thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

02:00
06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần 4 tháng 1 (15')

07:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược

08:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Hoạt hình (25')

Thành phố San hô: Phần 5 - Tập 19, 20

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chìa khoá thành công (45')

Kỳ nghỉ dài không lương - Phần 1

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:35
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Lần đầu làm mẹ (10')

Viêm thanh quản ở trẻ nhỏ

13:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 9 (60')

14:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 10 (60')

15:45
15:55
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Khám phá (10')

Củ Chi đất thép thành đồng

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Ký ức âm thanh (30')

16:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

19:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 11 (60')

19:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Sân khấu truyền thanh (90')

20:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

20:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 12 (60')

20:40
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
V Việt Nam (10')

Chuyện mưu sinh đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh

21:45
Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

Rừng trong thành phố

06:50
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Lần đầu làm mẹ (7')

Viêm thanh quản ở trẻ nhỏ

07:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 9 (60')

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Chìa khoá thành công (40')

Kỳ nghỉ dài không lương Phần 1

08:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 10 (60')

08:45
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Khám phá (10')

Củ Chi đất thép thành đồng

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Truyền hình trực tiếp (90')

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thạch Thất (15')

13:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 11 (60')

14:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 12 (60')

15:55
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Phóng sự (15')

Kinh nghiệm giải tỏa đền bù - Nhìn từ di dời chung cư Thanh Đa

01:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 9 (60')

02:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 10 (60')

07:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 11 (60')

07:50
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Phóng sự (15')

Kinh nghiệm giải tỏa đền bù - nhìn từ di dời chung cư Thanh Đa

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thạch Thất -PL T2 (15')

08:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 12 (60')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược - Số 4

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Chìa khoá thành công (50')

Kỳ nghỉ dài không lương - Phần 1

01:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 11 (60')

02:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 12 (60')

07:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thành phố đảo ngược - Số 4 (15')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Gia Lâm (15')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Thanh niên (15')

Chúng em là mầm non của Đảng

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Gia Lâm -PL T4 (15')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Vừng ơi mở cửa ra (30')

Em vẽ thành phố của em

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược - Số 5

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Chìa khoá thành công (45')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Vừng ơi mở cửa ra (30')

Em vẽ thành phố của em

07:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược - Số 5

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức (15')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 06/02/2015.
Chìa khoá thành công (45')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức- PL T6 (15')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 07/02/2015.
Những bông hoa nhỏ (30')

Thành phố đảo ngược - Số 6

Đã phát
23:15
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Quà tặng cuộc sống (5')

Thanh kiếm quý

20:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 10 (60')

20:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

19:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Sân khấu truyền thanh (90')

19:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BAO THANH THIÊN - TẬP 9 (60')

19:00
18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Người thành phố quan tâm (35')

18:20
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Lần đầu làm mẹ (10')

A lo bác sỹ : Viêm thanh quản ở trẻ nhỏ

17:00
16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Ký ức âm thanh (30')

15:55
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Về quê (5')

Lính quân hàm xanh giúp dân thoát nghèo xã đảo Thạnh An

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác