su kien va binh luan được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Tự chủ trong giáo dục

Sắp tới
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

 

Đã phát
09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

Tự chủ trong giáo dục

02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Sự kiện và bình luận (30')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác