thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Khám phá thế giới (60')

Hành trình của âm thanh - Phần 1: Phòng thu Little lab

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

02:30
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Netviet Stories: Biến vải vụn thành tranh (15')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Phần 2: Phòng thu Little lab

08:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
HỒ SƠ VĂN HÓA VIỆT: Bác Trần-Đền Quan Thánh (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 56 : Khám phá Thành nhà Hồ

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

11:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Trang ngoại thành: Đài Sơn Tây (15')

13:50
14:15
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Netviet Stories: Biến vải vụn thành tranh (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 4: Thế giới của Dave Hill

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thanh niên (15')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Thành tựu ghép tạng ở Việt Nam

20:15
22:30
Kênh: VTC10 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Nét Hà Thành: Hà Nội 36 phố phường - Phần 2 (90')

23:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Ca nhạc :Âm thanh chiều Trường Sa (30')

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 2 : Phòng thu Little lab

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Thế giới của Dave Hill

07:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
5S online (15')

Chuyến đi bất thành

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Trang ngoại thành: Đài Sơn Tây- PLT4 (15')

10:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Vị thành hoàng làng Trường Lưu

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Thành tựu ghép tạng ở Việt Nam

13:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
5S online (15')

Chuyến đi bất thành

13:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phổ biến kiến thức (15')

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh trong phong trào phòng chống tội phạm

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 5: Câu chuyện của Dough Fearn

17:00
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

03:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hành trình của âm thanh - Phần 4: Thế giới của Dave Hill

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Thành tựu ghép tạng ở Việt Nam

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Vườn cổ tích (25')

Thánh Gióng

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

09:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
5S online (15')

Chuyến đi bất thành

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Trang ngoại thành: Đài Thường Tín (15')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Phần 6: Câu chuyện của Dough Fearn - Phần 2

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

20:30
23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Vườn cổ tích (30')

Thánh Gióng

00:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

01:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
5S online (15')

Chuyến đi bất thành

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Khám phá thế giới (50')

Địa lý 360 độ - Phần 14: Thành phố Barcelona

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Trang ngoại thành: Đài Thường Tín - PLT6 (15')

08:30
16:30
20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Phim tài liệu (30')

Nguyễn Tạo - thần thành hoàng cộng sản

20:30
04:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chìa khoá thành công (45')

07:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Danh nhân Lại Văn Thanh

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Chìa khoá thành công (45')

Tài chính cuối năm - Bài toán dòng tiền: Phần 1

10:45
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Cổng làng tự truyện (15')

Miền đất Thanh Trà

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Vườn cổ tích (30')

Thánh Gióng

Đã phát
23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

22:00
Kênh: VTC10 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Netviet Stories: Biến vải vụn thành tranh (15')

17:00
15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Việt Nam - Đất nước - Con người (30')

Ai về Thanh Hóa

15:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Hoành thánh (người khuyết tật) (30')

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Khám phá thế giới (45')

Hành trình của âm thanh - Thế giới của Dave Hill

13:50
12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T34) (60')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Lục lạc vàng (40')

Xã Thanh Lan - Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương

07:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Trang ngoại thành: Đài Mê Linh - PLT2 (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác