the+bachelorette+s5+ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Con mèo con chuột

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thể thao (30')

 

00:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

00:01
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
How Do They Do It? (S11) (29')

00:01
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao 4 phương (29')

số 29 - 14 (tuần trước)

00:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Mười vạn câu hỏi vì sao (15')

Đảo được hình thành như thế nào

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Hunter Hunted - Danger In The Delta S3 - 3 (50')

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Tìm hiểu về núi lửa

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao (90')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

04:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
How Do They Do It (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Thổ dân Mohican cuối cùng

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Billiards-Snooker

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

04:50
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhạc hiệu - Nhạc thể dục - giới thiệu sóng (15')

04:50
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể dục (15')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

05:10
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Hunter Hunted - Danger In The Delta S3 - 3 (50')

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 22

06:30
Kênh: VTC10 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

06:30
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao (15')

06:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Muôn màu thể thao (105')

số 30 – 14 Plại

07:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
How Do They Do It? (S11) (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ: (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 17

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:40
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tình khúc thế kỷ (20')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Lần theo dấu vết: Cái chết bất thường - P3 (30')

09:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin Kinh tế thế giới (5')

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

09:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

09:45
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Strippers: Cars for Cash - The Swinging 60s S2 - 3 (55')

10:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Điền kinh Quốc tế

10:45
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Cổng làng tự truyện (15')

Võ sáo Yên Thế

10:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới nhà đất (20')

 

11:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
How Do They Do It? (S11) (30')

11:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới Zoom (20')

 

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T7

11:35
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Breakout - The Connecticut Conspiracy S2 - 7 (55')

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

11:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

12:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

12:30
12:30
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Excavator vs. Safe - 1 (55')

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Điền kinh Quốc tế

14:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao (15')

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T8

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới số (15')

 

15:15
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (55')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (25')

Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những vùng đất của ký ức - Phần 4

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

15:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

16:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

16:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
360 độ thể thao (50')

 

17:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Bóng rổ VĐ ĐNÁ: Sài Gòn Heat - Laskar Dreya

17:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (25')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T9

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Lần theo dấu vết: Sát nhân bí ẩn - P1 (60')

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
SẮC MÀU TUỔI THƠ: Biệt đội thép - Tập 15 (30')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:45
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhịp sống Thể thao (15')

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

18:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

số 30 – 14 Mới

19:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Strippers: Cars for Cash - The Swinging 60s S2 - 3 (60')

20:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Excavator vs. Safe - 1 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 23

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhịp sống Thể thao (PL +bổ sung mới) (20')

22:20
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới 24h00 (10')

23:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Breakout - The Connecticut Conspiracy S2 - 7 (60')

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

Sắp tới
00:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

00:01
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (29')

số 30 – 14 Plại

01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Công trình xây dựng Trung tâm Thương mại thế giới

01:30
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao (90')

 

02:40
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Breakout - The Connecticut Conspiracy S2 - 7 (50')

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Hương vị cuộc sống - Phần 26: Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

03:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

03:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

số 30 – 14 Plại

03:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Người tiền sử ở Châu Á

04:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Điền kinh Quốc tế

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những báu vật của nước Anh - Phần 14

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

05:10
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (50')

06:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 23

07:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bid & Destroy - The Cash Factory - 1 (25')

07:25
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bid & Destroy - The Toilet Farm - 2 (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

07:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới số (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

08:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới nhà đất (25')

 

08:15
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (45')

 

08:15
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Muôn màu thể thao (45')

số 30 – 14 Plại

08:50
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (55')

09:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
7 ngày thể thao. (30')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

09:45
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

09:45
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Excavator vs. Safe - 1 (55')

10:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Những mối tình không thể chia ly

10:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Quyền Anh & Võ thuật

11:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T8

11:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

11:45
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

12:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (30')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Quyền Anh & Võ thuật

14:20
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Strippers: Cars for Cash - The Swinging 60s S2 - 3 (55')

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T9

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu - Phần 10

14:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (90')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:40
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

15:45
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (30')

17:05
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Excavator vs. Safe - 1 (55')

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T10

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

20:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (60')

21:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 24

22:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Shop 'til You Drop - 3 (60')

23:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Masters of The Universe - 4 (60')

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 17

23:15
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao 4 phương (45')

 

23:15
Kênh: Thể thao TV - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thể thao 4 phương (45')

số 30 – 14 Plại

23:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Con mèo con chuột

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (25')

 

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Pháp luật và Cuộc sống (30')

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp.

01:00
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Hunter Hunted - Isle Of The Cougar S3 - 4 (50')

01:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (90')

 

02:40
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (50')

03:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

03:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phóng sự (20')

Lời thề giữ đảo

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những công trình vĩ đại - Phần 16: Trạm vũ trụ

03:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

03:30
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Shop 'til You Drop - 3 (50')

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Quyền Anh & Võ thuật

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vũ trụ vận hành như thế nào - Phần 8: Siêu tân tinh

04:20
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Masters of The Universe - 4 (50')

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 17

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

05:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
The Devils Ride (S2) (60')

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 24

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Mùa hè tuyệt nhất

07:00
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (55')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Phim tài liệu:Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập1

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những báu vật của nước Anh - Phần 15

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:55
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Shop 'til You Drop - 3 (55')

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Muôn màu thể thao (45')

 

08:50
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Masters of The Universe - 4 (55')

09:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Thế giới banh nỉ

10:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tác phẩm mới (15')

Lời thề lính biển

10:40
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Hunter Hunted - The Silent Stalker S2 - 6 (55')

10:45
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phóng sự (15')

Lời thề giữ đảo

11:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
How Do They Do It (30')

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T9

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

13:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
How Do They Do It? (S11) (30')

13:40
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (90')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Thế giới banh nỉ

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T10

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

Trí tuệ đỉnh cao - Phần 2

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:15
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bid & Destroy - The Cash Factory - 1 (25')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bid & Destroy - The Toilet Farm - 2 (30')

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

16:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
360 độ thể thao (30')

 

17:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
How Do They Do It (30')

17:05
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Ultimate Survival Alaska - Over the Falls S2 - 3 (55')

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T11

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tác phẩm mới (15')

Lời thề lính biển

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Kết nối thể thao tuần (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:00
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Strippers: Cars for Cash - The Swinging 60s S2 - 3 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 25

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Mùa hè tuyệt nhất

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập1

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Nhìn ra thế giới. (60')

Thế giới lượng tử

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (90')

 

03:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Vẻ đẹp thiên nhiên châu Âu - Phần 10

03:25
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới thể thao (5')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 2

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Thế giới banh nỉ

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 1: Cá mập trắng

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ  - Tập 2

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những ngôi nhà sinh thái - Phần 4: "Những công trình văn hóa hiện đại"

09:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Kết nối thể thao tuần (30')

 

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Đời sống thể thao

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Đời sống thể thao

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (70')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Chính sách kinh tế và cuộc sống (30')

Da giầy trước thềm TPP

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
360 độ thể thao (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

21:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những báu vật của nước Anh - Phần 15

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

00:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tạp chí thể thao (30')

Gary Neville

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập2

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Nhìn ra thế giới (60')

Bút ký của các nhà tự nhiên học

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (90')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Trí tuệ đỉnh cao - Phần 2

03:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Đời sống thể thao

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới quanh ta (20')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 3

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 2: Cá ngừ răng chó

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những báu vật của nước Anh - Phần 15

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

05:10
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Ca nhạc theo yêu cầu (50')

 

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 1

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Phim tài liệu:Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 3

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Phát lại

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
7 ngày thể thao (30')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Thể thao Olympic

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Thể thao Olympic

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (90')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
360 độ thể thao (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những ngôi nhà sinh thái - Phần 4: "Những công trình văn hóa hiện đại"

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 1

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 3

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 1

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (90')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Phát lại

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 4

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Thể thao Olympic

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 3: Cá mập Marko

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những ngôi nhà sinh thái - Phần 4: "Những công trình văn hóa hiện đại"

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 2

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Bão Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 4

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

 

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Ca nhạc theo yêu cầu (60')

 

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Những mối tình không thể chia ly

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới Châu Bản triều Nguyễn

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Quần vợt quốc tế

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Quần vợt quốc tế

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (90')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

16:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những vùng đất của ký ức - Phần 4

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
360 độ thể thao (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

21:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

23:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 2

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

Đã phát
23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tôi 20: Du lịch tập thể (30')

22:20
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thế giới 24h00 (10')

22:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phóng sự (15')

Lời thề giữ đảo

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Nhịp sống Thể thao (PL +bổ sung mới) (20')

21:30
Kênh: Star Sports - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Mobil 1 The Grid (30')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 22

20:00
Kênh: VTC10 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới (15')

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
How Do They Do It? (S11) (30')

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác