phim truyen được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (145')

22:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Terra Nova - Tập 13 - Tập cuối

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (55')

Bà nội không ăn Pizza - Tập 4

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (45')

01:00
01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 32 (60')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

Đến từ giấc mơ - Tập 18

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (90')

02:00
02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (25')

02:30
03:00
03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Làng ma 10 năm sau - Tập 7

03:00
03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Mẹ ơi, con xin lỗi (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (155')

03:30
04:00
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 15

05:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện - MIMI TẬP 07 (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 55 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (55')

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 14

06:00
06:15
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 21 (50')

06:30
07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 32 (60')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 12 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 55 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (110')

10:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (20')

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyên (50')

Đại gia đình - Tập 40

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (75')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN CÔ GÁI HÓC BÚA TẬP 08 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 18

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam: Về quê- Tập 1 (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HK (25T) - Hồi đáo tam quốc (60')

12:00
12:00
12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Ma nữ Yuhee- Tập 22 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyên (60')

Khát vọng đam mê - Tập 12

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 33 (60')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (45')

13:00
13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyên (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 198

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam :Rau muống tháng chín (105')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Tùy Đường anh hùng - Tập 29

13:25
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bão qua làng - Tập 15

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (155')

14:00
14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HQ (54T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:30
14:45
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (45')

15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (120')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bằng chứng thép 3 - Tập 12

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 33 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Bàn tay sinh tử - Tập 21

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện VN (30T) - Kẻ gây hấn (45')

18:00
18:00
18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Hương phù sa - Tập 27 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (60')

Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 9

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Tế Công - Phần II: Tập 6

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 13 (60')

19:05
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (50')

Thám tử đại tài - Tập 56

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (105')

20:00
20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (80')

20:45
21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bật mí phim truyền hình - HTV giới thiệu (30')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HK (31T) - Tam thế duyên (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (145')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện HK (20T) - Bản lĩnh đại thiên kim (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện Việt Nam :Sức nặng tình thâm (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (60')

Ân oán tình thù - Tập 154

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 15

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (65')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 1

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Kết nối - Tập 01

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

Bà nội không ăn Pizza - Tập 5

00:45
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

01:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 33 (60')

01:00
01:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Hãy cười lên nào - Tập 39-40 (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Túy đả kim chi - Tập 29 (60')

02:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (25')

03:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Làng ma 10 năm sau - Tập 8

03:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (155')

04:00
05:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 15

05:00
06:00
06:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Túy đả kim chi - Tập 29 (60')

06:15
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Hãy cười lên nào - Tập 39-40 (45')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 22 (50')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hai người cha - Tập 31 (60')

06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam: Về quê- Tập 1 (60')

07:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 33 (60')

07:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

08:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 13 (60')

08:00
08:00
08:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN NHỮNG NÀNG DÂU SẮT TẬP 18 (60')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

09:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 56 (60')

09:00
09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Yêu lần nữa- Tập 1 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HK (80T) - Văn phòng bác sĩ (20')

10:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Túy đả kim chi - Tập 29 (60')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Yêu lần nữa- Tập 2 (60')

10:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Đại gia đình - Tập 41

11:00
11:00
11:00
11:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN CÔ GÁI HÓC BÚA TẬP 09 (60')

11:00
11:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 19

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam: Về quê- Tập 2 (60')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh -Phim HQ -Tập 24 (50')

12:00
12:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 34 (60')

12:00
12:00
12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM TẬP 05 (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hoàng tử ếch - Tập 1 (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (60')

Khát vọng đam mê - Tập 13

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (45')

13:00
13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN NHỮNG NÀNG DÂU SẮT TẬP 18 (60')

13:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Hãy cười lên nào - Tập 41-42 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (60')

Sóng gió gía tộc - Tập 199

13:05
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Tùy Đường anh hùng - Tập 30

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bật mí phim truyền hình (20')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (155')

14:00
14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 55 (30')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

14:00
14:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Gia đình yêu thương - Tập 56 (30')

14:40
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bật mí phim truyền hình (45')

14:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn- Tập 24 (60')

15:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Bản Chúc Thư - Tập 57 (60')

15:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 16 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (120')

15:45
16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

Bằng chứng thép 3 - Tập 13

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Sự thật vô hình - Tập 34 (60')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Yêu lần nữa- Tập 3 (60')

17:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN CÔ GÁI HÓC BÚA TẬP 10 (P) (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (90')

17:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Nụ hôn thần chết (120')

17:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Bàn tay sinh tử - Tập 22

18:00
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Hương phù sa - Tập 28 (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (60')

Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 10

18:00
18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Yêu lần nữa- Tập 4 (60')

18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN KHÔNG THỂ MẤT EM TẬP 06 (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Tế Công - Phần II: Tập 7

19:00
Kênh: Thuần Việt - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 14 (60')

19:00
19:00
19:00
19:05
19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (105')

20:00
20:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Trung Quốc - Túy đả kim chi - Tập 30 (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Hàn Quốc: Ngàn nụ hôn- Tập 25 (60')

21:00
Kênh: HTVC PHIM - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Ánh sáng đom đóm - Tập 17 (60')

21:00
21:00
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (70')

21:45
22:00
22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Gia đình dấu yêu (60')

22:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện Đài Loan - Hai người cha - Tập 32 (120')

22:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 155

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (65')

23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 2

23:00
23:00
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (60')

Kết nối - Tập 2

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (115')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (60')

01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Sát thủ Online - Tập 24

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (90')

02:00
02:00
02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (25')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Làng ma 10 năm sau - Tập 9

03:00
03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (155')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bật mí phim truyền hình (25')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 16

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (45')

05:00
06:00
06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 23 (50')

06:30
06:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam: Về quê- Tập 2 (60')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (15')

07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (60')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (140')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

08:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 14 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (150')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HQ (36T) - Tình yêu và sự cách trở (50')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (60')

09:00
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (90')

10:00
10:00
10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Sát thủ Online - Tập 24

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện VN (54T) - Thiên sứ lông bông (75')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 20

11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện - PHIM TRUYỆN CÔ GÁI HÓC BÚA TẬP 10 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Bắn hạ ngôi sao - Tập 20

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTVC GIA ĐÌNH - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam: Về quê- Tập 3 (60')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HK (25T) - Hồi đáo tam quốc (60')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Hoa hậu Hàn Quốc - Tập 21

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện - GIỜ PHIM LẺ (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Mẹ ơi, con xin lỗi (60')

13:00
13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam :Rau muống tháng 9 (60')

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Tùy Đường anh hùng - Tập 31

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 16

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HQ (54T) - Tình yêu và sự cách trở (60')

14:45
15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam :Bến đò xưa lặng lẽ (50')

15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: (60')

15:00
15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (120')

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (90')

Vượt qua bến Thượng Hải

16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Sát thủ Online - Tập 24

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (100')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện TQ (68T) - Hoa hồng có gai (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (60')

17:00
17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (90')

17:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam :Khung trời mơ ước (60')

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện VN (30T) - Kẻ gây hấn (45')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH (60')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (60')

Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 11

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện - GIỜ PHIM LẺ (60')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Tế Công - Phần II: Tập 8

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HK (30T) - Hoán đổi nhân tâm (55')

19:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam - Ly hôn - Tập 15 (60')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (105')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HQ (25T) - Tình yêu trong mơ (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam :Hai khối tình (60')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (80')

20:45
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 9 (50')

21:00
21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HK (31T) - Tam thế duyên (60')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (55')

Đam mê nghiệt ngã - Tập 26

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (70')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện HK (20T) - Bản lĩnh đại thiên kim (60')

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện Việt Nam :PTVN: Sức nặng tình thâm (60')

22:00
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 16

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (50')

Cô dâu bạc triệu - Tập 45

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 3

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (60')

Kết nối - Tập 3

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 1

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (50')

Làng ma 10 năm sau - Tập 10

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 17

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 24 (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 1

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Đi qua dĩ vãng - Tập 21

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (60')

Hoa hậu Hàn Quốc - Tập 22

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (50')

Tùy Đường anh hùng - Tập 32

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 17

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (50')

Làn môi trong mưa - Tập 1

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (60')

Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 12

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 10 (50')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (50')

Đam mê nghiệt ngã - Tập 27

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 17

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (50')

Cô dâu bạc triệu - Tập 46

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 4

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 2

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 18

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 25 (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 2

12:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (50')

Tùy Đường anh hùng - Tập 33

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 18

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (50')

Làn môi trong mưa - Tập 2

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (53')

Sóng ngầm - Tập 12

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 11 (55')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 18

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 5

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 3

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 19

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 26 (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Làn môi trong mưa - Tập 3

12:00
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 19

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (50')

Làn môi trong mưa - Tập 3

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 12 (55')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 19

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 6

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 20

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện: Tình quê - Tập 27 (50')

12:00
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 20

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - Tập 13 (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 20

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Phim truyện (45')

Văn phòng mai mối - Tập 7

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (45')

Chúng ta hãy kết hôn - Tập 30

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (50')

Cô dâu bạc triệu - Tập 44

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (45')

Bão qua làng - Tập 14

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện (50')

Ân oán tình thù - Tập 153

22:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện Việt Nam :Sức nặng tình thâm (60')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyện HK (20T) - Bản lĩnh đại thiên kim (60')

21:50
21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Phim truyên (70')

Ra giêng anh cưới em - Tập 6

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác