phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (145')

22:00
23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 23 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (3T) - Phép màu tái sinh (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 3 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (50')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 89

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 26 (60')

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Thiên sứ lông bông - Tập 19 (25')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 21

03:00
03:09
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (51')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Lời hứa ngàn ngày (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (155')

04:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 30 (45')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Để gió cuốn đi - Tập 25 (55')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

05:00
05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

06:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 26 (60')

07:00
07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 3 (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 7) (50')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 49 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 9 (60')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 30 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Để gió cuốn đi - Tập 26 (10')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 26 (60')

10:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 24 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 4 (60')

11:00
11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Vòng xoáy kim tiền - Tập 245 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HK (20T) - Tứ giác tình yêu (60')

12:00
12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 25 (60')

12:00
12:00
12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 4 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Lời hứa ngàn ngày (60')

13:00
13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt - tập 49 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Rau muống tháng chín (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 06 (55')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (60')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Người nữ tình báo (50')

15:00
15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 31 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 5 (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 4 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Hãy nói về tình yêu (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 07 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Xóm trọ - Tập 30 (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Sứ mệnh 36 giờ (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 3 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 10 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 27 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Bạn gái là điệp viên (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Hai khối tình (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (80')

20:40
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Cá vàng (80')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 30 (55')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 50 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HK (32T) - Cự luân (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (55')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (70')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 24 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Chung Vô Diệm (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Biệt thự hoa hồng (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 25 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (115')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 90

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 27 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 22

03:00
03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (22T) - Lời hứa ngàn ngày (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (155')

04:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

06:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 27 (60')

07:00
07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (140')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 50 (60')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 8) (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 10 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 27 (60')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 26 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 5 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HK (20T) - Tứ giác tình yêu (60')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 27 (60')

12:00
12:00
12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Lời hứa ngàn ngày (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Rau muống tháng chín (45')

13:00
13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 50 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 6 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Hãy nói về tình yêu (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HK (30T) - Sứ mệnh 36 giờ (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 4 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 11 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 28 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Bạn gái là điệp viên (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Hai khối tình (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 31 (55')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 51 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HK (32T) - Cự luân (60')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (70')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 26 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Chung Vô Diệm (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Biệt thự hoa hồng (60')

22:00
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (65')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 27 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (115')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 91

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 28 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (50')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 23

03:00
03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Lời hứa ngàn ngày (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (155')

04:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

05:00
06:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 28 (60')

07:00
07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (140')

08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 51 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (50')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 11 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 28 (60')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 28 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 6 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HK (20T) - Tứ giác tình yêu (60')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 29 (60')

12:00
12:00
12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (80')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Lời hứa ngàn ngày (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :Rau muống tháng chín (50')

13:00
13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 51 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Phép màu tái sinh (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (120')

16:00
16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 7 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (90')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Sứ mệnh 36 giờ (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 5 (50')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 12 (60')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Hong Kong - Lộc đỉnh ký - Tập 29 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Bạn gái là điệp viên (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 32 (50')

21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 52 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HK (32T) - Cự luân (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (70')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 28 (60')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Chung Vô Diệm (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Biệt thự hoa hồng (60')

22:00
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (65')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 29 (60')

23:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (50')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 92

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 24/ Hết

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 6 (55')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện (60')

06:15
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ - Tập 55 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 7 (55')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (40')

22:00
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện Philippines - Đối thủ - Tập 22 (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Biệt thự hoa hồng (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện HK (25T) - Chung Vô Diệm (60')

21:50
21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (70')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (55')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác