the+bachelorette+s5+ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 1

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

00:01
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (29')

00:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 3

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 1

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (90')

 

02:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Phát lại

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:30
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Torch vs. Chainsaw - 2 (50')

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 4

04:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
How Do They Do It (30')

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Thể thao Olympic

04:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao Olympic (120')

số 31 Phát lại

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 3: Cá mập Marko

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Những ngôi nhà sinh thái - Phần 4: "Những công trình văn hóa hiện đại"

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 27

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 2

07:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

07:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu (30')

Bão Haian - bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ - Tập 4

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới   (30')

 

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:55
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Torch vs. Chainsaw - 2 (55')

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Ca nhạc theo yêu cầu (60')

 

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Văn học nghệ thuật (30')

Những mối tình không thể chia ly

09:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới Châu Bản triều Nguyễn

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

09:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Quần vợt quốc tế

11:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
How Do They Do It (30')

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T12

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

11:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

13:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Quần vợt quốc tế

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (90')

 

14:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T13

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao cập nhật Plại (15')

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

15:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (30')

16:10
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Strippers: Cars for Cash - The Swinging 60s S2 - 3 (55')

16:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

16:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

số 30

16:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim tài liệu nước ngoài (30')

Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những vùng đất của ký ức - Phần 4

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
360 độ thể thao (30')

 

17:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
How Do They Do It (30')

17:05
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Lift Off - 1 (55')

17:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Thế giới của Lọ Lem T14

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

20:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao 4 phương (30')

số 30

21:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

21:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

số 31 Plại

21:00
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Car SOS - The Herald Angels S2 - 4 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 28

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
The Devils Ride (S2) (60')

23:00
Kênh: NGC - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
80s: The Decade That Made Us - Shop 'til You Drop - 3 (60')

23:15
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

23:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

23:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 2

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

Sắp tới
01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (40')

Các thành phố châu á - Phần 2

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (90')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới quanh ta (25')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 5

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Quần vợt quốc tế

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 4: Loài cá hút máu

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 3

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những hồ nước ở Dalak

07:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao 4 phương (45')

 

09:20
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (30')

 

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tường thuật thể thao (90')

Billiards-Snooker

11:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Billiards-Snooker

14:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (90')

 

14:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

14:45
Kênh: VTV6 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
360 độ thể thao (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (30')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

23:25
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 3

23:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thể thao (30')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

00:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

01:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

01:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao (30')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhìn ra thế giới (50')

Các thành phố châu Á - Phần 3

01:30
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao (90')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Những thành phố đã mất của người cổ đại - Số 6

04:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Tường thuật thể thao (120')

Billiards-Snooker

04:10
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 5: Sự xâm lấn của cá mè châu Á

04:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

 

05:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

06:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (135')

Tứ kết

06:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (25')

Bà còng đi chợ - Phần 4

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 18

09:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

09:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới nhà đất (20')

 

09:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

10:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (120')

Tứ kết

10:50
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới nhà đất (20')

Tô cháo nghĩa tình 

11:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới Zoom (20')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Điền kinh Quốc tế

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới số (15')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thể thao 4 phương (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (105')

Tứ kết 1

21:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The West Classic (105')

Tứ kết 2

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 4

23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

00:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

01:00
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (60')

 

01:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Nhìn ra thế giới. (50')

Các thành phố châu Á - Phần 4

01:30
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao (90')

 

03:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

03:10
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

 

03:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

03:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

03:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

03:50
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao (30')

 

04:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới quanh ta (30')

Cuộc sống trên quần đảo Hyeres - Pháp

04:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (120')

Bán kết

04:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (50')

Những loài cá hung dữ - Phần 6: Cá Maclin đen

04:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những hồ nước ở Dalak

05:00
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể dục theo mùa (25')

Bài nhảy Zumba dành cho trẻ em

06:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Nhịp đập 360 độ thể thao (45')

 

07:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới   (30')

Vẻ đẹp của tự nhiên - Phần 6

07:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

07:50
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới số (15')

 

08:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao & Cuộc sống (15')

 

08:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới nhà đất (25')

 

08:15
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Muôn màu thể thao (45')

 

09:00
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (120')

Bán kết

09:05
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Việt Nam & Thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

09:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
7 ngày thể thao. (30')

 

10:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Năng động vùng đất Phương Nam (30')

Những mối tình không thể chia ly

11:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

11:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (15')

 

12:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (30')

 

13:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Tường thuật thể thao (105')

Quyền Anh & Võ thuật

14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (45')

 

15:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao cập nhật (15')

 

15:40
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

15:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thể thao&Cuộc sống (30')

 

18:15
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

19:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Toàn cảnh thế giới (30')

 

19:45
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (105')

Bán kết 1

20:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới 7 ngày (10')

 

21:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
WTA Tour 2014 Bank of The WestClassic (105')

Bán kết 2

23:15
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Khám phá thế giới (30')

Nghệ thuật không gian - Phần 18

23:20
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới tuổi thơ (30')

Bà còng đi chợ - Phần 3

23:35
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Ấn tượng thể thao 7 ngày (25')

 

Đã phát
23:35
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới thể thao (10')

 

23:35
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
5 phút Thể thao (5')

 

23:20
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới cập nhật (15')

 

23:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Khám phá thế giới (30')

Những ngôi nhà sinh thái - Phần 4: "Những công trình văn hóa hiện đại"

23:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

22:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thế giới trong ngày (15')

 

22:00
Kênh: NGC - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Showdown of The Unbeatables - Torch vs. Chainsaw - 2 (60')

22:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Rise Of The Machines (60')

21:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Phim Tuyệt thế song kiều (60')

Tập 27

20:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thể thao (30')

 

20:00
Kênh: Discovery - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
The Magic Of Science (S2) (30')

19:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới (15')

 

19:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

18:45
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

 

18:45
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Muôn màu thể thao (30')

số 30

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác