phim được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (145')

23:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 2 (60')

23:00
23:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 48 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (115')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

00:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

00:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Sitcom (10')

00:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 147

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
GÓC PHIM SỐ 16 ( PL) (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 13 (30')

02:50
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

03:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 148

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 8 (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (155')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 199

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM HQ Sóng gió hậu trường (21T) (60')

Tập 13 (3 P)

04:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 200

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 06

05:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 15 (3 P)

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 95

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 40

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (70')

Tập 16

06:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (20')

07:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 13 (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 101

08:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Sitcom (10')

08:20
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (20')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 102

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 9 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (90')

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Sitcom (10')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 147

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 5

10:25
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyên (50')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

10:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 95

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 3 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 148

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 27

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (90')

11:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (115')

11:15
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (45')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 01

12:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 5 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

12:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 49 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 103

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyên (60')

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (80')

12:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 02

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyên (55')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 34 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 104

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (95')

13:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
14:45
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 06

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 21 (60')

15:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (120')

15:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 95

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Trần Mộng Cát (60')

Tập 40

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 14 (30')

16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

16:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

17:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 3 (60')

17:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (90')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 149

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu: Phim Việt Nam (tập 1) (25')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 29

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 150

18:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (60')

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 96

19:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 4 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 16 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 07

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Sitcom (10')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (55')

19:45
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (55')

19:50
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (35')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T28 (50')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyên (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 35 (60')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim nước ngoài (50')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 01

20:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (50')

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện: Cá vàng (Phim Hàn Quốc - tập 62) (55')

20:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Giới thiệu phim (5')

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - T61 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 22 (60')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyên (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:15
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (55')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 103

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (70')

21:50
21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 01

22:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Sitcom (10')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 36 ( 3 P)

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (40')

22:10
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (65')

22:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (50')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 3 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 104

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 02

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (30')

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (45')

23:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim truyện (60')

23:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Phim tài liệu (40')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (60')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 49 (60')

00:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (115')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

01:55
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (90')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 149

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
GÓC PHIM SỐ 17 ( PL) (60')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 14 (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 150

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 9 (45')

03:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (155')

03:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 01

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM HQ Sóng gió hậu trường (21T) (60')

Tập 14 (3 P)

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 02

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 07

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 16 (3 P)

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 96

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 01

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (70')

Tập 17

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:10
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (140')

07:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim hoạt hình (60')

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 14 (30')

08:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 103

08:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (150')

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 104

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 10 (60')

09:20
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (110')

09:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (90')

09:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 149

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 96

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 4 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 150

11:10
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (115')

11:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (85')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 03

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 6 (50')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (60')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 50 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 105

12:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện Việt Nam (60')

12:05
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (80')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 04

13:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (50')

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 35 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 106

13:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (60')

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

13:25
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (95')

13:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (155')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM MỸ Thông điệp tình yêu (120')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 07

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 22 (60')

15:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (105')

15:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (120')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 96

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 01

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

16:25
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (100')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 15 (30')

16:30
16:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim hoạt hình (15')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 4 (60')

17:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (75')

17:00
17:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (90')

17:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim chiều của bạn (55')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 151

18:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu: Phim Việt Nam (Tập 2) (30')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (60')

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 30

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 152

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 97

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Nhật (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 5 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 17 (45')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 08

19:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim hoạt hình (5')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (55')

19:50
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (105')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T29 (50')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 36 (60')

20:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 02

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (53')

20:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (80')

20:50
21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - T62 (50')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 23 (60')

21:15
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện Ấn Độ (45')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 105

21:35
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (145')

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (70')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 03

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 37 ( 3 P)

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện Việt nam (40')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (65')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 4 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 106

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 04

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim truyện (45')

23:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Phim tài liệu (40')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI TẬP 50 (60')

00:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (60')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

01:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia (39T) (60')

Tập 27

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

02:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 151

02:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia (39T) (60')

Tập 28

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 15 (30')

03:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

03:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 152

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 10 (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 03

04:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Sóng gió hậu trường (21T) (60')

Tập 15 (3 P)

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 04

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

05:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 08

05:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 17 (3 P)

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 97

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 02

06:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (70')

Tập 18

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

07:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (50')

Tập 5 _ P 1,2,3

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 15 (30')

08:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 105

08:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

09:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (50')

Tập 106

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 11 (60')

10:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 151

10:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 7

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 97

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 5 (60')

11:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 152

11:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 29

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 05

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 7 (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 1 (60')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 107

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 06

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 36 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 108

13:05
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

14:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Việt Nam (45')

14:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Họa sĩ gió (20T) (60')

Tập 10 (3 P)

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim trẻ (45')

15:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

15:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (50')

Tập 08

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 23 (60')

15:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Họa sĩ gió (20T) (60')

Tập 11 (3 P)

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 97

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

16:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 02

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 16 (30')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 5 (60')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim hoạt hình (30')

17:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 153

18:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VN Lời nguyền Saphia ( 39T) (60')

Tập 31

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (60')

18:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Tình hận thiên thu - P3 (60')

Tập 154

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 98

19:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Nhật (55')

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 6 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 18 (50')

19:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Mã Vĩnh Trinh (60')

Tập 09

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T30 (50')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 37 (60')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim tài liệu (28')

20:10
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM TL Chuyện tình lọ lem (37T) (80')

Tập 9 _ P 1,2,3

20:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Thiếu Lâm Thất hiệp (60')

Tập 03

20:40
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (53')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - T63 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 24 (60')

21:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 107

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 05

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 38 ( 3 P)

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 5 (60')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 108

22:40
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (50')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 06

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Phim truyện (45')

00:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 1 (60')

01:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (45')

02:45
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 16 (30')

03:15
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 11 (45')

03:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 05

04:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim tài liệu (30')

04:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 06

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (45')

05:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (60')

Tập 98

08:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 16 (30')

09:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM SAO ĐỔI NGÔI TẬP 12 (60')

10:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (45')

10:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 98

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 6 (60')

11:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 07

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 8 (50')

12:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM ĐOẠT TÌNH TẬP 2 (60')

12:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 08

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 37 (60')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (45')

15:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 24 (60')

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 98

16:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (50')

16:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM THIẾU NHI KUNGFU GẤU TRÚC PHẦN II TẬP 17 (30')

17:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 6 (60')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim trẻ (45')

18:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Khát vọng đỉnh cao (50')

Tập 99

19:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM TÌNH TRONG GIÔNG BÃO TẬP 7 (60')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 19 (50')

20:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim tài liệu (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T31 (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM VUA BÁNH MÌ TẬP 38 (60')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - T64 (55')

21:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM VỊ ĐẮNG CUỘC TÌNH TẬP 25 (60')

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 07

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim truyện (45')

22:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
PHIM KHÚC TÌNH CA CHO ANH TẬP 6 (60')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P4 (60')

Tập 08

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 9 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 20 (50')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T32 (45')

21:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Phim truyện: Tình yêu và Danh dự - T65 (50')

19:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 21 (55')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T33 (45')

12:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Phim truyện: Góc khuất số phận - Tập 11 (50')

17:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Phim truyện: Uyển tâm - Tập 22 (45')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (45')

22:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 200

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 102

22:25
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
24 HÌNH/S (20')

Hậu trường phim Oscar 2015 P2

22:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (55')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (65')

22:10
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện Hàn Quốc (40')

22:00
Kênh: VTVcab 19 - Kênh Phim - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
PHIM HQ Câu chuyện tình yêu (105T) (60')

Tập 35 ( 3 phần)

21:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim Gia đình sóng gió - P3 (60')

Tập 199

21:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Bé Liên ở Mê Linh P2

21:40
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim truyện (70')

21:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim tài liệu (30')

21:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim cuối tuần (100')

21:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim Con gái của Cha (60')

Tập 101

21:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 19/04/2015.
Phim tài liệu (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác