phim được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 30/37

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 11

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 75/108

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 2

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 18/55

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 11

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 51

02:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 28/37

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 18

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 52

03:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 76/108

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 59

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 78

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 61/70

04:00
04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 15

05:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 16/90

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 2

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 16

06:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 29/37

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 18

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h33 (60')

"Qúy bà lắm chiêu Số 25"

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 11

07:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 77/108

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 79

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu khoa học (30')

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim trẻ (45')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 117

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 62/70

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 59

08:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 205 (15')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 118

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 19/55

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 60

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 89

10:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 78/108

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H33 (60')

"Lưới tình catwalk Số 21"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 2

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

10:50
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 206 (40')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 195

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 90

11:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 17/90

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 20

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 32"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 80

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 11

12:00
12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 28 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 119

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 63/70

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H03 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 31"

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 120

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 20/55

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 2

13:00
13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

13:15
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 79/108

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 59

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (50')

Tập 15

15:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 30/37

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 60

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 196

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 16

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 21/55

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 20

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

16:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim thiếu nhi: Ava, Riko và Teo (tập 21) (35')

17:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 18/90

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tỉ tỉ xông pha Số 8"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 53

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu: Thăng Long ký sự (tập 63+64) (25')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 31/37

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 12

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 54

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Qúy bà lắm chiêu Số 26"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 197

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (30')

Tập 20

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNChàng rể quý - HQ(108) (60')

Tập 80/108

19:05
19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 17

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Lưới tình catwalk Số 22"

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNVũ khí sắc đẹp - HQ(90) (60')

Tập 19/90

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 61

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 31 (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 18

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (53')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 131 (50')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNTình yêu còn mãi - HQ(55) (60')

Tập 22/55

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 32"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập)21h00 (60')

Tập 62

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Thái Lan (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 119

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 80

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 62/70

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 120

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM TRUYỆNCung tỏa châu liêm - TQ(37) (60')

Tập 31/37

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 12

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 12

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 53

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 19

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 54

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 61

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 79

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim tài liệu khoa học (30')

04:00
04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim tài liệu (30')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 17

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 18

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 19

06:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PL) 18h34 (60')

"Qúy bà lắm chiêu Số 26"

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 12

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 80

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 119

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 61

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (50')

Tập 120

09:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 62

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 89

10:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 19H34 (60')

"Lưới tình catwalk Số 22"

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 196

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P4 (60')

Tập 90

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 21

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

11:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Đường về nhà Số 33"

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 81

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 12

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 29 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 121

12:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI PL 21H04 (60')

"Phi Thiên thần ký Số 32"

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 122

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 3

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

13:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 61

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (50')

Tập 17

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 62

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 197

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 18

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 21

17:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Tỉ tỉ xông pha Số 9"

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

17:30
17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai - P1 (60')

Tập 55

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 13

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Tình Đầu Khó Phai- P1 (60')

Tập 56

18:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VIỆT NAM (PM) (60')

"Qúy bà lắm chiêu Số 27"

18:35
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (55')

Tập 198

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (30')

Tập 21

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (50')

19:05
19:30
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Sitcom Style Công Sở - số 208 (25')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 19

19:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Lưới tình catwalk Số 23"

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 63

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 32 (60')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Ảo Mộng (60')

Tập 20

21:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM NƯỚC NGOÀI (PM) (60')

"Phi Thiên thần ký Số 33"

21:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM ĐLChị em gái( 80 Tập) (60')

Tập 64

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện: Tình yêu và danh dự - tập 132 (60')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 121

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 81

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 122

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 13

00:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 13

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 143

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 20

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 144

03:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNMắt trẻ thơ (120')

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Con đường hoàng kim (60')

Tập 18

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (60')

Tập 21

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 20

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 13

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim tài liệu khoa học (30')

08:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNMắt trẻ thơ (120')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim trẻ (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (50')

Tập 20

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 143

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 144

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 22

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (30')

Tập 13

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 30 (50')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 138

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (60')

Tập 21

13:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 4

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNMắt trẻ thơ (120')

14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Con đường hoàng kim (50')

Tập 18

16:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (60')

Tập 22

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim cuối tuần (100')

17:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 145

17:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 5

17:30
18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 146

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 14

19:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM PLPChỉ một mình em( 50 Tập) (30')

Tập 22

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (50')

19:05
19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (35')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện: Bốn nàng tiểu thư - tập 33 (50')

20:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Con đường hoàng kim (60')

Tập 19

20:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNNgười đàn bà mộng du (120')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Ảo ảnh thần châm (60')

Tập 22

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Thổ địa truyền kỳ (60')

Tập 138

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 5

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Phim Duyên phận kiếp này (60')

Tập 21

23:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
PHIM VNTha thứ cho anh ( 38 Tập) (60')

Tập 14

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - tập 31 (50')

17:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Hàng rào nghiệt ngã - phim TQ - tập 4 (45')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Phim truyện: Chàng vợ nàng chồng - phim HQ - tập 6 (50')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 118

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (45')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện (50')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện Việt Nam (40')

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
GÕ CỬA PHIM TRƯỜNG (30')

Số 7

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM TRUYỆNĐánh cắp hạnh phúc - HQ(70) (60')

Tập 61/70

22:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim Con tim lạc lối (60')

Tập 79

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
PHIM HQSóng gió hậu trường( 21 tập) (60')

Tập 2

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim Sitcom (10')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim Con gái của Cha - P2 (60')

Tập 117

21:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 20 (60')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác