sinh ra tu lang được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sỹ của nông nghiệp (30')

Hiệp sỹ của nông nghiệp

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Sinh ra từ làng - Hiệp sỹ của nông nghiệp (30')

Hiệp sỹ của nông nghiệp

Sắp tới
01:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Sinh ra từ làng - Nguyễn Hải Châu - Vua cải tiến máy móc (30')

Nguyễn Hải Châu - Vua cải tiến máy móc

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Sinh ra từ làng - Nguyễn Hải Châu - Vua cải tiến máy móc (30')

Nguyễn Hải Châu - Vua cải tiến máy móc

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Sinh ra từ làng - (30')

21:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tưởng Văn Quý - Ông chủ của những quân Khuyển (30')

Tưởng Văn Quý - Ông chủ của những quân Khuyển

Đã phát
11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

22:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sinh ra từ làng - Bùi Việt Bách- tỷ phú cam Cao Phong (30')

Bùi Việt Bách- tỷ phú cam Cao Phong

11:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

14:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Gala Sinh ra từ làng - (70')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (30')

Tỷ phú cam Cao Phong

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Sinh ra từ làng - Tỷ phú cam Cao Phong (28')

Tỷ phú cam Cao Phong

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Sinh ra từ làng - Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini (30')

Kiếm tiền tỉ từ thế giới mini

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác