thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Khám phá Việt Nam (20')

Thành cổ Chi Lăng - Linh địa vùng biên ải phía Bắc

05:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Từ quê ra thành- Số 21 (30')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Chìa khoá thành công (40')

Bài toán dòng tiền - Phần 2

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

09:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Vọng Kim Lang- 35T (T5) - Từ quê ra thành- Số 22 (60')

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Tác phẩm mới (15')

Thành phố nhớ

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Giúp ban thành công số 18 (30')

11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phóng sự (15')

Nhà biến thành hang

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức (15')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Phim truyện (50')

Khát vọng thanh xuân - Tập 1

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Tác phẩm mới (15')

Thành phố nhớ

18:40
Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Chìa khoá thành công (50')

Tài chính cuối năm - Bài toán dòng tiền

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Cổng làng tự truyện (20')

Lục Yên – Dấu ấn Chăm Pa tại hoàng thành

05:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Từ quê ra thành- Số 22 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những thách thức của biến đổi khí hậu - Phần 8: Những âm thanh của gạch

07:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức -Pl T2 (10')

09:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Vọng Kim Lang- 35T (T6) - Từ quê ra thành- Số 23 (60')

17:00
18:40
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

05:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Từ quê ra thành- Số 23 (30')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

09:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Vọng Kim Lang- 35T (T7) - Từ quê ra thành- Số 24 (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Trang ngoại thành: Đài Chương Mỹ (15')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Thanh niên (15')

Giải pháp sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

18:40
05:05
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Danh nhân đất Việt (30')

Vị thành hoàng làng Trường Lưu

05:15
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Từ quê ra thành- Số 24 (30')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Trang ngoại thành: Đài Chương Mỹ -PL T4 (15')

09:30
Kênh: SCTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Vọng Kim Lang- 35T (T8) - Từ quê ra thành- Số 25 (60')

17:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Vừng ơi! Mở cửa ra (30')

Em vẽ thành phố của em

18:40
07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Vừng ơi! Mở cửa ra (30')

Em vẽ thành phố của em

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 26/12/2014.
Trang ngoại thành - Đài Đông Anh (15')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Trang ngoại thành: Đài Đông Anh -PL T6 (15')

16:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 27/12/2014.
Trang ngoại thành: PL (15')

04:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Chìa khoá thành công (45')

16:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Ký sự vùng biên (30')

Đất Lào Cai - Tập 5: Thành phố biên cương

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 28/12/2014.
Ký sự vùng biên (30')

Đất Lào Cai - Tập 5: Thành phố biên cương

Đã phát
20:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

19:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Sân khấu truyền thanh (90')

18:40
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhịp sống 365 - Số 204 - Từ quê ra thành- Số 22 (50')

17:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Thành cổ Chi Lăng - Linh địa vùng biên ải phía Bắc

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Ký ức âm thanh (30')

15:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Phim hoạt hình (15')

Thành phố San Hô - Phần 5 - Tập 5

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

10:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Hoạt hình. (20')

Thành phố San Hô - Phần 5 - Tập 4

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Chìa khoá thành công (45')

Tài chính cuối năm - Bài toán dòng tiền

09:30
Kênh: SCTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Vọng Kim Lang- 35T (T4) - Từ quê ra thành- Số 21 (60')

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Phạm Tuân huyền thoại một anh hùng (35')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác