phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện (145')

22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Sóng tình (80')

23:00
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 13

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (55')

Cho yêu thương quay về - Tập 7

00:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (45')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 21

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện VN (36T) - Yêu lần nữa (45')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Hào quang mong manh - Tập 19

02:30
03:00
03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 23

03:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 1

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
04:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện VN (31T) - Mật mã chuông gió (45')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 4 (60')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

Vòng tròn cạm bãy - Tập 49

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 5 (60')

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS09 (60')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 26

06:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - NÀNG TIÊN NGỔ NGÁO EPS02 (90')

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
PHIM TRUYỆN (55')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện: Ngày hôm qua (phim VN- tập 26) (50')

08:00
08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS09 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện VN (36T) - Yêu lần nữa (75')

11:00
11:00
11:00
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 76

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
PHIM TRUYỆN: (50')

11:30
11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (85')

11:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - NÀNG TIÊN NGỔ NGÁO EPS02 (90')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HK (30T) - Trường học mật cảnh (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 4 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 45

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện: Nàng Dae Jang Geum - Tập 71 (45')

12:30
13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 5 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - Tạp chí thời trang EPS19 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 100

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách (105')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 26

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 7

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Hào quang mong manh - Tập 19

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện: Nhiệm vụ khó chơi - Tập 22 (Hết) (45')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện - MOVIE Tam Giác Tình Yêu (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 40 (60')

16:00
16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 23

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
17:00
17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 10

17:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện: 49 ngày (phim HQ - tập 25) (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện VN (31T) - Mật mã chuông gió (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 12

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 21

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
PHIM TRUYỆN (55')

19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 6 (60')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 41 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 7 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện HK (25T) - Sàn đấu cuộc đời (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Trở về 3 (60')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 56

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 26

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phim truyện (65')

23:00
Sắp tới
00:00
00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 19 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (115')

00:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 22

00:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Cho yêu thương quay về - Tập 8

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 20 (60')

01:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 2

03:00
03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 6 (60')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Vòng tròn cạm bẫy - Tập 50

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 7 (60')

05:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS10 (60')

06:00
06:00
06:15
06:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
PHIM TRUYỆN (55')

07:00
07:00
07:00
08:00
08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 20 (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 21 (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS10 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 22 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cười lên Dong Hae - Tập 119 (60')

10:00
11:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 16 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cười lên Dong Hae - Tập 120 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Tìm lại nụ cười - Tập 17 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 77

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
PHIM TRUYỆN: (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (85')

12:00
12:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 6 (60')

12:00
12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 46

12:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện: Nàng Dae Jang Geum - Tập 72 (Hết) (45')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 7 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS10 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 101

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 8

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 41, 42 (120')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

15:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện: (45')

15:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - MOVIE Sau Lễ Kết Hôn (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 41 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 23 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 24

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Ảo ảnh - Tập 51,52 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 21 (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Tình mẹ - Tập 24 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - NÀNG TIÊN NGỔ NGÁO EPS02 (90')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 11

18:00
18:00
18:00
18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 13

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 22

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 17 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 1 (60')

19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 8 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

20:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 43, 44 (120')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 42 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 9 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN: KHÔNG THỂ MẤT EM EPS11 (P) (60')

21:00
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cười lên Dong Hae - Tập 121 (60')

22:00
22:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (55')

Ân oán tình thù - Tập 57

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Trở về 3 (45')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cười lên Dong Hae - Tập 122 (60')

23:00
23:15
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (115')

01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 24

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (90')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 8 (60')

04:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 9 (60')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 27

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS11 (60')

08:00
08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 14

09:00
09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (110')

09:30
10:00
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 24

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 24 (60')

11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện - MOVIE Tình Yêu và Nhan Sắc (120')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 78

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (115')

11:30
11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 8 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 41 (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 9 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS11 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 27

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (55')

Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 9

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (50')

14:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Nữ thị trưởng - Tập 7 (60')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 42 (120')

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 24

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (100')

17:00
17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Quyến rũ (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kính vạn hoa - Tập 45 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 23

19:00
19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 10 (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Huyền thoại tím (60')

20:00
20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 7

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 43 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 11 (60')

21:00
21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 25 (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Trở về 3 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 27

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện (65')

22:30
22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng tình (80')

23:00
Kênh: HTV3 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Phim truyên Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 41 (45')

23:00
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 14

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 25

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tập 7

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 28

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 15

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 25

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (50')

Trái tim giản đơn - Tập 79

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 28

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (55')

Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 10

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 25

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 24

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 28

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 15

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 26

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 29

10:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 16

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 26

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 1

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 29

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (55')

Bác sĩ thú y Dolittle - Tập 11

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 26

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 25

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 8

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 29

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 16

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 27

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 30

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 17

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 27

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 2

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 30

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 27

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 26

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 30

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 17

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 18

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

Đã phát
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 25

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 55

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Hào quang mong manh - Tập 19

22:00
22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện Việt Nam: Trở về 3 (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

21:45
21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Phim truyện (60')

Cha rơi - Tập 29

21:00
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác