phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (145')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 17

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 1 (Phát lại)

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 19

06:00
07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nan - tập 31) (50')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 77 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 37 (60')

09:00
09:04
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Kiều nữ và đại gia - Tập 1 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 32 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 273

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 82 - 84 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 04 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt - tập 77 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 34 (55')

13:11
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:15
14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 47

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 24 (60')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 33 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 35 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 28 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 05 (60')

18:13
18:30
18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 48

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (25T) - Sứ mệnh 36 giờ (55')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 31 (50')

19:12
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 13 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 38 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Bạn gái là điệp viên (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 49) (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 48 (55')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 1 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 134

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Chàng trai tốt bụng 2 (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

00:30
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 55

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 18

02:00
02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 2

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

04:00
04:30
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN VN (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 20

05:00
06:00
07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 55

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 32) (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 78 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 38 (60')

09:00
09:01
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 33 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 274

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 5 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 78 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 35 (55')

13:06
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:07
14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 48

15:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 34 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 36 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - TÌnh yêu đam mê tập 6 (60')

18:01
18:30
18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 49

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (43T) - Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

19:03
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 32 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 14 (55')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (48T) - Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc -tập 50) (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 49 (55')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 106-108 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (115')

00:30
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 56

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
01:00
01:00
01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 19

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (50')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 106-108 (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 3

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (155')

04:00
04:30
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 21

06:00
07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 33) (50')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 79 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
09:05
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 34 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 275

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 6 (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (50')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 79 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 36 (55')

13:06
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:11
14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 49

15:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 35 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 37 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 7 (60')

18:00
18:30
18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 50

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (43T) - Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 8 (60')

19:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 1 (57')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 33 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 15 (45')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (48T) - Vua khách sạn (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 51) (50')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đình rắc rối 57

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 50 (50')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 3 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật (55')

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Nobuta - Tập 8 (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (20')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (65')

22:30
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 57

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 20

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 4

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối Tập 57

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (50')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 276

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 50

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 51

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện 0 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 34 (hết) (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 16 (50')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 58

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 58

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 277

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ -Tập 83 (50')

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Đại phong thủy tập 43

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 51

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Nếu như yêu tập 18

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 52

19:05
20:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đinh rắc rối tập 59

Đã phát
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (0')

Gia đình rắc rối tập 54

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (40')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:30
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:00
21:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện Nhật (50')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (70')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyên (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác