phim tq nu than bo tap 29 30 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 54 (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 15 (120')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 5

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 6 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 102 (30')

00:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (35')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 80-81 (60')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia (39T) (60')

Tập 33

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 97 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia (39T) (55')

Tập 34

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 163

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 20 (60')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu - Quận 4 - Đất cảng ngày mới (45')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 145-147 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 19 (30')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (40')

02:55
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
GÓC PHIM SỐ 3 ( PL) (65')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 164

03:00
03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 32 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 27 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 16 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:20
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 15

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 28 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM MỸ (60')

Khu rừng bí ẩn

04:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 128-129 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 16

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 14

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 29 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 23 (3P)

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 103

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 2 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 08

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 22

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 31"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 15 (60')

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (25')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 80-81 (60')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 2

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (140')

07:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (25')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 19 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum phần 5 - Tập 34 (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 117

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 21 (60')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 4 (60')

08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom (10')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 6 (30')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 164 (15')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (25')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 97 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 118

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 17 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 25 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom (10')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 102 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 163

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 42"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 13

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 165 (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 103

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 11 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 164

11:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Thuyền giấy - Tập 31 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 32 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 20 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 16 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 35

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (45')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 21"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 17

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
[Phim tài liệu] Niềm tin (30')

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 13 (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 7 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 119

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 10 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 4 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 145-147 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 2

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Lời nói ấm áp (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (27')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Đại phong thủy Số 18"

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 18

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 42 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 120

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 54 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 4 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 82-83 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

13:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 2 (30')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM MỸ Khu rừng bí ẩn (120')

14:20
14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 14

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 27 (60')

15:00
15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 28 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 6 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (105')

15:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 103

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 08

16:00
16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 29 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàng đế - Tập 82 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 20 (30')

16:30
16:40
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (PL) (30')

16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

17:00
17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (45')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 11 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Ba chị em gái Số 39

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 21 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 9 (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 165

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim VN (32T): Thuyền giấy (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum phần 5- Tập 35 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 5 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 37

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 103 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 166

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 32"

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (60')

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 104

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 98 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 12 (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 22 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 33 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 23 (45')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 7 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 15

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Chỉ một mình em Số 43

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom (10')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 3 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T34 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 43 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 26 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 17 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:00
20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM MỸCon tốt đen (60')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
[Phim tài liệu] Niềm tin (30')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 09

20:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

20:50
21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T67 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 28 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

Đại phong thủy Số 19

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 11 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 30 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 5 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện ác (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 148-150 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
GÓC PHIM (60')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

21:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 119

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (50')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (70')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 17

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 31 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 44

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 55 (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 16 (120')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu - Quận 2 - Ngày mới (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 11 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 120

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 130-131 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 18

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 6

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 17 (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 7 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 103 (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 82-83 (60')

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 98 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 165

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 21 (60')

02:15
02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 148-150 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 20 (30')

02:45
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (50')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 166

03:00
03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 33 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQ Sóng gió hậu trường (21T) (60')

Tập 20

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 28 (60')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 17 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:20
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PT Hồng Kông: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 17

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 30 (60')

04:00
04:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Sitcom (10')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 130-131 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 18

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 15

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 31 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 24 (3P)

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 104

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 3 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 09

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 32"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 16 (60')

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (25')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 82-83 (60')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 3

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 20 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum phần 5 - Tập 35 (30')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu khoa học (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 119

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 22 (60')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 5 (60')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 7 (30')

08:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (55')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 165 (15')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 98 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 120

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 18 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 26 (60')

09:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu: Việt Nam (Tập 4) (20')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Giải phóng Sài Gòn- P1 (50')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 103 (30')

10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 165

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 43"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 14

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 166 (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 104

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 12 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 166

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 33 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 21 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 17 (60')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 22"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 19

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 14 (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 8 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 121

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 11 (60')

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
[Phim tài liệu] Hi vọng (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 5 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 148-150 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 3

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Lời nói ấm áp (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (27')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Đại phong thủy Số 19"

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 20

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 43 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 122

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 55 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 5 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 84-85 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 3 (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQ Họa sĩ gió (20T) (60')

Tập 15

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (45')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu - Quận 2 - Ngày mới (50')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 15

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 28 (60')

15:00
15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 30 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 7 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQ Họa sĩ gió (20T) (60')

Tập 16

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (105')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 104

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 09

16:00
16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 31 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàng đế - Tập 83 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 21 (30')

16:35
16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

17:00
17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 12 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 40"

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 22 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 15

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 10 (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 167

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim VN (32T): Thuyền giấy (45')

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng (Tập 1) (25')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum phần 5- Tập 36 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 6 (60')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 104 (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 168

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 33"

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 105

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 99 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Nhật (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 13 (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 23 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 34 - hết (60')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 24 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - 168 (25')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 8 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 16

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 44"

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 4 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T35 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 44 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 27 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 18 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 12

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
[Phim tài liệu] Hi vọng (30')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 10

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 66) (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T68 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 29 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đại phong thủy Số 20"

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 12 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 32 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Ánh sáng và bóng tối - Tập 6 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện ác (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 151-153 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 13

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (65')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (55')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 121

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (70')

21:45
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (15')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 19

22:00
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 33 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 45

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 56 (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 17 (120')

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Sitcom (15')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

22:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 12 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 122

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 132-133 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 20

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 7

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim tài liệu: Đường ra phía trước (40')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 18 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 8 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 104 (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (60')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (42T): Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 84-85 (60')

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (60')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 99 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 167

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 22 (60')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu - Quận 2 - Ngày mới (45')

02:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (50')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 151-153 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 21 (30')

02:50
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (100')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 168

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQ Sóng gió hậu trường (21T) (60')

Tập 21/21

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 29 (60')

03:00
03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 34 - hết (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 18 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (155')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 19

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 1

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 32 (60')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 132-133 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 20

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 16

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 25 (3P)

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 33 (60')

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu :Tân Hóa - Lò Gốm hôm nay (10')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 105

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 4 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 10

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 33"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 17 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 4

07:00
07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 84-85 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 21 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum phần 5 - Tập 36 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 121

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 23 (60')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 6 (60')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 8 (30')

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 166 (15')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 99 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 122

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 27 (50')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 19 (60')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (60')

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (40')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Giải phóng Sài Gòn- P2 (50')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Giải trí : Phim tài liệu: Ngày đại thắng (20')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 104 (30')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 167

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 44"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 15

10:30
10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 167 (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 105

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 13 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 168

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Tìm cha- Tập 34 - hết (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 22 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 18 (60')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 23"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 21

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
[Phim tài liệu] Mùa xuân (30')

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 15 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 9 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 123

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 4

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 12 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 6 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 151-153 (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Lời nói ấm áp (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (27')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Đại phong thủy Số 20"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 22

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (55')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 44 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 124

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 56 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 6 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 86-87 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (95')

13:45
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu: Kỷ vật chiến tranh (45')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 4 (30')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQHọa sĩ gió (20T) (60')

Tập 16

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Larva (15')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 16

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 29 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQHọa sĩ gió (20T) (60')

Tập 17

15:00
15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 32 (60')

15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 8 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (105')

15:45
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 105

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 10

16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 33 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Thiên mệnh hoàng đế - Tập 84 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 22 (30')

16:30
16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

17:00
17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 13 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 41"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 16

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Nữ hoàng sắc đẹp - Tập 23 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 11 (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (55')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 169

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim VN (32T): Thuyền giấy (45')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 1 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Sức mạnh tình thân - Tập 7 (60')

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 105 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 170

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 34"

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 106

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 100 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim thiếu nhi :Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 14 (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 24 (60')

19:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 25 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 9 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 17

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 45"

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 5 (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T36 (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 1 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 14

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Hai người cha - Tập 28 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 19 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Đường thư (90')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
GAMESHOW (PM) (30')

"Phim hoạt hình Barbie Số 7"

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 11

21:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T69 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 30 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đại phong thủy Số 21"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 15

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Con trai con gái - Tập 57 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Kính thưa osin - Tập 34 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim - Ánh sáng và bóng tối - Tập 7 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HK (30T): Vòng xoáy thiện ác (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Nhật Bản: Amachan - Tập 154-156 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 123

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (60')

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 21

22:00
22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (50')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 46

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 13 (120')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 18 (120')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu - Thành phố 40 mùa hoa (45')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 13 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 124

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 134-135 (60')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 22

22:55
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (65')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 8

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 19 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 9 (60')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia (39T) (60')

Tập 36

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 169

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 23 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia (39T) (60')

Tập 37

02:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 22 (30')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 170

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 30 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 1

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 19 (45')

03:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 21

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 2

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 22

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 17

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 26 (3P)

05:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 106

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 11

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 25

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 34"

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 5

07:45
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom (15')

08:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 22 (30')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: : Làng ế vợ (phim VN - Tập 1) (65')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 123

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 124

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 20 (60')

09:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom (10')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 169

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 45"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 16

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 106

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Phim hoạt hình Barbie Số 7"

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 14 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 170

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 38

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 24"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 23

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 16 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 10 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 125

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

12:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (27')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Đại phong thủy Số 21"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 24

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 1 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 126

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM HQHọa sĩ gió (20T) (60')

Tập 17

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 17

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 30 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM HQHọa sĩ gió (20T) (60')

Tập 18

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 106

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 11

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 23 (30')

16:30
17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 14 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 42"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 17

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 171

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 140

18:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Phim hoạt hình Barbie Số 7"

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 1

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 172

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 35"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 107

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 15 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 26 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (20')

Tập 18

19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 169 (25')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 46"

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom (10')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con đường hoàng kim (30')

Tập 16

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T37 (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyên (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 2 (60')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 16

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (30')

Tập 12

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 67) (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (30')

Tập 19

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T70 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 31 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đại phong thủy Số 22"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 17

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyên (60')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (55')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (30')

Tập 125

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 23

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 135

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (50')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 47

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Con gái của Cha (30')

Tập 126

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 14 (60')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 24

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (30')

Tập 18

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 9

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Làng ế vợ (phim VN - tập 2) (60')

09:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim tài liệu : Kỷ vật chiến tranh (25')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 17 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 27 (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T38 (45')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (tập 1) (30')

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 18 (50')

17:00
18:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 28 (45')

19:50
Đã phát
23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 16 (0')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim tài liệu (30')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 16

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 118

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 10 (60')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 128-129 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:05
22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 43

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác