thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 25 (60')

02:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 26 (60')

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 13"

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 13"

07:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 27 (60')

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thường Tín -PL T2 (15')

08:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 28 (60')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Kinh tế ngoại thành : Làng hoa Tây Tựu (30')

23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

Sắp tới
00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 13" (15')

01:11
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Chìa khoá thành công (49')

01:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 27 (60')

02:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 28 (60')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 13" (15')

10:00
16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Thanh niên (15')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 14"

21:00
Kênh: VTV5 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tôi thành công (30')

22:00
23:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Trang âm nhạc truyền thanh (20')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 14"

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 14" (15')

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Người thành phố quan tâm (20')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Trang ngoại thành -PLT4 (15')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Chìa khoá thành công (45')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 14" (10')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 14" (15')

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 14"

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Ca nhạc: Âm thanh mùa xuân (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Trang ngoại thành: Đài Phú Xuyên (15')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chìa khoá thành công (45')

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Vui khỏe cùng sao: (15')

Người mẫu Mâu Thanh Thủy

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
"Phố (30')

Đường Thanh Niên (25 ’52) "

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Trang ngoại thành: Đài Phú Xuyên -PL T6 (15')

16:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

Đã phát
21:10
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Truyền hình thanh niên (20')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 13" (10')

14:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 28 (60')

13:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 27 (60')

08:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 26 (60')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Chìa khoá thành công (40')

07:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 25 (60')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 13" (15')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thành phố tôi yêu Số 13 (15')

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Phố Đường Thành (26’) (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác