phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (145')

22:40
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng tình (80')

23:00
00:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (45')

Ông tơ hai phẩy - Tập 18

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CÙ LAO LÚA (T41) (55')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (85')

Cho yêu thương quay về -Tập 14

00:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 28

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 2

02:30
03:00
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 8

03:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 8

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T123) (25')

05:00
05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Đôi cánh đồng tiền - Tập 4

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (65')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

06:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Hoa đại trắng - Tập 2 (55')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 13 (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (35')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Hương tình (phim VN- tập 2) (50')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (75')

11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 4

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Vòng xoáy kim tiền - Tập 124 (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (30T) - Trường học mật cảnh (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 18 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ - Tập 14 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 52

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T10) (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Việt Vương câu tiễn - Tập 6 (45')

13:00
13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 19 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 107

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Tình yêu và thử thách (105')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T23) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 3

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam (30')

Tình yêu học trò - Tập 2

14:00
14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
14:30
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: Yêu em sau cơn say - Tập 7 (45')

15:00
15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Nụ Hôn Thần Chết (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (120')

16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 47 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 30

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ (33T) - Đôi tay thiên tài (60')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 17

17:35
17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện VN (28T) - Ván bài tình yêu (45')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 19

18:00
18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (62')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Thám tử đại tài - Tập 22

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 28

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
PHIM TRUYỆN: Yêu lần nữa - Tập 29 (55')

19:00
19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

20:00
20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T33) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (25T) - Sàn đấu cuộc đời (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (61')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T21) (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 63

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 32

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện (65')

23:00
Sắp tới
00:00
00:00
00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 29

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (45')

Cho yêu thương quay về - Tập 15

00:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T1) (55')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 1 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện VN (61T) - Công nghệ thời trang (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 9

03:00
03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

04:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T124) (25')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Đôi cánh đồng tiền - Tập 5

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (65')

06:00
06:05
06:15
06:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (140T) - Eun Hee (90')

07:00
07:00
07:00
07:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

07:25
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (35')

08:00
08:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 27 (60')

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (50')

09:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (30')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 5 (60')

10:00
11:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 23 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 6 (60')

11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (R) (60')

11:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Tìm lại nụ cười - Tập 20 (60')

11:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện:HƯƠNG ĐÊM (T22) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 5

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Mẹ chồng tôi - Tập 3 (50')

12:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Tình mẫu tử (phim Hong Kong - tập 4) (55')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 20 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (R) (60')

12:00
12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 53

12:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T11) (60')

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 21 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS17 (P) (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Sóng gió gia tộc -Tập 108

13:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T24) (64')

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Cánh diều đen - Tập 4

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 3 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (60')

14:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 55, 56 (120')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 4 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (45')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 7 (60')

15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - MOVIE Ước Mơ (120')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (120')

16:00
16:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 48 (60')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 4 (60')

16:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (20')

16:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 31

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ (70T) - Chiếc nhẫn Ruby (60')

17:00
17:00
17:00
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Đài Loan: Ngọn lửa tham vọng - 28 (60')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 5 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 1 - Fafim (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 18

18:00
18:00
18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - DRAMA SERIES 2 - Fafim (P) (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 20

18:00
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (62')

19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: Số 7 may mắn - Phim Nhật - Tập 7 (50')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 29

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Sóng ngầm - Tập 24 (60')

19:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Nhật Bản - Số 7 may mắn - tập 8 (60')

19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Huyền thoại tím (60')

20:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Cá vàng - Tập 57, 58 (120')

20:03
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T34) (61')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện HQ: Hoan hô tình yêu - 49 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (60')

21:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM EPS18 (P) (60')

21:00
21:04
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (61')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (145')

21:45
22:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 7 (60')

22:00
22:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (55')

Ân oán tình thù - Tập 64

22:05
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T22) (65')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (90')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện Hồng Kông - Tung hoành bốn bể - tập 8 (60')

23:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 30

00:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 2 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T2) (0')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Cho yêu thương quay về - Tập 16

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện HQ (94T) - Hạnh phúc mong manh (45')

01:00
01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 3 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (90')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam :Ly hôn (60')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời- Tập 10

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (155')

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

04:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T125) (25')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Đôi cánh đồng tiền - Tập 6/30

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (65')

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

08:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 4 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (150')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 5 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Tin vào điều không thể - Tập 28

10:00
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

11:00
11:00
11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 6

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (85')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 32

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 22 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

Lối về hạnh phúc - Tập 54

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T12) (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Sóng gió gia tộc - Tập 109

13:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 23 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T25) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 5

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

14:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (115')

Bàn tay đen

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (120')

16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 6 (60')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 32

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 29

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (100')

17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Việt Nam - Đời - Tập 7 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Cánh hoa trong gió - Tập 19

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T126) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 21

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T3) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 30

19:00
19:00
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (55')

Tình yêu và định mệnh - Tập 198

20:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 24 (60')

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T35) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tậ 9

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (80')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 25 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (60')

Cha rơi - Tập 35

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T26) (61')

21:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 34

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (145')

22:00
22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T23) (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 65

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 33

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 10

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Quí bà Go Bong Shil - Tập 31

00:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T3) (0')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Trò đời - Tập 11

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Đại ca U70 - Tậ 9

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T24) (61')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 7

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Cảm ơn cuộc đời - Tập 33

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T13) (60')

13:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T26) (64')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Đội cảnh sát đặc nhiệm S - Tập 6

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giọt nước rơi - Tập 30

17:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT (T127) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (60')

Thần y - Tập 22

18:00
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: VÙNG HẠ CHUYỂN MÌNH (T4) (62')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 31

20:03
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: NGƯỜI TÌNH CuỒNG SI (T36) (61')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (53')

Đại ca U70 - Tập 10/30

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T27) (61')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Dấu chân du mục - Tập 35

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T24) (65')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 34

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Phim truyện (50')

Ngày xửa ngày xưa - Phần 3 - Tập 11

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Cuộc chiến hoa hồng - Tập 8

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 1

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (55')

Người phụ nữ của anh - Tập 32

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 2

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 3

05:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 37

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 3

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (50')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 37

16:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (45')

Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 3

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 37

Đã phát
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (45')

Giấc mơ hạnh phúc - Tập 31

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 62

22:05
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: HƯƠNG ĐÊM (T20) (65')

22:00
22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện Việt Nam :Sóng gió hôn nhân (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện HK (26T) - Pháp luật vô hình (60')

21:04
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: CuỘC CHIẾN HỒNG NHAN (T23) (61')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (60')

Cha rơi - Tập 34

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác