phim truyen tha thu cho anh phim viet nam tap 38 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Cha rơi (60')

Cha rơi

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tỷ phú... (60')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biển xa... (50')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Những m... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Kẻ giấ... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biệt th... (60')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tiểu thư đi học (40')

Tiểu thư đi học

Sắp tới
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Ranh giơ... (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tỷ phú... (60')

14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Hồ Chí... (80')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Những m... (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Kẻ giấ... (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biệt th... (60')

Đã phát
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tiểu thư đi học (40')

Tiểu thư đi học

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Cha rơi (60')

Cha rơi

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biệt th... (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tỷ phú... (60')

22:55
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim tài liệu - Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập cuối (35')

Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập cuối

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tiểu thư đi học (40')

Tiểu thư đi học

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Biệt th... (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Tỷ phú... (50')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Cha rơi (60')

Cha rơi

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Phim truyện Việt Nam: Ranh giơ... (50')

22:55
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Phim tài liệu - Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập 4 (35')

Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập 4

22:55
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Phim tài liệu - Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập 4 (5')

Truyền thuyết về nguồn gốc các dân tộc Việt Nam - Tập 4

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tiểu thư đi học (40')

Tiểu thư đi học

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác