thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 41

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 42

04:25
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Chìa khoá thành công (45')

 

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 41

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 42

08:25
Kênh: VOV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Ký ức âm thanh (30')

08:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Kịch truyền thanh (30')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Chìa khoá thành công (45')

Đối phó với hàng nhập giá rẻ - Phần 2

10:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Hoạt hình. (20')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 7

15:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim hoạt hình (15')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 8/20

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 42

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 43

19:00
20:30
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Kịch truyền thanh (30')

Sắp tới
00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 43

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 42

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 43

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Chìa khoá thành công (40')

Kinh doanh giáo dục - Cấm dạy thêm

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 43

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 44

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 43

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 44

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Chìa khoá thành công (50')

Kinh doanh giáo dục - Cấm dạy thêm

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 43

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 44

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 44

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 45

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 44

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thanh niên (15')

 

17:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Khám phá Việt Nam (15')

Văn Thành Miếu - Quốc Tử Giám phương Nam

10:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bạn của nhà nông (30')

Phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây Thanh Long

Đã phát
20:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

19:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Sân khấu truyền thanh (90')

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (50')

Tập 42

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 41

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Ký ức âm thanh (30')

15:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim hoạt hình (15')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 6

10:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Hoạt hình. (20')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 5

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 41

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 40

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Hương cốm trong sắc thu Hà Nội (30')

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (60')

Tập 41

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Phim Tân Bao Thanh Thiên - P4 (5')

Tập 40

22:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
KÝ SỰ KHÁM PHÁ: Dấu ấn thành phố Hồ Chí Minh (15')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác