phim truyen tha thu cho anh phim viet nam tap 38 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Một văn... (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tình nh... (60')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biển xa... (50')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Cỏ biế... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Mặn hơn... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bản sao... (60')

Sắp tới
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Một văn... (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tình nh... (45')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Mặn hơn... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bản sao... (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Một văn... (50')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tình nh... (50')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

Đã phát
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bản sao... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Mặn hơn... (60')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Cỏ biế... (60')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biển xa... (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tình nh... (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Một văn... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bản sao... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Mặn hơn... (60')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Cỏ biế... (60')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biển xa... (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tình nh... (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác