phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (145')

22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng tình (80')

23:00
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 17

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Qúi bà Go Bong Shil - Tập 27

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: CÙ LAO LÚA (T40) (55')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (55')

Cho yêu thương quay về - Tập 13

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kính vạn hoa - Tập 48 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 12 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 1

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Ly hôn (50')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 7

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 24

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 16 (60')

04:30
05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T122) (25')

05:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kính vạn hoa - Tập 48 (30')

05:00
05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Đôi cánh đồng tiền - Tập 3

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 17 (60')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Kính vạn hoa - Tập 48 (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỆN: Hoa đại trắng - Tập 1 (55')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 12 (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T123) (35')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: Hương tình (phim VN - tập 1) (55')

08:00
08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 18

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (110')

10:00
10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Tin vào điều không thể - Tập 27

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Gió nghịch mùa - Tập 36 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T20) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 3

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 123 (50')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: Tình mẫu tử (phim HK - tập 2) (55')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (30T) - Trường học mật cảnh (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi -Tập 1 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 31

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 16 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 45 (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 51

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T9) (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: Việt Vương câu tiễn - Tập 5 (45')

12:30
12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (50')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 17 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc - Tập 106

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T22) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 2

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 1

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: Yêu em sau cơn say - Tập 6 (45')

15:00
15:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện khoa giáo - Hướng nghiệp P1 - Tập 10 (60')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (120')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 46 (60')

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Nữ thị trưởng - Tập 11 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 29

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 28

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 16

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (30')

17:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: 49 ngày (phim HQ - tập 30) (45')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 18

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: CÙ LAO LÚA (T41) (62')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Thám tử đại tài - Tập 21

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 27

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (30T) - Hôn nhân tiền định (55')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
PHIM TRUYỆN: Yêu lần nữa - Tập 28 (55')

19:00
19:00
19:05
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 197

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ (75T) - Hôn nhân vàng (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: NGƯỜI RÌNH CUỒNG SI (T32) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 47 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (25T) - Sàn đấu cuộc đời (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Cha rơi - Tập 34

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T23) (61')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T20) (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 62

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (65')

22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng tình (80')

23:00
Sắp tới
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 18

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CÙ LAO LÚA (T41) (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

02:30
03:00
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 8

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T123) (25')

05:00
05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (65')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Hoa đại trắng - Tập 2 (55')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (35')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Hương tình (phim VN- tập 2) (50')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 4

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 124 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (30T) - Trường học mật cảnh (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 14 (60')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T10) (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Việt Vương câu tiễn - Tập 6 (45')

13:00
13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (105')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T23) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 3

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
14:30
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Yêu em sau cơn say - Tập 7 (45')

15:00
15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Nụ Hôn Thần Chết (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (120')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 47 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

17:35
17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 19

18:00
18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Yêu lần nữa - Tập 29 (55')

19:00
19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T33) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Sàn đấu cuộc đời (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (61')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (65')

23:00
00:00
00:00
00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 29

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 9

03:00
03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

04:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (25')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (65')

06:00
06:05
06:15
06:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
07:00
07:00
07:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (35')

08:00
08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 27 (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 5 (60')

10:00
11:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 23 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 6 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Tìm lại nụ cười - Tập 20 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện:HƯƠNG ĐÊM (T22) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 5

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 3 (50')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
12:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T11) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (64')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 4

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 3 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 55, 56 (120')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 4 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Ước Mơ (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 4 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:00
17:00
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 28 (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 5 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

18:00
18:00
18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 20

18:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (62')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Số 7 may mắn - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 24 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 8 (60')

19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Huyền thoại tím (60')

20:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 57, 58 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T34) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 49 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS18 (P) (60')

21:00
21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (61')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 7 (60')

22:00
22:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T22) (65')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (90')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 8 (60')

23:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 30

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (0')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời- Tập 10

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (25')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 6

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 32

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T12) (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 5

14:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

Bàn tay đen

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T126) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 21

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T3) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T35) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tậ 9

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T26) (61')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 34

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 10

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 31

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 11

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tậ 9

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 7

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 33

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 6

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 22

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 10/30

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 35

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 11

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 8

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 32

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

Đã phát
23:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyên Hàn Quốc - Ngàn lần yêu em - Tập 44 (45')

22:30
22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 9

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 30

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 61

22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện HQ (26T) - Pháp luật vô hình (60')

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Người thừa kế - Tập 28 (60')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 30

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (60')

Cha rơi - Tập 33

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác