sinh ra tu lang được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
03:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sĩ của Nông nghiệp (30')

Hiệp sĩ của Nông nghiệp

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ cây Hòe (30')

Làm giàu từ cây Hòe

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Sinh ra từ làng - Ông chủ của những quân khuyển (30')

Ông chủ của những quân khuyển

Đã phát
16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Sinh ra từ làng - Nguyễn Văn Sang – hiệp sĩ của nông nghiêp (30')

Nguyễn Văn Sang – hiệp sĩ của nông nghiêp

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sĩ của Nông nghiệp (25')

Hiệp sĩ của Nông nghiệp

01:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Sinh ra từ làng - Người thổi hồn cho kính (30')

Người thổi hồn cho kính

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sĩ của Nông nghiệp (30')

Hiệp sĩ của Nông nghiệp

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sĩ của Nông nghiệp (30')

Hiệp sĩ của Nông nghiệp

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sĩ của Nông nghiệp (25')

Hiệp sĩ của Nông nghiệp

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/08/2015.
Sinh ra từ làng - Vườn lan triệu phú (30')

Vườn lan triệu phú

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/08/2015.
Sinh ra từ làng - Vườn lan triệu phú (30')

Vườn lan triệu phú

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác