the+bachelorette+s5+ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:30
22:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thể thao (90')

22:45
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Magnificent Trio (75')

22:50
Kênh: now Baogu Movies - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Meet The In Laws (70')

23:00
Kênh: H2 HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Last Days Of The Nazis (S1) (60')

Ep 6

23:00
Kênh: National Geographic Channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Taiwan To The World 4: Super Solar Yachts (60')

Ep 1

23:00
Kênh: E! Entertainment - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (S3) (60')

Ep 12

23:00
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
I Wouldn't Go In There: WW2 Special (60')

Ep 1

23:00
Kênh: CNN HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Connect The World With Becky Anderson (60')

23:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Grand Voyage (60')

23:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 7/25

23:10
Kênh: KBS World HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Happy Together (50')

Ep 416

23:13
Kênh: VV Drama - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Day Of Days [PG] (47')

Ep 10

23:25
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Quiet (35')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Tập làm nhân viên bảo vệ (30')

Tập làm nhân viên bảo vệ

23:30
Kênh: ANC - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
On The Money (30')

23:30
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Buck Stops Here (30')

23:30
Kênh: SuperSports Arena - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Mobil 1 The Grid (30')

23:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Amazing World Of Gumball (30')

Ep 107, Ep 108

23:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Tonari No Seki-Kun: The Master Of Killing Time (30')

Ep 10

23:30
Kênh: BBC World News HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Global With Matthew Amroliwala (30')

23:30
Kênh: CCTV-4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
On The Way (30')

23:30
23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thể thao - Tạp chí bóng đá thế giới (15')

Tạp chí bóng đá thế giới

23:45
Kênh: ONE - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Law Of The Jungle Special: Hidden Kingdom Brunei (15')

Ep 2

23:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Wanda And The Alien (15')

23:45
Kênh: ONE (English) - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Law Of The Jungle Special: Hidden Kingdom Brunei (15')

Ep 2

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
On The Wings Of Love (10')

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
BREAKING THE MAGICIAN'S CODE: MAGIC'S BIGGEST SECRETS FINALLY REVEALED SPECIALS (10')

GIẢI MÃ BÍ KÍP ẢO THUẬT: NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT ĐƯỢC HÉ LỘ - TẬP ĐẶC BIỆT

23:55
Kênh: EVE - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Who The (Bleep) Did I Marry? (S3) (5')

Ep 22

23:55
Kênh: FOX Action Movies HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Guardian (5')

00:05
Kênh: Celestial Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Beast Stalker (115')

00:15
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Penguins Of Madagascar (25')

00:15
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Meltdown With Jonah And Kumail (25')

Ep 1

00:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tạp chí Bundesliga (30')

Tạp chí Bundesliga

00:15
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Priceless - Is There Such A Thing [PG] (75')

Ep 7

00:15
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Lee Daniels' The Butler (135')

00:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

00:20
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 3

00:20
Kênh: DMAX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Motorbike Show (50')

Ep 8

00:20
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Flash (S1) (50')

Ep 4

00:25
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Silk Road (5')

Ep 28

00:29
Kênh: Russia Today - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Watching The Hawks (31')

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Câu lạc bộ thể thao (30')

00:30
Kênh: MTV S.E.A - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The MTV Show (30')

Ep 408

00:30
Kênh: CNN Headline News - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Share (30')

00:30
Kênh: CCTV News - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Heat (30')

00:30
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wolverine And The X-Men (45')

Ep 15, Ep 16

00:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

00:35
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 18

00:40
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Penguins Of Madagascar (25')

00:40
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (25')

Ep 22

00:40
Kênh: Crime & Investigation Network HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The First 48 (S15) (55')

Ep 251

00:40
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Perfumed Arrow (100')

00:45
Kênh: Dragon TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (15')

00:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blaze And The Monster Machines (25')

00:45
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Insider (25')

Ep 18

00:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Thông tin trước vòng đấu các giải bóng đá Châu Âu (30')

Thông tin trước vòng đấu các giải bóng đá Châu Âu

00:45
Kênh: Setanta Sports - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NRL: Panthers Vs Sea Eagles (120')

00:50
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Smoking Gun Presents (40')

Ep 403

00:55
Kênh: Animal Planet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Animals' Guide To Survival (55')

Ep 4

00:55
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Fire In The Sky (105')

01:00
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 19

01:00
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Replacements (30')

01:00
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 10

01:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0100 (9/10/15) (30')

01:00
01:00
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The 2000's Greatest Tragedies (50')

Ep 1

01:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Wars (60')

Ep 3

01:00
Kênh: TVBS Asia - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Citizen (60')

01:00
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Book Thief (135')

01:05
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Penguins Of Madagascar (25')

01:05
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (25')

Ep 1

01:15
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (12')

Ep 23

01:15
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Avengers Earth's Mightiest Heroes (45')

Ep 215, Ep 216

01:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhìn ra thế giới - Lợi ích to lớn từ tảo mắt (45')

Lợi ích to lớn từ tảo mắt

01:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - (100')

01:25
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (10')

01:27
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (13')

Ep 24

01:30
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Penguins Of Madagascar (25')

01:30
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sell Me The Answer (30')

01:30
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Replacements (30')

01:30
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 1

01:30
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Golden Girls (S3) (30')

Ep 24

01:30
Kênh: XING KONG - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (30')

Ep 57-58

01:30
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (50')

01:30
Kênh: All Sports Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHL On The Fly (60')

01:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hi My Sweetheart (60')

Ep 12

01:30
Kênh: KIX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Twins Effect 2 (115')

01:35
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (25')

01:35
Kênh: Crime & Investigation Network HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The First 48 (S10) (55')

Ep 170

01:48
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The River (10')

01:50
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (25')

Ep 11

01:50
Kênh: Discovery Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

Ep 4

01:50
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

01:55
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Back At The Barnyard (20')

01:59
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

02:00
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Batman: The Brave And The Bold (22')

Ep 2

02:00
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World From Above (S4) (25')

Ep 6

02:00
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sell Me The Answer (30')

02:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0100 (9/10/15) (30')

02:00
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kingdom Of The Oceans (50')

Ep 3

02:00
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Seasoning The Seasons (59')

02:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ten Things To Do Around The World (60')

Ep 3

02:00
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Courage The Cowardly Dog (60')

Ep 6, Ep 7, Ep 8

02:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Real Story With Gretchen Carlson (60')

02:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Discover The Great Silkroad (S3) (60')

02:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Conquest (60')

Ep 13/42

02:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Merchant: Gaekju 2015 (70')

Ep 4

02:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - (50')

02:15
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Back At The Barnyard (25')

02:15
Kênh: TLC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Buying The Rockies (30')

Ep 4

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Địa lý thế giới - Phần 2 (45')

Địa lý thế giới - Phần 2

02:15
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Cesar To The Rescue Asia (50')

Ep 3

02:20
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Blood Brothers (130')

02:25
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World From Above (S4) (25')

Ep 7

02:30
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Money (30')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa (45')

Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa

02:30
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Buck Stops Here (60')

02:30
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Smokey And The Bandit (95')

02:40
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Back At The Barnyard (20')

02:40
Kênh: National Geographic Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Taiwan To The World 4: Super Solar Yachts (50')

Ep 1

02:40
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
I Wouldn't Go In There: WW2 Special (50')

Ep 1

02:40
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MasterChef: The Professionals (S7) (55')

Ep 19

02:40
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Four Brothers (105')

02:40
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The X Factor UK (S12) (110')

Ep 10

02:45
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Superman: The Animated Series (45')

Ep 28, Ep 29

02:45
Kênh: E! Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (S3) (55')

Ep 12

02:45
Kênh: CBN - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The End (195')

02:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhìn ra thế giới (15')

02:50
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Alaska: The Last Frontier (S3) (50')

Ep 9

02:59
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
World Weather (1')

03:00
Kênh: [V] China - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hottest Generation (20')

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (30')

Những loài vật siêu dễ thương Phần 1

03:00
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pink Panther Show (30')

03:00
Kênh: CNN Headline News - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Share (30')

03:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0300 (9/10/15) (30')

03:00
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Back At The Barnyard (40')

03:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The First Ladies (60')

Ep 1

03:00
Kênh: MTV LIVE HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olly Murs Live From The O2 (60')

03:00
Kênh: CNN HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Right Now With Hala Gorani (60')

03:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mysteries Of The 30th Parallel (60')

03:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 7/25

03:00
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Legend Of Zorro (130')

03:05
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 17

03:09
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

03:10
Kênh: STAR World - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Food Truck Race (S2) (50')

Ep 2

03:10
Kênh: BBC Knowledge - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Xtreme Endurance - Race To The Pole (S1) (55')

Ep 1

03:20
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Show With Trevor Noah (S21) (30')

Ep 6

03:20
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Vampire Diaries (S5) (55')

Ep 2

03:26
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
With Mother (24')

03:30
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The New Pink Panther Show (30')

03:30
Kênh: CNN Headline News - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Share (30')

03:35
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Escape To The Country (S11) (45')

Ep 19

03:40
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Roary The Racing Car (10')

03:45
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (12')

Ep 23

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tạp chí Bundesliga (30')

Tạp chí Bundesliga

03:55
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Street Food Around The World (S2) (25')

Ep 11

03:55
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (25')

Ep 11

03:57
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

03:57
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (13')

Ep 24

04:00
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
A Quote From The Celebs (5')

Ep 2264

04:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The News Circle (15')

Ep 4

04:00
Kênh: KMTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Rookies On The Block (30')

Ep 3

04:00
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World Of Gumball (60')

Ep 148, Ep 149, Ep 151

04:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Last Days Of The Nazis (S1) (60')

Ep 6

04:00
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Voice (S6) (60')

Ep 6

04:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Hunter (60')

04:00
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Empress Of China (60')

Ep 58

04:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 8/25

04:00
Kênh: ONE - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Village (75')

Ep 1

04:00
Kênh: ONE (English) - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Village (75')

Ep 1

04:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grim Sleeper (120')

04:05
Kênh: Celestial Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Drummer (115')

04:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới quanh ta - Cuộc sống dưới nước - Sự bất ổn của nước (25')

Cuộc sống dưới nước - Sự bất ổn của nước

04:10
Kênh: RTL CBS Extreme HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Xtreme Collxtion 2014 (25')

Ep 32

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Những cỗ máy khổng lồ - Tập 17 (50')

Những cỗ máy khổng lồ - Tập 17

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:15
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Meltdown With Jonah And Kumail (25')

Ep 1

04:15
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wolverine And The X-Men (45')

Ep 15, Ep 16

04:20
Kênh: Arirang TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Heritage (10')

04:20
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Street Food Around The World (S2) (25')

Ep 13

04:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Save The Family (40')

Ep 99

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 7 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 7

04:30
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Playlist (30')

04:30
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
From Phoenix To The World (II) (8/10/15) (30')

04:30
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Through The Wormhole With Morgan Freeman (S2) (60')

Ep 1

04:30
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Case With Paula Zahn (S2) (60')

Ep 4

04:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

04:30
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Generation Gap (120')

04:35
Kênh: RTL CBS Extreme HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Xtreme Collxtion 2014 (30')

Ep 2

04:35
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gifted Hands (120')

04:50
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

04:50
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Producers (140')

04:55
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (5')

04:55
Kênh: Turner Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
At The Circus (1939) (90')

05:00
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie And The Numbers (7')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

05:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục buổi sáng - (30')

05:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao và cuộc sống (30')

05:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (30')

05:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0500 (9/10/15) (30')

05:00
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Behind The Headlines With Wentao (35')

Ep 4519

05:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Lost Evidence (S2) (60')

Ep 7

05:00
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Star Trek: The Next Generation (S1) (60')

Ep 6

05:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Five (60')

05:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Voyage (60')

05:05
Kênh: FOX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Neighbors (S1) (30')

Ep 6

05:10
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 3

05:10
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The 2000's Greatest Tragedies (50')

Ep 1

05:10
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Vampire Diaries (S5) (50')

Ep 2

05:10
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Water Horse (110')

05:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 41 – 15 Plại

05:15
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Graham Norton Show (S12) (45')

Ep 10

05:15
Kênh: HBO Hits - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Fan (120')

05:25
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wanda And The Alien (10')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:30
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao mạo hiểm (15')

05:30
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 4

05:30
Kênh: Discovery Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How Do They Do It (S7) (30')

Ep 12

05:30
Kênh: EVE - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Who The (Bleep) ... (30')

Ep 10

05:30
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How Do They Do It (S7) (30')

05:30
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Day Of Days [PG] (42')

Ep 9

05:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hi My Sweetheart (60')

Ep 12

05:30
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Slave Hunters (70')

Ep 12

05:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:35
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 19

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (30')

06:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tayo The Little Bus (30')

06:00
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kids On The Slope (30')

Ep 9

06:00
Kênh: CCTV-4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Across The Strait (30')

06:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0500 (9/10/15) (30')

06:00
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Smoking Gun Presents (40')

Ep 403

06:00
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Escape To The Country (S11) (45')

Ep 20

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhịp đập 360 độ thể thao - (55')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 524 (60')

06:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pickers (S6) (60')

Ep 117

06:00
Kênh: E! Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The E! True Hollywood Story (S1) (60')

Ep 312

06:00
Kênh: CNBC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Rundown (60')

06:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Sword & The Sabre (60')

Ep 12/20

06:00
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hey Arnold! The Movie (75')

06:00
Kênh: channel M - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Show Me The Money (S4) (90')

Ep 6

06:00
Kênh: STAR Chinese Movies Legend - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Brother (90')

06:00
Kênh: Celestial Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Crossing Part 1 (135')

06:12
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Day Of Days [PG] (63')

Ep 10

06:25
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy And The Cockroaches (25')

06:25
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gadget Show (S18) (25')

Ep 14

06:25
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Noose (S7) (25')

Ep 11

06:25
Kênh: STAR Chinese Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Legend Of The Dragon (95')

06:25
Kênh: Turner Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Arrangement (1969) (125')

06:30
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 19

06:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dibo The Gift Dragon (30')

06:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Adventures Of Chuck & Friends (30')

Ep 27, Ep 28

06:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kids On The Slope (30')

Ep 10

06:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Happy Together (80')

Ep 416

06:45
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (12')

Ep 23

06:50
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Mentalist (S5) (50')

Ep 8

06:56
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Giggle Park (5')

06:57
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (13')

Ep 24

07:00
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
4The People (25')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: SuperSports Arena - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mobil 1 The Grid (30')

07:00
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (30')

07:00
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tonari No Seki-Kun: The Master Of Killing Time (30')

Ep 4

07:00
Kênh: CCTV News - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Heat (30')

07:00
Kênh: XING KONG - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (30')

Ep 57-58

07:00
Kênh: National Geographic Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Taiwan To The World 4: Super Solar Yachts (55')

Ep 1

07:00
Kênh: Animal Planet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Animals' Guide To Survival (55')

Ep 4

07:00
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
I Wouldn't Go In There: WW2 Special (55')

Ep 1

07:00
Kênh: All Sports Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHL On The Fly (60')

07:00
Kênh: MTV LIVE HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ride: Snoop Dogg (60')

07:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Record With Greta Van Susteren (60')

07:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 7/25

07:00
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Swan Princess: A Royal Family Tale (80')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Vòng loại World Cup 2018: Việt Nam - Iraq (90')

Vòng loại World Cup 2018: Việt Nam - Iraq

07:10
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pinoy Big Brother 737 (30')

07:10
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Into The Woods (130')

07:15
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

07:15
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Priceless - Is There Such A Thing [PG] (75')

Ep 7

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

07:20
Kênh: Arirang TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Heritage (10')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 8 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 8

07:30
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Money (30')

07:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sofia The First (30')

07:30
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Golden Girls (S3) (30')

Ep 24

07:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster (30')

Ep 23

07:40
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ultimate Candid Camera (20')

Ep 3

07:40
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:55
Kênh: HBO Signature - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Life And Death Of Peter Sellers (125')

07:58
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie And The Numbers (7')

08:00
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

08:00
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ultimate Candid Camera (15')

Ep 4

08:00
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (30')

Ep 16

08:00
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Chronicles Of The Going Home Club (30')

Ep 9

08:00
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Playlist (30')

08:00
Kênh: SKY NEWS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour (30')

08:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Live (30')

08:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Live (30')

08:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Wars (60')

Ep 3

08:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The O'Reilly Factor (60')

08:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Discover The Great Silkroad (S3) (60')

08:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 8/25

08:05
Kênh: KIX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Twins Effect 2 (115')

08:10
Kênh: STAR World - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Food Truck Race (S2) (50')

Ep 2

08:10
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Whose Baby Is In The Classroom? (120')

08:15
Kênh: Celestial Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Marrying The Mafia 3 (110')

08:20
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Graham Norton Show (S12) (45')

Ep 10

08:20
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Adventures Of Rocky And Bullwinkle (90')

08:29
Kênh: Russia Today - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Watching The Hawks (31')

08:30
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World From Above (S4) (25')

Ep 6

08:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (30')

08:30
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Insider (30')

Ep 18

08:30
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Closer (S5) (50')

Ep 13

08:30
Kênh: Sun Music - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Kalai Thendral (60')

08:30
Kênh: Eurosport - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
2015 PGA Tour: The Presidents Cup - Day 2 (390')

08:35
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Safecrackers (20')

Ep 103

08:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới nhà đất - Thiết kế nhà rường ven đô (20')

Thiết kế nhà rường ven đô

08:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Save The Family (40')

Ep 99

08:45
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The News Circle (15')

Ep 4

08:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (25')

08:45
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora And Friends: Into The City! (25')

08:50
Kênh: Discovery Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

Ep 4

08:50
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The 2000's Greatest Tragedies (55')

Ep 1

08:50
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

08:55
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World From Above (S4) (25')

Ep 7

08:55
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pretty One (95')

09:00
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News & Weather (5')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:00
Kênh: STAR Plus - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Holy Bhagvad Geeta (30')

Ep 152

09:00
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Little Mermaid (30')

09:00
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 10

09:00
Kênh: SKY NEWS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour (30')

09:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 0900 (9/10/15) (30')

09:00
Kênh: TVBS Asia - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Citizen (57')

09:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Kelly File With Megan Kelly (60')

09:00
Kênh: STAR Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Year Of Happiness And Love (60')

Ep 25

09:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mysteries Of The 30th Parallel (60')

09:04
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Giggle Park (5')

09:05
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Happy Theater (43')

09:10
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Haunted Hathaways (25')

09:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới đó đây (30')

09:15
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Strain (S1) (50')

Ep 9

09:20
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (20')

Ep 117

09:20
Kênh: FOX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Neighbors (S1) (25')

Ep 7

09:20
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 12

09:20
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Alaska: The Last Frontier (S3) (50')

Ep 9

09:25
Kênh: STAR Gold - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Front Row With Anupama Chopra (35')

Ep 26

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 1: Cấu tạo xương (50')

Nguồn gốc của con người - Phần 1: Cấu tạo xương

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - (30')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Gia đình vui nhộn - Tập 1 (30')

Gia đình vui nhộn - Tập 1

09:30
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 1

09:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (30')

Ep 19

09:30
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Seven Deadly Sins (30')

Ep 5

09:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

09:30
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The X Factor UK (S12) (120')

Ep 10

09:35
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
4The People (25')

09:35
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Thundermans (25')

09:35
Kênh: BBC Knowledge - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Xtreme Endurance - Race To The Pole (S1) (55')

Ep 1

09:40
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 118

09:40
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
From Phoenix To The World (II) (8/10/15) (25')

09:40
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Built For The Kill Ngt 4 (55')

Ep 1

09:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wanda And The Alien (10')

09:45
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 13

09:45
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MasterChef: The Professionals (S7) (55')

Ep 19

09:45
Kênh: iConcerts - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Decades Rock Live - The Pretenders (75')

09:45
Kênh: STAR Chinese Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dr. Wai In The Scripture With No Words (95')

09:48
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
World Weather (2')

09:50
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Spirit: Stallion Of The Cimarron (85')

09:55
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

09:55
Kênh: Crime & Investigation Network HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The First 48 (S15) (55')

Ep 251

10:00
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 3

10:00
Kênh: STAR Gold - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Front Row With Anupama Chopra (30')

Ep 17

10:00
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Seven Deadly Sins (30')

Ep 6

10:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1000 (9/10/15) (30')

10:00
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Paradise (S2) (55')

Ep 1

10:00
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy & The Cockroaches (60')

Ep 438, Ep 440, Ep 441

10:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Cryptid: The Swamp Beast (60')

Ep 1

10:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Universe (S1) (60')

Ep 7

10:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Hunter (60')

10:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Conquest (60')

Ep 13/42

10:05
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Smoking Gun Presents (40')

Ep 504

10:05
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Strain (S1) (55')

Ep 10

10:10
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie Luxton's Homes By The Sea (S1) (50')

Ep 1

10:10
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Dragon Creek (105')

10:17
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Little Lola Visits The Farm (5')

Ep 11

10:20
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 4

10:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hi My Sweetheart (60')

Ep 12

10:30
Kênh: channel M - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Genius: Grand Final (90')

Ep 1

10:35
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blaze And The Monster Machines (25')

10:40
Kênh: STAR Chinese Movies Legend - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Sword (90')

10:50
10:58
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie And The Numbers (7')

11:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Spot The Difference (5')

Ep 31

11:00
Kênh: [V] China - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hottest Generation (20')

11:00
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gadget Show (S20) (25')

Ep 26

11:00
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Closer (S5) (50')

Ep 13

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 35 (60')

11:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blood And Glory: The Civil War In Color (60')

Ep 1

11:00
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Australian Bake Off (S1) (60')

Ep 5

11:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The O'Reilly Factor (60')

11:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1100 (9/10/15) (60')

11:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Voyage (60')

11:00
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gifted Hands (115')

11:01
Kênh: Russia Today - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Picture With Thom Hartmann (59')

11:05
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Fire In The Sky (110')

11:10
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Cable Guy (100')

11:15
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (12')

Ep 24

11:15
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 17

11:20
Kênh: STAR Chinese Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Wedding Diary 2 (SG) (100')

11:25
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gadget Show (S20) (25')

Ep 27

11:27
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (13')

Ep 25

11:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới tuổi thơ (15')

11:30
Kênh: CCTV-4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Across The Strait (30')

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thểthaocậpnhật6h45 Plại (30')

11:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Courage The Cowardly Dog (60')

Ep 98, Ep 99, Ep 100

11:35
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (25')

11:40
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mr. Bean: The Animated Series (30')

11:40
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Show With Trevor Noah (S21) (30')

Ep 6

11:45
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bạn có thể làm được: Giúp tre... (15')

11:45
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Empress Of China (60')

Ep 58

11:55
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Adventures Of Emperor Chien Lung (110')

12:00
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wanda And The Alien (10')

12:00
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy And The Cockroaches (25')

12:00
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 19

12:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Kelly File With Megan Kelly (60')

12:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Sword & The Sabre (60')

Ep 12/20

12:00
Kênh: now Baogu Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Spy Dad (95')

12:05
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Giggle Park (5')

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:10
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
English Through The News (20')

12:10
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (20')

Ep 22

12:25
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy And The Cockroaches (25')

12:30
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
English Through The News Plus (5')

12:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Furchestor Hotel (30')

12:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World Of Gumball (30')

Ep 161, Ep 162

12:30
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Insider (30')

Ep 18

12:30
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (30')

Ep 1

12:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (30')

Ep 19

12:30
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Playlist (30')

12:30
Kênh: XING KONG - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (30')

Ep 57-58

12:30
Kênh: Animal Planet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Animals' Guide To Survival (55')

Ep 4

12:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

12:35
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The 7D (25')

12:35
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Graham Norton Show (S12) (45')

Ep 9

12:35
Kênh: FOX Action Movies HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Guardian (140')

12:40
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Flash (S1) (50')

Ep 4

12:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blaze And The Monster Machines (25')

12:50
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Book Thief (135')

12:55
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pic Of The Day (5')

Ep 570

13:00
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News & Weather (5')

13:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1300 (9/10/15) (15')

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Thế giới Ngoại hạng Anh (30')

Thế giới Ngoại hạng Anh

13:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pororo The Little Penguin (30')

13:00
Kênh: Asian Food Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Go! (30')

Ep 5

13:00
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Behind The Headlines With Wentao (35')

Ep 4519

13:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pickers (S6) (60')

Ep 117

13:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Last Days Of The Nazis (S1) (60')

Ep 6

13:00
Kênh: HBO Signature - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Leftovers (S2) (60')

Ep 1

13:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 7/25

13:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Merchant: Gaekju 2015 (70')

Ep 4

13:05
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

13:05
13:05
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Run X Smile-Be The Wind Of The Town (28')

13:10
Kênh: STAR Cricket - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Countdown Show (25')

13:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thểthaocậpnhật6h45 Plại (15')

13:15
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Day Of Days [PG] (42')

Ep 9

13:15
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MasterChef: The Professionals (S7) (50')

Ep 19

13:15
Kênh: BBC Knowledge - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Xtreme Endurance - Race To The Pole (S1) (55')

Ep 1

13:15
13:17
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Little Lola Visits The Farm (5')

Ep 15

13:25
Kênh: Discovery Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

Ep 4

13:25
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How We Invented The World (55')

13:30
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 14

13:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Câu lạc bộ thể thao (30')

13:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (30')

13:30
Kênh: Asian Food Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Go! (30')

Ep 6

13:30
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The File Of Young Kindaichi (30')

Ep 46

13:30
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (50')

13:30
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Through The Wormhole With Morgan Freeman (S4) (50')

Ep 5

13:30
Kênh: TVB 8 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Happiness In The World (60')

Ep 101

13:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hankou Pier (60')

Ep 22

13:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - (90')

13:45
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (12')

Ep 24

13:45
Kênh: FOX Family Movies HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hunters (95')

13:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao (100')

13:45
Kênh: Celestial Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Flying Guillotine (110')

13:50
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Paradise (S2) (55')

Ep 1

13:55
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Silk Road (5')

Ep 28

13:55
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 15

13:57
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Numtums (S1) (13')

Ep 25

13:57
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Day Of Days [PG] (63')

Ep 10

13:58
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie And The Numbers (7')

14:00
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News & Weather (10')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 9 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 9

14:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Lost Around The World (30')

Ep 10

14:00
Kênh: Zee Tamizh - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Solvathellam Unmai (60')

14:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Ten Things To Do Around The World (60')

Ep 6

14:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Wars (60')

Ep 3

14:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ellen DeGeneres Show (S13) (60')

Ep 22

14:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Record With Greta Van Susteren (60')

14:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1400 (9/10/15) (60')

14:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Discover The Great Silkroad (S3) (60')

14:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 8/25

14:00
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
A Million Ways To Die In The West (115')

14:10
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 16

14:15
Kênh: Disney Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The 7D (15')

14:15
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (20')

Ep 117

14:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Talk Vietnam - Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett (45')

Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett

14:25
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Take (2008) (95')

14:30
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pinoy Big Brother 737 Gapless (25')

14:30
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 19

14:30
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Cryptid: The Swamp Beast (60')

Ep 1

14:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hi My Sweetheart (60')

Ep 12

14:30
Kênh: KIX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Twins Effect 2 (115')

14:35
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 118

14:45
Kênh: TLC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Buying The Rockies (30')

Ep 4

14:45
Kênh: channel M - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Secret Recipe (75')

Ep 5

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới quanh ta (10')

14:50
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Return Of Superman - Best Clip (10')

15:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Spot The Difference (5')

Ep 31

15:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sofia The First (30')

15:00
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Australian Bake Off (S1) (60')

Ep 5

15:00
Kênh: MTV S.E.A - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Catfish: The TV Show (60')

Ep 420

15:00
Kênh: Bloomberg Television - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Move (60')

15:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1500 (9/10/15) (60')

15:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mysteries Of The 30th Parallel (60')

15:05
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Giggle Park (5')

15:05
Kênh: ONE - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Law Of The Jungle Special: Hidden Kingdom Brunei (90')

Ep 2

15:05
Kênh: ONE (English) - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Law Of The Jungle Special: Hidden Kingdom Brunei (90')

Ep 2

15:05
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
A Walk Among The Tombstones (125')

15:10
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 4

15:10
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Mentalist (S5) (50')

Ep 8

15:15
Kênh: Arirang TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Heritage (15')

15:15
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Insider (30')

Ep 18

15:15
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
I Wouldn't Go In There: WW2 Special (55')

Ep 2

15:20
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Escape To The Country (S11) (50')

Ep 20

15:20
Kênh: STAR World - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Food Truck Race (S2) (55')

Ep 2

15:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sao thế giới (15')

Tập 14

15:30
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 5

15:30
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Drum (2015) (30')

Ep 190

15:30
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Golden Girls (S3) (30')

Ep 24

15:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (30')

Ep 19

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Khám phá thế giới - Ánh sáng trong kiến trúc (40')

Ánh sáng trong kiến trúc

15:30
Kênh: Crime & Investigation Network HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The First 48 (S15) (55')

Ep 251

15:40
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Roary The Racing Car (10')

16:00
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Nina And The Neurons: Earth Explorers (S8) (15')

Ep 5

16:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (30')

Tạp chí thể thao thế giới

16:00
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Bureau (30')

16:00
Kênh: NDTV Good Times - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Fit And The Famous (30')

Ep 15

16:00
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (30')

Ep 17

16:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Furchestor Hotel (30')

16:00
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 10

16:00
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Playlist (30')

16:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1600 (9/10/15) (45')

16:00
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie Luxton's Homes By The Sea (S1) (50')

Ep 1

16:00
Kênh: Discovery HD WORLD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Facing The Atlantic (50')

Ep 3

16:00
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Star Trek: The Next Generation (S1) (60')

Ep 6

16:00
Kênh: FOX News Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Five (60')

16:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Hunter (60')

16:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Conquest (60')

Ep 13/42

16:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Nutty Professor (1963) (110')

16:00
Kênh: Bloomberg Television - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pulse (120')

16:10
Kênh: E! Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The E! True Hollywood Story (S1) (55')

Ep 3

16:15
Kênh: iConcerts - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Emeli Sande - Live At The Lovebox Festival (25')

16:15
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Rippling Blossom (43')

Ep 1

16:15
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Celebrity Apprentice (S5) (110')

Ep 5

16:15
Kênh: FOX Action Movies HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Saint (115')

16:17
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Little Lola Visits The Farm (5')

Ep 15

16:25
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Thundermans (25')

16:30
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie And The Numbers (7')

16:30
Kênh: STAR Cricket - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Countdown Show (25')

16:30
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tổng hợp Bundesliga (30')

Tổng hợp Bundesliga

16:30
Kênh: The Biography Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Broke Bites: What The Fung?! (S1) (30')

Ep 1

16:30
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Marie Claire: Under The Cover (S1) (30')

Ep 6

16:30
Kênh: TVBJ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Room 2015 (30')

16:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (60')

16:30
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blood And Glory: The Civil War In Color (60')

Ep 1

16:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

16:30
Kênh: Setanta Sports - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NRL: Panthers Vs Sea Eagles (110')

16:35
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:36
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
With Mother (24')

16:40
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Strain (S1) (50')

Ep 9

16:45
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The News Circle (15')

Ep 5

16:50
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
A Quote From The Celebs (5')

Ep 2264

16:50
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

16:50
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Haunted Hathaways (25')

16:50
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Closer (S5) (50')

Ep 13

16:50
Kênh: HBO Signature - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Fever (85')

16:50
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Legend Of Zorro (130')

16:55
Kênh: Turner Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
At The Circus (1939) (90')

16:58
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Rippling Blossom (47')

Ep 2

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - (30')

17:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tạp chí bóng đá thế giới (30')

Tạp chí bóng đá thế giới

17:00
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Wings Of Love (30')

17:00
Kênh: CNBC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Edge (30')

Ep 22

17:00
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
News On The Hour 1700 (9/10/15) (30')

17:00
Kênh: KMTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Rookies On The Block (30')

Ep 3

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Vòng quanh thế giới : PLT5 (30')

17:00
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Caught in The Act (S5) (55')

Ep 6

17:00
Kênh: All Sports Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
NHL On The Fly (60')

17:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Voyage (60')

17:00
Kênh: MTV S.E.A - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Show: All About K-Pop (90')

Ep 341

17:00
Kênh: CinemaWorld HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Meet The Wangs (100')

17:05
Kênh: Discovery Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How Do They Do It? (S12) (25')

Ep 2

17:05
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
How Do They Do It? (S12) (25')

17:15
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bella And The Bulldogs (25')

17:15
Kênh: CCTV-4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Way (45')

17:20
Kênh: FX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Last Emperor (160')

17:25
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wanda And The Alien (10')

17:25
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:30
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 19

17:30
Kênh: iConcerts - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Charlatans - London Live Special (30')

17:30
Kênh: XING KONG - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (30')

Ep 57-58

17:30
Kênh: Thrill - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Strain (S1) (50')

Ep 10

17:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hankou Pier (60')

Ep 22

17:40
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (25')

Ep 22

17:45
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wolverine And The X-Men (22')

Ep 20

17:50
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MasterChef: The Professionals (S7) (55')

Ep 19

17:55
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Built For The Kill (S4) (55')

Ep 2

18:00
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (20')

Ep 119

18:00
Kênh: SuperSports - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Football Review (30')

Ep 344

18:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Lost Around The World (30')

Ep 10

18:00
Kênh: E! Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Untold Story Of Michael Learns To Rock (30')

Ep 1

18:00
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World - News And Business (2015) (30')

Ep 202

18:00
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The File Of Young Kindaichi (30')

Ep 47

18:00
Kênh: TVBS Asia - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Citizen (57')

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 36 (60')

18:00
Kênh: CNN HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Business View With Nina Dos Santos (60')

18:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Sword & The Sabre (60')

Ep 13/20

18:00
Kênh: SONY Max - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Student Of The Year (180')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

18:05
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Let's Stay Together (S2) (25')

Ep 1

18:05
Kênh: MTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
CATFISH : THE TV SHOW (55')

18:07
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Avengers Earth's Mightiest Heroes (23')

Ep 217

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:20
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 120

18:25
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Giggle Park (5')

18:25
Kênh: Turner Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Arrangement (1969) (125')

18:30
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
ALVINNN!!! and the Chipmunks (10')

18:30
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Batman: The Brave And The Bold II (22')

Ep 30

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

18:30
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Money (30')

18:30
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Show With Trevor Noah (S21) (30')

Ep 6

18:30
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Idolmaster Cinderella Girls (30')

Ep 20

18:30
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Seven Deadly Sins (30')

Ep 7

18:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hi My Sweetheart (60')

Ep 12

18:40
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
ALVINNN!!! and the Chipmunks (15')

18:40
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Graham Norton Show (S13) (45')

Ep 3

18:40
Kênh: CinemaWorld HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gilded Cage (100')

18:55
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy And The Cockroaches (25')

19:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Spot The Difference (5')

Ep 31

19:00
Kênh: [V] China - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Hottest Generation (20')

19:00
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sell Me The Answer (30')

19:00
Kênh: Animax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Seven Deadly Sins (30')

Ep 8

19:00
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Square Off: The Firm Debates (60')

19:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pickers (S6) (60')

Ep 116

19:00
Kênh: Animal Planet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Animals' Guide To Survival (60')

Ep 5

19:00
Kênh: Lifetime HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ellen DeGeneres Show (S13) (60')

Ep 23

19:00
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Star Trek: The Next Generation (S1) (60')

Ep 7

19:00
Kênh: MTV LIVE HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olly Murs Live From The O2 (60')

19:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 9/25

19:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Phim HK (25T): Bằng chứng thép... (120')

19:00
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Secret Life Of Walter Mitty (120')

19:10
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Return Of Superman - Best Clip (10')

19:15
Kênh: Arirang TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Heritage (15')

19:15
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Superman: The Animated Series (22')

Ep 20

19:19
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

19:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Save The Family (40')

Ep 100

19:20
Kênh: DMAX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Motorbike Show (50')

Ep 1

19:20
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Mentalist (S5) (50')

Ep 9

19:25
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Tactics (25')

Ep 41

19:29
Kênh: Russia Today - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Watching The Hawks (31')

19:30
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 4

19:30
Kênh: Sensasi - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sembang The Tarik (30')

Ep 4

19:30
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sell Me The Answer (30')

19:30
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Jake And The Never Land Pirates (30')

19:30
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Marie Claire: Under The Cover (S1) (30')

Ep 6

19:30
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Evening News (60')

19:30
Kênh: now Hairunomneon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Waves Scouring The Sands (60')

Ep 20

19:42
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao 24/7 - (23')

19:43
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
World Weather (2')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: Phoenix InfoNews Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The News Circle (15')

Ep 5

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới NHA Plại T6 (15')

19:45
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Gadget Show (S18) (25')

Ep 14

19:50
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Pic Of The Day (5')

Ep 570

19:50
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mister Maker Around The World (S1) (20')

Ep 5

19:55
20:00
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

20:00
Kênh: Channel [V] India - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secret Diaries - The Hidden Chapters (30')

Ep 20

20:00
Kênh: FOX SPORTS PLUS (HD) - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mobil 1 The Grid (30')

20:00
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Insider (30')

Ep 19

20:00
Kênh: HITS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Golden Girls (S3) (30')

Ep 25

20:00
Kênh: XING KONG - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
You Are The Chef (30')

Ep 59-60

20:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bản tin Thế giới Thể thao Plại (30')

20:00
Kênh: FX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Web Therapy (S4) (35')

Ep 12

20:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Discover The Great Silkroad (S3) (60')

20:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 10/25

20:05
Kênh: BBC Knowledge - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Shark - Beyond The Bite (55')

Ep 1

20:10
Kênh: DMAX - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Fast N' Loud: Demolition Theater (50')

Ep 14

20:15
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Southern Fried Stings (20')

Ep 207

20:30
Kênh: Asianet - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
4The People (30')

20:30
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Playlist (30')

20:30
Kênh: CCTV-4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Across The Strait (30')

20:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Oggy & The Cockroaches (60')

Ep 420, Ep 421, Ep 422

20:35
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bella And The Bulldogs (25')

20:35
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Southern Fried Stings (25')

Ep 201

20:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (25')

20:50
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great British Sewing Bee (S2) (50')

Ep 4

20:55
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
A Quote From The Celebs (5')

Ep 2265

20:55
Kênh: ONE - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Village (75')

Ep 2

20:55
Kênh: ONE (English) - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Village (75')

Ep 2

21:00
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 201

21:00
Kênh: WarnerTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Big Bang Theory (S9) (25')

Ep 3

21:00
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Night Garden (S1) (30')

Ep 7

21:00
Kênh: TLC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Say Yes To The Dress (S13) (30')

Ep 17

21:00
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Millers (30')

Ep 6

21:00
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Strangest Weather On Earth (S2) (50')

Ep 6

21:00
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Tonight (60')

21:00
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World - News And Business (2015) (60')

Ep 202

21:00
Kênh: National Geographic Channel HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Happenings (60')

Ep 1

21:00
Kênh: TVB 8 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Discover The Great Silk Road 4 (60')

21:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mysteries Of The 30th Parallel (60')

21:00
Kênh: VV Drama - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Empress Of China (60')

Ep 59

21:00
Kênh: CNBC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Squawk On The Street (120')

21:00
Kênh: Celestial Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Devil's Game (125')

21:00
Kênh: FOX Movies Premium HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Enemy Of The State (135')

21:00
Kênh: Vannathirai - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Theeya Vela Seyyanum Kumaru (180')

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:08
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The River (10')

21:20
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

21:25
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Thundermans (25')

21:30
Kênh: RTL CBS Entertainment HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Odd Couple (25')

Ep 12

21:30
Kênh: SuperSports Arena - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Mobil 1 The Grid (30')

21:30
Kênh: TLC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Say Yes To The Dress (S13) (30')

Ep 18

21:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Courage The Cowardly Dog (60')

Ep 48, Ep 49, Ep 50

21:30
Kênh: Channel [V] - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Rave (150')

21:40
Kênh: BBC Lifestyle - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MasterChef: The Professionals (S7) (50')

Ep 20

21:40
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Pacifier (95')

21:45
Kênh: MTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
MTV @ THE MOVIE (15')

21:45
Kênh: AXN - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Blacklist (S3) (55')

Ep 2

21:50
Kênh: Nickelodeon - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Haunted Hathaways (25')

21:50
Kênh: Discovery Science - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Secrets Of The Earth (S2) (50')

Ep 5

21:52
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
World Weather (3')

21:52
Kênh: Toonami - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Speed Racer: The Next Generation II (23')

Ep 206

21:55
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Olive The Ostrich (10')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
360 độ thể thao - (30')

22:00
Kênh: ZooMoo HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Lost Around The World (30')

Ep 10

22:00
Kênh: Disney Junior - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dibo The Gift Dragon (30')

22:00
Kênh: TLC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Say Yes To The Dress: Bridesmaids (S4) (30')

Ep 2

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Disaster L.A.: The Last Zombie Apocalypse Begins Here (80')

22:00
Kênh: H2 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Hangar 1: The UFO Files (S2) (60')

Ep 14

22:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The World Hunter (60')

22:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Conquest (60')

Ep 14/42

22:00
Kênh: CinemaWorld HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Murder By The Lake: The Celtic Mystery (100')

22:00
Kênh: FOX Action Movies HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Rock (120')

22:05
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

22:05
Kênh: Discovery Kids - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Green Squad (25')

Ep 18

22:05
Kênh: CBeebies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
In The Night Garden (S1) (30')

Ep 6

22:05
Kênh: STAR Chinese Movies Legend - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Wrong Couples (95')

22:15
Kênh: Eurosport - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Football Review (30')

Ep 344

22:15
Kênh: Nat Geo People - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Charlie Luxton's Homes By The Sea (S1) (55')

Ep 2

22:28
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (4')

22:30
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Great Silk Road (5')

Ep 29

22:30
Kênh: NHK World TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dining With The Chef (30')

22:30
Kênh: Australia Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Marie Claire: Under The Cover (S1) (30')

Ep 6

22:30
Kênh: Nat Geo Wild - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Living Edens (Rev) (55')

Ep 11

22:30
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Square Off: The Firm Debates (60')

22:35
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (20')

Ep 119

22:35
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Blaze And The Monster Machines (25')

22:35
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
From Phoenix To The World (II) (9/10/15) (25')

22:45
Kênh: BBC Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Graham Norton Show (S17) (45')

Ep 11

22:45
Kênh: iConcerts - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Babyshambles - Up The Shambles (65')

22:55
Kênh: truTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 120

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:00
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Walk The Talk (30')

23:00
Kênh: ANIPLUS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Perfect Insider (30')

Ep 1

23:00
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Behind The Headlines With Wentao (30')

Ep 4520

23:00
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới NH Anh Plại T6 (30')

23:00
Kênh: FOX SPORTS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Ultimate Fighter 22 (60')

23:00
Kênh: HISTORY HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
WWI: The First Modern War (S1) (60')

Ep 1

23:00
Kênh: E! Entertainment - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (S3) (60')

Ep 13

23:00
Kênh: HBO - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Into The Storm (2014) (60')

23:00
Kênh: Asia Travel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Grand Voyage (60')

23:00
Kênh: TVB Xing He - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Master Of Tai Chi (60')

Ep 9/25

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:15
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Daily Show With Trevor Noah (S21) (25')

Ep 7

23:15
Kênh: HBO Family - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Water Horse (45')

23:20
Kênh: NHK World Premium - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Covers (30')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:25
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Danh nhân đất Việt - Hùm thiêng Yên Thế (35')

Hùm thiêng Yên Thế

23:29
Kênh: BabyTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World (3')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Gia đình vui nhộn - Tập 1 (30')

Gia đình vui nhộn - Tập 1

23:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Trong thế giới xe (30')

23:30
Kênh: ANC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Money (30')

23:30
Kênh: NDTV 24x7 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Buck Stops Here: Weekend Edition (30')

23:30
Kênh: Cartoon Network - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Amazing World Of Gumball (30')

Ep 109, Ep 110

23:30
Kênh: BBC Knowledge - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Shark - Beyond The Bite (30')

Ep 1

23:30
Kênh: CCTV-4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Way (30')

23:30
23:35
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Dora The Explorer (10')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thể thao - Tạp chí thể thao thế giới (15')

Tạp chí thể thao thế giới

23:45
Kênh: Nick Jr - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Wanda And The Alien (15')

23:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Thế giới NHA Plại T6 (15')

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: The Filipino Channel - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
On The Wings Of Love (10')

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:55
Kênh: Turner Classic Movies - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
The Two Mrs. Carrolls (1947) (5')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sao thế giới (30')

Tập 14

00:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

01:20
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao - (100')

01:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới giải trí (15')

01:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Nhìn ra thế giới - Những ý tưởng xanh - Phần 1 (50')

Những ý tưởng xanh - Phần 1

02:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

02:15
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Địa lý thế giới - Phần 3 (45')

Địa lý thế giới - Phần 3

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 3 (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 3

03:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
LẦN THEO DẤU VẾT (30')

Phát súng định mệnh - Phần 2

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao - (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới quanh ta - Thăm thắng cảnh của Nhật Bản Shinagwa Tokyo (30')

Thăm thắng cảnh của Nhật Bản Shinagwa Tokyo

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Những cỗ máy khổng lồ - Phần 18 (50')

Những cỗ máy khổng lồ - Phần 18

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 8 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 8

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục theo mùa - (25')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 19; Bệnh viêm gan do virus (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 19; Bệnh viêm gan do virus

05:30
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
How Do They Do It (S7) (30')

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới ngày qua (30')

06:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (30')

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Nhịp đập 360 độ thể thao - (45')

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao - (90')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

07:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 9 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 9

07:40
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC (10')

số 17: Giám khảo cuộc thi The Voice US

08:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới nhà đất - (20')

08:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Nhìn ra thế giới (20')

08:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khoa học công nghệ: Athen cổ đ... (60')

09:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao là cuộc sống (30')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Xúc xắc xúc xẻ - Tập 1 (30')

Xúc xắc xúc xẻ - Tập 1

09:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sao thế giới (30')

Tập 14

10:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:40
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (55')

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 36 (60')

12:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Bố ơi! Mình đi đâu thế? - (60')

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

13:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao - Thông tin trước vòng đấu (30')

Thông tin trước vòng đấu

13:15
13:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao (100')

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 10 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 10

14:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

15:15
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (55')

15:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - Sa mạc và sự sống - Phần 1 (40')

Sa mạc và sự sống - Phần 1

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Di sản thế giới (15')

16:15
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (30')

Đẻn biển - Ăn thế nào cho an toàn

16:35
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

17:25
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 37 (60')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
How We Invented The World (60')

19:42
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao 24/7 - (23')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (60')

21:00
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Fire In The Hole (60')

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:20
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

22:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
360 độ thể thao - (30')

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

22:45
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
LẦN THEO DẤU VẾT (30')

Phát súng định mệnh - Phần 2

23:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Khám phá thế giới - (45')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Xúc xắc xúc xẻ - Tập 1 (30')

Xúc xắc xúc xẻ - Tập 1

23:30
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giớ... (30')

23:30
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THẾ GIỚI NGOẠI HẠNG ANH (30')

23:40
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:40
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thế giới diệu kỳ (20')

23:45
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Thể thao - (15')

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

00:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Câu lạc bộ thể thao (120')

00:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

00:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khoa học công nghệ: Athen cổ đ... (30')

00:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Talk Vietnam - Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett (45')

Gặp gỡ phóng viên chiến trường hàng đầu thế giới Peter Arnett

01:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhìn ra thế giới - Tìm hiểu về loài khủng long Dynamic (50')

Tìm hiểu về loài khủng long Dynamic

01:30
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao - (90')

01:50
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (55')

02:15
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Địa lý thế giới - Phần 4 (45')

Địa lý thế giới - Phần 4

02:20
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Vòng quanh thế giới (25')

02:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Ánh sáng trong kiến trúc (45')

Ánh sáng trong kiến trúc

03:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

03:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Di sản thế giới (15')

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Việt Nam và Thế giới - (30')

03:40
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
How We Invented The World (55')

03:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao - (30')

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới quanh ta - Những ý tưởng thông minh - Trái đất (30')

Những ý tưởng thông minh - Trái đất

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Những cỗ máy khổng lồ - Phần 19 (50')

Những cỗ máy khổng lồ - Phần 19

04:10
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:30
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
NGON VÀ LÀNH (15')

Đẻn biển - Ăn thế nào cho an toàn

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 9 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 9

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (25')

Bài tập Zumba

05:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
thế giới điện ảnh 176 (30')

05:10
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Bố ơi! Mình đi đâu thế? - (50')

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:30
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Lạc quan với bệnh tật - Tập 20: Bệnh thuyên tắc mạch phổi (30')

Lạc quan với bệnh tật - Tập 20: Bệnh thuyên tắc mạch phổi

05:30
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
How Do They Do It (S7) (30')

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (30')

06:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhịp đập 360 độ thể thao - (40')

06:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới ngày qua (60')

06:30
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (55')

07:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao - (90')

07:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Có thể bạn quan tâm - (10')

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 10 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 10

07:40
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

08:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khoa học công nghệ: Athen vùng... (60')

08:55
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

09:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Việt Nam và Thế giới - (30')

09:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
7 ngày thể thao - (30')

09:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của con người - Phần 3 (45')

Nguồn gốc của con người - Phần 3

09:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Toàn cảnh thế giới - (30')

09:45
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
How We Invented The World (55')

10:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Theo chiều dài đất nước - Lý Sơn - Ấn tượng đá (20')

Lý Sơn - Ấn tượng đá

10:20
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:40
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới đó đây (35')

10:45
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
MTV @ THE MOVIE (15')

10:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới động vật: Tự nhiên kỳ thú - P5 (PL) (20')

11:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 37 (60')

12:05
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:30
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (55')

12:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Ấn tượng thể thao 7 ngày - (22')

13:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao - (30')

13:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới động vật: Michaela ch... (60')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới động vật: Tự nhiên kỳ thú - P5 (20')

14:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Vòng quanh thế giới: PLT7 (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể dục: Yoga và phụ nữ (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Hoang mạc và sự sống - Phần 2 (40')

Hoang mạc và sự sống - Phần 2

16:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Bố ơi! Mình đi đâu thế? - (55')

16:35
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới công nghệ (20')

17:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới giải trí (50')

17:25
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
thế giới điện ảnh 177 (30')

18:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 38 (60')

18:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

18:15
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

18:30
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giớ... (30')

18:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 15

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Toàn cảnh thế giới - (30')

19:42
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao 24/7 - (23')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới cổ tích (45')

19:45
20:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Fire In The Hole (60')

21:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

21:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Bear Grylls: Day In The Life (60')

21:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Vòng quanh thế giới: PL (30')

21:05
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:20
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

21:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Sông Niger trái tim của Châu Phi (30')

Sông Niger trái tim của Châu Phi

22:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
360 độ thể thao - (30')

22:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:16
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới động vật: Michaela ch... (104')

23:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Việt Nam và Thế giới - (30')

23:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
thế giới điện ảnh 177 (30')

23:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Khám phá thế giới - Sa mạc và sự sống - Phần 1 (45')

Sa mạc và sự sống - Phần 1

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (60')

23:10
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:25
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:25
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới giải trí (35')

23:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Nhịp đập thể thao (35')

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới tuổi thơ - Chào bé yêu - Tập 1 (30')

Chào bé yêu - Tập 1

23:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Sao thế giới - VN (30')

Tập 15

23:40
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thế giới 24h chuyển động - (20')

23:45
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Thể thao - (15')

23:50
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

00:20
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

00:55
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
How We Invented The World (55')

02:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Sa mạc và sự sống - Phần 1 (45')

Sa mạc và sự sống - Phần 1

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Nhịp cầu khuyến nông - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap (15')

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGap

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 10 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 10

04:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
thế giới điện ảnh 177 (30')

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Thể dục theo mùa - Bài tập Zumba (30')

Bài tập Zumba

05:30
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
How Do They Do It (S7) (30')

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Ed Stafford: Into The Unknown (60')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 11 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 11

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
thế giới điện ảnh 177 (30')

07:40
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa (50')

Nguồn gốc của loài người - Phần 2: Hệ tiêu hóa

10:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

11:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 38 (60')

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Câu cá nơi hoang dã - Phần 12 (30')

Câu cá nơi hoang dã - Phần 12

14:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
thế giới điện ảnh 177 (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Khám phá thế giới - Hoang mạc và sự sống - Phần 3 (45')

Hoang mạc và sự sống - Phần 3

16:35
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

17:05
Kênh: Discovery - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
How Do They Do It? (S12) (25')

17:25
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THIÊN ĐỊNH PHU THÊ 39 (60')

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Kết nối thể thao tuần - (30')

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:20
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Sức sống thể thao - (5')

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

04:10
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

04:10
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (110')

GiỌNG HÁT HAY 6

06:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

06:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

07:40
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

07:40
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

10:20
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

10:20
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

12:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

12:05
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

16:35
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

16:35
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
VOICE; THE (SEASON 6) (50')

GiỌNG HÁT HAY 6

17:25
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

17:25
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE (SEASON 24) (50')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 24

18:15
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

18:15
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

21:05
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

21:05
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE AMAZING RACE 27 (55')

CUỘC ĐUA KÌ THÚ 27

22:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

22:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (55')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

23:50
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
THE BLACKLIST 3 (10')

DANH SÁCH ĐEN 3

Đã phát
23:35
Kênh: Nick Jr - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Dora The Explorer (10')

23:27
Kênh: BabyTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Amazing World (3')

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thế giới thể thao - (10')

23:20
Kênh: Comedy Central Asia HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Daily Show With Trevor Noah (S21) (25')

Ep 6

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thế giới cập nhật - (15')

23:05
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 13

23:00
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Behind The Headlines With Wentao (30')

Ep 4519

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Khoảnh khắc... (30')

23:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:00
Kênh: BBC World News HD - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Global With Matthew Amroliwala (30')

23:00
Kênh: Asianet - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Sell Me The Answer (30')

22:55
Kênh: truTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Carbonaro Effect (25')

Ep 118

22:40
Kênh: WarnerTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Big Bang Theory (S3) (25')

Ep 12

22:35
Kênh: truTV - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
The Carbonaro Effect (20')

Ep 117

22:35
Kênh: Phoenix Chinese Channel - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
From Phoenix To The World (II) (8/10/15) (25')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác