thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ký sự - Làng trong thành phố - Tập 4: Làng Đại Yên (30')

Làng trong thành phố - Tập 4: Làng Đại Yên

05:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM (35')

Vẻ đẹp thanh bình của nước Ý Phần 2

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bạn của nhà nông - Vấn đề quy hoạch chăm sóc phòng trị bệnh cho cây thanh long (30')

Vấn đề quy hoạch chăm sóc phòng trị bệnh cho cây thanh long

10:30
12:00
12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn (15')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THTT: An toàn giao thông thành... (30')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chìa khóa thành công - (40')

20:30
21:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Những người đàn ông tự tin - Khi vợ thành đạt (30')

Khi vợ thành đạt

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Gameshow (Pl) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 45"

07:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn - PLT6 (15')

08:20
10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 41 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 41

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Filler Show (Pm) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 45"

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 41 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 41

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

05:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM (35')

Khám phá thành phố biển xinh đẹp Marseille Phần 1

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần... (15')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Chìa khoá thành công - Mua bán và sáp nhập - Tiến thoái lưỡng nan Phần 2 (45')

Mua bán và sáp nhập - Tiến thoái lưỡng nan Phần 2

17:05
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

Đã phát
17:45
17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

16:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Vlog: Thành Lương (15')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Du lịch và Ẩm thực - Đà Lạt - Thành phố của những cái nhất (30')

Đà Lạt - Thành phố của những cái nhất

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Chìa khóa thành công - (45')

12:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Vlog: Thành Lương (15')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 40 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 40

10:30
10:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Vì An ninh Tổ quốc - Những thành tích của một đơn vị điển hình (20')

Những thành tích của một đơn vị điển hình

10:20
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bạn của nhà nông - Vấn đề quy hoạch chăm sóc phòng trị bệnh cho cây thanh long (30')

Vấn đề quy hoạch chăm sóc phòng trị bệnh cho cây thanh long

09:40
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Dư địa chí truyền hình - Kinh đô cổ nước Việt. Tập 4 Kinh thành Phú Xuân - Huế (30')

Kinh đô cổ nước Việt. Tập 4 Kinh thành Phú Xuân - Huế

09:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Vlog: Thành Lương (15')

09:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Vì an ninh Tổ quốc - Những thành tích của một đơn vị điển hình (30')

Những thành tích của một đơn vị điển hình

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thanh Oai - PLT4 (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác