thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

07:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Trang ngoại thành (15')

09:10
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (60')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 31 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 31

11:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ghế không tựa - Ca sĩ Thanh Duy (30')

Ca sĩ Thanh Duy

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa (30')

Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

Thành phố tôi yêu Số 35

18:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Dành cho đôi mắt (30')

PL : Lác ở người trưởng thành

18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

23:45
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
TQRT Mua thần bán thánh (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

03:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ghế không tựa - Ca sĩ Thanh Duy (30')

Ca sĩ Thanh Duy

04:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
V League 2015 Vòng 19 (90')

FLC Thanh Hoá- Sông Lam Nghệ An Phát lại

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần... (15')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Thành phố tôi yêu Số 35 (15')

06:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa (30')

Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa

07:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 31 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 31

09:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
STAR @ MTV : PHƯƠNG THANH - CH... (60')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Chìa khoá thành công - Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2 (45')

Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Dành cho đôi mắt (30')

PL : Lác ở người trưởng thành

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

14:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Dành cho đôi mắt (45')

PL : Lác ở người trưởng thành

16:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Truyền hình trực tiếp - Giải bóng đá V-League 2015: FLC Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An (148')

Giải bóng đá V-League 2015: FLC Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An

17:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
STAR @ MTV : PHƯƠNG THANH - CH... (90')

17:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
V League 2015 Vòng 19 (120')

FLC Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An TRỰC TIẾP Tiếp sóng VTV6

18:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

Thành phố tôi yêu Số 35

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Chìa khoá thành công - Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2 (40')

Nhân sự thời hội nhập - Chất lượng nguồn nhân lực Phần 2

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
An toàn giao thông thành phố (55')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Trang ngoại thành (15')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
THTT: An toàn giao thông thành... (30')

18:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

21:10
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Truyền hình thanh niên (20')

05:15
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (45')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Trang ngoại thành: PL T2 (15')

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật - Luật hóa cây xanh trong thành phố (50')

Luật hóa cây xanh trong thành phố

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Sinh ra từ làng - Biến muối thành vàng (30')

Biến muối thành vàng

18:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
Sinh ra từ làng - Biến muối thành vàng (30')

Biến muối thành vàng

23:52
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 04/08/2015.
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ (8')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
Trang ngoại thành: Đài Ứng Hòa (15')

18:00
Kênh: K+1 - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: K+ PC - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

18:00
Kênh: Cinemax - Thứ 4, ngày 05/08/2015.
VƯỢT QUA THỬ THÁCH P2/AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chu du khắp quốc đảo Philippines xinh đẹp để hoàn thành những thử thách về thể lực và ẩm thực vô cùng khó khăn. Người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Trang ngoại thành: Đài Ứng Hòa - PLT4 (15')

18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 06/08/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 07/08/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thạch Thất (15')

Đã phát
21:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
V League 2015Vòng 18 (90')

Hà Nội T&T - FLC Thanh Hoá Phát lại

20:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Dành cho đôi mắt (15')

PL : Lác ở người trưởng thành

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Giai điệu tự hào - Tên anh đã thành tên đất nước (120')

Tên anh đã thành tên đất nước

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Chìa khóa thành công - (40')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Sống khoẻ mỗi ngày - Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa (30')

Mô hình cai nghiện bằng methadone tại Sầm Sơn - Thanh Hóa

15:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
V League 2015 Vòng 18 (105')

Hà Nội T&T - FLC Thanh Hoá Phát lại

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Trang ngoại thành: Đài Ba Vì (15')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Khám phá Việt Nam - Tư tưởng tiến bộ của Trường Dục Thanh (15')

Tư tưởng tiến bộ của Trường Dục Thanh

08:05
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
"Đũa tre (25')

Bún chả Hà Thành

07:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Khám phá - Rạch Giá - Thành phố ven biển Tây (10')

Rạch Giá - Thành phố ven biển Tây

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 30 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 30

07:25
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
S - Việt Nam - Ổi Bo thơm ngọt nơi đất khách Thanh Hà (5')

Ổi Bo thơm ngọt nơi đất khách Thanh Hà

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 35"

06:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
V League 2015 Vòng 18 (135')

Hà Nội T&T - FLC Thanh Hoá Phát lại

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác