su kien va binh luan được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Chiến dịch tiêm chủng và bài học phòng dịch

Sắp tới
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Đã phát
09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Chiến dịch tiêm chủng và bài học phòng dịch

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Khi con không có điểm

00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Khi con không có điểm

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác