thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 02

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 03

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Võ Thành Ngân - nhánh cỏ vàng

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 02

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 03

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Điện ảnh - Kết nối đam mê (30')

Công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 38

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thanh niên (15')

Hè tình nguyện trên những miền quê

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 03

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 04

18:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Nguyễn Thanh Giang Chàng triệu phú bán than

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 38

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Nguyễn Thanh Giang - chàng triệu phú bán than

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 03

Sắp tới
00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 04

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Nguyễn Thanh Giang - chàng triệu phú bán than

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 03

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 04

08:50
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tiểu phẩm (10')

Số 6: Câu chuyện về Thẩm quyền của cơ quan thanh tra và thời hạn thanh tra

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 39

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Nguyễn Thanh Giang - chàng triệu phú bán than

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 04

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 05

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 39

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 04

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 05

03:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Nguyễn Thanh Giang - chàng triệu phú bán than

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 04

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 05

08:50
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tiểu phẩm (10')

Số 6: Câu chuyện về Thẩm quyền của cơ quan thanh tra và thời hạn thanh tra

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

11:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (10')

Đảo được hình thành như thế nào

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 40

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh xưa và nay. (20')

Gia Định thành xưa

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 05

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 06

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 40

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 05

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Đảo được hình thành như thế nào

05:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ hướng chất lượng cao

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Truyền hình trực tiếp Lượt về V.League (45')

Thanh Hóa - SL Nghệ An

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Chìa khoá thành công (45')

 

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Chìa khoá thành công (45')

 

16:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Truyền hình trực tiếp Lượt về V.League (150')

Thanh Hóa - SL Nghệ An

17:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
V League 2014 (135')

Vòng 22: Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

21:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
V League 2014 (105')

Vòng 22: Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

Đã phát
22:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Không gian văn hóa nghệ thuật (45')

Gặp gỡ Nhà biên kịch - Đạo diễn Đào Thanh Tùng

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 37

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Điện ảnh - Kết nối đam mê (25')

Công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 03

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 02

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tác phẩm mới thu thanh (15')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 37

10:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tiểu phẩm (10')

Số 6: Câu chuyện về thẩm quyền của cơ quan Thanh tra và thời hạn thanh tra

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 02

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 01

06:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Võ Thành Ngân – nhánh cỏ vàng

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Chìa khoá thành công (50')

Vượt định mức chi phí

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 02

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Sinh ra từ làng (30')

Võ Thành Ngân - nhánh cỏ vàng

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác