phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:15
23:00
23:00
23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện HK (21T) - Lang quân như ý (30')

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Trò đời - Tập 20

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (55')

Vòng xoáy bạc - Tập 24

00:10
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Lắng nghe trái tim - Tập 22

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 9 (60')

01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 33

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 16 (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 9

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam :Dấu cộng của trái tim (50')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 24

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Mưa bóng mây - Tập 4

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
04:30
04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (16T) - Mặt trời hoàn hảo (60')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 12 (45')

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện - MIMI TẬP 01 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (55')

CSHS: Luật đời - Tập 22

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 4

06:00
06:15
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện: Hương cỏ dại - Phim VN - Tập 11 (50')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 16 (50')

07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 9 (60')

07:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam - Lều chõng- Tập 11 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN TỶ TỶ XÔNG PHA TẬP 04 (60')

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Trò đời - Tập 21

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (50')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 12 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện: Mắt bão - Tập 34, 35 (135')

10:00
10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (60')

Đại gia đình - Tập 2

10:30
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 33

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư vào bếp - Tập 20 (60')

11:00
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 52v

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 172 (50')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (25T) - Chân tướng (60')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 66

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 10 (60')

12:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 4 (60')

12:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 30

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện: (45')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam :Vòng vây hoa hồng (50')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN TỶ TỶ XÔNG PHA TẬP 04 (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc -Tập 155

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 4

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Sự thật của số 0 - Tập 7

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 9

14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (27T) - Chàng vợ nàng chồng (60')

14:00
14:00
14:30
14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam - Nghề báo - Tập 12 (30')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 13 (60')

15:00
15:00
16:00
16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Tiếu ngạo giang hồ - Tập 38

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 33

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Anh chàng may mắn - Tập 25

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện VN (31T) - Điệp khúc tình (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (60')

Đường đến ngai vàng - Tập 4

18:00
18:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam - Lều chõng- Tập 12 (60')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Thám tử đại tài - Tập 38/94

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 76

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Ngoại tình - Tập 11 (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (30T) - Ranh giới thiện ác (55')

19:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện: Saitou (P2 ) - Phim Nhật - Tập 3 (50')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 61 (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 232

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HQ (24T) - Phải sống (60')

20:00
20:45
20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 17 (55')

21:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (25T) - Nội gián ATF (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (60')

Hàng xóm - Tập 1

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 7

22:00
22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (26T) - Đại nội thị vệ (60')

22:00
22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 111

22:40
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 4

23:00
23:00
23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phim truyện HK (21T) - Lang quân như ý (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (45')

Trò đời - Tập 17

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (115')

00:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (40')

Lắng nghe trái tim - Tập 23

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 10 (60')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 17 (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (90')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 25

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 13 (45')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 5

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện: Hương cỏ dại - Phim VN - Tập 12 (50')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 17 (50')

07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 10 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 13 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện: Mắt bão - Tập 36 (135')

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
VTV kết nối (15')

Đặc sắc phim tham gia liên hoan truyền hình

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 53

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 173 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (85')

12:00
12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tơ đồng vương vấn - Tập 11 (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện: (45')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 5

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (50')

Sự thật của số 0 - Tập 8

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (50')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 14 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (90')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (60')

Đường đến ngai vàng - Tập 5

18:00
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 77

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Ngoại tình - Tập 12 (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện: Saitou (P2) - Phim Nhật - Tập 4 (55')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 62 (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (80')

20:45
20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Chuyên gia đàm phán - Tập 18 (55')

21:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
VTV kết nối (10')

Đặc sắc phim tham gia liên hoan truyền hình

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bật mí phim truyền hình (30')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 5

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Phim truyện (65')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (115')

00:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (50')

Lắng nghe trái tim - Tập 24

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (90')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 26

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (155')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Hương cỏ dại - Phim VN - Tập 13 (50')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (150')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Trung Hoa đại chiến (135')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 54

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (85')

11:45
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Thỏa thuận ly hôn - Phim TQ -Tập 17 (50')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (50')

Sự thật của số 0 - Tập 9

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Túm cổ đại gia – Tập 16 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (120')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện Hàn Quốc: Phẩm giá quý ông - 12 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (100')

16:45
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện Trung Quốc: Lần đầu làm mẹ - 1 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (90')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (60')

Đường đến ngai vàng - Tập 6

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Saitou (P2 ) - Phim Nhật - Tập 5 (50')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 78

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (105')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện Hàn Quốc: Phẩm giá quý ông - 13 (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện: Túm cổ đại gia – Tập 17 (120')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim truyện (65')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: ẦU Ơ VÍ DẦU (T11) (55')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 34

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T160) (25')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 6

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 34

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T35) (61')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: LONG PHI TUYỆT KiẾM (T27) (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T41) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 6

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 34

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T161) (30')

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: ẦU Ơ VÍ DẦU (T12) (62')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T36) (61')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T42) (61')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T35) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 6

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 35

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 7

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 35

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 7

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 35

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 7

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 36

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 8

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 36

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 8

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 36

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 8

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (45')

Sát thủ online - Tập 1

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 9

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (45')

Sát thủ online - Tập 1

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (50')

Heo may về qua phố - Tập 9

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (45')

Sát thủ online - Tập 1

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 9

Đã phát
22:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện - MIMI TẬP 02 (45')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyên Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 72 (30')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện (50')

Cô dâu bạc triệu - Tập 15

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện (45')

Heo may về qua phố - Tập 3

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 110

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 6

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện HK (26T) - Đại nội thị vệ (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Phim truyện (55')

Tuổi thanh xuân - Tập 2

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác