phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Giấc mơ hạnh phúc - Tập 4 (60')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 4

00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Ranh giới sinh tử - Tập 8 (50')

Ranh giới sinh tử - Tập 8

00:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Cổ vật - Tập 14 (55')

Cổ vật - Tập 14

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 102 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 102

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 18 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 22 (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Trái tim bị đánh cắp - Tập 47 48 (90')

Trái tim bị đánh cắp - Tập 47 48

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Đua nhau làm giàu - Tập 5 (55')

Đua nhau làm giàu - Tập 5

05:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Dấu chân du muc - Tập 38 (60')

Dấu chân du muc - Tập 38

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 18 (90')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 22 (60')

10:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Vòng tròn 12 số - Tập 12 (50')

Vòng tròn 12 số - Tập 12

10:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Giấc mơ hạnh phúc - Tập 5 (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 5

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Khoảnh khắc hạnh phúc - Tập 7 (50')

Khoảnh khắc hạnh phúc - Tập 7

12:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Ngọt ngào và cay đắng - Tập 27 (45')

Ngọt ngào và cay đắng - Tập 27

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - Phim HQ - Tập 69 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 19 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

12:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 111 (55')

Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 111

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Tòa án lương tâm - Phần 2 - Tập 11 (50')

Tòa án lương tâm - Phần 2 - Tập 11

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Kiếp hồ điệp - Tập 15 (55')

Kiếp hồ điệp - Tập 15

13:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bật mí phim truyền hình (50')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bật mí phim truyền hình (20')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 22 (60')

16:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Thiên tử đồ long - Tập 5 (55')

Thiên tử đồ long - Tập 5

17:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Dấu chân du muc - Tập 38 (60')

Dấu chân du muc - Tập 38

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 19 (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Thám quan kỳ án - Tập 15 (50')

Thám quan kỳ án - Tập 15

17:15
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Trái tim bị đánh cắp - Tập 49 50 (103')

Trái tim bị đánh cắp - Tập 49 50

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 103 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 103

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 17 (50')

19:50
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 84 (35')

Tây Du Ký - Tập 84

20:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 88 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 88

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 23 (60')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện Singapore - Chính nghĩa vô quán (40')

Chính nghĩa vô quán

22:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 70 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 70

23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 27 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 27

23:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim truyện - Giấc mơ hạnh phúc - Tập 5 (60')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 5

23:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bật mí phim truyền hình (20')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Ranh giới sinh tử - Tập 16 (50')

Ranh giới sinh tử - Tập 16

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Cổ vật - Tập 15 (55')

Cổ vật - Tập 15

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 103 (45')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 103

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận - Tập 6 (45')

Con thuyền số phận - Tập 6

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Trái tim bị đánh cắp - Tập 63 64 (90')

Trái tim bị đánh cắp - Tập 63 64

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 32 (45')

Khi ta nói dối - Tập 32

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Đua nhau làm giàu - Tập 6 (55')

Đua nhau làm giàu - Tập 6

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Dấu chân du mục - Tập 39 (60')

Dấu chân du mục - Tập 39

08:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyên Việt Nam - Vòng tròn 12 số - Tập 13 (50')

Vòng tròn 12 số - Tập 13

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận - Tập 6 (45')

Con thuyền số phận - Tập 6

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Giấc mơ hạnh phúc - Tập 6 (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 6

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 23 (50')

Sóng ngầm - Tập 23

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Khoảnh khắc hạnh phúc - Tập 8 (50')

Khoảnh khắc hạnh phúc - Tập 8

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Ngọt ngào và cay đắng - Tập 28 (45')

Ngọt ngào và cay đắng - Tập 28

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Mỹ Nhân - Tập 5 (60')

Mỹ Nhân - Tập 5

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyên - Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 112 (60')

Sự lừa dối ngọt ngào - Tập 112

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Việt Nam - Vòng tròn 12 số (60')

Vòng tròn 12 số

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Lửa tình (50')

Lửa tình

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyên - Tòa án lương tâm - Tập 12/21 (60')

Tòa án lương tâm - Tập 12/21

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Kiếp hồ điệp - Tập 16 (50')

Kiếp hồ điệp - Tập 16

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 32 (45')

Khi ta nói dối - Tập 32

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Kỳ án con bò (80')

Kỳ án con bò

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận - Tập 6 (55')

Con thuyền số phận - Tập 6

16:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Thiên tử đồ long - Tập 6 (55')

Thiên tử đồ long - Tập 6

16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim hoạt hình - Truyền Kỳ Mạc Lâm P.2-T.28 (15')

Truyền Kỳ Mạc Lâm P.2-T.28

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Dấu chân du mục - Tập 39 (60')

Dấu chân du mục - Tập 39

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Thám quan kỳ án - Tập 16 (50')

Thám quan kỳ án - Tập 16

17:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Trái tim bị đánh cắp - Tập 65 66 (108')

Trái tim bị đánh cắp - Tập 65 66

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 104 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 104

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 9 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 9

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 18 (55')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 89 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 89

20:00
20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyên - Hẹn tái hôn - Tập 169 (55')

Hẹn tái hôn - Tập 169

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Cầu vòng hoàng kim (50')

Cầu vòng hoàng kim

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện: Mẹ kế (Phim Hàn Quốc - tập 45) (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 76 (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyên - Đoạn trường Nam Ai - Tập 1 (60')

Đoạn trường Nam Ai - Tập 1

21:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 32 (60')

Người đứng trong gió - Tập 32

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ - Phần 3 (45')

Đặc vụ - Phần 3

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện Singarore - Chính nghĩa võ quán (40')

Chính nghĩa võ quán

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 71 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 71

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 32 (45')

Khi ta nói dối - Tập 32

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 1 (50')

Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 1

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - 24 giờ - Tập 61 (45')

24 giờ - Tập 61

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 28 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 28

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Giấc mơ hạnh phúc - Tập 6 (60')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 6

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 7 (45')

Con thuyền số phận -Tập 7

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Trái tim bị đánh cắp - Tập 65 66 (80')

Trái tim bị đánh cắp - Tập 65 66

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 33 (45')

Khi ta nói dối - Tập 33

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 7 (45')

Con thuyền số phận -Tập 7

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 24 (50')

Sóng ngầm - Tập 24

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 142

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Kiếp hồ điệp - Tập 17 (50')

Kiếp hồ điệp - Tập 17

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 33 (45')

Khi ta nói dối - Tập 33

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 7 (55')

Con thuyền số phận -Tập 7

17:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Tân thần điêu đại hiệp - Tập 1 2 (108')

Tân thần điêu đại hiệp - Tập 1 2

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 tập 10 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 tập 10

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 19 (45')

20:00
20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện: Mẹ kế (phim Hàn Quốc - tập 46) (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 77 (60')

21:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Người đứng trong gió - Tập 33 (60')

Người đứng trong gió - Tập 33

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 142

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 33 (45')

Khi ta nói dối - Tập 33

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 2 (50')

Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 2

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 29 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 29

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 8 (45')

Con thuyền số phận -Tập 8

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Tân thần điêu đại hiệp - Tập 1 2 (80')

Tân thần điêu đại hiệp - Tập 1 2

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 34 (45')

Khi ta nói dối - Tập 34

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 8 (45')

Con thuyền số phận -Tập 8

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 25 (50')

Sóng ngầm - Tập 25

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Kiếp hồ điệp - Tập 18 (50')

Kiếp hồ điệp - Tập 18

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 34 (45')

Khi ta nói dối - Tập 34

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Con thuyền số phận -Tập 8 (55')

Con thuyền số phận -Tập 8

17:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Tân thần điêu đại hiệp - Tập 3 4 (108')

Tân thần điêu đại hiệp - Tập 3 4

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 11 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 11

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 20 (40')

20:00
20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - (53')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 78 (50')

21:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 34 (45')

Khi ta nói dối - Tập 34

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 3 (50')

Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 3

12:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 21 (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim truyện: Chuyện hậu cung - Phim TQ - Tập 1 (55')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 79 (60')

12:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 22 (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim truyện: Chuyện hậu cung - Phim TQ - Tập 2 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Phim truyện: Cơ hội thứ hai - Tập 80 (50')

12:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 23 (55')

19:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Phim truyện: Chuyện hậu cung - Phim TQ - Tập 3 (45')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 26 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 26

22:25
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Singapore - Chính nghĩa vô quán (35')

Chính nghĩa vô quán

22:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Tình yêu không lối thoát - Tập 69 (50')

Tình yêu không lối thoát - Tập 69

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Khi ta nói dối - Tập 31 (45')

Khi ta nói dối - Tập 31

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bản sao... (60')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 23 (60')

21:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Đặc vụ Tokyo - Phần 3 (45')

Đặc vụ Tokyo - Phần 3

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Câu chuyện tình yêu - Tập 87 (45')

Câu chuyện tình yêu - Tập 87

19:55
19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Tây Du Ký - Tập 83 (35')

Tây Du Ký - Tập 83

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 9 (55')

Hồ sơ tuyệt mật - Phần 8 Tập 9

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện - Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 102 (50')

Tùy Đường diễn nghĩa - Tập 102

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thuyền giấy tập 4

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện: Nữ hoàng tháng 5 - tập 16 (55')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác