phim được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (145')

22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu: Đêm xuân tình hội Trám (90')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 64

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 29 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Nghiệt oan (45')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Hành trình khám phá không gian P5: Tàu con thoi

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 109

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 17

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (60')

02:40
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 110

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 1 (Phát lại)

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 59 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Đi trong tiếng trống hội làng

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu: Đêm xuân tình hội Trám (30')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTHK: Kim ngọc mãn đường (95')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 161

04:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 09

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 19

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim hoạt hình Larva (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 76

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 21

06:00
06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 4"

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Talk show - Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 31 (60')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5 - Tập 17 (30')

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nan - tập 31) (50')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 54

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 63

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 77 (60')

08:00
08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom (10')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 80 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 64

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 60 (60')

09:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 23 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 37 (60')

09:00
09:04
09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom (10')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

09:30
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Talk show - Phim Larva (30')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Tình yêu và thử thách (50')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 109

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 15"

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Hạnh phúc nhọc nhần Tập 20

10:00
10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

10:50
10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 76

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 38 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 110

11:00
11:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Kiều nữ và đại gia - Tập 1 (60')

11:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam - Thuyền giấy - Tập 4 (60')

11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 5 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 32 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 3 (60')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 273

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy cười lên nào (80t) Số 74"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 163

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 65

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 82 - 84 (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 04 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 11 (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Mẫu đơn đình (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

12:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Đại Phong Thủy Tập 39

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Thi công kỳ án Số 30"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 164

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 15 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 66

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt - tập 77 (60')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 34 (55')

13:11
13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HỒN YÊU TẬP 31 (60')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim trẻ (45')

14:15
14:30
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu: Đêm xuân tình hội Trám (30')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 47

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (50')

Tập 09

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Nhà không có mẹ chồng (50')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 8 (60')

15:00
15:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chữ hiếu thời @ - Tập 24 (60')

15:00
15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim CHẠY TRỐN TÌNH YÊU TẬP 26 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

15:45
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

15:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Linh thiêng núi Cẩm

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 76

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 21

16:00
16:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu - Đi giữa kẻ thù - Tập 1 (60')

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu Việt - Hạt giống đỏ - Tập 7 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 1 (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Hai lần cưới (105')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Nếu như yêu tập 14

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 36 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 12"

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Chuyện quý bà - Tập 32 (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 33 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 111

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (Tập 17) (30')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 35 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 138

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5- Tập 18 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỀN HÌNH: Tiểu thư lọ lem - Tập 28 (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 05 (60')

18:13
18:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (15')

Một thế kỷ vì người bệnh tâm thần

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (30')

Tập 112

18:30
18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Bật mí phim truyền hình (30')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 5"

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (60')

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 77

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim HỒN YÊU TẬP 32 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Lucky Luke - Tập 42 (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 48

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (25T) - Sứ mệnh 36 giờ (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 39 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 31 (50')

19:12
19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (20')

Tập 10

19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - 156 (25')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 81 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 16"

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim nước ngoài (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (105')

19:55
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom (5')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con đường hoàng kim (30')

Tập 15

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 13 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 16 (60')

20:00
20:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 38 (60')

20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HQ (30T) - Bạn gái là điệp viên (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (28')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (30')

Tập 22

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

20:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc - tập 49) (50')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đình rắc rối tập 55

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 4 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

Chiến binh Beak Dong Soo Số 35

21:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (30')

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (30')

Tập 18

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 48 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 9 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 1 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (55')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Thi công kỳ án Số 31"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (30')

Tập 65

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 12 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 163

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Sitcom (15')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (30')

Tập 134

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 17 ( 3 phần)

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Con gái của Cha (30')

Tập 66

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 36 (60')

22:30
22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu: Cây đa - bến nước - Tập 3 (90')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 164

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (30')

Tập 17

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Chàng trai tốt bụng 2 (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 30 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 55

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim nước ngoài (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Nghiệt oan (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Hành trình khám phá không gian P6: Ngôi nhà vũ trụ

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 81 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 18

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 111

02:00
02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (60')

02:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 1 (30')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VN Đảo ngọc huyền bí (30T) (60')

Tập 25

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 2

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 112

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 60 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Linh thiêng núi Cảm

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

03:50
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Sitcom (10')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 163

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VN Đảo ngọc huyền bí (30T) (60')

Tập 26

04:00
04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 164

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 10

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN VN (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 20

05:00
05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu :Tháng 3 Sơn Mỹ (10')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 77

06:00
06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 22

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 5"

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 1 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5 - Tập 18 (30')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 55

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 65

08:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Mắt bão (phim Việt Nam - tập 32) (60')

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 78 (60')

08:00
08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Sitcom (10')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 81 (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 66

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 61 (60')

09:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Quyến rũ - Tập 38 (60')

09:00
09:01
09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (45')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Sitcom (10')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Tình yêu và thử thách (50')

09:30
09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 16"

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 111

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 21

10:00
10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

Một thế kỷ vì người bệnh tâm thần

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

10:50
10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 77

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 39 (60')

11:00
11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 112

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 6 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 33 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 4 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 274

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy cười lên nào (80t) Số 75"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 165

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 31 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 103-105 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 67

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 5 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 12 (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Mẫu đơn đình (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Đại phong thủy tập 40

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Thi công kỳ án Số 31"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 166

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (45')

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 16 (60')

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 68

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 78 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 35 (55')

13:06
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HỒN YÊU TẬP 32 (60')

14:07
14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 48

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (50')

Tập 10

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 9 (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim CHẠY TRỐN TÌNH YÊU TẬP 27 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (120')

15:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Sông cho anh làm thơ

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 77

16:00
16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 22

16:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu - Đi giữa kẻ thù - Tập 2 (60')

16:00
16:00
16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu Việt - Hạt giống đỏ - Tập 8 (55')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 2 (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Hai lần cưới (105')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Nếu như yêu tập 15

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 37 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 13"

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 34 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 113

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu: Ký sự biển đảo (Tập 18) (30')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 36 (60')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5- Tập 19 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - TÌnh yêu đam mê tập 6 (60')

18:01
18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim trẻ (45')

18:30
18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 6"

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 114

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 78

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 1 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Lucky Luke - Tập 43 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim thiếu nhi :Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 49

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (43T) - Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 40 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

19:03
19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 32 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

19:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 82 (30')

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 17"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 11

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim ngắn (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (105')

19:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Sitcom (5')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 14 (55')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 17 (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HQ (48T) - Vua khách sạn (60')

20:00
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Vẫn có em bên đời (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
GAMESHOW (PM) (60')

"Phim hoạt hình Barbie Số 3"

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 23

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (80')

20:45
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM TRUYỆN (60')

Gia đình rắc rối tập 56

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (phim Hàn Quốc -tập 50) (60')

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 5 (60')

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 49 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 10 (60')

21:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 106-108 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 2 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:05
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim trẻ (55')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Thi công kỳ án Số 32"

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 67

21:35
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 13 (60')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 165

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Sitcom (15')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 18 ( 3 phần)

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 37 (60')

22:30
22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 68

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 166

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim truyện (60')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Phim tài liệu (40')

23:30
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 31 (60')

00:00
00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (115')

00:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu :Gửi hình về đất mẹ (20')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:30
00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 56

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (45')

01:00
01:00
01:00
01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim nước ngoài (45')

01:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Nghiệt oan (60')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Những thế giới vô hình - Giới hạn tốc độ

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Naruto - Tập 82 (30')

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 19

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 113

02:00
02:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Trò chơi hôn nhân (50')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Amachan - Tập 106-108 (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 2 (30')

02:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 136: Hậu trường phim "Kiếm rồng"

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 3

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 114

03:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 61 (45')

03:15
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Sông cho anh làm thơ

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PT Hồng Kông: Kim ngọc mãn đường (95')

03:55
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 165

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:00
04:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (25')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:30
04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 166

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 11

05:00
05:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN VN (65')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 21

05:05
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Đường cung yến (55')

05:35
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu :Chuyển mình đất Cù Lao (10')

05:45
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 78

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 23

06:00
06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 6"

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu :Sức sống y học cổ truyền (40')

07:00
07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 2 (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5 - Tập 19 (30')

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim trẻ (45')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 56

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 67

08:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 79 (60')

08:00
08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Toàn cảnh phim ngắn (30')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 68

09:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (50')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 62 (60')

09:00
09:05
09:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (45')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PTVN: Tình yêu và thử thách (50')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 17"

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 113

10:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (60')

Hạnh phúc nhọc nhằn tập 22

10:00
10:30
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (30T) - Ngoại tình (75')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 78

11:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Phim hoạt hình Barbie Số 3"

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 40 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 114

11:00
11:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 7 (60')

11:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 34 (60')

11:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 5 (60')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 275

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy cười lên nào (80t) Số 76"

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (85')

11:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện TQ (36T) - Mỹ nhân vô lệ (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 167

12:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

12:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu - Kimono - Tập 1 (30')

12:00
12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 32 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 69

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
12:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 6 (60')

12:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 13 (60')

12:05
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PTTQ: Mẫu đơn đình (55')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Đại phong thủy tập 41

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Thi công kỳ án Số 32"

12:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (87T) - Gia đình chồng tôi (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 168

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam :Mặt nạ thiên thần (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 17 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 70

13:00
13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

13:00
13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Những Nàng Dâu Sắt tập 79 (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

13:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ_TẬP 36 (55')

13:06
13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (42T) - Mặt nạ anh hùng (60')

14:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 1 (60')

14:11
14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim cuối tuần (80')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 49

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (50')

Tập 11

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 10 (60')

15:00
15:00
15:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva & nhạc chọn lọc (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim CHẠY TRỐN TÌNH YÊU TẬP 28 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (120')

15:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu khoa học nước ngoài (25')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 78

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 23

16:00
16:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu - Đi giữa kẻ thù - Tập 3 (60')

16:00
16:00
16:15
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu Việt - Hạt giống đỏ - Tập 9 (25')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 3 (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (82T) - Thiên thần báo thù (60')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Chiếu phim :PTHQ: Hai lần cưới (105')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Nếu như yêu tập 16

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 38 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 14"

17:00
17:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Bà xã đảm đang tập 35 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (90')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 115

17:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện VN (35T) - Người chồng điên (45')

17:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ TẬP 37 (60')

18:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
"Phim hoạt hình Barbie (30')

Số 3"

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Làng Xì Trum phần 5- Tập 20 (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Tình yêu đam mê tập 7 (60')

18:00
18:30
18:30
Kênh: Thuần Việt - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Kim chi cà pháo (30')

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 7"

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 116

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 79

18:55
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim HẠNH PHÚC NƠI NÀO TẬP 2 (60')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Lucky Luke - Tập 44 (30')

19:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim thiếu nhi :Ba đâu có khóc (30')

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 50

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (43T) - Bao la vùng trời II (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 41 (60')

19:00
19:00
Kênh: THUẦN VIỆT-HD - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Việt Nam - Tìm cha- Tập 8 (60')

19:03
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc - Hoàng gia - Tập 1 (57')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 33 (50')

19:15
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình - Phim Larva (15')

19:30
19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 18"

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 12

19:30
19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phóng sự / Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 15 (45')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 18 (60')

20:00
20:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HQ (48T) - Vua khách sạn (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

20:15
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu - Kimono - Tập 1 (75')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 24

20:30
20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đình rắc rối 57

20:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim TÌNH CHỊ DUYÊN EM TẬP 6 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự -Tập 50 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 11 (60')

21:00
21:00
21:00
21:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện - Phim - Kế hoạch đám cưới tập 3 (60')

21:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (30T) - Vòng xoáy thiện ác (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật (45')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Thi công kỳ án Số 33"

21:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 69

21:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Nhật Bản - Nobuta - Tập 8 (60')

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim TIỆM CÀ PHÊ HOÀNG TỬ TẬP 14 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 167

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 19 ( 3 phần)

22:00
22:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện HK (13T) - Hồ sơ công lý I (60')

22:00
22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Ký sự một sư đoàn anh hùng

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 38 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 70

22:30
22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 168

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
GAMESHOW (PL) (30')

"Phim hoạt hình Barbie Số 3"

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 32 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 57

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Những thế giới vô hình ngoài tầm nhìn

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 115

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

Hoán đổi linh hồn_Tập 20

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 116

03:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

Đường về nhà_Tập 4

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 62 (45')

03:25
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (35')

Di sản văn hóa phi vât thể trong xe thế toàn cầu hóa

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 167

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 168

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 12

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 79

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 24

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h30 (60')

"Mắt bão Số 7"

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối Tập 57

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 69

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim trẻ (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 70

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM TẬP 63 (55')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 115

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H30 (60')

"Chỉ một mình em Số 18"

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 79

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 41 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 116

11:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN (50')

Vòng xoáy kim tiền Tập 276

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Hãy cười lên nào (80t) Số 77"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 169

12:00
12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 33 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 71

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM VN Vua bãi rác (2P) (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim trẻ (45')

12:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN (55')

Đại Phong Thủy Tập 42

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H00 (60')

"Thi công kỳ án Số 33"

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 170

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 18 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 72

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
GÓC PHIM SỐ 14 ( PL) (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

14:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Rubic 8 (50')

14:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 50

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (50')

Tập 12

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NÀNG ALICE PHỐ CHEONGDAMDONG TẬP 18 (60')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 79

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 24

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim cuối tuần (100')

17:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Nếu như yêu tập 17

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 39 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Ba chị em gái Số 15"

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 117

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 118

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Mắt bão Số 8"

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 80

19:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 51

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Mỹ (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ TẬP 42 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Đêm trầm lắng -Tập 34 (hết) (55')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Hồ sơ pháp y - P2 (60')

Tập 13

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Chỉ một mình em Số 19"

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - Tập 16 (50')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 19 (60')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 25

20:50
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đình rắc rối tập 58

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM LẺ - SĂN ĐUỔI - PHẦN 1 (90')

21:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (30')

"Thi công kỳ án Số 34"

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 71

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 169

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 20 ( 3 phần)

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 72

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 170

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 136: Hậu trường phim "Kiếm rồng"

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 39 (60')

23:00
01:40
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (45')

Gia đình rắc rối tập 58

08:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Gia đình rắc rối tập 58

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Hậu trường phim "Quá nhanh, quá nguy hiểm 7"

11:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Vòng xoáy kim tiền tập 277

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Phim truyện: Hạnh phúc mong manh - Phim HQ -Tập 83 (50')

12:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (60')

Đại phong thủy tập 43

14:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (45')

Thiên sứ lông bông tập 51

17:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (50')

Nếu như yêu tập 18

19:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ VN (50')

Thiên sứ lông bông tập 52

19:05
20:50
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (55')

Gia đinh rắc rối tập 59

Đã phát
00:45
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
PHIM TRUYỆN BỘ (0')

Gia đình rắc rối tập 54

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 162

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (40')

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM DÒNG ĐỜI LƯU LẠC TẬP 35 (60')

22:30
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim truyện (50')

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 63

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 16 ( 3 phần)

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác