phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (60')

00:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (55')

00:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

01:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Xóm trọ - Tập 26 (60')

01:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 86

02:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Thiên sứ lông bông - Tập 16 (25')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 18

05:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 27 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

06:15
07:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Xóm trọ - Tập 26 (45')

09:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 27 (45')

10:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (75')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ: Vòng xoáy kim tiền - Tập 242 (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 1 (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện: Mãi bên em (phim Hàn Quốc - tập 2) (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ - Tập 48 (50')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

15:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Socola hay hoa hồng - Tập 28 (45')

16:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

17:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 1 (45')

17:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

17:00
17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Xóm trọ - Tập 27 (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

19:05
20:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

22:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (90')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phim truyện (60')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim VN - tập 5) (60')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

10:20
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyên (55')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện: Mãi mãi bên em (Phim HQ - tập 3) (50')

12:00
12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (100')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 1 (50')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (53')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 29) (55')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 28 (50')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (55')

21:50
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim VN - tập 6) (60')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện: Mãi mãi bên em (Phim HQ - tập 4) (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

12:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 2 (45')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (53')

20:50
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 29 (50')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (55')

21:50
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Phim truyện (45')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 3 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 30 (55')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (50')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Phim truyện (45')

12:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 4 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 31 (55')

12:00
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 5 (50')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 32 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng - Tập 6 (55')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (60')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (90')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (45')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (45')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Xóm trọ - Tập 26 (45')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (50')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Phim truyện (60')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác