phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 41

00:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện Việt Nam (50')

Bóng tối rực rỡ - Tập 21 

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (45')

 

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 16

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Đầm lầy bạc - Tập 12

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (45')

 

10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Anh và em - Tập 27

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (45')

 

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc gọi lúc 0h - Tập 5

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim tuổi 19 - Tập 115

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Hoàng Hậu Ki - Tập 60

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 26

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 13  

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

24 Giờ - Tập 30

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 16  

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (45')

 

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Đối mặt - Tập 17

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 55

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 70

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 130

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (55')

Bánh đúc có xương - Tập 4

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến quý ông - Tập 59

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 3

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc đời của Aliya - Tập 65

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (45')

 

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim truyện (50')

Tôi hạnh phúc - Tập 55

Sắp tới
00:10
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 42

00:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Bóng tối rực rỡ - Tập 22

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (45')

 

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 17

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Bánh đúc có xương - Tập 4

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

CSHS: Đầm lầy bạc - Tập 13

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (45')

 

10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Anh và em - Tập 28

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (45')

 

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc gọi lúc 0h - Tập 6

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện   (50')

Trái tim tuổi 19 - Tập 116

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Hoàng Hậu Ki - Tập 61

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 27

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 14

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

24 Giờ - Tập 31

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 17

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (45')

 

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Đối mặt - Tập 18

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 56

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 71

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 131

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

Bão qua làng - Tập 3

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc chiến quý ông - Tập 60

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 4

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc đời của Aliya - Tập 66

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (45')

 

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim truyện (50')

Tôi hạnh phúc - Tập 56

00:10
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 43

00:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện Việt Nam (50')

Bóng tối rực rỡ - Tập 23

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

 

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 18

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 3

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

CSHS: Đầm lầy bạc - Tập 14

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

 

10:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

Anh và em - Tập 29   

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

 

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc gọi lúc 0h - Tập 7

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

 

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (60')

Hoàng Hậu Ki - Tập 62

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 28

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập15

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

 

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 18

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

 

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện 17:05 (50')

Đối mặt - Tập 19

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 57

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 72

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 132

20:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

Bão qua làng - Tập 4

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc chiến quý ông - Tập 61

22:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

Cuộc đời của Aliya - Tập 67

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Phim truyện (45')

 

00:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 44

00:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện Việt Nam (50')

Bóng tối rực rỡ - Tập 24

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 19

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 4

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (55')

Đầm lầy bạc - Tập 15

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (45')

 

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

 

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 29

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 9

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (55')

 

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 19

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Đối mặt - Tập 20

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 58

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 73

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc đời của Aliya  - Tập 68

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim truyện (45')

 

00:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Son môi hồng - Tập 45

00:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Bóng tối rực rỡ - Tập 25

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 20

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Đầm lầy bạc - Tập 16

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

 

12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 30

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 17  

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (55')

 

16:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 20

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Đối mặt - Tập 21

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 59

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập 74

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc đời của Aliya - Tập 69

Đã phát
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Tôi hạnh phúc - Tập 54

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (45')

 

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc đời của Aliya - Tập 64

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 7

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (60')

Cuộc chiến quý ông - Tập 58

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (60')

Tình yêu và định mệnh - Tập 129

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (55')

Mối tình đầu - Tập  69

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (60')

Hãy sống bên anh - Tập 54

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Đối mặt - Tập 16

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (45')

 

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

Kẻ thắng làm vua - Tập 15

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (50')

 

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (55')

24 Giờ - Tập 29

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 12

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim truyện (60')

Đầu bếp bí ẩn - Tập 25

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác