su kien va binh luan được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Làm thế nào để đảm bảo chất lượng nước sạch?

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Làm thế nào để đảm bảo chất lượng nước sạch?

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Đã phát
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Cơ chế mới của Luật bảo vệ môi trường

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác