the+bachelorette+s5+ được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thể thao: PL trưa (55')

23:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Happy Together (40')

Ep 396

23:30
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
THỂ THAO (30')

Tổng hợp serie A

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Câu lạc bộ thể thao (30')

01:40
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC (45')

Nhưng công tình kiến trúc vĩ đại - Cụm đảo thế giới

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Into The Unknown With Josh Bernstein (50')

02:50
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S3) (50')

02:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

số 144: Hậu trường phim "Sự nổi loạn hoàn hảo"

03:00
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Nhìn ra thế giới (30')

03:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE Producers (80')

Ep 2

03:40
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

04:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Save The Family (40')

Ep 4

04:30
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

04:50
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

05:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao và cuộc sống (30')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:30
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War (60')

Ep 24

05:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:45
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao mạo hiểm (15')

05:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 467 (60')

06:30
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Happy Together (80')

Ep 396

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:40
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S3) (50')

08:30
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Save The Family (40')

Ep 4

08:50
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới (10')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:10
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới đó đây (30')

09:10
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE Producers (80')

Ep 2

09:20
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:10
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Into The Unknown With Josh Bernstein (50')

10:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

11:00
11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

11:50
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S2) (50')

12:40
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới động vật: PL (20')

13:05
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

13:25
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Don't Tell My Mother (25')

13:30
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

13:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao (60')

13:50
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Don't Tell My Mother (30')

14:00
Kênh: MTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CATFISH: THE TV SHOW (60')

14:20
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (25')

14:45
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

16:00
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Into The Unknown With Josh Bernstein (50')

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (30')

16:50
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S3) (50')

17:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 22 – 15 Plại

17:00
17:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

17:40
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

17:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

18:00
Kênh: NGC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Don't Tell My Mother (60')

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
The Return Of Superman - Best Clip (10')

Ep 6

19:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Save The Family (40')

Ep 5

19:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+ PC - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Cinemax - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

20:10
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

21:05
Kênh: MTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
BROTHERS GREEN: EATS! (25')

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
ĐA CHIỀU (30')

Loạn người mẫu tự xưng là thẻ hành nghề xuất hiện

22:40
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Hành trình đến và đi (30')

23:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Thể thao: PL trưa (60')

23:05
Kênh: MTV - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
MTV PARTY ANTHEM (55')

23:30
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
THỂ THAO (30')

Tổng hợp trước vòng đấu Laliga

23:30
Kênh: Discovery - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S2) (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
I Wouldn't Go In There (60')

00:20
00:20
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

00:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

00:45
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới đàn ông_ số21_PL (15')

00:45
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Câu lạc bộ thể thao (60')

02:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (P lại) (45')

03:40
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

04:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới đàn ông PL-số 1 (10')

04:50
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

05:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Giấcmơthểthao 21 – 15 Plại (15')

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
thế giới điện ảnh 157 (30')

06:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
I Wouldn't Go In There (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Nazi Death Camp: The Great Escape (55')

07:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Vòng quanh thế giới (30')

07:40
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S3) (50')

08:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Khám phá thế giới: PL (20')

08:30
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Nhìn ra thế giới (20')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Bản tin Thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:10
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Great Southern Land (50')

10:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

11:00
11:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 22 – 15 Plại

11:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao cập nhật Plại (15')

11:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao&Cuộc sống Plại (15')

12:30
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (25')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới quanh ta (30')

12:55
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

13:00
Kênh: VTVcab 12 - Style TV HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới đàn ông (15S) PL-số 5 (45')

13:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
STAR @ MTV - TOP 20: BIGGEST BANDS IN THE WORLD 01 (60')

13:25
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Cesar To The Rescue (55')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao (60')

13:30
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

14:20
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Cesar To The Rescue (55')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Bản tin văn hóa thể thao (5')

15:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CATFISH: THE TV SHOW MARARTHON (150')

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Di sản thế giới (15')

16:45
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
TƯ VẤN SỨC KHỎE (15')

Đông y giúp tăng cường trí nhớ như thế nào ?

17:00
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Trong thế giới xe (20')

17:30
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
MTV @ THE MOVIE (30')

17:40
Kênh: Discovery - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Great Southern Land (50')

18:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Kính đa tròng - Thế giới facebook (15')

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Giấcmơthểthao 22 – 15 Plại (15')

19:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

19:30
Kênh: K+1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+ PC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Cinemax - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

21:00
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

21:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
STAR @ MTV - TOP 20: BIGGEST BANDS IN THE WORLD 01 (60')

21:30
Kênh: NGC - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

22:10
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
PHONG CÁCH SỐ (30')

Trải nghiệm thế hệ máy ảnh mới Canon

22:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thể thao cập nhật 23h (L) (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

23:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 144: Hậu trường phim "sự nổi loạn hoàn hảo"

23:00
Kênh: MTV - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

00:00
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Câu lạc bộ thể thao (120')

01:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

01:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

01:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

03:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
MTV PARTY ANTHEM (60')

03:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Di sản thế giới (15')

04:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thể thao tổng hợp (30')

05:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

05:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thể dục cho mọi người (15')

05:45
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

05:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thể dục buổi sáng (15')

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

06:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S2) (50')

06:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Nazi Death Camp: The Great Escape (60')

06:50
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:15
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

07:30
08:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

08:50
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (25')

09:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BROTHERS GREEN: EATS! (30')

09:15
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

09:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
STAR @ MTV - TOP 20: BIGGEST BANDS IN THE WORLD 01 (60')

10:10
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

10:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:40
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới đó đây (35')

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới động vật: Cỏ voi khổng lồ - phần 3 (20')

11:35
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Cesar To The Rescue (55')

12:30
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Cesar To The Rescue (55')

13:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
STAR @ MTV - TOP 20: BIGGEST BANDS IN THE WORLD 01 (60')

13:30
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Facing The Atlantic (50')

13:55
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (25')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

16:00
16:10
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (25')

16:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Lắng nghe cơ thể bạn (30')

16:35
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
The Big Picture With Kal Penn (30')

16:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới công nghệ (20')

17:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới giải trí (20')

17:40
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Out Of The Wild: Venezuela (50')

18:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Cesar To The Rescue (60')

18:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

19:00
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
MTV @ THE MOVIE (30')

19:00
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: NGC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Cesar To The Rescue (60')

19:30
Kênh: Discovery World HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS HD - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+ PC - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Cinemax - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

20:00
Kênh: MTV - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
STAR @ MTV - TOP 20: BIGGEST BANDS IN THE WORLD 01 (60')

20:10
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

21:00
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

22:40
Kênh: Discovery - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Great Southern Land (50')

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

23:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
Nhịp đập thể thao (50')

23:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 31/05/2015.
thế giới điện ảnh 158 (30')

03:00
Kênh: NGC - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
EARTH GOD AND EARTH GRANDMOTHER (60')

04:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Thế giới điện ảnh 158 (30')

10:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Thế giới điện ảnh 158 (30')

10:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

16:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
Thế giới điện ảnh 158 (30')

19:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+ PC - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Cinemax - Thứ 2, ngày 01/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

10:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

10:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
THE AMAZING FOOD CHALLENGE S2 (30')

19:00
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:00
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Discovery World HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+1 HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+NS HD - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: K+ PC - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

19:30
Kênh: Cinemax - Thứ 3, ngày 02/06/2015.
BEST RECIPES IN THE WORLD S1 (30')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

22:15
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

22:00
Kênh: KBS World HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
THE Producers (80')

Ep 2

21:50
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
The World From Above (S2) (25')

21:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 22 – 15 Plại

21:00
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
I Have Seen The Earth Change (S2) (50')

20:30
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 22 – 15 Plại

20:10
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Alaska: The Last Frontier (S2) (50')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

19:20
Kênh: KBS World HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Save The Family (40')

Ep 4

19:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Muôn màu thể thao (30')

số 22 – 15 Mới

18:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Thể thao tổng hợp (25')

17:40
Kênh: KBS World HD - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
The Return Of Superman (100')

Ep 76

17:40
Kênh: Discovery - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Voyage Of The Continents (50')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác