sv 2012 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy sv 2012 trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới

Không tìm thấy sv 2012 trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
22:55
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

22:55
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 26/06/2015.
TOTAL RECALL (2012) / TRUY TÌM KÝ ỨC (65')

Chào mừng đến Recall; công ty có thể biến giấc mơ của bạn thành ký ức thật. Với công nhân Douglas Quaid (Colin Farrell); hành trình ký ức như là một kỳ nghỉ tuyệt vời; trốn khỏi cuộc sống đáng buồn chán của anh.

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác