thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (5')

Tập 15

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 16

01:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản thanh toán_VLSC - Kỷ lục làng ta (60')

02:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Sức sống từ nghệ thuật mây tre (30')

03:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thanh đao công lý - Tập 18-19 (120')

04:05
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tô Hiến Thành xử án -PS - P3 (85')

06:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Câu chuyện pháp luật (45')

Câu chuyện về thay đổi thành viên sáng lập công ty

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 15

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức -PL T6 (15')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 16

10:55
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Hoạt hình. (0')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 17

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 18

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Ký ức âm thanh (30')

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 16

17:00
17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (50')

Tập 17

18:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bizline (225')

Công nghiệp điện tử trên con đường trở thành ngành chủ lực của nền kinh tế

18:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Người thành phố quan tâm (35')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Khám phá (60')

Chợ Bến Thành xưa và nay

19:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Sân khấu truyền thanh (90')

20:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (5')

Tập 16

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 17

02:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chìa khoá thành công (150')

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Truyền hình thanh niên - Tuần 3 tháng 09 (15')

06:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bizline (160')

Công nghiệp điện tử trên con đường trở thành ngành chủ lực của nền kinh tế

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 16

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 17

09:15
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
NÉT HÀ THÀNH: Sức sống từ nghệ thuật mây tre (30')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Chìa khoá thành công (45')

Tăng học phí - Phần 1

10:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Hoạt hình (50')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 19

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

15:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim hoạt hình (40')

Thành phố San Hô - Phần 2 - Tập 20

16:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Ký ức âm thanh (30')

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 17

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (50')

Tập 18

19:30
Kênh: VOV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Sân khấu truyền thanh (90')

20:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Câu chuyện cảnh giác truyền thanh (30')

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (5')

Tập 17

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 18

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 17

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 9: " Thành phố Petropolis"

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 18

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Chìa khoá thành công (40')

Kinh doanh giáo dục - Tăng học phí - Phần 2

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

10:30
Kênh: SCTV13 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Giúp Ban Thành Công Số 10 (30')

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 18

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (50')

Tập 19

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (5')

Tập 18

00:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 19

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Chìa khoá thành công (50')

Kinh doanh giáo dục - Tăng học phí - Phần 2

06:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 18

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 19

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 19

17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (50')

Tập 20

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 9: " Thành phố Petropolis"

23:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (5')

Tập 19

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nhà ở Bra-xin - Phần 9: " Thành phố Petropolis"

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/09/2014.
Thanh niên (15')

Nước sạch tại vùng cao khó chồng khó

02:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (30')

Thành phố tình yêu

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Giai điệu cuộc sống (25')

Thành phố tình yêu

Đã phát
17:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (50')

Tập 16

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

16:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 15

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Trang ngoại thành: Đài Mỹ Đức (15')

09:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thanh đao công lý - Tập 18-19 (120')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
An toàn giao thông thành phố (30')

08:45
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tô Hiến Thành xử án -PS - P3 (90')

07:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bao Thanh Thiên - Khai Phong kỳ án (60')

Tập 15

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác