sinh ra tu lang được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

Sắp tới
09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sinh ra từ làng - Phù thủy của đồ nội thất (28')

Phù thủy của đồ nội thất

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sinh ra từ làng - Phù thủy của đồ nội thất (30')

Phù thủy của đồ nội thất

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Gala Sinh ra từ làng - (70')

Đã phát
03:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 04/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

15:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

09:10
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (20')

Làm giàu từ nghề ăn da

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Sinh ra từ làng - Vườn hoa lan triệu phú (30')

Vườn hoa lan triệu phú

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Sinh ra từ làng - (30')

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

15:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 01/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

03:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 01/10/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/09/2015.
Sinh ra từ làng - Làm giàu từ nghề ăn da (30')

Làm giàu từ nghề ăn da

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Sinh ra từ làng - Lê Văn Hiếu - Làm giàu từ cây chanh đào quý (30')

Lê Văn Hiếu - Làm giàu từ cây chanh đào quý

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Sinh ra từ làng - Lê Văn Hiếu - Làm giàu từ cây chanh đào quý (30')

Lê Văn Hiếu - Làm giàu từ cây chanh đào quý

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/09/2015.
Sinh ra từ làng - Nguyễn Duy Hà và giống bưởi quý Quế Dương (30')

Nguyễn Duy Hà và giống bưởi quý Quế Dương

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác