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 17 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 41

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 4 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 14 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 19 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (120')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 130

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 35

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 7 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 10 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 4 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 7 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 32 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 15 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 5 + 6 (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 6 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 32 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 131

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 8 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 19 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 14 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 42

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 55 (50')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 20 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 24 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

20:30
20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 82) (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 84 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 34 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (60')

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn PL) (22')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (145')

21:37
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (23')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 15

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 174

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 148-149 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 16

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Phim tài liệu (40')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu: Vị tướng của dân (20')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 35-36 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 108-109 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Điệp khúc tình (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (90')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 43 (60')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 148-149 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 42

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 44 (65')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 7 (30')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu: Dấu ấn tuổi trẻ (10')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 43 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 108 -109 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 6 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 173

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 14 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 55 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 174

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 20 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 7 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 110 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 19

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 4 (60')

10:00
10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 20

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 15 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 5 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

12:00
12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 41 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 34 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 32 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 24 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 18 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 2 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Góc khuất số phận (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 30 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 19 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 42

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 5 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 16 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 20 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (120')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 36

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 8 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 17 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 11 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 5 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (100')

16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 8 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 33 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Bản năng phụ nữ tập 16 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 7 + 8 (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 7 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 33 (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 9 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 20 (45')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 15 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 37

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 56 (50')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 21 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 25 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 82) (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 85 (50')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 35 - Het (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 44 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 176

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 150-151 (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 37-38 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

02:00
02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Điệp khúc tình (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (61')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

04:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 45 (59')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 150-151 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 37

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 46 (65')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 8 (30')

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

06:05
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (55')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 44 (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 110-111 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 7 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 175

08:00
08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 15 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 56 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 176

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 21 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 8 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 111 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 21

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 5 (60')

10:00
10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TL (34T): Cuộc chiến với nhân tình (70')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 22

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 16 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 6 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 42 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 35 - Het (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 33 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 25 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 178

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 20 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Năm ngón tay tập 3 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 112-113 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Góc khuất số phận (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 31 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 21 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

15:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn - PL (40')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (50')

Tập 37

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy (50')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 6 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 18 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 21 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (120')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 38

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

16:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 9 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 19 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 12 (60')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Con đường bí ẩn - Tập 6 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 9 (30')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 34 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Bản năng phụ nữ tập 17 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim VN (40T): Tình yêu và thử thách (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 8 (30')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 22 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 34 (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 112 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 57 (30')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 2 - tập 23 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn - Tập 10 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 21 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 16 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 39

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 32 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 57 (50')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Trung Quốc: Bà mẹ nóng bỏng - Tập 6 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 26 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Một thời lãng quên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 86 (55')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Huyền thoại tím - Tập 1 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 20 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Năm ngón tay tập 4 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (30T): Đứa con ngoại tộc (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 7 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (70')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 47 (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 21 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim HK (25T): Sàn đấu cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 45 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 178

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 152-153 (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 48 (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Phim tài liệu (40')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 39

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 177

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 178

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 23

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 24

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 43 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 179

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 180

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (50')

Tập 39

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 40

17:00
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 25

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 26

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 41

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 22 (55')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 42

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 58 (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 179

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 180

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 44 (50')

17:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 23 (50')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 59 (45')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - tập 88 (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 45 (50')

17:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 24 (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 60 (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 46 (50')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - Tập 17 + 18 (90')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - tập 25 (45')

Đã phát
22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 14

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 172

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chiếu phim :Canh bạc cuộc đời (60')

22:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 28 (60')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Action in Việt Nam

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 70

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Việt Nam: Cỏ biếc - Tập 15 (60')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 41 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 13

21:50
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 45 (60')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (70')

21:35
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 171

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 32

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác