su kien va binh luan được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Hiệu quả của chất vấn tại Quốc hội

Sắp tới
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Hiệu quả của chất vấn tại Quốc hội

Đã phát
09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Hiệu quả của chất vấn tại Quốc hội

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 17/11/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Lấy phiếu tín nhiệm

00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 16/11/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Lấy phiếu tín nhiệm

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác