phim được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (120')

00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 33-34 (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 23 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 42 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 6 (60')

01:00
01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Bằng chứng vô hình (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 92 (30')

02:00
02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 7 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 93

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan thời @- Tâp 36 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 4 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 94

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 50

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 22 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 01

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân- P.3 (55')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 18 (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 01

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 20

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Bí mật đàn ông Số 30"

06:30
07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

07:00
07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc : Hãy yêu đừng e ngại - Tập 42 (60')

07:00
07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 36 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 61

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 40 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 92 (30')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 62

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 22 (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 6 (60')

09:00
09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 18 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Nghề báo (50')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 23 (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 7 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 33

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 32 (30')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 167

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 36 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 15 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 14 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 4 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 34

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 4"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió ( 20 Tập) (30')

Tập 3

12:00
12:00
12:00
12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẬP 24 (60')

12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 34 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTHQ: 14 ngày về quá khứ (55')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 3"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (45')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 43 (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 15 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 39 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 64

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 29 (55')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (20')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 91 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 19

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 01

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 22 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 168

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 62 (60')

16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 01

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

16:15
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 23 (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Tân bảng phong thần (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum- Tập 19 (30')

17:00
17:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 8 (60')

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 12"

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 50 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 95

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 30 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Thủy thủ mặt trăng - Tập 37 (30')

18:00
18:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 9 (60')

18:00
18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 24 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 96

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 31"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 169

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 92 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 93 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim thiếu nhi: Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 21

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 5 (60')

19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 48 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 02

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 27 (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 23 (60')

20:00
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (50')

Tập 21

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 16 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 111 (50')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 37 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 40 (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 24 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 4"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 22

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 84 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 43 (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 25 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 16 (120')

22:00
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 64

23:00
Sắp tới
00:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Vua hề Sạc-Lô - Tập 35-36 (30')

00:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 24 (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (45')

01:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 43 (60')

01:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 8 (60')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Bằng chứng vô hình (60')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (45')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 93 (30')

02:00
02:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 9 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 95

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại tím (50')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan thời @- Tâp 37 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (60')

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 5 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 96

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (45')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PT Hong Kong: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

04:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 24 (60')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

05:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 25 (60')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 02

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân- P.3 (55')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 19 (30')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 21

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) (60')

"Bí mật đàn ông Số 30"

06:30
07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim tài liệu: Chắp cánh ước mơ (40')

07:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc : Hãy yêu đừng e ngại - Tập 43 (60')

07:00
07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 40 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 63

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

08:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 41 (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 93 (30')

09:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (30')

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 64

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 23 (60')

09:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 8 (60')

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng Xì trum - Tập 19 (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PTVN: Nghề báo (50')

10:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 24 (30')

10:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Việt Nam: Hoa vàng nơi ấy - Tập 9 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 35

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL (60')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 33 (30')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 168

11:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (24T): Thiên thần biết yêu (40')

11:00
11:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 37 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 16 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tân dòng sông ly biệt tập 15 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 5 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 36

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 4"

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện TQ (37T): Thâm cung điệp ảnh (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 1 (50')

12:00
12:00
12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim MÙA HÈ SÔI ĐỘNG TẬP 25 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Bà xã đảm đang tập 35 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 65

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PTHQ: 14 ngày về quá khứ (55')

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 3"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (87T): Gia đình chồng tôi (55')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Khúc tương tư (50')

13:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Hãy yêu đừng e ngại - Tập 44 (60')

13:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 16 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Năm ngón tay tập 40 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 66

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI_TẬP 30 (55')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (93T): Khi bố biết yêu (50')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 92 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 21

14:50
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện VN (10T): Phim ngắn 321 Action 2015 (10')

15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 93 (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 02

15:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 24 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 22

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 169

16:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Việt Nam: Cổng mặt trời - Tập 63 (60')

16:00
16:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 25 (60')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 02

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

16:15
16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (108T): Bội tình (60')

16:45
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim VÒNG XOÁY KIM TIỀN TẬP 24 (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chiếu phim: PTTQ: Tân bảng phong thần (105')

17:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Làng xì trum- Tập 20 (30')

17:00
17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 12"

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 51 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 97

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện VN (32T): Sức nặng tình thâm (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim NGƯỜI TÌNH CUỒNG SI TẬP 31 (60')

18:00
18:00
18:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Pokemon P2 - Tập 25 (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 98

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 31"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 170

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 93 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Naruto - Tập 94 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim thiếu nhi: Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM VNHoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 22

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (32T): Đại luật sư tranh tài (55')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Sơn ca không hát - Tập 6 (60')

19:05
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim hoạt hình: Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Mỹ: Sabrina Cô phù thủy nhỏ - Tập 49 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 03

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 29"

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HQ (75T): Làm dâu nhà giàu (60')

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Ấn Độ: Mối tình kỳ lạ - Tập 28 (60')

20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Vết sẹo - Tập 24 (60')

20:00
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái( 80 Tập) (50')

Tập 23

20:30
20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 03

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP 17 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 112 (50')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (31T): Mất dấu (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Mộc Lan Thời @ - Tập 38 (60')

21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện: Phim truyện - Năm ngón tay tập 41 (60')

21:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 26 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 4"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 24

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 65

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 85 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 44 (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 27 (60')

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

22:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim truyện Việt Nam: Bão - Tập 17 (120')

22:00
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 66

01:00
02:00
02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 97

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 98

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VNBến không chồng( 100 phút) (120')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 52

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 03

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 03

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 22

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h35 (60')

"Bí mật đàn ông Số 32"

06:30
07:00
07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (60')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 65

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Bến không chồng( 100 phút) (120')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 66

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 37

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H35 (60')

"Tình em trong anh Số 30"

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 169

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 38

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 23

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 6"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 54

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 2 (50')

12:00
12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 67

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H05 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 5"

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 68

14:00
15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 94 (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 03

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 170

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 03

17:00
17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 14"

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 52 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 01

18:00
18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 02

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Bí mật đàn ông Số 33"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 171

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 23

19:05
19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 04

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 31"

20:00
20:00
20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM VN Ai giận ai thương (110')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 04

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 6"

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 67

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 54

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 68

23:00
00:00
01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió( 20 Tập) (60')

Tập 6

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 38 (60')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 01

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 23

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (60')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 02

03:00
03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 53

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 04

05:00
06:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 04

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 23

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h36 (60')

"Bí mật đàn ông Số 33"

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 38 (75')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió( 20 Tập) (30')

Tập 6

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 54

08:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (45')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 67

08:00
09:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 68

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 39

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H36 (60')

"Tình em trong anh Số 31"

10:00
10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 170

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 40

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (60')

Tập 24

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 7"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 55

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió( 20 Tập) Tập 6 (30')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 3 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 39 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 69

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H06 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 6"

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 70

13:00
14:00
15:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 95 (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (50')

Tập 04

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 171

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 04

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 39 (45')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy nói anh yêu em Số 15"

17:00
17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Quý cô thất thường - tập 53 (45')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 03

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió( 20 Tập) Tập 7 (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 04

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Qúy bà lắm chiêu Số 1"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 172

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM VN Hoa xương rồng ( 30T) (30')

Tập 24

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện: Không hổ thẹn là nữ nhi - tập 24 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Ở Cạnh Bên Anh (60')

Tập 05

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tình em trong anh Số 32"

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM MỸ Thông điệp tình yêu (110')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Săn Tội Phạm (60')

Tập 05

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 7"

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 96 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 69

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 55

22:00
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 70

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
PHIM HQ Họa sỹ gió ( 20 Tập) (60')

Tập 7

23:30
Kênh: VTVcab 4 - Kênh 17 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Bí mật Istanbul (134 tập)T. 134 - Hết phim (30')

Đã phát
23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (30')

Tập 20

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (30')

Tập 62

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 137

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 51

22:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim TFS: Mắt bướm- Tập 23 (60')

22:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Hàn Quốc: Càng ngắm càng yêu - Tâp 42 (30')

22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện HK (28T): Thời thế tạo vương (60')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim YÊU KHÔNG HỐI HẬN TẬP 83 (60')

21:50
21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (30')

Tập 61

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim truyện:Đường về nhà_Tập 92 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (30')

Tập 21

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/07/2015.
PHIM ĐL Chị em gái ( 80 Tập) (60')

Tập 20

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác