phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 30/37

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 75/108

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 18/55

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

02:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 28/37

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 76/108

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 61/70

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 16/90

06:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 29/37

07:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 77/108

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 62/70

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 19/55

10:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 78/108

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 17/90

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 28 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 63/70

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 20/55

13:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

13:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 79/108

15:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 30/37

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 21/55

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 18/90

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

17:30
18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 31/37

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 80/108

19:05
19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện nước ngoài (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 19/90

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 31 (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:55
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 131 (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 22/55

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Thái Lan (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 62/70

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 31/37

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 29 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

17:30
18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

19:05
20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 32 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 132 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện Thái Lan (45')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (60')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 30 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 138

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (60')

17:30
18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

19:05
19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 33 (50')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 138

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 31 (50')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện (55')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Hàng rào nghiệt ngã - phim TQ - tập 4 (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Chàng vợ nàng chồng - phim HQ - tập 6 (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện (45')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 61/70

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 20 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện Thái Lan (45')

21:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 21/55

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 130 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác