phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (145')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

00:30
01:00
01:00
01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 30 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 16

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Thiên sứ lông bông - Tập 46 (25')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

Giấc mơ tình yêu_Tập 24

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

03:25
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (155')

04:00
04:30
05:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 22 (45')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Hạnh phúc nhọc nhằn - Tập 18 (50')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (55')

05:00
05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

06:00
07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 30 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam- tập 30) (55')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
09:00
09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 22 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (44')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

11:00
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Vòng xoáy kim tiền - Tập 272 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 97-99 (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (55')

13:00
13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: (45')

15:00
15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (100')

17:00
17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 27 (60')

18:30
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 30 (45')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 12 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (55')

20:00
20:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (90')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (80')

20:50
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 47 (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 100-102 (60')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật (50')

22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (65')

22:30
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (40')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

23:30
Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:00
01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 17

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Thiên sứ lông bông - Tập 47 (25')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 1 (Phát lại)

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

04:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

06:00
07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nan - tập 31) (50')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Hạnh phúc nhọc nhằn - Tập 20 (10')

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Kiều nữ và đại gia - Tập 1 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Vòng xoáy kim tiền - Tập 273 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 134

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 82 - 84 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 24 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 28 (60')

18:30
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 31 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 13 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyên (55')

20:00
20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 49) (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 48 (55')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyên (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 134

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Chàng trai tốt bụng 2 (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

00:30
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 18

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 2

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

04:30
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

06:00
07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (140')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (150')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (85')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

18:30
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 32 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 14 (55')

20:00
20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 49 (55')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 106-108 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (70')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (65')

22:30
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 19

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 3

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 33 (50')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 15 (45')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 50 (50')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 34 (hết) (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 16 (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ -Tập 83 (50')

19:05
Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

22:30
22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (40')

22:00
21:50
21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (70')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện (55')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Phim truyên (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác