phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (145')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 20 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 27 (60')

03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (140')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (90')

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (115')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 13 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyên (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyên (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:20
15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (105')

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (90')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (75')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 23 (45')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T34 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyên (55')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

20:50
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T67 (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyên (60')

21:00
21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (70')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện (60')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 21 (60')

02:15
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 28 (60')

03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (140')

08:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (90')

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (115')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 14 (50')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (155')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (105')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (75')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 24 (50')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T35 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 66) (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T68 (55')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 22 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 29 (60')

03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

05:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (140')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (90')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (115')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 15 (50')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (155')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (105')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (75')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 25 (50')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T36 (55')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Đường thư (90')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T69 (55')

21:00
21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (65')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (55')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (70')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

22:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện:Tìm mẹ_Tập 23 (60')

02:50
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (100')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 30 (60')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 16 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (55')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (55')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 26 (50')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T37 (45')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T70 (50')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 135

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 17 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 27 (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T38 (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 18 (50')

17:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 28 (45')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (45')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:05
22:00
21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (70')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyên (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - T66 (50')

21:00
20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện (50')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác