thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 25

00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
"Thành phố tôi yêu (15')

Số 25"

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

08:05
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
"Đũa tre (25')

Những món ăn chơi Sài Thành

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 26

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn (15')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
THTT: An toàn giao thông thành phố (30')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Chìa khóa thành công (45')

23:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (2')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn (15')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
"Thành phố tôi yêu (10')

Số 25"

17:00
17:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (32')

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

02:00
05:30
06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 25" (15')

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần 4 tháng 5 (15')

11:58
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (32')

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:50
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Kịch - Xa thành phố yêu dấu P2 (60')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thông tin dân sự-Rao vặt: An toàn giao thông thành phố (35')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
"Đũa tre (30')

Những món ăn chơi Sài Thành "

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 26

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 27

Đã phát
16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
"Thành phố tôi yêu (10')

Số 25"

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Tôi thành công (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Chìa khóa thành công (45')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 25

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thanh Oai - PL (15')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
"Thành phố tôi yêu (15')

Số 25"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 24

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Tôi thành công (15')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 25"

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Thanh niên (15')

14:35
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác