thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Khám phá thế giới (45')

Thành phố huyền thoại - Phần 7: Thế giới vĩnh hằng của Ai Cập cổ đại

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Nhìn ra thế giới. (45')

Thành phố Hoàng Đông - Trung Quốc - Phần 1

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Khám phá thế giới (30')

Thành phố huyền thoại - Phần 7: Thế giới vĩnh hằng của Ai Cập cổ đại

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim tài liệu (25')

Ai về Thanh Hóa

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tôi người Việt Nam (30')

Nguyễn Thành Vinh và con đường đi tìm ánh sáng tri thức

11:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phóng sự (15')

Trái thanh long – Tiềm năng và trở ngại

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T9) (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Trang ngoại thành: Đài Thạch Thất (15')

15:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Căng môn thanh tịnh (30')

16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 29

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

20:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Thành phố 24 giờ (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

11:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Căng môn thanh tịnh (30')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T10) (60')

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Ký ức âm thanh (30')

17:00
18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Sân khấu truyền thanh (90')

20:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

04:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chìa khoá thành công (45')

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Truyền hình thanh niên - Tuần 4 tháng 10 (15')

07:00
Kênh: SCTV12 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Căng môn thanh tịnh (30')

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc cây bưởi Thanh Trà giai đoạn cho quả

08:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Sân khấu - STC: Một bước thành sao (20')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chìa khoá thành công (45')

Lựa chọn khó khăn - Phần 1

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:01
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T11) (60')

13:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Chất lượng cuộc sống (25')

Điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới, thêm nhiều hy vọng thành công

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Nhà nông cần biết (35')

Chăm sóc cây bưởi Thanh Trà giai đoạn cho quả

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

19:02
Kênh: SCTV13 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
GIúp ban thành công số 03 +Chuyện bà 8 số 16: Tôn sư (61')

03:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Căng môn thanh tịnh (30')

04:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Vì cộng đồng (15')

Chuyện ông Thành môi trường

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chìa khoá thành công (40')

Lựa chọn khó khăn-Phần 1

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc cây bưởi Thanh Trà giai đoạn cho quả

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Giúp ban thành công số 3 (30')

12:01
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Phim truyện: LÃNG TỬ YẾN THANH (T12) (60')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc cây bưởi Thanh Trà giai đoạn cho quả

17:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Của gia bảo - Nước thánh (60')

23:10
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Chuyện đêm muộn (50')

Đằng sau người phụ nữ thành công

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Chìa khoá thành công (50')

Lựa chọn khó khăn - Phần 1

23:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Chuyện đêm muộn (30')

Đằng sau người phụ nữ thành công

10:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Dân số và phát triển (30')

Chăm sóc sức khỏe thanh niên vùng đầm phá ven biển

12:45
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Phóng sự (15')

Ký sự nước Lào - Tập 4: Viêng Chăn - thành phố bình yên

Đã phát
21:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Chất lượng cuộc sống (50')

Điều trị vô sinh hiếm muộn ở nữ giới, thêm nhiều hy vọng thành công

19:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Căng môn thanh tịnh (30')

17:00
16:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phim truyện (50')

Tân Bao Thanh Thiên - Tập 28

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Trang ngoại thành: Đài Ứng Hòa - PL T4 (15')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Phóng sự (10')

Ký sự lễ hội - Tập 9: Lung linh đêm hội Thành Tuyên

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Người thành phố quan tâm (20')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác