phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió cuộc đời (80')

23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Thiên thê (30')

00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Trò đời - Tập 7

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 1 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Lắng nghe trái tim - Tập 1

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T27) (55')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (55')

Vòng xoáy bạc - Tập 3

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Gia đình phép thuật 8 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 2 (60')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chàng rể ngoại quốc - Tập 18 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 18

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Tâm y - Tập 25 (45')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 7

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Dấu cộng của trái tim (50')

02:30
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 3

03:00
03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

04:30
04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (24T) - Anh hùng thời đại (60')

04:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

CSHS: Luật đời - Tập 1

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T142) (25')

05:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Gia đình phép thuật Tập 8 (30')

05:00
05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 18

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 20 (50')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Gia đình phép thuật Tập 8 (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Tâm y - Tập 25 (50')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chàng rể ngoại quốc - Tập 18 (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T143) (35')

08:00
08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 3 (60')

08:20
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện VN (30T) - Phim ngắn 321 Action (10')

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Trò đời - Tập 8

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 4 (60')

09:00
10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Nỗi đau của hạnh phúc - Tập 19

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 18

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện VN(61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
11:00
11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư vào bếp - Tập 5 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T11) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 31

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 151 (50')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Chân tướng (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 29 (50')

12:00
12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chàng rể ngoại quốc - Tập 19 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 51

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: LONG PHI TUYỆT KiẾM (T3) (60')

12:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (55')

Cuộc chiến hai nàng dâu - Tập 9

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Việt Vương câu tiễn - Tập 33 (45')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Vòng vây hoa hồng (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 134

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T17) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 18

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 6

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Chúng ta là người lớn - Tập 7

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

14:00
14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyệnVN (30T) - Phim ngắn 321 Action (10')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Hoàng đế Chu Nguyên Chương -Tập 4 (45')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Hướng nghiệp - Tập 30 (60')

15:00
16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 74 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 5 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Tiếu ngạo giang hồ - Tập 17

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 18

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HW (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 6 (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Anh chàng may mắn - Tập 4

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T145) (30')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tình yêu còn lại - Tập 19 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Bí mật bị lãng quên - Tâp 14

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T28) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 55

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HK (20T) - Phi hổ (55')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ VN: Mùi vị hạnh nhân - Tập 20 (55')

19:00
19:00
19:05
20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 44 (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 217

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ (75T) - Hôn nhân vàng (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T12) (61')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 75 (60')

20:50
20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
PHIM TRUYỆN BỘ: Tâm y - Tập 26 (55')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HK (28T) - Thời thế tạo vương (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (60')

Lớp học Một Không Hai - Tập 17

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T18) (61')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Đại nội thị vệ (60')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T11) (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 90

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 18

22:30
22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió cuộc đời (80')

23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Thiên thê (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 3 (60')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T28) (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê- Tập 4 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

02:00
02:30
03:00
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 4

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:30
04:00
04:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ (24T) - Anh hùng thời đại (60')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T143) (25')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 19

06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 21 (50')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T144) (35')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 5 (60')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HW (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 6 (60')

09:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Mắt bão - Tập 18 (135')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (20')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T12) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 32

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Chân tướng (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 30 (50')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Ma nữ Yuhee- Tập 4 (60')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: LONG PHI TUYỆT KiẾM (T4) (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Vòng vây hoa hồng (105')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T18) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 19

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 7

14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
14:00
14:30
15:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 75 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 7 (60')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 8 (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện VN (31T) - Điệp khúc tình (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (60')

Bí mật bị lãng quên - Tập 15

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T29) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 56

19:00
19:00
19:05
20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 45 (50')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T13) (61')

20:30
20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 76 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HK (28T) - Thời thế tạo vương (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyên Hàn Quốc - Ma nữ Yuhee - Tập 5 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T19) (61')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Đại nội thị vệ (60')

22:00
22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T12) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 19

23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Thiên thê (30')

00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (60')

Lắng nghe trái tim - Tập 3

00:00
00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 7 (60')

00:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T29) (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ 994T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 8 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

02:00
02:00
03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (50')

Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 5

03:00
03:00
04:00
04:00
04:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ (24T) - Anh hùng thời đại (60')

05:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T144) (25')

05:00
05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Lửa trên băng- Tập 17 (1140')

06:00
06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình quê - Tập 22 (50')

07:00
07:00
07:00
07:25
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T145) (35')

08:00
08:00
08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 7 (60')

08:00
08:00
09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HW (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 8 (60')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (20')

10:00
10:00
11:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kẻ gây hấn - Tập 24 (60')

11:00
11:00
11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Huyền thoại Iljimae - Tập 9 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T13) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 33

11:45
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 31 (50')

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Ma nữ Yuhee - Tập 5 (60')

12:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: LONG PHI TUYỆT KiẾM (T5) (60')

13:00
13:00
13:00
13:00
13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T19) (64')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 8

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 19 (30')

14:00
14:00
14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 20 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 7 (60')

15:00
16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 76 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 9 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HW (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

16:45
17:00
17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Về quê - Tập 10 (60')

17:00
18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (60')

Bí mật bị lãng quên - Tập 16

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T30) (62')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: Tình khúc mùa hạ - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 57

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kẻ gây hấn - Tập 25 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản: Tình khúc mùa hạ - tập 8 (60')

19:00
20:00
20:00
20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T14) (61')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 77 (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Ma nữ Yuhee - Tập 6 (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T20) (61')

21:45
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Trung Quốc: Ngân hồ về đêm - tập 1 (60')

22:00
22:00
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
: Phim truyện: Đua nhau làm giàu - Tập 27 (120')

22:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T13) (65')

23:00
23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện Trung Quốc: Ngân hồ về đêm - tập 2 (60')

23:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Thiên thê (30')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T30) (55')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 19

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T145) (25')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 20

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 19

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T14) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 34

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: LONG PHI TUYỆT KiẾM (T6) (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T20) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 20

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 9

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 19

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T146) (30')

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T31) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 58

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH SI (T15) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 20

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: TÌNH ĐẦU (T21) (61')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T14) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 20

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 20

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tập 20

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 21

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 20

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 35

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 21

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 10

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 20

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 59

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 21

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 21

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 21

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tập 21

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 22

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 21

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 36

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 22

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (50')

Thợ làm socola - Tập 11

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 21

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 60

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 22

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 22

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 22

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 23

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 22

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (50')

Chỉ có thể là yêu - Tập 23

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 22

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 23

Đã phát
23:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyên Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 60 (45')

22:30
22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện (50')

Cô dâu bạc triệu - Tập 3

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện (45')

Chỉ có thể là yêu - Tập 17

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 89

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện: CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (T10) (65')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Đại nội thị vệ (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phim truyện (55')

Đam mê nghiệt ngã - Tập 4

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


2