phim tq tay du ky t21 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 24 (120')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 25-26 (30')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 10 (60')

00:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (90')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 108 (30')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 81

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 11 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 98-99 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Sông Hằng - Người con của núi rừng

01:44
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (46')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 104 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 181

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 29 (60')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 3 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (20')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 182

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 36 (60')

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 12 (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (90')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Sắc màu Sapa P2

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 4 (30')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 33

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 6

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

04:00
04:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 142-143 (60')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 34

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 23

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 32

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (60')

Để gió cuốn đi tập 12

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (65')

05:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 112

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 11 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 17

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 31

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 4"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 24 (60')

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu khoa học (20')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 11

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 12 (60')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình số 1 P2 - Tập 98-99 (60')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (105')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (140')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

07:45
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (20')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 4 (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 81

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 135

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 3

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 10 (60')

08:00
08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 30 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Thử thách nghiệt ngã tập 13 (60')

08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Sitcom (10')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 12 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

08:55
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim ca nhạc (35')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 104 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 136

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 1 (50')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 11 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 4 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (90')

09:35
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Sitcom (10')

09:35
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (35')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi tập 13

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Gia đình phép thuật - Tập 108 (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 181

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 22

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 1"

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

10:30
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (105')

10:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (20')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 112

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 182

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 7 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 3 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp tập 29 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 39 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (45')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 309

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 30"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 35

12:00
12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 22 (50')

12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (55')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 137

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 9

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 8 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 22 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 18 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 13 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 27 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 25

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Đại phong thủy Số 27"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 36

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 138

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 10 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 100-101 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Thử thách nghiệt ngã tập 13 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 13 (55')

13:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 11 (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 1

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 11 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 35 (60')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 29

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Larva (15')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 23

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 2

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 12 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 15 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim CUỘC ĐỐI ĐẦU HOÀN HẢO TẬP 30 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

15:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (15')

Công lý cho nạn nhân Da cam

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 112

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 17

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 7 (60')

16:00
16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời- Tập 6 (60')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Trường học Chi Ba (55')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - P4 - Tập 5 (30')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Niềm đau chôn dấu tập 8

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 23

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 48"

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 8 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Nữ hoàng sắc đẹp tập 30 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 17 (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 183

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện VN (32T): Thuyền giấy (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 14 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 5 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 5

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 12 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 14 (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim trẻ (45')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam : Gia đình phép thuật - Tập 109 (30')

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 184

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 5"

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (60')

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 113

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 36 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 53 (30')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 30

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 13 (60')

19:00
19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 31 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - tập 32 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mỹ: Sabrina - Cô phù thủy nhỏ - Tập 13 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 24

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 2"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Sitcom (10')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (55')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 12 (30')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 42 (55')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 24

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Chàng trai tốt bụng - Tập 23 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 2 (60')

20:05
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 18

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
GAMESHOW (PM) (60')

"Phim hoạt hình Barbie Số 8"

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (60')

Hồi ức Điện Biên Phủ

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc -tập 71) (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 40 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 74 (55')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 25

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 13 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 4 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 19 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim - Thử thách nghiệt ngã tập 14 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Văccin cuộc sống (90')

Liều vaccin nào cho những anh hùng bàn phím ?

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim trẻ (55')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 28"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 137

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 28 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 35

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 53

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 7 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 25 (120')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 138

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 144-145 (60')

22:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (45')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 36

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 15

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 8 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Phim tài liệu (40')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 27-28 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 12 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 13 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P2 tập 100- 101 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Vượt thách Niagara

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 53 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 183

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 30 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc lan thời @ - Tập 4 (30')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (50')

02:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (20')

02:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 141: Hậu trường phim Avengers

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 184

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 37 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 6

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 13 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Tháng 5 nhớ Điện Biên

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 144-145 (30')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Chiếu phim :PTHK: Kim ngọc mãn đường (95')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 35

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 7

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 7 (60')

04:00
04:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 5 (120')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim sitcom (15')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 36

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 24

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 33

05:00
05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Để gió cuốn đi tập 13

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 8 (65')

05:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 113

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 12 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 18

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 32

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 4"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 26 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 12

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 13 (60')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc : Gia đình là số 1 P2 - Tập 100-101 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

07:45
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (20')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 137

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 4

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 12 (60')

08:00
08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 31 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Thử thách nghiệt ngã tập 14 (60')

08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Sitcom (10')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (150')

08:35
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (25')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 53 (30')

09:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 138

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 13 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 2 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Sitcom (10')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 5 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (90')

09:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (65')

Để gió cuốn đi Tập 14

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 183

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 1"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 23

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Nhạc phim (30')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P3 - Tập 100 (30')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (20')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 113

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 184

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 6

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 9 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp tập 30 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 40 (60')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 310

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 30"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 37

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 23 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 139

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 10

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 10 (60')

12:00
12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 19 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 14 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 28 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 26

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Đại phong thủy Số 27"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 38

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim trẻ (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 140

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 12 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 102-103 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Thử thách nghiệt ngã tập 14 (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 14 (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (95')

13:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu khoa học (30')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 12 (30')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 2

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 13 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 36 (60')

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim cuối tuần (90')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 30

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 24

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 3

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Nhật Bản: Sao chỉ có mình em - Tập 13 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng - Tập 16 (60')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Larva & nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 1 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (120')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 113

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 18

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 9 (60')

16:00
16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 7 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu Việt - Ấn tượng Kyoto (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Niềm đau chô dấu tập 9

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum P4 - Tập 6 (30')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 48"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 24

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 10 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp tập 31 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 18 (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 185

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện VN (32T): Thuyền giấy (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 15 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 6

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 14 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 15 (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Nhạc phim (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 186

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 5"

18:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Văccin cuộc sống (90')

Liều vaccin nào cho những anh hùng bàn phím ?

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 114

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 37 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 54 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Chiếc giày lo lem tập 1

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HK (43T): Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 15 (60')

19:00
19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 32 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - tập 33 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 25

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 2"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Sitcom (10')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 13 (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 43 (45')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 26

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HQ (48T): Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 3 (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 19

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
GAMESHOW (PM) (60')

"Phim hoạt hình Barbie Số 8"

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Gia đình rắc rối 82

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 41 (60')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 72) (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 75 (50')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 27

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý - tập 1 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 20 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 15 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyên (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 28"

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 139

21:30
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 29 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (5')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 37

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 54

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 9 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 27 (120')

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 140

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 146-147 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 38

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 16

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 10 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 08/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 29-30 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 14 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (115')

00:29
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (31')

00:40
00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 15 (60')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 - Tập 102-103 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Chiếu phim :PTVN: Duyên trầu cau (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 54 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 185

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 31 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 6

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 186

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 38 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 7

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý - tập 1 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Chiếu phim :PTHK: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 37

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 8

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 9 (60')

04:00
04:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì Trum - Tập 6 (90')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 38

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 25

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 34

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

05:00
05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 10 (65')

05:25
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu :Dấu ấn tuổi trẻ (20')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 114

06:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 13 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 19

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 33

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 6"

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 26 (60')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 13

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý - tập 1 (60')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc : Gia đình là số 1 P2 - Tập 102-103 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (140')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (60')

07:40
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu :Biên phòng TPHCM 40 năm (20')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 139

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 5

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 32 (60')

08:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 14 (60')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 15 (60')

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình : Hội pháp sư - Tập 24 (30')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim trẻ (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 140

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 6

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 3 (60')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 15 (60')

09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (30')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokémon - Tập 105 (30')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 185

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 3"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 24

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Nhạc phim (30')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình là số 1 - P3 - Tập 101 (30')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HK (30T): Ranh giới thiện ác (70')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 114

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 186

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 7

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp tập 31 (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nhật kí giảm cân - Tập 7 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 41 (60')

11:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 11 (59')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 32"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện TQ (50T): Võ Tắc Thiên bí sử (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 39

12:00
12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 24 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 141

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VN Một ngày đầu thu (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 20 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 12 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 15 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 28 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 29 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H05 (60')

"Đại phong thủy Số 29"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 40

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 142

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
GÓC PHIM SỐ 3 ( PL) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 14 (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 15 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI_TẬP 15 (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 13 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 3

14:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 15 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 37 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Văccin cuộc sống (120')

Liều vaccin nào cho những anh hùng bàn phím ?

14:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình LARVA & nhạc chọn lọc (120')

14:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Rubic 8 (50')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 25

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 4

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý - tập 1 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Cuộc chiến hoa hồng P1 - Tập 17 (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim HẺM CỤT TẬP 2 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (120')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 114

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 19

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 11 (60')

16:00
16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 8 (60')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (30')

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim trẻ (45')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HQ (82T): Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 50"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 25

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 12 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim - Nữ hoàng sắc đẹp tập 32 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Cơm tấm tình yêu - Tập 19 (90')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (90')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon - Tập 105 (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 187

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Chiếu phim :PT Nhật: Đặc vụ Tokyo (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện VN (32T): Thuyền giấy (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim BÁ CHỦ BẾN THƯỢNG HẢI TẬP 16 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình: Hội pháp sư - Tập 25 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VNThị trấn yên tĩnh (60')

18:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 16 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim - Gái già xuất giá tập 16 (60')

18:20
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (40')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Nhạc phim (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 188

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 7"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 115

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 38 (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
GÓC PHIM (60')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Trở về 3 - Tập 33 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hông Kông: Bẫy Tình 1 - tập 17 (60')

19:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - tập 34 ( tập cuối) (55')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 26

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 4"

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim điện ảnh: Naruto - Nhiệm vụ bí mật 1 (60')

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Hương vị Ô mai- Tập 14 (30')

20:00
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hài sitcomDạy vợ (40')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 44 (45')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 28

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Vòng vây hoa hồng - Tập 4 (60')

20:30
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 20

20:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim điện ảnh: Naruto - Nhiệm vụ bí mật 2 (60')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 42 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM TLChuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 29

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Việt Nam: Ảo vọng - Tập 21 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Nhật Bản: Nữ thần công lý - tập 2 (60')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Thử thách nghiệt ngã tập 16 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Phi hổ 2 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 30"

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 141

21:30
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 30 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 39

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 55

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 11 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện HK (20T): Hồ sơ công lý III (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Canh bạc cuộc đời (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Tình yêu đam mê - Tập 27 (120')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 142

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Đài Loan: Hoàng tử ếch - Tập 27 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 40

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 17

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 12 (60')

23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 09/05/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 6

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 187

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 32 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 7

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 188

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 39 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 8

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 39

04:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim trẻ (45')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 9

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim cuối tuần (105')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 40

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 26

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 35

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 115

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 20

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VNLời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 34

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 7"

07:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM ĐLSóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 14

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 141

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 6

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 142

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 7

09:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 187

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 4"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 25

10:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim cuối tuần (115')

10:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (20')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 115

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 188

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VN Câu chuyện cuối mùa thu (40T) (60')

Tập 8

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (50')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ngàn lần yêu em Số 33"

11:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Văccin cuộc sống (120')

Liều vaccin nào cho những anh hùng bàn phím ?

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 41

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 25 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 143

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM MỸCon tốt đen (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (60')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H06 (60')

"Đại phong thủy Số 30"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 42

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 144

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
GÓC PHIM SỐ 4 ( PL) (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 4

14:20
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Rubic 8 (50')

14:45
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 26

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 5

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 115

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 20

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (30')

Tập 26

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 51"

17:00
17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 189

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM MỸAnh em ruột (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 190

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Cuộc đối đầu hoàn hảo Số 8"

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 116

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - phim TQ - tập 1 (45')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
GÓC PHIM (60')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 27

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chàng trai tốt bụng Số 5"

19:50
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 30

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim tài liệu (30')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 21

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (60')

Tập 31

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Đại phong thủy Số 31"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 143

21:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim cuối tuần (110')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 41

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 56

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 144

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 42

23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 10/05/2015.
PHIM ĐL Sóng gió cuộc tình (40T) (60')

Tập 18

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Chim di cư P2

02:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 139: Hậu trường phim "Khách sản Hoa cúc vàng nhiệt đới thứ 2"

03:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Công lý cho nạn Da cam

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Để gió cuốn đi tập 9

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 76

10:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Để gió cuốn đi Tập 10

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 296

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên tập 12

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 16

16:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Nếu như yêu tập 37

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 17

20:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Gia đình rắc rối 78

22:10
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Action in Việt Nam

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim tài liệu (30')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 34

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 136

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Gia đình yêu thương - Tập 142-143 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim truyện Việt nam (40')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
PHIM HQCâu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 52

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

22:00
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác