thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 08

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 09

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chìa khoá thành công (50')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 2

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 08

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 09

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 44

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 09

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 10

20:35
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Điện ảnh - Kết nối đam mê (25')

Công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

21:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
V League 2014 (105')

Vòng 22: Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

21:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
V League 2014 Vòng 22 (105')

Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An Phát lại

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 44

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 09

Sắp tới
00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 10

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Những thanh âm Việt

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới quanh ta (20')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 3

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Ca nhạc (30')

Thành phố tình yêu

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 09

07:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Ca nhạc (30')

Thành phố tình yêu

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 10

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Điện ảnh - Kết nối đam mê (30')

Công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Những thanh âm Việt

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 45

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thanh niên (15')

Diễn đàn trí thức trẻ xây dựng nông thôn mới

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 10

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 11

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 45

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 10

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 11

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 1

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 4

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 10

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 11

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Đại đoàn kết (15')

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phản biện

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 46

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 11

17:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Đại đoàn kết (15')

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phản biện

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 12

20:50
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
5S online  - Tập 218 (15')

Biến thỏ thành cáo

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 46

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (40')

Các thành phố châu á - Phần 2

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 5

05:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Đại đoàn kết (20')

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phản biện

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 3

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 6

04:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Ca nhạc (30')

Thành phố tình yêu

07:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Câu chuyện pháp luật (15')

Câu chuyện về thay đổi thành viên sáng lập công ty

10:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Người tử tế (20')

Thành phố San Hô - Phần 1 - Tập 9

15:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Phim hoạt hình (15')

Thành phố San Hô - Phần 1 - Tập 10

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Các thành phố châu Á - Phần 4

04:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Chìa khoá thành công (60')

 

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Chìa khoá thành công (45')

 

10:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Hoạt hình. (20')

Thành phố San Hô - Phần 1 - Tập 11

12:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
V League 2014 (105')

Vòng 22: Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

13:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
5S online  - Tập 218 (15')

Biến thỏ thành cáo

15:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Phim hoạt hình (15')

Thành phố San Hô - Phần 1 - Tập 12

16:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam (15')

Điểm sáng Cam Thành Bắc

17:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
V League 2014 (135')

Vòng 23: Thanh Hoá - Hùng Vương An Giang

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 43

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 09

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 08

13:45
Kênh: VOV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tác phẩm mới thu thanh (15')

12:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 43

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chìa khoá thành công (40')

Vượt định mức chi phí - Phần 2

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 08

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 07

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 1

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 08

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 07

22:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên (60')

Tập 42

21:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
V League 2014 (105')

Vòng 22: Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

21:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
V League 2014Vòng 22 (105')

Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An Phát lại

19:00
Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác