thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:00
00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 17"

01:15
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Truyền hình thanh niên (15')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 17" (15')

06:55
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Thanh niên thủ đô : (15')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Chìa khoá thành công (40')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Trang ngoại thành: Đài Đông Anh (15')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 17" (10')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

Thành phố tôi yêu Số 17"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 17"

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 17"

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Trang ngoại thành: Đài Đông Anh (15')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Kinh tế ngoại thành : Triển lãm hoa địa lan (30')

17:00
18:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (32')

00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
MV (15')

"Thành phố tôi yêu Số 17"

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Chìa khoá thành công (50')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
MV (15')

"Thành phố tôi yêu Số 17"

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Hoài Đức (15')

12:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (32')

16:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
V League 2015Vòng 1 (120')

Thanh Hoá - SHB Đà Nẵng

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
Thanh niên (15')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

Thành phố tôi yêu Số 18"

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/04/2015.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 18"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 18" (15')

06:58
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (32')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Hoài Đức (15')

08:10
14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
Chìa khoá thành công (45')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 02/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 18" (10')

09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Ca nhạc: Âm thanh mùa xuân (30')

11:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Khám phá TG: Thành phố của băng tuyết -P3 (20')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài thanh Oai (15')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài thanh Oai (15')

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/04/2015.
Ca nhạc: Dòng sông và thành phố (30')

Đã phát
23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Sang trọng Việt Nam (30')

Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (26’10) "

20:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

19:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Sân khấu truyền thanh (90')

19:30
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tô Hiến Thành xử án (HPCL - P4) (75')

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 17" (10')

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Ký ức âm thanh (30')

13:05
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tô Hiến Thành xử án (HPCL - P3) (75')

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

10:30
10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Chìa khoá thành công (45')

10:00
09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thanh niên thủ đô : (20')

08:30
Kênh: VTC10 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Đường đến thành công: Người truyền lửa (30')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 17" (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác