thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 51" (15')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Chìa khoá thành công - Cạnh tranh thời hội nhập-Công nghệ hay thương hiệu - Phần 2 (50')

Cạnh tranh thời hội nhập-Công nghệ hay thương hiệu - Phần 2

02:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 16 (60')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 51" (15')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Thế giới quanh ta - Thành phố Amma Giooc Đa Ni (30')

Thành phố Amma Giooc Đa Ni

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 16 (90')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 17 (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn (15')

15:55
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phóng sự - Thành phố hướng ra biển Đông (15')

Thành phố hướng ra biển Đông

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Thanh niên - Tuổi trẻ với phong trào hiến máu tình nguyện (15')

Tuổi trẻ với phong trào hiến máu tình nguyện

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Filler Show (Pm) (25')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 17 (60')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
THTTAn toàn giao thông thành p... (55')

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
PHONG CÁCH SỐ (30')

Thanh toán điện tử qua mobile - Mobile POS

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 23 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 23

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Filler Show (Pl) (30')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Gameshow (Pl) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 52" (15')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Trang ngoại thành: PLT4 - Đài Sóc Sơn (15')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thế giới tuổi thơ - Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh (30')

Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 47 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 47

14:10
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Kinh tế ngoại thành: Hội chợ Agroviet 2015 (25')

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chìa khóa thành công - (45')

16:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tọa đàm - Bảo vệ thành quả không để sốt rét tại những điểm nóng (30')

Bảo vệ thành quả không để sốt rét tại những điểm nóng

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 52" (10')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Thế giới tuổi thơ - Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh (30')

Trở thành nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh

23:30
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 24 (30')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 24

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 52" (15')

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (30')

số 24 Những ca sĩ ngoại cỡ thành danh

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Filler Show (Pl) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (55')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Trang ngoại thành: Đài Quốc Oai (15')

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chìa khóa thành công - (40')

23:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 25 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 25

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Gameshow (Pl) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

07:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Trang ngoại thành: PLT6 - Đài Quốc Oai (15')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - 48 (30')

Thành phố đảo ngược - 48

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Filler Show (Pm) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 52"

16:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tọa đàm - Những thành tựu trong phòng bệnh sốt rét và chiến lược loại trừ sốt rét ở Việt Nam (30')

Những thành tựu trong phòng bệnh sốt rét và chiến lược loại trừ sốt rét ở Việt Nam

23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Phim truyện Thanh niên Bắc Kinh -Tập 26 - (45')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện - Thanh niên Bắc Kinh - Tập 22 (45')

Thanh niên Bắc Kinh - Tập 22

21:55
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Hào khí ngàn năm - Sự tích thành Cổ Loa - Phần 2 (5')

Sự tích thành Cổ Loa - Phần 2

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
An toàn giao thông thành phố (55')

17:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 16 (60')

16:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Sống đẹp - Sự chân thành là món quà ý nghĩa nhất (5')

Sự chân thành là món quà ý nghĩa nhất

12:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 16 (60')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Kinh tế ngoại thành: Hội chợ Agroviet 2015 (30')

10:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Những bông hoa nhỏ - Thành phố đảo ngược - Số 46 (30')

Thành phố đảo ngược - Số 46

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Trang ngoại thành: PLT2 - Đài Thanh Oai (15')

07:40
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Truyền hình thanh niên (20')

07:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Truyền hình thanh niên (20')

06:30
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Phim truyện:Thợ săn thành phố_Tập 15 (90')

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 51"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Gameshow (Pl) (15')

"Thành Phố Tôi Yêu Số 51"

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (30')

số 24 Những ca sĩ ngoại cỡ thành danh

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác