thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Trang ngoại thành: PL T2 (15')

14:00
Kênh: Thuần Việt - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Sân khấu Kịch: Xa thành phố yêu dấu (120')

15:30
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
PHIM TÀI LIỆU (30')

Về với biển xứ Thanh

17:00
18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 07/07/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
Trang ngoại thành: Đài Sóc Sơn (15')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 08/07/2015.
[THTT] An toàn giao thông thành phố (30')

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Trang ngoại thành: PL T4 (15')

17:00
18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 09/07/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 10/07/2015.
Trang ngoại thành: Đài Quốc Oai (15')

07:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Trang ngoại thành (15')

18:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 11/07/2015.
Trang ngoại thành: PL (15')

Đã phát
17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
[THTT] An toàn giao thông thành phố (30')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thanh Oai (15')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 31"

00:30
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
[Thông tin dân sự-Rao vặt] An toàn giao thông thành phố (35')

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 31" (15')

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần 1 tháng 7 (15')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác