phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (115')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 18 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Điệp khúc tình (50')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 51 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 18 (45')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 51 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (150')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (90')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 37 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 19 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (50')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 51 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (120')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 19 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (90')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

19:05
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 53 (45')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 81) (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 83 (50')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 52 (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (70')

21:50
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện Ngày xửa ngày xưa - Phần 2 - Tập 13 (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Phim truyện (60')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (115')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (140')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (150')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 38 (50')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Ánh sáng thiên đường (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (120')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường -Tập 1+2 (90')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

19:05
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 54 (45')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (70')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Việt Nam :Canh bạc cuộc đời (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (65')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện Ngày xửa ngày xưa - Phần 2 - Tập 14 (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (115')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (155')

05:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Để gió cuốn đi tập 9

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (140')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (150')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 296

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - tập 39 (50')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (80')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (60')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (50')

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 16

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (20')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (120')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường -TẬP 3+4 (90')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện: Biệt thự Lam Kiều - phim TQ - tập 18 (45')

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Số phận bị đánh cắp tập 17

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (105')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Gia đình rắc rối 78

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (70')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Phim truyện (65')

23:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

21:50
21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 51 (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 82 (50')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc -tập 80) (60')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (53')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Phim truyện (50')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
PHIM TRUYỆN Người Tình Của Chồng Tôi (24T) (50')

Tập 13_phần 1,2,3

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác