phim vn loi song sai lam tap 41 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:15
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

09:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim tài liệu - Bên sông Phó Đáy (30')

Bên sông Phó Đáy

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 99 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 99

20:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Phim tài liệu - Bên sông Phó Đáy (30')

Bên sông Phó Đáy

Sắp tới
07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 23 (50')

Sóng ngầm - Tập 23

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 100 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 100

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim tài liệu - Bên sông Phó Đáy (30')

Bên sông Phó Đáy

07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 24 (50')

Sóng ngầm - Tập 24

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 25 (50')

Sóng ngầm - Tập 25

Đã phát
20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 56 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 56

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 98 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 98

07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim tài liệu - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt (50')

Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 55 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 55

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 97 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 97

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 22 (50')

Sóng ngầm - Tập 22

09:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim tài liệu - Cửu Long cuộn sóng - Tập 4 (50')

Cửu Long cuộn sóng - Tập 4

07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

20:05
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 54 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 54

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 96 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 96

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 21 (50')

Sóng ngầm - Tập 21

09:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim tài liệu - Cửu Long cuộn sóng - Tập 3 (50')

Cửu Long cuộn sóng - Tập 3

07:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim HK (22T): Đơn luyến song... (45')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 53 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 53

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác