phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (120')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

06:30
07:00
08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 22 (60')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 14 (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 34 (60')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (45')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

16:00
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

17:00
17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 50 (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

18:00
19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
19:05
20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 23 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 111 (50')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 40 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

21:50
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 16 (120')

22:00
Sắp tới
01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

06:30
07:00
08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 40 (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 23 (60')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 15 (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 1 (50')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 35 (60')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (50')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 16 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 40 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

16:00
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

17:00
17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 51 (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

18:00
19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
19:05
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 24 (60')

20:00
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 112 (50')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 41 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

21:50
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 17 (120')

22:00
01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

06:30
07:00
08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 41 (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 24 (60')

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 16 (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 2 (50')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 36 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 17 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 41 (60')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (60')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (45')

16:00
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

17:00
17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 52 (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

18:00
19:00
19:05
20:00
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 25 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 42 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 18 (120')

22:00
02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 38 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (60')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 38 (75')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 3 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 39 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (45')

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 39 (45')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 53 (45')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Không hổ thẹn là nữ nhi - tập 24 (50')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 96 (60')

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 137

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

21:50
21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 110 (55')

21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 39 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 22 (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác